Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Šaknų atskyrimo metodasĮvadas. Grafinis šaknų atskyrimo būdas. Monotoniškumo intervalų metodas. Intervalo skaidos metodas. Programos testavimas. Programos tekstas. Testinio uždavinio sprendimas. Testinio uždavinio programos tekstas. Išvados. Skaityti daugiau
Šaldytų pusfabrikačių apžvalgaĮvadas. Šaldytų pusgaminių asortimentas Lietuvos parduotuvėse. Šaldyti konditeriniai pusgaminiai. Šaldytų sodo, daržo ir miško gėrybių pusgaminiai. Šaldytų produktų asortimento gylis ir plotis. Informacijos šaltiniai apie prekę. Prekės pateikimas rinkoje. Pateikimo rinkai etapo strategijos. Pardavimo vietos. Šaldytų pusfabrikačių rinkos segmentacija. Šaldytų pusfabrikačių rėmimas. Reklama. Pardavimo skatinimas. Populiarinimas (ryšiai su visuomene). Šaldytų pusgaminių klasifikavimas. Konkuruojančių prekių nustatymas, pasiūlymai dėl naujo produkto kūrimo ir modifikacijos. Konkuruojančių prekių nustatymas. Pasiūlymai dėl naujo produkto kūrimo. Išvados. Skaityti daugiau
Šalies mokėjimų balansas ir jį lemiantys veiksniaiĮvadas. Šalies mokėjimų balansas. Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Šalies mokesčių sistemaĮvadas. Mokesčiai – pagrindinis valstybės pajamų šaltinis. Valstybės pajamų pagrindas – mokesčiai. Mokesčių grupavimo klasifikaciniai požymiai. Mokesčių raida Lietuvoje. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK): duoklės, mokesčiai natūra ir pinigais. Mokesčiai mūsų krašte viešpataujant carinei Rusijai ir kaizeriniai Vokietijai. Fiskalinė politika tarpukario Lietuvoje. Lietuvos respublikos valstybinė mokesčių sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Šalies resursai ir jų panaudojimo efektyvumo įtakos verslui modelisĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti šalies resursų ir jų panaudojimo efektyvumo įtaką verslui. Resursų samprata. Resursų (išteklių) sąvokos dinamika. Šalies resursų skirstymas. Gamtiniai resursai. Gamtinių resursų klasifikacija. Gamtinių resursų panaudojimas ir įtaka šalies ekonomikai. Gamtiniai resursai kaip ekonomikos augimo veiksnys. Energetiniai resursai – ekonominės veiklos pagrindas. Žaliavos – svarbi sąlyga ekonomikos funkcionavimui. Efektyvaus gamtinių išteklių naudojimo svarba. Gamtiniai ištekliai lietuvoje ir jų panaudojimas. Šalies gamtinių resursų efektyvaus panaudojimo įtaka verslui. Žmogiškieji resursai. Žmogiškųjų išteklių samprata ir valdymas. Žmonių išteklių samprata. Darbo išteklių ekonomika ir valdymas. Darbo jėga lietuvoje. Darbo išteklių kiekis. Darbo išteklių sudėtis. Žmogiškųjų išteklių efektyvus panaudojimas. Žmogiškųjų resursų tobulinimo svarba ir problemos. Investicijos į mokslą ir technologinę plėtrą. Šalies žmoniškųjų resursų efektyvaus panaudojimo įtaka verslui. Finansiniai resursai. Finansinių išteklių samprata. Valstybės finansų sistema. Šalies finansiniai ištekliai. Šalių biudžetai. Šalies finansinių išteklių efektyvaus panaudojimo įtaka verslui. Šalies resursai ir verslas. Verslo įtaka šaliai. Šalies resursų įtaka verslui. Išvados. Skaityti daugiau
Šalies rizikos analizė. Baltijos šalių palyginimasĮvadas. Šalies rizika bei jos analizė. Šalies rizikos sąvoka. Šalies rizikos klasifikavimas. Šalies rizikos analizės metodai. Tarptautinės vertinimo agentūros. Baltijos šalių palyginimas. Baltijos šalių pristatymas. Lietuvos, Latvijos bei Estijos šalių palyginimas. Bendroji apžvalga. Lietuvos rizikos analizė. Latvijos rizikos analizė. Estijos rizikos analizė. Baltijos šalių bankų veikla. Išvados. Skaityti daugiau
