Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Tarptautinės prekybos liberalizavimo problemosĮvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos bruožai. Tarptautinės prekybos privalumai. Tarptautinės prekybos pranašumai. Tarptautinės prekybos prieštaravimai. Tarptautinės prekybos struktūra ir tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Konkurencingos besivystančios šalys, jų žemės ūkio politikos prioritetai bei eksporto proveržio sritys. Laisvosios prekybos asociacijos ir muitų sąjungos. Laisvoji prekyba ir protekcionizmas. Europos Sąjunga (ES). Kelyje link glaudesnių ir liberalesnių tarpusavio valstybių prekybinių santykių. Prekybos kliūtys. Laisvas prekių judėjimas. Laisvas paslaugų judėjimas. Laisvas kapitalo judėjimas. Nauda Bendrijai ir valstybėms nariams. BSTP — bendrasis susitarimas dėl prekybos ir muitų. GATT įvykusios konferencijos (raundai). Pasaulinė prekybos organizacija. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) nauda. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) didžiausias ir karštai siekiamas tikslas. Lietuvos įstojimas į PPO (Pasaulio prekybos organizaciją). Lietuvos atstovavimas PPO (Pasaulio prekybos organizacijoje) po 2004 m. gegužės 1 d. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) organizacinė struktūra. Pagrindiniai PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) principai. PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) funkcijos ir kita veikla. Pasaulio prekybos organizacijos konkurencijos politika. Pagrindiniai PPO (Pasaulio prekybos organizacijos) ir GATT skirtumai. Pasaulio prekybos organizacijos įvykusios ministrų konferencijos. Dohos derybų raundas. Derybos dėl žemės ūkio. Dohos derybų raundas – dvišalis procesas. Daugiau nei derybos dėl prekybos žemės ūkio produktais. Besivystančių šalių diferencijavimas. Iš skeptikų pusės. Išvados. Priedai (4 psl.). Skaityti daugiau
Tarptautinės prekybos paslaugomis trukdžiai ir paskatosĮžanga. Tarptautinės prekybos paslaugomis vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje. Skirtumai tarp prekių ir paslaugų. Paslaugų ir prekių komplementarumas. Savarankiškos paslaugos. Tarptautinės prekybos paslaugomis trukdžiai. Didesnis protekcionizmas. Tiesioginis kontaktas mainų santykiuose. Padėties ekonomika. Duomenų surinkimo problemos. Globalūs pokyčiai, skatinantys paslaugų sektoriaus augimą. Produktyvios tarptautinių paslaugų nišos. Regionalizacija ir globalizacija. Europos Sąjunga. ES ryšiai su svarbiausiomis pasaulio valstybėmis ir organizacijomis. Europos Sąjungos (ES) indėlis į tarptautinę prekybą. Vidinė Europos Sąjungos (ES) prekyba. Išorinė Europos Sąjungos (ES) prekyba. ASEAN. ASEAN indėlis į tarptautinę prekybą. Išorinė prekyba. Vidinė prekyba. Azijos-Ramiojo vandenyno ekonomikos kooperacija (APEC). Veiksmai, įtakojantys Rytų Azijos prekybos organizacijas. Pagrindiniai APEC uždaviniai. Regioninė prekyba. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Pagrindiniai tikslai ir pasiekimai. Vystymasis ir prekyba. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės prekybos politika (3)Įvadas. Tarptautinės prekybos pagrindai. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos rizika. Šalies rizika. Ekonominė tarptautinių sandorių rizika. Ekonominė rizika eksporte. Ekonominė rizika importe. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muitai. Subsidijos. Dempingas. Netarifiniai apribojimai. Embargas. Tarptautinės prekybos teorijos. Tarptautinės prekybos absoliutus ir lyginamasis pranašumas. Šalies dydžio teorija. Šalių panašumo teorija. