Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Tarptautinio verslo ekonominė aplinkaTarptautinio verslo situacija Europos ir globaliu mastu. Tarptautinio verslo aplinkos. Tarptautinio verslo ekonominė aplinka. Išsivysčiusios, besivystančios ir neišsivysčiusios pasaulio šalys. Ekonomikos globalizavimas ir tarptautinės bendrovės. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis Baudžiamasis teismasĮvadas. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo įsteigimo priešistorė. Tarptautinio baudžiamojo teismo struktūra ir ją sudarančių organų funkcijos. Nusikaltimai, esantys Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijoje. Genocido nusikaltimas. Nusikaltimai žmoniškumui. Karo nusikaltimai. Tarptautinio baudžiamojo teismo principai. Lietuvos valstybės, kovos prieš tarptautinius nusikaltimus, istorija. Lietuvos ir Tarptautinio baudžiamojo teismo bendradarbiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis baudžiamasis teismas (2)Įžanga. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo steigimo prielaidos. Prieštaravimai iškylantys prieš Tarptautinio Baudžiamojo Teismo kūrimą. Galimybė sukurti Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą: pasiūlymai ir konkretūs faktai. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo įsteigimo prielaidos. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo įsteigimo prielaidos iki Romos konferencijos. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo idėja. Romos konferencija ir Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Romos statutas. Tarptautinės Baudžiamosios teisės principai. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo struktūra. Tarptautinio Baudžiamojo Teismo jurisdikcija. Išvados ir apibendrinimai. Skaityti daugiau
Tarptautinis baudžiamasis teismas ir Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Įvadas. Teismo struktūra. Teismo jurisdikcijos aspektai. Nusikaltimai, esantys teismo jurisdikcijoje. Nusikaltimų apibrėžimai (statuto 5 straipsnis). Saugumo tarybos vaidmuo. Bylos teisminis nagrinėjimas. Teismo skiriamos bausmės. Teismo sprendimo ar nuosprendžio apskundimas. Teismo ir jungtinių tautų sąveika. Teismo finansavimo klausimai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis euro vaidmuo (2)Įvadas. Europos sąjunga. Lietuvos integracija į Europos sąjungą. Ką reikėtų žinoti apie eurą. 2005 metų apibendrinimas. Ekonomikos augimas 2003 metais. Išorės paklausa. Namų ūkių pajamos ir vartojimas. Infliacija. Lietuvos banko vaidmuo pastaraisiais metais. Ar litas su euru susietas tinkamu laiku. Kaip pasikeitė užsienio prekyba litą susiejus su euru. Kokia situacija įmonių, prekiaujančių NVS rinkose (euro susiejimo su litu, euro kilimo ir dolerio smukimo atžvilgiu)? Prieš du metus vieni keikė euro smukimą, kiti dabar - dolerio nuvertėjimą. Ar buvo galima šiuos dalykus numatyti iš anksto? Ką davė Lietuvai vieneri narystės Europos sąjungoje metai? Narystė netapo našta. Kiek kainuoja narystė Europos sąjungoje? Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis kreditavimasĮvadas. Kredito esmė. Būtinumas ir funkcijos. Kredito rūšys. Piniginio kredito rūšys. Prekinio kredito rūšys. Kitos kredito rūšys. Kredito sistema ir jos veikimas. Tarptautinio kredito ir tarptautinės kredito rinkos esmė bei privalumai. Tarptautinio kredito funkcijos ir principai. Tarptautinio kredito formos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis strateginis valdymasTarptautinis verslas. Tarptautinio verslo motyvacija. Strategijos samprata ir rūšys. Strategijų pranašumai ir trūkumai. Tarptautinis strateginis valdymas. Strateginio valdymo modeliai. Strateginiai sprendimai. Strateginis planavimas. Planavimo būtinybė tarptautiniame versle. Planavimo pranašumai ir trūkumai. Skaityti daugiau
