Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Susisiekimo sistemos kursinis projektasAiškinamasis raštas. Kursinio projekto užduotis. Marijampolės rajono žemėlapis. Automobilių eismo diagramų sudarymas. Krovinių ir keleivių pervežimo apimčių skaičiavimas. Marijampolės rajono susisiekimo sistemos automobilių eismo kartogramos sudarymas. Transporto mazgų (automobilių kelių sankryžų) projektavimas. Automobilių kelių pralaidumo pagal esamus kelių parametrus skaičiavimas. Transporto susisiekimo sistemos sąveikos punktų (sandėlių, aikštelių, saugyklų) projektavimas. Krovinių pervežimo racionalios sistemos projektavimas. Kelio dangos racionalios konstrukcijos parinkimas. Išvados. Skaityti daugiau
Susisiekimo ūkio valdymasSusisiekimo ūkio valdymo samprata. Automobilių, oro, jūrų, vidaus vandenų, geležinkelio, bevariklio transporto ir kelių ūkio valdymo reguliavimas. Kelių ūkio reguliavimas. Automobilių transporto reguliavimas. Jūrų transporto reguliavimas. Vidaus vandenų transporto reguliavimas. Geležinkelio transporto valdymas. Bevariklio transporto reguliavimas. Oro transporto valdymo reguliavimas. Pagrindinės valdymo institucijos, jų kompetencija, funkcijos ir jų vidinė organizacinė struktūra. Susisiekimo ministerija. Kelių policija. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos. Teisės aktai reglamentuojantys susisiekimo ūkio valdymą. Jūrų transporto veiklą reglamentuojantys dokumentai. Automobilių transportą ir kelių ūkį reglamentuojantys teisės aktai. Skaityti daugiau
Sutartinės etnokultūroje, etnochoreografijoje ir sceninėje kūrybojeĮvadas. Darbo tikslas, kuo giliau išnagrinėti ne tik dainuojamas, bet ir šokamas sutartines. Sutartinių reikšmė ir atlikimas. Apie sutartinių senumą. Sutartinių muzika. Sutartinių atlikėjai. Sutartinių priedainiai ir garsažodžiai, bei jų reikšmė. Kalendorinės sutartinės. Šeimos apeiginės sutartinės. Gimtuvių sutartinės. Sutartinės apie marčią. Dovanų teikimo motyvas šokant. Senatvės ir mirties motyvai sutartinėse. Bendruomenės apeigos. Darbo sutartinės. Sutartinės apie medžioklę. Prašymo, maldavimo, liepimo, dėkojimo sutartinės. Istorinės sutartinės. Socialinio pasipriešinimo sutartinės. Humoristinės sutartinės. Šokių ir žaidimų sutartinės. Šokamų sutartinių choreografija. Sutartinių šokių skirstymas pagal E. Morkūnienę. Z. Slaviūno šokių sutartinių skirstymas. Žmonių pasakojimai apie sutartinių šokimą. Šokamų sutartinių analizavimas sceninėje kūryboje. Oželi, ta ta to. Čiūtytė. Treputė. Ratilėlis. Aigi tūto. Bitele, ryto. Laduto, laduto. Pijolka Rūta. Kaip lunkė? Čiūtyta rūtala. Šokinėja žvirblis. Du žali berželiai. Kodėl nešok čia? Trepute, martela. Išvados. Skaityti daugiau
Sutartys. Sutarčių rūšysĮvadas. Civilinės sutartys. Civilinės sutarties funkcijos. Civilinės sutarties turinys. Sutarčių sudarymo tvarka. Sutartys, ir jų teisėtumas. Sutarčių rūšys. Sandorių teisėtumas. Atskiros sutarčių rūšys. Komiso sutartis. Mainų sutartis. Įgaliojimų perdavimo sutartis. Reklamos sutartis. Vežimo sutartis. Jungtinės veiklos (bendradarbiavimo, partnerystės) sutartis. Licencinis susitarimas. Franšizės sutartis. Rango sutartis. Panaudos sutartis. Nuomos sutartis. Lizingo sutartis. Turto pavedimo, arba patikėjimo, sutartis. Banko sąskaitos sutartis. Paskolos sutartis. Laidavimo ir garantijos sutartis. Turto užstato arba įkeitimo sutartis. Rankpinigių sutartis. Hipotekos sutartis. Faktoringo sutartis. Turizmo ir kelionės sutartis. Dovanojimo sutartis. Draudimo sutartis. Išvados. Skaityti daugiau
Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio pasireiškimas, jo priežastysĮvadas. Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio priežastys. Sutrikusios intelekto moksleivių netinkamo elgesio pasireiškimas. Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio prevencija ir korekcija. Sutrikusio intelekto moksleivių netinkamo elgesio tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Sutuoktinių vaidmenys šeimojeĮvadas. Socialinio vaidmens samprata. Šeiminių vaidmenų struktūra. Tėvas ir motina šeimoje, jų vaidmenys. Lyčių vaidmenų pokyčiai šiuolaikinėje šeimoje. Vyrų vaidmuo, pačių vyrų supratimu. Senelių vaidmuo šeimoje. Sutuoktinių vaidmenys šeimoje tyrimas. Tyrimo organizavimas. Rezultatai ir analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Suvenyrinės reklamos agentūros steigimasReziume. Verslo idėja. Paslaugos aprašymas. Gamybos planas. Marketingo planas. Organizacinis planas. Rizikos įvertinimas. Finansinis planas. Skaityti daugiau