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Hekšerio-olino tarptautinės prekybos teorija. Leontjevo paradoksas. Tarptautinės prekybos susitarimai. Prevencinių prekybinių susitarimų rūšys. Prekybiniai susitarimai. Pasaulio prekybos organizacija (PPO). Pasaulio prekybos organizacijos struktūra ir veikla. Priedai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės privatinės teisės samprataĮvadas. Tarptautinės privatinės teisės raida. Tarptautinės privatinės teisės apimtis. Kai tarptautinė privatinė teisė yra tarptautinė viešosios teisės dalis. Kai tarptautinė privatinė teisė yra kaip valstybių vidaus teisės dalis. Kai tarptautinė privatinė teisė yra specifinė, kompleksinė teisės šaka, savarankiška mokslo šaka, sritis. Taikytinos teisės klausimai. Teisė taikytina šeimos teisiniams santykiams. Teisė taikytina sutartinėms prievolėms. Teisė taikytina deliktinėms prievolėms. Teisė taikytina daiktinėms teisėms. Teisė taikytina intelektinei nuosavybei. Teisė taikytina paveldėjimo santykiams. Teisės taikymas darbo santykiams. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinis/užsienio elementas. Tarptautinės sutartys. Privatinė teisės sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutarties absoliutaus negaliojimo priežastys ir pasekmėsĮvadas. Tarptautinės sutartys ir jų rūšys. Tarptautinės sutarties sąvoka. Tarptautinės sutarties struktūra. Tarptautinių sutarčių sudarymas. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutarties taikymas ir galiojimas. Tarptautinės sutarties taikymas. Tarptautinės sutarties galiojimo pagrindai. Tarptautinės sutarties absoliutus negaliojimas. Absoliutaus negaliojimo priežastys. Tarptautinės sutarties absoliutaus negaliojimo pasekmės. Jungtinių Tautų Chartijos vaidmuo tarptautinių sutarčių teisėje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutarties išlygaĮvadas. Tikslas: Susipažinti su tarptautinėmis sutartimis, tarptautinės sutarties išlyga, jos sąvoka, ribomis, tarptautinės sutarties padariniais. Pagrindiniai tarptautinių sutarčių šaltiniai. Tarptautinės sutarties sąvoka ir prigimtis. Tarptautinių sutarčių pavadinimai. Tarptautinių sutarčių rūšys. Tarptautinės sutarties sudarymas. Tarptautinės sutarties sudarymo stadijos. Sutarties teksto rengimas ir patvirtinimas. Tarptautinės sutarties teksto autentiškumo patvirtinimas. Sutikimas dėl tarptautinės sutarties privalomumo. Pasirašymas. Pasikeitimas dokumentais, sudarančiais sutartį. Ratifikavimas. Priėmimas ir tvirtinimas. Prisijungimas. Pasikeitimas ratifikaciniais, priėmimo, tvirtinimo ar prisijungimo raštais arba jų deponavimas. Tarptautinės sutarties sudarymo įgaliojimai. Išlyga dėl tarptautinės sutarties. Tarptautinės sutarties įsigaliojimas. Depozitaras. Sutarties registravimas ir skelbimas. Tarptautinės sutarties struktūra ir kalba. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės sutartys Lietuvos Respublikos (LR) teisės šaltinių sistemojeĮvadas. Lietuvos tarptautinių santykių istorija. Teisės šaltinio samprata. Teisės šaltinio samprata teisėje. Teisės šaltinio samprata konstitucinėje teisėje. Teisės šaltinio samprata tarptautinėje teisėje. Tarptautinių sutarčių teisė. Tarptautinės teisės principai. Tarptautinės sutartys, jų rūšys. Tarptautinių sutarčių sudarymas ir vykdymas. Lietuvos teisės sistema ir tarptautinės sutartys. Lietuvos teisės sistema konstitucinės teisės požiūriu. Tarptautinės sutartys Lietuvos teisės sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės teisės ir nacionalinės teisės normų santykis reguliuojant pilietybės klausimusĮvadas. Pilietybė ir tarptautinė teisė. Dviguba pilietybė. Lietuvos respublikos pilietybės teisinio reguliavimo ypatumai. 