Tarptautinis terorizmas, kovos su juo patirtis bei perspektyvosĮvadas. Terorizmo samprata. Terorizmo kilmė ir apraiškos istorijoje. Terorizmo apibrėžimas. Terorizmo tipologija. Tarptautinis terorizmas – globalus iššūkis saugumui. Tarptautinio terorizmo pradžia. Tarptautinis terorizmas – "naujasis" terorizmas – kas tai? Tarptautinis terorizmas ir globalizacija. Realijos ir perspektyvos kovoje su tarptautiniu terorizmu. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) antiteroristinė kampanija: invazija į Afganistaną, karas Irake. Kiti kovos su terorizmu aspektai. NATO ir Europos Sąjunga (ES) kovoje su tarptautiniu terorizmu. Kova su tarptautiniu terorizmu: vertinimas ir perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis valiutos fondas (TVF)Tarptautinės finansų institucijos. Kas tai yra Tarptautinis Valiutos Fondas. Įkūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Narystė. Veikla. Kapitalas ir finansinė struktūra. Tarptautinio Valiutos Fondo kreditinė veikla. Specialūs fondai. TVF kreditinės operacijos. Kreditų sąlygotumas. TVF vaidmuo tarptautinių valiutinių – kreditinių santykių reguliavime. TVF ir jo ekonominės – finansinės analizės. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame Valiutos Fonde. Ekonominių reformų programa iki 1993 metų birželio mėnesio. Tikslai. Pagrindiniai reformos programos elementai. Reformos vykdymo kriterijai ir grafikas. Statistiniai reikalavimai. TVF paskolos Lietuvai bei jų paskirstymas. Užsienio paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Tauro" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Hermio" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Turto" komercinį banką. Paskolų, gautų iš TVF, paskirstymas verslų vystymui per "Šiaulių" komercinį banką. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Tarptautinis valiutos fondas (TVF) (2)Įvadas. Tarptautinės finansų institucijos. Kas tai yra Tarptautinis Valiutos Fondas? Įkūrimo istorija. Organizacinė struktūra. Narystė. Veikla. Kapitalas ir finansinė struktūra. Tarptautinio Valiutos Fondo kreditinė veikla. Specialūs fondai. TVF ir jo ekonominės – finansinė analizės. Lietuvos dalyvavimas Tarptautiniame Valiutos Fonde. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis Valiutos Fondas (TVF) (3)Įvadas. Tarptautinio valiutos fondo kūrimo motyvai, aplinkybės ir tikslai. Tarptautinio organizacinė struktūra. Narystė tarptautiniame valiutos fonde. Tarptautinio valiutos fondo kapitalas ir finansinė struktūra. Tarptautinio valiutų fondo vykdomas kreditavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis verslas (2)Įvadas. Tarptautinio verslo raida. Tarptautinis verslas iki pramonės revoliucijos. Tarptautinė gamyba pramoniniame amžiuje: multinacionalinio verslo plėtra, 1850-1939 m. TUI ir tarptautinis verslas klasikiniu aukso standarto laikotarpiu: ekstensyvumas, intensyvumas ir stratifikacija. Tarptautinis verslas tarpukario laikotarpiu: ekstensyvumas, intensyvumas ir stratifikacija. Tarptautinio verslo įtaka prieš 1945 m. Multinacionalinės korporacijos iškilimas ir gamybos transnacionalizacija. Tarptautinio verslo ekstensyvumas. TUI intensyvumas ir multinacionalinė gamyba. TUI: stratifikacijos pobūdis. Multinacionalinė gamyba: stratifikacijos pobūdis. Istorinės verslo globalizacijos formos. Multinacionalinės korporacijos. Multinacionalinių korporacijų investicijos į besivystančią ekonomiją. Galimybės korporacijoms. Galimybės besivystančiai ekonomijai. Didžiausios multinacionalinės korporacijos. Nokia. Nike. Alna. Multinacionalinių įmonių interesų įvairovė. Multinacionalinių įmonių interesų įvertinimo būdai. Įtaka struktūrai: korporacijų galia prieš valstybės galią. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinis žmogiškųjų išteklių valdymas. Mokymo būdaiĮvadas. Tikslas yra išsiaiškinti žmogiškųjų išteklių valdymo svarbą šiuolaikinėje tarptautinėje įmonėje, apžvelgiant žmogiškųjų išteklių valdymo subtilybes, užduotis, sudėtingumą bei kitus šios srities specifinius niuansus. Žmogiškųjų išteklių vadyba. Vystymosi istorija. Žmogiškųjų išteklių ir personalo vadybos skirtumai. Žmogiškųjų išteklių valdymo principai. Žmogiškųjų išteklių valdymo požiūriai. Žmogiškųjų išteklių valdmo tikslai. Žmogiškųjų išteklių valdymo procesas. Žmogiškųjų išteklių planavimas. Tarptautinė žmogiškųjų išteklių vadyba. Požiūris į žmogiškųjų išteklių valdymą Lietuvos organizacijose. Žmogiškųjų išteklių vadyba tarptautinėje aplinkoje. Darbuotojų kategorijos. Skirtumai tarp vietinės ir tarptautinės žmogiškųjų išteklių vadybos. Pagrindinės užduotys tarptautiniame žmogiškųjų išteklių valdyme. Tarptautinė darbuotojų politika. Mokymasis – naujų žinių įsisavinimas. UAB "Eurolitcar" analizė. Informacija apie įmonę. Organizacinė valdymo struktūra. Įmonės žmogiškųjų išteklių valdymas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Tarptautinių ginčų sprendimasĮvadas. Tarptautiniai ginčai ir jų vieta tarptautinėje teisėje. Ginčų sprendimo būdai. Diplomatinės tarptautinių ginčų sprendimo priemonės. Teisinės tarptautinių ginčų sprendimo priemonės. Praktinė dalis. AB "Alytaus chemija". AB "Alytaus chemija" ir Černygovo valstybinio miškų ūkio susivienijimo "Černygovles". Tarptautinis ginčas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Tarptautinių įmonių organizacinė plėtraĮvadas. Tarptautinių firmų ir užsienio investicijų rūšys. Užsienio firmų veiklos Lietuvos Respublikoje (LR) ypatybės. Tarptautinės firmos ūkinės veiklos vertinimo kriterijai. Rizika tarptautinėse firmose. Tarptautinės firmos užsienio veiklos organizavimo valdymo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių ir nacionalinių apskaitos standartų palyginimasĮžanga. Bendroji dalis. Finansinė atskaitomybė. Pinigų srautų ataskaita. Esminių klaidų taisymas ir apskaitos politikos pasikeitimas. Apskaitos standartai, reglamentuojantys apskaitos vėdimo tvarką. Atsargos. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas. Nuoma ir lizingas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas. Atidėjimai. Išvada. Priedai (5). Skaityti daugiau
Tarptautinių plėtros ir paramos organizacijų, struktūros, veiklos krypčių ir finansavimo analizė centrinės Amerikos ekonominės integracijos banko pavyzdžiuĮvadas. Plėtros ir vystymosi tikslai, paramos tiekėjai ir gavėjai. CABEI įkūrimas ir struktūra. CABEI įkūrimas. Valdymo, vykdomieji ir reguliaciniai CABEI organizacinės struktūros organai. Pagrindinių CABEI valdančiųjų organų funkcijos. CABEI veiklos kryptys. Kova su skurdu. Globalizacija. Integracija. CABEI finansinė analizė. CABEI finansavimas. Kreditavimo įrankiai. Lėšų paskirstymas. CABEI finansavimo šaltiniai. Pagrindiniai lėšų paskirstymo fondai. Finansiniai ištekliai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinių sutarčių galiojimas ir vykdymasĮvadas. Tarptautinių sutarčių galiojimas. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pagrindai. Tarptautinių sutarčių negaliojimo pasekmės. Tarptautinių sutarčių veikimas. Tarptautinių sutarčių veikimo nutraukimo ar sustabdymo pagrindai. Tarptautinių sutarčių veikimo nutraukimo ar sustabdymo tvarka ir pasekmės. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniuose atsiskaitymuose naudojami mokėjimo instrumentaiĮvadas. Darbo tikslas – aptarti pagrindinius tarptautinėje prekyboje naudojamus atsiskaitymo instrumentus. Tarptautinės prekybos mokėjimų sąlygos. Tarptautiniai mokėjimo instrumentai. Vekselis. Čekis. Tarptautinis mokėjimo pavedimas. Korespondentinė bankininkystė. Elektroninės mokėjimo priemonės. Elektroniniai pinigai. Pinigų perlaidos. Tarptautiniai atsiskaitymai pašto perlaidomis. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpukario Lietuvos užsienio prekybos analizė Lietuvos ekonomistų raštuose vertinimasĮvadas. Lietuvos ekonomika 1918 – 1940 m. Lietuvos užsienio prekyba 1918 – 1940 m. Kas yra užsienio prekyba? Užsienio prekybos apyvartos. Šalys su kuriomis vyko užsienio prekyba. Užsienio prekybos struktūra. Užsienio prekybos įtaka Lietuvos ekonomikai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
......