Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Šiuolaikinis liberalizmasĮvadas. Darbo tikslas - supažindinti visus su šiuolaikiniu liberalizmu, jo ištakomis. Kas yra liberalizmas? Trumpa istorinė liberalizmo apžvalga. Valdžios padalijimo koncepcijos autoriai. Džonas Lokas (1632-1704). Šarlis Luji Monteskjė (1689-1755). Algirdas Degutis bendrai apie liberalizmą. Liberalizmo esmė. Iššūkiai tapatumui. Ar liberalizmo išplitimas - grėsmė jo tapatumui? Liberalizmas ekonomikoje. Nuosavybė. Mokesčiai. Sertifikavimas ir licenzijavimas. Monopolija ir rinka. Išvados. Summary Skaityti daugiau
Šiuolaikinis lyderisĮvadas. Šiuolaikinio lyderio samprata. Šiuolaikinio lyderio asmenybės bruožai. Šiuolaikinio lyderio tipai. Lyderiavimo samprata. Lyderio ir vadybininko palyginimas. Vadovas – lyderis. Šiuolaikinio lyderio koncepcija. Šiuolaikinio lyderio problemos. Šiuolaikinio lyderio koncepcijos ir problemų tyrimas. UAB "Langitas". Tyrimo metodika ir instrumentarijus. Duomenų interpretavimas ir analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Šiuolaikinių organizacijų valdymo tendencijosĮžanga. Organizacinės valdymo struktūros formavimo principai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Situacinis arba Atsitiktinumų požiūris. Požiūrio atsiradimas ir pradininkai. Principai. Situacinio požiūrio atmainos. Organizacinio vystymo ir strateginio valdymo teorijos. Organizacinio vystymo teorija. Strateginio valdymo teorija. Motyvacijos ir vadovavimo teorijos. Motyvacijos teorijos. Vadovavimo teorijos. Naujausios vadybos teorijų kryptys. Dinamiškų santykių požiūris. Organizacijos ir natūrali aplinka. Etika ir socialinė atsakomybė. Globalizacija ir valdymas. Organizacijų įkūrimas ir kūrimas iš naujo. Organizacinė kultūra. Kokybė. Sėkmingų organizacijų teorijos. Teorija 7-S. Visuotinės kokybės valdymo teorija (VKV). Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinių tarptautinių įmonių marketingo sprendimaiĮžanga. Tikslas. Problema. Uždaviniai. Metodologijos pasirinkimas. Gimusių globalių įmonių fenomenas. Sąvokos ypatumai. Sąlygos, lėmusios gimusių globalių įmonių atsiradimą. Gimusių globalių įmonių sąveika su aplinka. Veiklos sritys. Pagrindiniai sprendimai iššūkiams, su kuriais susiduria gimusios globalios įmonės. Entreprenerystės sprendimai/iššūkiai. Sprendimai tyrimams ir plėtrai. Gimusių globalių įmonių strategijos ir procesai. Marketingo strategija. Išvados. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sudėtisĮvadas. Darbe siekiama atskleisti darbo sutarties nutraukimo Lietuvos Respublikos darbo kodekso numatytais pagrindais, analizuojant darbo kodekso (DK) 235 straipsnį. Darbo sutarties nutraukimo esmė. Šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo sudėtis. Išvados. Skaityti daugiau
Šlavantėlės upės slėnio gamtotvarkinis planasĮvadas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Teritorijos padėtis ir ribos. Teritorijos teisinis statusas ir svarba. Teritorijos klimatas. Geologija, geomorfologija ir dirvožemiai. Hidrologija ir hidrografija. Artimiausios saugomos teritorijos. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos plano tikslas. Gamtotvarkos plano uždaviniai. SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė. Gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimas. Gamtotvarkos plano įgyvendinimo priemonių plano parengimas. