Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Šiaulių miesto švietimo įstaigos ir jų įvertinimasSantrauka. Įvadas. Švietimo sistema. Švietimo įstaigos Lietuvoje. Švietimas Lietuvoje. Mokyklų tinklo pokyčiai 2000–2005 metais Šiaulių mieste. Pagrindinės mokyklų problemos, kurias įvardijo švietimo sistemos dalyviai. Mokinių ir mokytojų apklausa. Mokinių apklausos rezultatai ir jų analizė. Mokytojų apklausos rezultatai ir jų analizė. Išvados. Priedai. Anketa mokytojams. Anketa mokiniams. Šiaulių miesto švietimo įstaigos. Skaityti daugiau
Šiaulių miesto urbanizacija tarpukaryje (1918 – 1941 metais)Įvadas. Istoriografijos analizė. Šiaulių miesto politinė raida tarpukaryje. Miesto valdymas. Savivaldybė. Šiaulių miesto socialinė – ekonominė raida tarpukaryje. Šiaulių miesto pramonė tarpukaryje. Šiaulių miesto gyventojai tarpukaryje. Socialinės problemos tarpukaryje Šiaulių mieste. Gyventojų laisvalaikis tarpukaryje. Švietimas ir kultūra tarpukario Šiauliuose. Šiaulių miesto architektūra tarpukaryje. Išvados. Skaityti daugiau
Šiaulių oro uostasĮvadas. Statistika. Apie oro uostą. Techninės Šiaulių oro uosto charakteristikos. Geografinė padėtis. Paslaugų spektras. Informacinė duomenų bazė. Apibendrinimas. Asmeninis indėlis. Skaityti daugiau
Šiaulių regiono turizmo informacinio centro administravimo programinė įrangaĮvadas. Nagrinėjamos temos problematika. Tikslas. Uždaviniai. Veiklos apžvalga. Analitinė apžvalga. Turizmo srities situacijos analizė. Informacinių technologijų (bazės ir tinklo) plėtotė. Esamas rodiklis. Planuojamas rezultatas. Apžvalga. Technologijos ir realizavimo metodai. PHP. Reikalavimų specifikacija. Duomenų srautų diagramos: aukščiausio, nulinio ir pirmo lygmens. Aukščiausio lygmens. Nulinio lygmens. Pirmo lygmens. TIC duomenų bazės struktūra. Panaudojimo atvejų diagrama. Realizacijos aprašymas. Rekomendacijos produkto vystymui. Išvados. Skaityti daugiau
ŠildymasAiškinamasis raštas. Atitvarų šiluminės savybės. Atitvarų šiluminės varžos. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas. Pastato šildymo sistemos galia. Patalpų šilumos nuostoliai. Projektiniai šilumos nuostoliai per atitvaras. Projektiniai šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Projektinė patalpų šildymo galia. Projektinė šilumos šaltinio galia. Šildymo prietaisų ir vamzdynų sistemos parinkimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Sistemos vamzdynų parinkimas. Pastato šildymo sistemos hidraulinis suderinimas. Pastato šilumos poreikis. Vidutinis šildymo sezono šilumos poreikis šilumos nuostoliams kompensuoti. Vidutiniai šilumos pritekėjimai per šildymo sezoną. Vidutinis šilumos poreikis pastatui šildyti. Vidutinis šildymo sistemos šilumos poreikis per šildymo sezoną. Pastato išlaidos už šilumos energiją. Medžiagų ir įrengimų žiniaraštis. Skaityti daugiau
Šildymo dalies kursinis projektasAiškinamasis raštas. Skaičiavimai. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Išorinė siena. Grindys. Durys. Langai. Projektiniai šilumos nuostoliai per atitvaras. Projektiniai šilumos nuostoliai dėl šalto oro infiltracijos. Projektiniai šilumos nuostoliai per šalčio tiltelius. Pastato projektinė šildymo galia. Patalpų šildymo galia. Patalpų šildymo sistemos galia. Šilumos šaltinio projektinė galia. Šildymo prietaisų parinkimas. Šilumos suvartojimas per šildymo sezoną ir išlaidos už šildymą. Šilumos energijos poreikis karšto vandens tiekimui. Šilumos energijos poreikis vėdinimui. Maksimalus, vidutinis šilumos poreikis šildymui, vėdinimui, karštam vandeniui. Tiekiamo oro vamzdyno skersmens skaičiavimas. Priedas (.dwg byla). Skaityti daugiau
