Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Tarptautinė logistika ir krovinių gabenimas įvairiomis transporto priemonėmisĮvadas. Tarptautinė logistika ir krovinių gabenimas įvairiomis transporto priemonėmis. Krovinių gabenimo ypatumai ir trūkumai. Krovinių transportavimui tarptautiniais maršrutais reikalingi dokumentai. Transportuojamo produkto aprašymas. Gabenamo produkto aprašymas. Krovinio markiravimas. Transporto rūšies pasirinkimas. Praktinis pervežimo iš Kanados į Minską taikymas pirmuoju pasirinktu transportu. Praktinis pervežimo iš Kanados į Minską taikymas antruoju pasirinktu transportu. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Tarptautinė organizacija kaip socialinė sistema: bendravimo neverbaline kalba svarbaĮvadas. Tarptautinė organizacija. Tarptautinės organizacijos sąvoka. Tarptautinių organizacijų tikslai. Tarptautinių organizacijų struktūra. Tarptautinių organizacijų klasifikacija. Tarptautinės organizacijos funkcijos. Etikos, moralė ir kultūros esmė. Etikos samprata. Moralės samprata. Kultūros samprata. Tarptautinis verslas. Kultūrinės įtakos tarptautiniam verslui. Neverbalinė kūno kalba. Tarptautinis bendravimas. Neverbalinio bendravimo ypatumai bendraujant su užsieniečiais. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba (12)Įvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Išskirtiniai tarptautinės prekybos aspektai. Specializacija ir lyginamasis pranašumas. Laisva prekyba. Prekybos barjerai. Ekonominiai tarifų padariniai (protekcinių muitų). Argumentai už protekcionizmą. Kova su dempingu. Pigi darbo jėga užsienyje. Valiutos kursas ir valiutų rinkos. Valiutos pirkimo ir pardavimo kursai. Valiutos kursą veikiantys veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba (4)Įvadas. Pasaulio tarptautinės prekybos tendencijos ir problemos. Tarptautinės prekybos samprata ir išskirtiniai aspektai. Tarptautinę prekybą skatinantys veiksniai. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Tarptautinės prekybos teorijos. Santykinio pranašumo teorija. Heckscher-Ohlin teorija. Leontjevo paradoksas. Švedų ekonomisto Staffan Linder'io hipotezė. Mažėjančių kaštų arba masto ekonomijos teorija. Tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Pasaulio prekybą įtakojančios tarptautinės institucijos. Pokyčiai ir tendencijos pasaulio tarptautinėje prekyboje. Šiuolaikinių tarptautinių prekybos tendencijų pastebimumas ir reikšmė įvairių pasaulio valstybių užsienio prekyboje. Pagrindinių pasaulio prekybos rodiklių kitimo pastaraisiais metais įvertinimas. Įtakingiausių pasaulio valstybių užsienio prekybos įvertinimas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) prekybinių santykių įvertinimas. Didžiosios Britanijos užsienio prekybos įvertinimas. Vokietijos užsienio prekyba. Japonijos užsienio prekybos analizė. Rusijos prekybinių santykių su užsienio valstybėmis apžvalga. Lietuvos užsienio prekybos įvertinimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba ir investicijosĮvadas. Tarptautinės prekybos vystymasis. Tarptautinės prekybos pagrindai. Importas. Eksportas. Eksporto ir importo reguliavimas. Eksportas ir importas Lietuvoje. Eksporto ir importo prekinė struktūra. Eksportas iš viso pagal prekių grupes. Tarptautinės prekybos nauda. Kas yra investicijos? Užsienio investicijų klasifikavimas. Vertybinių popierių birža. Užsienio investicijų skatinimas. Užsienio investicijos praeityje ir dabartyje. Užsienio investicijos ir paskolos Lietuvoje. Užsienio investicijų skatinimas. Investuotojų apklausa. Investicinio klimato Lietuvoje gerinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba ir jos organizacijų formosĮvadas. Tarptautinės prekybos esmė ir integracija į šalies rinka. Tarptautinės prekybos samprata ir išskirtiniai aspektai. Tarptautinę prekybą skatinantys veiksniai. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Tarptautinės prekybos politikos konfrontacija. Tarptautinės prekybos politikos būtinumo išraiškos. Tarptautinė prekyba ir jos organizacijų forma. Pasaulio prekybą įtakojančios tarptautinės organizacijos. Pagrindinių tarptautinės prekybos organizacijų rodiklių kitimo pastaraisiais metais įvertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba ir jos privalumaiĮvadas. Tarptautinė prekyba. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos politika, jos nauda ir žala. Muitų nauda ir žala. Užsienio prekybos reikšmė žemės ūkiui. Tarptautinės prekybos nauda ir žala. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba ir užsienio investicijosĮvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti tarptautinės prekybos ypatumus, sužinoti apie tarptautinę prekybą ir užsienio investicijas Lietuvoje. Tarptautinės prekybos prielaidos, sąlygos ir nauda. Tarptautinės prekybos ekonominės prielaidos. Tarptautinės prekybos sąlygos. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinė prekyba ir tarptautinis darbo. Pasidalijimas. Tarptautinio darbo pasidalijimo esmė. Ekonomikos atvirumo laipsnis. Ekonominis saugumas ir jo įtaka tarptautinės prekybos vystymuisi. Konkurencingumo reitingas. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos prekinė struktūra. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Pasaulinė prekybos organizacija. Užsienio investicijos. Investicijų ekonominė esmė ir formos. Tiesioginės užsienio investicijos ir jas veikiantys veiksniai. Tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba: technologijos ir jų vaidmuoĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti technologijų įtaką tarptautinės prekybos vystymuisi tarp atskirų šalių. Teorinė technologijos įtakos tarptautinės prekybos vystymuisi analizė. Priežastys įtakojančios tarptautinės prekybos augimą. Inovacinių technologijų vaidmuo šalies konkurenciniam pranašumui. Tarptautinės prekybos augimo Europos Sąjungos (ES) krypčių tyrimas. Europos Sąjungos (ES) tarptautinės prekybos politika. Tarptautinės prekybos integracijos Europos Sąjungos (ES) šalyse vertinimas. Lietuvos užsienio prekybos rodiklių palyginamoji analizė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje (ES) ir prekyba su RusijaĮvadas. Lietuvos narystė Europos Sąjungoje ir prekyba su Rusija. Dvišalė prekyba Rusija. Pagrindinės eksporto prekių grupės. Pagrindinės importo prekių grupės. Kaliningrado prekybos perspektyvos su Lietuva. Kylančios problemos. Lietuviškas kapitalas Kaliningrade. Vizų režimo poveikis. Derybos su Europos Sąjunga (ES) įtakojant prekybą su Kaliningradu. Prekyba krypsta į Rusiją. Kaliningrado perspektyvos. Lietuvos užsienio prekyba ir dalis atitenkanti NVS, bei Rusijai. Lietuvos ir Rusijos prekybinio bendradarbiavimo esmė ir perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė prekyba. Lietuvos užsienio prekybos politikaĮvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Kitos ne ekonominės tarptautinės prekybos politikos priemonės. Lietuvos užsienio prekyba. Lietuvos makroekonominė politika. 2003-2004m. Lietuvos užsienio prekyba. Argumentai už laisvą prekybą. Narvas Baltijos tigrui. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Tarptautinė prekybos politika: Lietuva ir BulgarijaĮvadas. Tarptautinė prekyba ir prekybos politika. Palyginamasis pranašumas. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos struktūra. Tarptautinės prekybos pobūdis. Lietuvos užsienio prekybos pobūdis ir prekinė struktūra. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautines prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Muito poveikis kainai ir gamybos apimčiai. Visuomeniniai muitų kaštai (gerovės nuostoliai). Muitų naudojimą pateisinantys argumentai. Kitos tarptautinės prekybos politikos priemonės. Lietuva ir Bulgarija. Dvišalė prekyba. Bulgarija. Bendra informacija. Bulgarijos ekonomika. Pramonė. Žemės ūkis. Bulgarijos užsienio prekybos situacija. Lietuvos prekyba su Bulgarija. Lietuvos patrauklumas Bulgarijos verslininkams. Prekybos sąlygos. Pardavimas Bulgarijoje. Produkto kaina. Reklama. Lietuvos ir Bulgarijos tarptautinė prekyba kitų šalių kontekste. Lietuvos tarptautinė prekyba po įstojimo į Europos Sąjungą. Muitų sąjunga. Bendroji muitų tarifų sistema. Laisvosios prekybos sutartis. Preferencinės sutartys. Lietuvos importo ir eksporto pokyčiai. Išnašos. Skaityti daugiau
Tarptautinė reklamaĮvadas. Reklama. Tarptautinis marketingas. Reklaminė kampanija: organizavimas ir planavimas. Reklamos reguliavimas. Tarptautinės reklamos problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykio problemaĮvadas. Teorinis dualizmo – monizmo ginčas. Tarptautinės teisės taikymas. Netiesioginio ir tiesioginio veikimo sutartys. Tarptautinių teisės normų taikymo ypatumai Lietuvoje. Tarptautinės sutartys Lietuvos teisinėje sistemoje. Tarptautinių tribunolų, teismų ir arbitražų sprendimai Lietuvos teisės sistemoje. Nacionalinės teisės normų ir tarptautinių sutarčių nuostatų kolizija. Prioriteto nustatymas tarp tarptautinių sutarčių. Valstybės suvereniteto sąvoka ir tarptautiniai įsipareigojimai. Suvereniteto doktrina. Valstybės suverenitetas ar tarptautinė sutarties pasirašymas? Europos Sąjungos teisės ypatumai lyginant su tarptautine ir nacionaline teise Integracijos į Europą išdava - nacionalinės teisės harmonizavimas. Išvados. Summary. Priedai (2). Skaityti daugiau