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Šokis: vyresniosios ir jaunesniosios kartų požiūriai į jį, skirtingų pasilinksminimų vietų apžvalgaĮžanga. Mūsų pasirinktų klubų trumpas pristatymas. Tyrimo tikslas. Šokių klubų išsami analizė. Pramoginių šokių klubas "Kaspinas": trumpa pramoginių šokių atsiradimo istorija, klubo įkūrimas, rėmėjai, reklama, interviu su pasirinktu šokėju, šokėjų perspektyvos. Naktinis kino klubas "Senasis Trestas": trumpas įvadas į etiketo taisykles diskotekoje, "Senojo Tresto" įkūrimo ir vystymosi istorija, šokių vakarų specifika, rėmėjai ir reklama, interviu su klubo didžėjumi, interviu su šokėjais. Pagyvenusių žmonių šokių klubas "Retro". Klubo pavadinimas ir lankytojai, klube leidžiama muzika, klubo finansai, reklama ir rėmėjai, interviu su šokėjais. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Šukuosenų dizainasĮvadas. Darbo tikslas: sukurti ir įgyvendinti šukuosenų kolekciją su įvairiais plaukų pynimo elementais. Uždaviniai. Šukuosenų apžvalga. Šukuosenų raida. Šukuosenos atlikimo su pynimo elementais. technologinių procesų charakteristika. modeliavimo procesas. Modelių plaukų struktūros analizė. Modelių veido formų analizė. Medžiagų apibūdinimas. techninis projektavimas. Pirmojo modelio techninis projektavimas. Antrojo modelio techninis projektavimas. Trečiojo modelio techninis projektavimas. Darbo rezultatų pristatymas. Pirmas modelis. Antras modelis. Trečias modelis. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais (3 psl.) Skaityti daugiau
Šunų babeziozėGyvūno savininkas. Adresas. Registracijos duomenys. Anamnesis vitae. Anamnesis morbi. Habitus. Ligos apibrėžimas. Babeziozės sąlygojami nuostoliai, pavojai. Ligos sukėlėjo charakteristika. Ligos pernešėjo, platintojo charakteristika. Ligos sukėlėjo lokalizacija. Imlūs gyvūnai. Ligos sukėlėjo vystymosi ciklas. Epizootiniai duomenys. Ligos patogenezė. Klinikiniai požymiai. Diagnozavimas. Diferencinė diagnozė. Ligos gydymas. Profilaktikos priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Šušvės aukštupio vandens ištekliai ir sanitarinė būklėŠušvės aukštupio gamtinės sąlygos ir hidrografinis tinklas. Paviršinio vandens ištekliai. Gamtosauginis debitas. Šušvės baseino požeminio vandens ištekliai. Viršutinis permas. Vandens vartojimas ir nuotėkų kiekiai. Vandens vartotojai. Vandens telkinių sanitarinė būklė. Šušvės upės sanitariniai skaičiavimai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Šveicarijos viešojo sektoriaus valdymo reformosĮvadas. Tikslas - Apžvelgti Šveicarijos viešąjį sektorių bei jo reformas. Demokratija. Federalizmas Šveicarijoje. Šveicarijos valstybės bendrieji bruožai. Šveicarijos valstybės struktūra. Kalbų vartojimo reguliavimas. Politikos formulavimas ir sprendimų priėmimas. Konstitucija – konfederacijos pagrindas. Šveicarijos viešasis sektorius. Reformų plėtra. Naujoji viešoji vadyba. Personalo vadyba. Struktūrinė reforma. Šveicarijos federacinės administracijos 4 ratų modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Šveicarijos žiemos turizmo ištekliai ir jų analizėĮvadas. Turizmo samprata. Žiemos turizmas. Šveicarijos žiemos turizmo ištekliai. St. Moritz slidinėjimo kurortas. Davos – Kloster slidinėjimo kurortas. Montana slidinėjimo kurortas. Zermatt slidinėjimo kurortas. Kiti Šveicarijos slidinėjimo kurortai. Išvados. Skaityti daugiau
Švėkšna - pasienio miestelis prie Klaipėdos kraštoĮvadas. Klaipėdos krašto problema. Švėkšnos miestelis - pasienyje. Švėkšnos istorija. Priešistorė. Vardo paminėjimas. Visuomeninis ir religinis gyvenimas. Sienos atsiradimas ir įtaka žmonių santykiams abiejuose sienų pusėse. Visuomeninis gyvenimas. Švietimas. Švėkšnos parapijos mokyklos. Gyvenimas pasienyje. Kontrabanda. Švėkšnos knygnešiai. Žydai Švėkšnoje. 1830-1831 m. Sukilimas Lietuvoje. Žymūs žmonės. Pliaterių giminė. Emilija Pliaterytė – karžygė. Martynas Mažvydas. Simonas Stanevičius. Gaisras miestelyje. Klaipėdos kraštas prijungiamas prie Lietuvos. Išvados. Priedai. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Šviesolaidžiai ir informacinis verslasĮvadas. Šviesolaidžių veikimo principas. Kas yra šviesolaidžiai. Kaip šviesolaidžiu sklinda šviesa. Reiškiniai skaidulos medžiagoje. Skaidulinių šviesolaidžių medžiagos. Optiniai kabeliai. Skaidulų sujungimai. Nuostoliai skaiduliniuose šviesolaidžiuose. Slopinimas. Optinių impulsų iškraipymai. Optimalus šviesos bangos ilgis. Šviesolaidžių technologija. Šviesolaidžio perdavimo sistema. Siųstuvas. Optinis regeneratorius. Optinis imtuvas. Optinis reflektometras. Detektoriai. Šviesolaidžių ypatumai. Šviesolaidžių privalumai. Šviesolaidinių tinklų plitimas. Keletas šviesolaidžių ypatybių. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo epochos politinė mintisĮvadas. Švietimo epocha: istorija ir idėjos. XVIII amžiaus švietėjai. Džonas Lokas. Volteras. Žanas Žakas Ruso. Žanas Meljė. Johanas Gotlybas Fichtė. Imanuelis Kantas. Adamas Smitas. Šarlis Monteskjė. Biografija. "Persų laiškai". "Apie įstatymo dvasią". Politinės mintys. Išvados. Skaityti daugiau
Švietimo finansavimas ir gerinimo galimybėsĮvadas. Švietimo finansavimo principai. Švietimo finansavimo šaltiniai. Švietimo Vaučeris. Švietimo Vaučerio samprata. Vaučerio idėja švietime: istorinė apžvalga. Vaučerio šalininkai ir oponentai. Švietimo Vaučeris, argumentai "už". Švietimo Vaučeris, argumentai "prieš". Moksleivio krepšelis. Finansavimo sistemos trūkumai ir švietimo reformos tikslai. Moksleivio krepšelio apskaičiavimo metodika. Moksleivio krepšelio įvedimo etapai. Moksleivio krepšelio pranašumai ir trūkumai. Priešmokyklinuko krepšelis. Pastabos ir siūlymai. Švietimo programų ir mokyklų finansavimas. Aukštųjų mokyklų finansavimas. Profesinio mokymo finansavimas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimas. Švietimo finansavimo gerinimas. Valstybės švietimo finansavimo vertinimas. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Švietimo finansavimas ir jo problemosĮvadas. Moksleivio krepšelis. Finansavimo sistemos trūkumai ir švietimo reformos tikslai. Moksleivio krepšelio apskaičiavimo metodika. Moksleivio krepšelio įvedimo etapai. Laukiamas rezultatas. Moksleivio krepšelio pranašumai ir trūkumai. Priešmokyklinuko krepšelis. Aukštųjų mokyklų finansavimas. Profesinio mokymo finansavimas. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo finansavimas. Valstybės švietimo ir aukštojo mokslo finansavimo vertinimas. Skaityti daugiau
Švietimo įstaigų įvertinimas Šiaulių miesteĮvadas. Švietimo sistema. Švietimo programos apibrėžimas. Švietimo lygmenys. Įstaigos, "saugančios" Lietuvos švietimą. Mokytojo vaidmuo mokymo ir mokymosi procese. Mokytojo vaidmuo ugdant mokinių kompetencijas. Pamokos modelis. Sėkmingos pamokos dėmenys. Dviejų Šiaulių miesto gimnazijų palyginimai. Juliaus Janonio gimnazija. Šiaulių Universiteto gimnazija. Problemos. Mokinių apklausos analizė. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Švietimo sistemos Lietuvoje analizėĮvadas. Švietimo ideologija. Švietimo lygmenys. Aikos informacinė sistema. Švietimas ir demografija. Gyventojų tankumas. Švietimas ir skurdas. Moksleivių sveikata. Valstybinių aukštųjų mokyklų finansavimas. Uždaviniai, kuriuos švietimui kelia darbo rinka. Profesinio mokymo efektyvumas. Gyventojų aktyvumo ir užimtumo lygiai. Išsimokslinimo įtaka nedarbui. Lietuvos universitetų prestižas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra (22). Skaityti daugiau
T. Hobso politinės valdžios teorijaĮvadas. Prigimtis, valstybė, jos atsiradimas ir valdžia. Religija. Prigimtinė žmogaus būklė. Valstybės priežastys, atsiradimas ir apibrėžimas. Tėviškoji ir despotiškoji valdžia. Pavaldiniai ir valstybės dalys. Aukščiausios valdžios valstybės tarnautojai. Valstybės maitinimas. Pilietiniai įstatymai. Išvados. Skaityti daugiau
......