Šildymo sistemos projektavimasPastato charakteristikos. Pastato išorės atitvarų šiluminės charakteristikos. Atitvarų šiluminės varžos. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientas. Pastato šilumos nuostoliai. Projektiniai šilumos nuostoliai per atitvaras. Skaičiavimai. Projektiniai šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Pastato šiluminės galios. Projektinė patalpų šildymo galia. Pastato šilumos šaltinio galia. Pastato šilumos poreikis. Vidutinis šildymo sezono šilumos poreikis šilumos nuostoliams padengti. Vidutiniai šilumos pritekėjimai per šildymo sezoną. Vidutinis šilumos poreikis pastatui šildyti. Vidutinis šildymo sistemos poreikis per šildymo sezoną. Pastato išlaidos už šilumos energiją. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Šilumos gamyba: garo katilo konstrukcijaDarbo tikslai. Išnagrinėti garo katilo konstrukcija, parinkti kuro rūšį, jo deginimo būdą, atlikti katilo šiluminį patikrinamąjį skaičiavimą, atlikti šildymo paviršių skaičiavimą. Darbo objektas. Informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Kuro charakteristika. Kuro sudėtis. Degimo produktų tūrių skaičiavimai. Oro bei degimo produktų entalpijų skaičiavimas. Katilo šiluminis balansas. Katilo naudingumo koefcientas ir kuro kiekis. H – td degimo produktų diagrama. Katilo kūryklos skaičiavimai. Garo perkaitintuvo skaičiavimas. Ekonomaizeris. Išvados ir rekomendacijos. Anotacija. Skaityti daugiau
Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkmeĮvadas. Uždavinio formuluotė: Darbo tikslas - realizuoti ir atlikti bandymus su nekorektišku šilumos laidumo uždaviniu su atvirkštine laiko tėkme. Nubraižyti grafikus. Šilumos laidumo uždavinys. Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme. Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme realizavimas Maple pagalba. Skaityti daugiau
Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme (2)Šilumos laidumo uždavinys su atvirkštine laiko tėkme. Programa, rezultatai ir grafikai. Skaityti daugiau
Šilumvežio M-62 jėgainės keitimasInžinerinės ekonomikos kursinis darbas. Inovacijos charakteristika. Projektavimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Projektavimo tikslo nustatymas ir strategijos pasirinkimas. Projektavimo ir jo valdymo procesų planavimas. Automatizuotas prioritetų skirstymo ir parinkimo metodas. Projektavimo procesų valdymo organizavimas. Resursų ir investicijų poreikio planavimas. Investicinio šaltinio parinkimas ir kainų nustatymas. Inovacijos ekonominio naudingumo skaičiavimas. Grynojo pinigų srauto formavimas pagal ekvivalentiškumo kriterijus. Investavimo naudingumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai ir fizinis aktyvumasSantrauka. Įvadas. Literatūros apžvalga. Širdies ir kraujagyslių ligų paplitimas. Problemos aktualumas Lietuvoje. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniai. Rizikos veiksnių klasifikacija. Pagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių. Mažinimas ir prevencija. Nutukimo grėsmė. Rūkymas. Aukšto kraujospūdžio pasekmės. Padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje. Fizinis aktyvumas. Tyrimo metodika ir organizavimas. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedai (anketa). Skaityti daugiau
Šių dienų etniniai konfliktai - KosovasĮvadas. Kosovo konflikto istoriškumas. Konflikto priežastys. Religinis Kosovo konflikto aspektas. Nacionalizmas ir etniškumas. Kosovo karo kasdienybė. Tarptautinė intervencija. Perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės darbo organizavimo problemos organizacijojeĮžanga. Geri tarpasmeniniai santykiai – darbuotojų motyvacijos variklis. Profesinių santykių svarba. Vadovo elgesys. Vidinė komunikacija – sėkmės raktas. Darbuotojų motyvacija ir tarpasmeniniai santykiai. Piniginių motyvacijos priemonių taikymas. Stresai, psichologinės apkrovos bei jų prevencija. Kilmė apie stresą kaip mokslą. Teledarbo organizavimo principai. Kompanijos personalo tobulinimas: mada ar būtinybė. Požiūriai į darbuotojų tobulinimą. Subalansuotas kompetencijų tobulinimo modelis. Į šeimą orientuota organizacijos politika. Ką apima į šeimą orientuota organizacijos politika. Vykdant į šeimą orientuotą politiką, organizacijos darbas yra struktūruotas. Apie ką verta pagalvoti, prieš pradedant vykdyti į šeimą orientuotą politiką. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės darbo organizavimo problemos organizacijoje (2)Santrauka. Engimas darbe. Engimo veiksmų panaikinimo svarba. Europos šalių patirtis. Neefektyvus personalo darbas - neefektyvi organizacijos veikla. Vidinės komunikacijos ir personalo valdymo problemos. Šeimos ir darbo vaidmenų derinimo dilemos. Palanki darbo aplinka naudinga ir darbdaviui, ir visuomenei. Vadovavimo problemos. Vadovavimo problemos dėl stilių nesuderinamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo savybių netinkamumo. Vadovavimo problemos dėl vadovo funkcijų nevykdymo. Šeimos ir darbo vaidmenų derinimo konflikto tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės ekonominės srovėsĮžanga. Klasikinė mokykla. Marksistinė ekonomika. Krikščioniškosios socialinės srovės. Anarchizmas. Neomarksizmas. Ekonominis liberalizmas. Šiuolaikinis ekonominis socialinis liberalizmas ir neoliberalizmas. Keinsistinė (neokeinsistinė), neoklasikinė, socialinė ir institucinė ekonomikos kryptys. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės globalinės ekonomikos problemos ir jų sprendimasĮvadas. Ekonomikos mokslo problemos ir jų sprendimas. Globalinės ekonomikos aspekte. Šiuolaikinės globalizacijos ekonomikos problemos ir jų sprendimas. Globalizacija prekybos sferoje. Globalizacija finansų sferoje. Globalizacija darbo rinkoje. Globalizacijos įtaka nusikalstamumo didėjimui. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės pagrindinės ekonomikos mokyklosĮvadas. Maržinalizmas. Kas yra maržinalizmas? Maržinalizmo atsiradimo veiksniai. Svarbiausi uždaviniai ekonomikos moksle maržinalizmo etape. Maržinalistinės revoliucijos etapai. Pagrindinė maržinalizmo idėja. Pirmasis maržinalizmo revoliucijos etapas: subjektyvistinė psichologinė ir matematinė mokykla. "Austriškoji" mokykla. Lozanos mokykla. Stokholmo mokykla. Antrasis maržinalizmo revoliucijos etapas: neoklasikinė ekonomikos mokykla. Neoklasikinė ekonomikos teorija. Kas tai? Kembridžo mokykla. Institucionalizmas. Amerikietiškas institucionalizmas. Prancūzų ir angliškasis institucionalizmas. Neoklasikinė netobulos (monopolinės) konkurencijos ekonomikos srovė (1930-1960 metai). Netobulos konkurencijos teorija. Dž. V. Robinson netobulos rinkos teorijos bruožai. E. H. Čemberleino monopolinės konkurencijos teorija. Dž. M. Keinso ekonomikos mokykla (1930-1940 metai). Keinsizmas. Dž. M. Keinso efektyvios paklausos teorija ir ekonomikos subalansavimas. Šiuolaikinis Keinsizmas. Neokeinsistų ekonominė mokykla (1940-1960 metai). Postkeinsizmas (1950-1960 metai). Angliškas ("kairysis") ir šiuolaikinis postkeinsizmas. Neoliberalizmas. Monetarizmas. Neoklasikinės sintezės samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikinės reklamos galimybių taikymas turizmo įmonės versleĮvadas. Reklamos samprata. Šiuolaikinės reklamos savybės ir funkcijos. Reklamos savybės. Teigiamos reklamos savybės. Neigiamos reklamos savybės. Reklamos funkcijos. Turizmo įmonės įvaizdžio kūrimas. Šiuolaikinės reklamos būdai reklamuojant produktus ir paslaugas. Reklama internete. Reklama ant transporto priemonių. Lauko (išorinė) reklama. Šviesos reklama. Foto reklama. Turizmo įmonių taikomų šiuolaikinės reklamos būdų analizė. Kelionių organizatoriaus "novaturas" reklama. Kelionių organizatoriaus "teztour" reklama. Kelionių agentūros "delta – interservis" reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Šiuolaikiniai pinigaiPinigų apibrėžimas ir raida. Kas yra pinigai. Atsiskaitymo priemonių raida. Kreditinių pinigų atsiradimas. Pinigų egzistavimo prielaidos. Šiuolaikinės pinigų formos. Likvidumas. Pinigai ir kiti aktyvai. Pinigų kiekis. Pinigų apžvalga. Banko pinigų kūrimo mechanizmas. Pinigai egzistuojantys sąskaitose. Sandėrio sąskaitos. Sandėrio sąskaitų raida Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir Anglijoje. Bendrosios čekinių sąskaitų savybės. Depozitinės sąskaitos. Terminuoti ir taupomieji indėliai. Čekinės knygutės taupomosios sąskaitos. Taupomųjų indėlių sertifikatai. Kreditinės ir debetinės kortelės. Banko kortelės. Išvados. Skaityti daugiau
......