Tarptautinės ir nacionalinės teisės santykisĮvadas. Dualistinė ir monistinė teorijos. Tarptautinės teisės įgyvendinimas. Tiesioginio ir netiesioginio veikimo sutartys. Tarptautinių teisės normų įgyvendinimas Lietuvoje. Tarptautinių sutarčių vieta Lietuvos teisinėje sistemoje. Tarptautinių sutarčių ir nacionalinės teisės kolizija. Tarptautinių sutarčių tarpusavio prioriteto nustatymas. Tarptautiniai įsipareigojimai ir suvereniteto doktrina. Suvereniteto sąvoka. Ar tarptautinės sutarties pasirašymas riboja valstybės suverenitetą? Tarptautinė teisė, Europos Sąjungos teisė ir nacionalinė teisė. Nacionalinės teisės harmonizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės pinigų sistemos raida (2)Įvadas. Transnacionalinių korporacijų atsiradimas ir jų raida. Transnacionalinių korporacijų formavimas. Transnacionalizacija. Užsienio investicijos ir transnacionalinės korporacijos. Transnacionalinių korporacijų poveikis šalies ūkiui. TNK įtaka šalių politikai. Multinacionalinės korporacijos iškilimas ir gamybos transnacionalizacija. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės prekybos apribojimo argumentai ir kontrargumentaiĮvadas. Tarptautinė prekyba ir jos vystymasis. Tarptautinės prekybos ribojimo argumentai. Tarptautinės prekybos politikos formos ir priemonės. Tarptautinės prekybos apribojimai. Tarptautinės prekybos apribojimų klasifikacija. Muitai. Neigiami muitų padariniai. Netarifiniai apribojimai. Kiekybiniai netarifiniai apribojimai. Kvotos. Licencijavimas. Savanoriški eksporto ribojimai. Užslėpti prekybos politikos metodai. Finansiniai prekybinės politikos metodai. Subsidijos. Eksporto kreditai. Dempingas. Neekonominiai reguliavimo metodai. Prekybiniai susitarimai. Teisiniai rėžimai. Preferencijų sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės prekybos ir investavimo teorijosĮvadas. Tarptautinės prekybos teorijos. Merkantilizmas. Absoliutaus pranašumo teorija. Lyginamojo pranašumo teorija. Šalies dydžio teorija. Gamybos veiksnių santykio teorija. Hekšerio–Ohlino teorija. Leontjevo paradoksas. Produkto gyvavimo ciklo teorija. Šalių panašumo teorija. Investavimo teorijos. Įmonės internacionalizavimo modelis. Šalių palyginamosios analizės modelis. Pramonės šakos palyginamosios analizės modelis. Papildomų faktorių analizės modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės prekybos įtaka rinkos dydžiui ir vartotojų pasirinkimo įvairoveiĮvadas. Tarptautinės prekybos samprata. Tarptautinė prekyba. Eksporto motyvai. Importo motyvai. Tarptautinės prekybos prielaidos. Tarptautinė prekyba šakos viduje. Tarptautinės prekybos pobūdis. Tarptautinę prekybą prižiūrinčios organizacijos. Tarptautinės prekybos poveikis rinkos dydžiui ir vartotojų pasirinkimo įvairovei. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinės prekybos komercinėmis paslaugomis raida ir ypatybėsĮvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos samprata ir išskirtiniai aspektai. Tarptautinę prekybą skatinantys veiksniai. Importo motyvacija. Eksporto motyvacija. Tarptautinės prekybos politika. Pokyčiai ir tendencijos pasaulio tarptautinėje prekyboje. Pagrindinių pasaulio prekybos rodiklių kitimų pastaraisiais metais įvertinimas. Paslauga. Paslaugos samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų klasifikavimas bei klasifikavimo kriterijai. Pasaulio paslaugų rinka. Formavimosi prielaidos ir sąlygos bei rodikliai. Paslaugų teikiamų tarptautinėje rinkoje grupės. Paslaugų rinkos reguliavimo esmė bei principai. Tarptautinės prekybos paslaugomis vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje. Skirtumai tarp prekių ir paslaugų. Tarptautinės prekybos paslaugomis trukdžiai. Globalūs pokyčiai skatinantys paslaugų sektoriaus augimą. Regionalizacija ir globalizacija. Europos Sąjunga. ES ryšiai su svarbiausiomis pasaulio valstybėmis ir organizacijomis. Europos Sąjungos (ES) indėlis į tarptautinę prekybą. ASEAN. ASEAN indėlis į tarptautinę prekybą. Išvados. Skaityti daugiau
......