Šalies smulkaus ir vidutinio verslo statistinė analizėĮvadas. Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) analizė teoriniu aspektu. Teisinė smulkaus ir vidutinio verslo aplinka. Smulkaus ir vidutinio verslo reikšmė šalies ekonomikai. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo ir finansavimo formos Lietuvoje. Šalies smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo ir finansavimo problemos. Tyrimo metodika. Šalies smulkaus ir vidutinio verslo statistinė analizė. Smulkaus ir vidutinio verslo įmonių dinamika Lietuvoje. SVV įmonių analizė pagal įmonių dydį ir darbuotojų skaičių. SVV įmonių prognozė 2005 – 2006 metams. SVV įmonių ir makroekonominių rodiklių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Šalies užimtumo statistinė analizėĮvadas. Užimtumas ir jo struktūros kaita Gyventojų užimtumo dinamika ir darbo rinkos struktūra. Neoficialus užimtumas. Paslėptas nedarbas. Užimtumo svarba ir visuomenė. Užimtumo politika ir užimtumo didinimas. 1999-2003 m. užimtumo statistinė analizė. Struktūros santykinių dydžių skaičiavimas. Aritmetinis vidurkio skaičiavimas. Kiekybinio požymio variacijos rodikliai. Struktūrinių vidurkių skaičiavimas. Gyventojų užimtumo dinamikos tyrimas. Prognozavimas. Tarpusavio ryšio priklausomybės tyrimas (koreliacija). Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Šaligatvio plytelės gamybos technologijosGaminio charakteristika, žaliavos. Betono sudėties projektavimas. Technologinės linijos gamybinių pajėgumų skaičiavimas. Gamybos proceso technologinės schemos aprašymas. Sudėtis. Konvejerinės technologinės linijos skaičiavimas. Pagalbinių cechų ir barų aprašymas. Gamybos kokybės kontrolė. Skaityti daugiau
Šalyje atliktų statybos darbų savo jėgomis tyrimasŠalyje atlikta statybos darbų savo jėgomis (be PVM) to meto kainomis: 2005 metų I ketvirtis – 2007 metų II ketvirtis. Įvadas. Šalyje atliktų statybos darbų statistinio tyrimo teorinis pagrindimas. Statistinių lentelių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Grafikai kaip statistinio tyrimo instrumentai. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Statistinio tyrimo eiga ir instrumentai. Šalyje atliktų statybos darbų savo jėgomis (be PVM) to meto kainomis statistinio tyrimo rezultatai. Bendrieji duomenys. Santykinių dydžių apskaičiavimas. Prognozavimas. Išvados. Priedai(4). Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Šaltai rūkytų dešrų gamybos įrangaĮvadas. Santrauka. Darbo tikslas – nagrinėti įrangos įtaką šaltai rūkytų dešrų kokybei. Darbo uždaviniai. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Technologinio proceso srauto diagrama su įranga. Technologinių įrengimų parinkimas. Įrenginių darbo laiko skaičiavimas ir grafikas. Įrenginių sąvadas ir jų užimamų plotų skaičiavimas. Įrenginių priežiūros programa ir montavimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Šaltojo kalimo automatasMMT kursinio projekto užduotis 5-8. Užduotis: Atlikti šaltojo kalimo automato, svirtinio mechanizmo sintezę, kinematinę bei dinaminę analizę, pateikiant visus skaičiavimus ir grafinę medžiagą. Duomenys. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinė mechanizmo sintezė ir analizė. Svirtinė mechanizmo strugtūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies vidutinio kampinio greičio, dydžio ir krypties nustatymas. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Sirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Mechanizmo dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminis modelis. Mechanizmo dinaminė sintezė. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinės charakteristikos nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėgų analizė. Jėgų analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė kinetostatiniu metodu. Rezultatų palyginimas. Skaityti daugiau
Šaunamasis ginklas, jo panaudojimasPolicijos specialios priemonės. Teisėtvarkos pareigūnų jėgos panaudojimas. Šaunamojo ginklo ir sprogstamųjų medžiagų panaudojimo aspektai: Šaunamojo ginklo naudojimas, Netinkamas jėgos ir šaunamojo ginklo panaudojimas, Fizinės prievartos, išskyrus šaunamąjį ginklą, panaudojimo atvejai, Šaunamojo ginklo panaudojimas prieš asmenį, Šaunamojo ginklo panaudojimas prieš transporto priemonę, Specialus šaunamojo ginklo panaudojimas, Policijos pareigūnų atsakomybė naudojant jėgą, Bendri prievartos priemonių naudojimo principai. Išvados. Skaityti daugiau
