Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Tadas IvanauskasTadas Ivanauskas. Pratarmė. Biografijos bruožai. Skaityti daugiau
Taikytinos teisės reguliavimas tarptautinėse sutartyseĮvadas. Teisės taikymas tarptautinėse sutartyse. Sutarties pasirašymo vietos teisė. Sutarties vykdymo vietos teisė. Specialios taisyklės. Tarptautinės privatinės teisės unifikavimas. Teisės taikymo apribojimai. Taikytina teisė negali prieštarauti viešajai tvarkai. Taikytina teisė negali prieštarauti privalomiems ginčo sprendimo organo valstybės įstatymams Kiti užsienio teisės taikymo apribojimai. Išvados. Skaityti daugiau
Taikomoji diskrečioji matematikaUždavinio sąlyga ir aprašymas, algoritmo aprašymas, programos tekstas, rezultatų pavyzdžiai. Skaityti daugiau
Taikomoji diskrečioji matematika (2)Uždavinio sąlyga ir jo analizė. Sudaryti procedūrą, kuri įgalintų apskaičiuoti tikslumu epsilion. Naudoti Simpsono kvadratūrinę formulę ir Adaptyviojio integravimo strategija. Algoritmo aprašymas. Programos tekstas. Testinių uždavinio duomenų ir sprendinių variantai. Skaityti daugiau
Taikomoji mechanika (10)Mechanizmo projektavimas. Laisvės laipsnio, klasės ir eilės nustatymas. Mechanizmo metrinė sintezė. Kulisinio mechanizmo grafoanalitinė kinematika. Išėjimo grandies poslinkių diagramos sudarymas. Poslinkių diagramos grafinis diferencijavimas. Rezultatų palyginimas. Kumštelinių mechanizmų projektavimas. Pagrindiniai kumštelinio mechanizmo dydžiai. Kumštelinio mechanizmo su svertu pagrindinių dydžių nustatymas ir profilio sintezė. Krumpliaratinio mechanizmo projektavimas. Perstūmos koeficientų parinkimas. Krumpliaračių parametrų skaičiavimas. Krumplių profilių braižymas. Planetinių reduktorių projektavimas. Krumpliaračių krumplių skaičiaus parinkimas. Krumplių skaičiaus parinkimo teisingumo tikrinimas. Smagračio projektavimas. Redukuoto sukimo momento nustatymas. Redukuoto inercijos momento nustatymas. Vittenbauerio diagramos išbraižymas. Smagračio inercijos momento, formos ir matmenų nustatymas. Skaityti daugiau
Taikomoji mechanika (6)Taikomosios mechanikos kursinio projekto užduotis Nr. 5 Variantas 5. Pradinė schema. Įvadas. Mechanizmo kinematinė analizė. Mechanizmo struktūrinė analizė. Mechanizmo metrinė sintezė. Mechanizmo grafinė – kinematinė analizė. Greičių planai. Pagreičių planai. Mechanizmo grafinė kinematika. Gautų rezultatų palyginimas. Krumpliaračių z1 ir z2 sankibos projektavimas. Skaityti daugiau
Taikomoji mechanika (7)Taikomosios mechanikos kursinis projektas. Įvadas. Mechanizmo projektavimas. Laisvės laipsnio, klasės nustatymas. Mechanizmo metrinė sintezė. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. Kinematinė svirtinių mechanizmų analizė. Grandžių greičių nustatymas greičių planų metodu. Grandžių pagreičių nustatymas pagreičių planų metodu. Svirtinio mechanizmo grafinė kinematika. Išėjimo grandies poslinkių diagramos sudarymas ir poslinkių diagramos grafinis diferencijavimas. Rezultatų palyginimas. Krumpliaratinių mechanizmų projektavimas. Krumpliaračių ir sankibos projektavimas. Perstūmos koeficientų parinkimas. Krumpliaračių parametrų skaičiavimas. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Taikomoji mechanika (8)Taikomosios mechanikos kursinis projektas. Užduotis: duotas kulisinis mechanizmas. Įvadas. Struktūrinė analizė. Kulisinio mechanizmo projektavimas. Laisvės laipsnio ir klasės nustatymas. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. Krumpliaratinių mechanizmų projektavimas. Perstūmos koeficientų parinkimas. Krumpliaračių parametrų skaičiavimas. Krumplių profilių braižymas. Užduotis: Suprojektuoti cilindrinį uždaros pavaros reduktorių pagal schemą. Bendrojo perdavimų skaičiaus nustatymas ir elektros variklio parinkimas. Naudingumo koeficiento nustatymas. Elektros variklio parinkimas pagal galią. Elektros variklio parinkimas pagal rotoriaus sukimosi dažnį. Kiekvienos pavaros pakopos perdavimo skaičiaus ui nustatymas. Reduktoriaus velenų kampiniai greičiai, galingumas, sukimo momentas. Medžiagų parinkimas. Uždaros cilindrinės tiesiakrumplės pavaros skaičiavimas. Uždaros cilindrinės įstrižakrumplės pavaros skaičiavimas. Velenų skaičiavimas. Guolių parinkimas. Pleištų parinkimas. Movų parinkimas. Korpusas. Guolių ir sukabinimo tepimas. Pagrindinių detalių suleidimai. Skaityti daugiau