1997 metų Europos konvencija dėl pilietybės. Užsieniečių ir asmenų be pilietybės teisinė padėtis. Pabėgėlių teisinis statusas ir prieglobsčio teisė. Teritorinis prieglobstis. Diplomatinis prieglobstis. Pabėgėlio statusas pagal lietuvos respublikos įstatymus. Piliečių, esančių užsienyje, diplomatinė gynyba. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės valiutinės sistemos raidos etapaiĮvadas. Tarptautinės valiutinės sistemos esmė. Tarptautinės valiutų sistemos atsiradimas ir jos raidos etapai. Monetų era ir aukso standartas. Aukso-valiutų standartas. Breton Vudo valiutinė sistema. Jamaikos susitarimas. Europos valiutinė sistema. Lietuvos pinigų sistema. Šiuolaikinė tarptautinė valiutų sistema: jos perspektyvos ir problemos. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Tarptautinės valiutų biržų veiklos apžvalga ir analizėĮvadas. Interneto paieškos sistemų apžvalga. Internetiniai adresų katalogai. Paieškos sistemos. Paieškos sistemų darbo principai. Daugialypė paieška. Paprastos ir išplėstinės paieškos vykdymo principai. Tarptautinės ir nacionalinės paieškos sistemos. On–line, off–line paieškos. Pasirenkamų priemonių paieškoms atlikti pagrindimas. Paskirtų interneto paieškos sistemų detalus nagrinėjimas. Search.lt. Paieška teminiame Search.lt nuorodų kataloge. Paieška puslapiuose. Išplėsta paieška. Search.lt privalumai. Search.lt trūkumai. Paieškų sistema AltaVista. Paprasta bei išplėstinė paieška. Dviejų paieškos sistemų palyginimas. Tarptautinės valiutų biržų veiklos apžvalga ir analizė. Trumpa tarptautinės valiutų rinkos (Forex) apžvalga. Esminiai "Forex" rinkos ypatumai. Maržinė prekybos sistema. Forex rinkos formuotojai. Prekybos valiutos rinkoje Forex apmokestinimas. Programinė įranga sietina su prekyba tarptautinėje valiutos biržoje. Galimi pavojai tarptautinėje rinkoje Forex. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Tarptautiniai ekonominiai santykiai: samprata, struktūra ir probleminės sritysĮvadas. Šiuolaikinių tarptautinių santykių pagrindinės sritys. Tarptautinių santykių struktūra. Tarptautinių santykių ideologija. Tarptautinis darbo pasidalijimas ir tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politika ir jos priemonės. Tarptautinės investicijos. Tarptautinių investicijų ryšys ir ypatumai. Tarptautinės investicijos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai ginčai ir jų sprendimasĮvadas. Tarptautiniai ginčai ir jų vieta tarptautinėje teisėje. Tarptautinių ginčų sprendimo būdai. Diplomatinės tarptautinių ginčų sprendimo priemonės. Derybos. Tyrimas ir faktų nustatymas. Tarpininkavimas ir geros paslaugos. Taikinimas. Teisinės ginčų sprendimo priemonės. Arbitražas. Tarptautinis Teisingumo Teismas. Praktinė dalis: Kaliningrado srities Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos tarptautinis ginčas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai krovinių pervežimai Lietuvos eksporto požiūriuSantrauka. Summary. Įvadas. Tarptautinių krovinių pervežimų analizė. Tarptautinių krovinių pervežimų klasifikacija. Galimi klasifikacijos būdai. Klasifikacija pagal transporto rūšį. Tarptautinių krovinių pervežimų analizė pagal transporto rūšis. Geležinkelių transportas. Kelių transportas. Jūrų transportas. Oro transportas. Vamzdynų transportas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai projektaiĮvadas. Tarptautinių projektų problemos. Tarptautinių projektų kultūriniai ypatumai. Didysis kultūrų pasiskirstymas. Kontraktiniai įsipareigojimai ir požiūris į tiesą. Kultūriniai derybų ypatumai. Formalios ir neformalios kultūros požiūris į laiką. Ekspresyvios ir santūrios kultūros. Derybininkų apranga ir pasisveikinimas. Pakvietimas į namus. Tarptautinis projektas "Bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Latvijos regionų mokinių ir mokytojų vystant sportinį turizmą". Tarptautinis gamtamokslinis projektas "Pagilinkime savo žinias "Šiaurės Atlanto vandenyno centrinės dalies ekosistemos tyrinėjimų tarptautinio projekto" (MAR-ECO) pagalba". Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniai teisės aktai draudžiantys prekybą žmonėmisĮvadas. Nusikaltimo - prekyba žmonėmis - samprata ir jos raida tarptautinės teisės aktuose. Prekybos žmonėmis kaip nusikaltimo sudėties objektyvieji požymiai. Šio nusikaltimo sudėties objektas. Šio nusikaltimo sudėties dalykas. Šio nusikaltimo sudėties objektyvioji pusė. Prekyba žmonėmis - nusikaltimo sudėties subjektyvieji požymiai. Šio nusikaltimo sudėties subjektas. Šio nusikaltimo sudėties subjektyvioji pusė. Prekybos žmonėmis nusikaltimo sudėties konstrukcija. Šią nusikalstamą veiką kvalifikuojantieji požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautiniais maršrutais gabenamiems kroviniams įtakojančių aplinkos veiksnių tyrimasĮvadas. Tyrimo objektas ir problemos aptarimas. Literatūros analizė. Globalizacijos įtaka logistikos centrų formavimuisi. Regioninių makrologistinių sistemų formavimosi priežastys. Regioninių logistikos centrų funkcijos, organizacinės valdymo struktūros ir modeliavimo kriterijai. Vakarų Europoje veikiančių logistikos centrų pavyzdžiai. Lietuvos teritoriją kertančių transporto koridorių analizė. I koridorius. IX koridorius. Kauno regiono transporto sistemos apžvalga. Geležinkeliai. Oro transportas. Vandens transportas. Kelių transportas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Tarptautinio arbitražo reikšmė tarptautinėje finansų sistemojeĮvadas. Tikslas yra išanalizuoti tarptautinio arbitražo reikšmę tarptautinėje finansų sistemoje. Tarptautinė valiutos sistema. Arbitražo esmė. Valiutos arbitražas. Trijų valiutų arbitražas. Palūkanų arbitražas. Padengtų palūkanų arbitražo praktinė analizė. Forex rinka. Esminiai "Forex" rinkos ypatumai. Kaip gaunamas pelnas Forex rinkoje? Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinio ir nacionalinio verslo pranašumai ir trūkumaiĮvadas. Tarptautinis verslas. Jo samprata. Tarptautinio verslo studijų reikšmė. Tarptautinio verslo organizavimo pagrindai. Tarptautinis skyrius. Tarptautinio verslo aplinka. Multinacionalinių kompanijų (MNK) organizacinės struktūros. Nacionalinis verslas. Smulkus ir vidutinis verslas Lietuvoje. Smulkių ir vidutinių įmonių reglamentuojantys įstatymai. Pagrindinės programos, įtakojančios smulkiojo ir vidutinio verslo plėtotei. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės misija smulkiam ir vidutiniam verslui. Smulkaus ir vidutinio verslo ypatybės. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinio ir vietinio verslo panašumai ir skirtumaiĮvadas. Tarptautinio ir vietinio verslo teoriniai aspektai. Tarptautinio ir vietinio verslo samprata, esmė. Tarptautinės ir vietinės verslo aplinkų palyginimas. Tarptautinio ir vietinio verslo plėtra. Lietuvos ir užsienio šalių verslumo aspektai. Teisinis verslo reguliavimas. Lengvatos ir paskatos verslui. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinio kredito formosĮvadas. Kredito esmė ir būtinumas. Tarptautiniai kreditiniai santykiai. Tarptautinio kredito svarba gamybos plėtojimui. Tarptautinio kredito formos ir rūšys. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito rizika. Išvados. Skaityti daugiau
......