Šeduvos gimnazijos įvertinimas apklausos metoduSantrauka. Įvadas. Švietimas Lietuvoje. Švietimo misija, tikslai ir uždaviniai. Švietimo sistema Lietuvoje. Švietimo finansavimas. Bendrojo lavinimo mokyklų finansavimas. Pagrindiniai teisiniai aktai. Švietimo valdymas. Pagrindinės švietimo sistemos problemos. Šeduvos gimnazijos mokinių, bei jų tėvų apklausa. Mokinių apklausos rezultatai. Mokinių tėvelių apklausos rezultatai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Šeima kaip vertybėĮvadas. Analitinė dalis. Šeima yra svarbiausia žmogaus ir visuomenės gyvenime. Šeimos sąvoka. Šeimos funkcijos. Šeimoje ugdomos vertybės. Šeimos gyvensenos vertybės. Meilė ir atsakomybė. Ištikimybė. Žmoniškumas. Tiriamoji dalis. Tyrimai. Šiuolaikinėse Lietuvos šeimose ugdomos vertybės. Jaunimo požiūris į šeimą, kaip į vertybę. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Šeimos poveikis vaikų ugdymuisi ankstyvosios vaikystės metaisĮvadinė dalis. Šeima – svarbiausias ugdymo institutas. Emocinių išgyvenimų svarba vaiko socializacijai. Bendravimas ir emocinė vaiko saviraiška. Vyriškumo ir moteriškumo ugdymas šeimoje. Svarbių charakterio savybių ugdymas šeimoje. Tyrimų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Šeimos santykių aspektai pagal Kazimiero teisyną ir Pirmąjį Lietuvos StatutąĮvadas. Darbo tikslas: atskleisti šeimos santykių aspektus pagal Kazimiero teisyną ir Pirmąjį Lietuvos Statutą. Kazimiero teisyno ir pirmojo Lietuvos statuto apžvalga. Kazimiero teisynas: kada išleistas, kam skirtas. Pirmasis Lietuvos Statutas: kada išleistas, kam skirtas. Santuokos sudarymas. Santuokinis amžius. Reikalavimai dėl psichinės būsenos. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Santuokos su svetimšaliais. Sutuoktinių asmeniniai santykiai. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. Santuokos nutraukimas. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. Neteisėti vaikai. Globos teisiniai pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos sąvoka prasmė ir legalizavimo reikalingumasĮvadas. Tikslas - išsiaiškinti šeimos sąvokos prasmę ir jos legalizavimo reikalingumą. Šeimos raidos istorija. Bendroji šeimos raida. Šeimos sąvoka ir jos reglamentavimas senovės. Romoje. Šeimos raida Lietuvoje. Šiuolaikinės šeimos formos ir su jų atsiradimo susijusios problemos. Šeimos ir santuokos sąvokų atskyrimas. Šeimos sąvoka literatūroje. Šeimos sąvoka mokslinėje literatūroje. Šeimos sąvoka teisinėje literatūroje ir teisininkų darbuose. Šeimos sąvoka teisės aktuose. Šeimos sąvoka tarptautiniuose teisės aktuose . Šeimos teisių chartija. Bandymai legalizuoti šeimos sąvoką Lietuvos teisėje. Šeimos sąvokos reglamentavimas Lietuvos teisės aktuose. Naujos diskusijos dėl šeimos sąvokos. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Šeimos švietimas žalingų įpročių klausimu kaip socialinio darbo formaŽalingi įpročiai mūsų gyvenime. Priežastys dėl kurių pradedama vartoti svaiginančias medžiagas. Žalingų įpročių plitimas tarp Lietuvos jaunimo. Kas užsiima šeimos švietimu. Šeimos švietimas. Socialinio pedagogo darbas šviečiant šeimą žalingų įpročių klausimu. Tėvų vaidmuo moksleivių sveikatos ugdymo programoje. Dažniausiai tėvų daromos klaidos. Socialinio pedagogo ir tėvų bendradarbiavimas. Tėvų integravimas į mokyklos gyvenimą. Vaikų neigiamo požiūrio į svaiginančias. medžiagas formavimo etapai. Praktinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Šeimos teisė pagal Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) statutusĮžanga. Pozityvinės santuokos sudarymo sąlygos. Santuokinis amžius. Psichikos būklė. Susituokiančiųjų valia sudaryti santuoką. Negatyvinės santuokos sudarymo sąlygos. Giminystė ir svainystė. Ankstesnės santuokos buvimas. Religijų skirtumas. Artimųjų teisė prieštarauti santuokai. Santuokos su svetimšaliais. Bažnytinių nuostatų sąlygos. Santuokos nutraukimas ir jos pripažinimas negaliojančia. Tėvų ir vaikų santykiai. Tėvų ir vaikų asmeniniai santykiai. Tėvų ir vaikų santykių ypatumai. Tėvų ir vaikų turtiniai santykiai. Tėvų ir vaikų turto priklausomybė. Seserų ir brolių turtiniai santykiai. Neteisėti vaikai. Tam tikri ypatumai, susiję su neteisėtų vaikų statusu. Sutuoktinių asmeniniai santykiai. Sutuoktinių turtiniai santykiai. Šeimos turto atsiradimo būdai. Įkraičio sutartis. Sutuoktinių turtiniai santykiai nesant įkraičio sutarties. Išvados. Skaityti daugiau
......