Tam tikrų kategorijų darbuotojų įdarbinimasI dalis. Įvadas. Nepilnamečiai darbuotojai. Neįgalieji darbuotojai. Moterų darbo ypatumai. Darbuotojų dirbančių kenksmingomis ir pavojingomis darbo sąlygomis darbo ypatumai. II dalis. Darbo sutartis. Kolektyvinė sutartis. Visiškos materialinės atsakomybės sutartis. Ieškininis pranešimas apylinkės teismui. Civilinės bylos aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos (TSRS) reformosĮvadas. Ideologiniai ir politiniai pokyčiai Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungoje (TSRS) valdant Nikitai Chruščiovui. Destalinizacija valdant Nikitai Chruščiovui. Slaptoji kalba. Kubos krizė ir "Taikaus sambūvio" doktrina. Ideologinai ir politiniai pokyčiai TSRS valdant Michailui Gorbačiovui. M. Gorbačiovo politika – perestroika. Glasnost. Perestroikos ir Glasnost politikos vertinimas. Ar buvo įmanoma reformuoti TSRS jos nesugriaunant. Išvados. Skaityti daugiau
Tarifinių apribojimų nauda įmoneiĮvadas. Tarptautinės prekybos valstybinio reguliavimo metodai. Tarifiniai apribojimai. Muitai. Muitų naudojimo privalumai ir trūkumai. Tarifinės kvotos. Pavyzdys: muitų įtaka pieno pramonei. Pavyzdys: muitų įtaka tekstilės pramonei. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesasĮvadas. Valstybės tarnautojų tarnybinė atsakomybė. Tarnybinės atsakomybės sąvoka ir rūšys. Tarnybinių nuobaudų skyrimas valstybės tarnautojams. Tarnybinių nuobaudų skyrimo principai ir terminai. Subjektai, turintys teisę atlikti tarnybinio nusižengimo tyrimą. Tarnybinio nusižengimo tyrimo procesas. Valstybės tarnautojo nušalinimas nuo pareigų. Tarnybinės nuobaudos išnykimas. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams valstybės tarnautojams ypatumai. Valstybės tarnautojų materialinė atsakomybė. Materialinės atsakomybės sąvoka ir taikymo pagrindai. Žalos išieškojimo iš valstybės tarnautojo tvarka. Valstybės tarnautojų atsakomybės klausimai kitose užsienio šalyse. Valstybės tarnautojų atsakomybė Prancūzijoje. Valstybės tarnautojų atsakomybė Japonijoje. Valstybės tarnautojų atsakomybė Egipte. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Tarnybinės ir materialinės atsakomybės taikymo procesų bendroji charakteristikaĮvadas. Tarnybinė atsakomybė pagal LR valstybės tarnybos įstatymą. Tarnybinių nusižengimų tyrimo tvarka. Tarnybinės nuobaudos skyrimo tvarka. Tarnybinės nuobaudos procedūros užbaigimas. Materialinė atsakomybė. Tarnybinės atsakomybės taikymo statutiniams valstybės tarnautojams ypatumai. Pagal LR vidaus tarnybos statutą. Pagal tarnybos LR muitinėje statutą. Pagal LR specialiųjų tyrimų tarnybos statutą. Pagal LR valstybės saugumo departamento statutą. Pagal LR kariuomenės drausmės statutą. Pagal LR tarnybos kalėjimų departamente prie LR teisingumo ministerijos statutą. Kitų valstybės tarnautojų atsakomybė. Diplomatų tarnybinė atsakomybė. advokatų atsakomybė. Teisėjų atsakomybė. Notarų atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Tarporganizaciniai ryšiaiĮmonių organizavimo ir valdymo kursinis darbas. Įvadas. Organizacijos apibrėžimas. Organizacijos išorinė aplinka. Kam įmonės jungiasi tarporganizaciniais ryšiais. Tarporganizaciniai ryšiai. Priklausomybė nuo išteklių teorija. Bendradarbiavimo ryšiai. Populiacijos ekologija. Institicionalizmas. Tarporganizacinių ryšių tipai. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė Lietuvoje. Bendradarbiaujančių organizacijų pavyzdžiai. UAB "Snaigė". Lex system". "Tele2" bendradarbiaus su Vilniaus universitetu mokslinių tyrimų srityje.  "airBaltic" bendradarbiavimas su "Skyways" . Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė apskaita. Lietuvos ir Vengrijos apskaitos palyginimasĮvadas. Apskaitos atsiradimas. Apskaitos raida Lietuvoje. Apskaitos raida Vengrijoje. Įstatyminiai aktai. Įstaigos ir įstatymai. Buhalterinės apskaitos įstatymas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė dalykinė komunikacija: IspanijaBendra informacija. G.Hofstede kultūrų klasifikavimo modelis - Ispanijoje. Galios distancijos sąvoka. Sėkmės reikšmė. Ispanų darbo etika. Sprendimai. Vidurinio lygmens vadovas. Tendencijos apie moterys. Vadovai ir pavaldiniai. Neapibrėžtumo vengimo indeksas Ispanijoje. Individuali – kolektyvizmo dimensija. Individualizmo – kolektyvizmo socialinė norma. Tarpininkas. Vyriškumo-moteriškumo dimensija. Perdėtas vyriškumo rodymas. Patarimai užsienietėms verslininkėms. Vyriškumo skirtumai organizacijoje. Ilgalaikės orientacijos indekso vertė. Dovanos. Ilgalaikės orientacijos organizacijoje skirtumai. Skaityti daugiau
Tarptautinė darbo organizacija ir jos funkcijosĮvadas. Tarptautinės darbo organizacijos įkūrimas ir plėtra. Tarptautinės darbo organizacijos struktūra ir funkcijos. Tarptautinė darbo konferencija. Administracinė taryba. Tarptautinis darbo biuras. Tarptautinės darbo organizacijos trišalė struktūra. Tarptautinės darbo organizacijos veikla. Tarptautinių darbo standartų nustatymas ir jų laikymosi kontrolė. Techninė pagalba. Darbo ir socialinės politikos problemų tyrimai ir informacijos apie jų rezultatus platinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė ekonomikos politikaĮvadas. Tarptautinė prekyba. Tarptautinės prekybos politikos instrumentai. Tarptautinė prekybos politika. Svarbiausi Urugvajaus raundo susitarimai. Žemės ūkio sutartis. Tekstilės sutartis. Prekybos paslaugos sutartis. Techninės prekybos kliūtys. Susitarimas dėl intelektualinės nuosavybės teisių prekyboje. Tarptautinės prekybos politikos formos. Tarptautinės prekybos politikos priemonės (barjerai). Muitų tarifai. Kvotos. Netarifiniai apribojimai. Eksporto subsidijos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė finansų rinkaĮvadas. Finansų rinka. Tarptautinė finansų sistema. Tarptautinė finansų rinka. Tarptautinės rinkos dalyviai. Tarptautinės finansų rinkos struktūra. Tarptautinės vertybinių popierių rinkos. Tarptautinės korporacijos ir vertybinių popierių rinkos. Euroobligacijos. Tarptautinė valiutų rinka. Finansų rinkų globalizavimas. Tarptautinių finansų rinkos pokyčiai. Tarptautinių finansų rinkos tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarptautinė komercinė bankininkystė ir jos reikšmė tarptautiniuose santykiuoseĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kokią reikšmę turi komerciniai bankai tarptautiniuose finansuose. Komercinio banko sąvoka. Komercinio banko balansas. Komercinių bankų vaidmuo palengvinant tarptautinius sandėrius. Tarptautinė pinigų rinka ir jos finansiniai instrumentai. Išvestiniai instrumentai tarptautinėse finansų rinkose. Tarptautiniai atsiskaitymai. Atsiskaitymai kreditavimo pagrindais. Bankinis kreditavimas. Inkasavimas. Inkaso procedūros pagrindinės operacijos. Akredityvai. SWIFT. Korespondentiniai bankų ryšiai. Praktinė dalis. Tarptautinių mokėjimo nurodymų rūšys. Lietuvos bankų korespondentai. Reikalingi duomenys tarptautiniams pervedimams. Tarptautinių mokėjimo pavedimų vykdymo sąlygos. Tarptautinių pavedimų trukmė. Išvados. Skaityti daugiau
......