Suvirintos konstrukcijosUžduotis. Įražų nuo išskirstytos apkrovos (N(Q)) ir nuo koncentruotų apkrovų (N(D)max, N(D)min). Nustatymas pagrindinės santvaros elementuose B12, B13, H7, P13, C1, C2. Sudaromos infliuentės nuo vienetinės apkrovos pagrindinės santvaros elementams. Įražų infliuenčių plotai. Įražų skaičiavimas elementuose. Jėgos, veikiančios pagalbinės vertikalios santvaros elementuose. Jėgos, veikiančios horizontalios santvaros elementuose. Didžiausia bendra jėga, veikianti pagrindinėje ir pagalbinėje santvaroje. Įražos nuo lenkimo momento pagrindinės santvaros sijose. Pirmo tipo pagrindinės santvaros elementų skerspjūvių parinkimas. Viršutinės juostos skerspjūvio parinkimas. Apatinės juostos skerspjūvio parinkimas. Statramsčių skerspjūvio parinkimas. Spyrių skerspjūvių parinkimas. Horizontalios santvaros elementų skerspjūvių parinkimas. Antro tipo, pagrindinės santvaros elementų skerspjūvių parinkimas. Viršutinės juostos skerspjūvio parinkimas. Apatinės juostos skerspjūvio parinkimas. Statramsčių skerspjūvio parinkimas. Spyrių skerspjūvio parinkimas. Antro tipo horizontalios santvaros elementų skerspjūvių parinkimas. Pirmo tipo pagrindinės santvaros masės skaičiavimas. Pirmo tipo horizontalios santvaros masės skaičiavimas. Antro tipo pagrindinės santvaros masės skaičiavimas. Antro tipo horizontalios santvaros masės skaičiavimas. Pagrindinės santvaros suvirintų sujungimų stiprumo skaičiavimas. Horizontalios santvaros suvirintų sujungimų stiprumo skaičiavimas. Galinės sijos skaičiavimas. Darbas iliustruotas schemomis. Skaityti daugiau
Svarbiausi išoriniai Lietuvos ekonomikos vystymosi veiksniaiĮvadas. Eksportas. Lietuvos eksportas. Lietuvos eksporto analizė 1995 – 2004 metais. Importas. Importo motyvai. Lietuvos importo 2000-2006 metais analitinė apžvalga. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama Lietuvai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos prioritetai. Lietuvos ekonomikos rodikliai ES (Europos Sąjungos) kontekste. ES (Europos Sąjungos) SF (struktūrinių fondų) paramos poveikis šalies ūkiui. Investicijos. Užsienio investicijos. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje. Tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje struktūra ir raida. Išvados. Skaityti daugiau
Svarbiausios eurointegracijos problemos ir sprendimo būdaiĮvadas. Integracijos tikslai ir uždaviniai dabartinėmis sąlygomis. Svarbiausios integracinės politikos įgyvendinimo problemos. Lietuvos integracijos ekonominė politika. BŽŪP įtaka eurointegracijai ir problemos atsirandančios dėl to. Ekonominės integracijos į ES problemų sprendimo kryptys ir perspektyvos. Europos sąjungos agrarinės politikos Lietuvos žemės ūkiui. Lietuvoje žemės ūkio integracijos perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Sveikatos priežiūros finansavimo reforma LietuvojeĮvadas. Sveikatos priežiūros finansavimo bei draudimo patirtis Europoje. Sveikatos draudimas tarpukario Lietuvoje. Sveikatos priežiūros sistemos ir jos finansavimo bruožai sovietinės okupacijos metais. Sveikatos draudimo įstatymo įgyvendinimo problemos ir diskusiniai klausimai. Finansavimo prioritetų nustatymas. Lietuvos sveikatos draudimo įstatymo svarbiausi principai. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto formavimas. Sveikatos priežiūros finansavimo reforma pirmajame nepriklausomybės dešimtmetyje. Valstybės biudžeto pajamų analizė. Valstybės išlaidų analizė. Biudžeto deficitas ir valdymo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Sveikatos priežiūros poreikis mokykloseĮvadas. Sveikatos priežiūros sistema Lietuvoje. Sveikatos priežiūrą reglamentuojantys įstatymai. Visuomenės sveikatos priežiūros valdymas. Visuomenės sveikatos priežiūros finansavimas. 2006 m. įvykę pokyčiai sveikatos priežiūros sistemoje. Atlikto valstybinio audito išvados. Dėmesys sveikatos priežiūros sistemos tobulinimui. E. sveikatos sistema. Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros specialistai kels kvalifikaciją. Verslas gali padėti spręsti vaikų problemas. Apie "Vaikų liniją". Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys sveikatos priežiūrą mokyklose. Lietuvos Respublikos (LR) švietimo įstatymas (2003-06-28, Nr. IX-1630). Lietuvos Respublikos (LR) sveikatos sistemos įstatymas (1994-07-19, Nr. I-552). Lietuvos Respublikos (LR) Švietimo ir mokslo ministro 2006 metų sausio 1 dienos įsakymas "Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos". Nauja Lietuvos higienos norma bendrojo lavinimo mokykloms. Mokinių sveikatos priežiūros svarbiausieji nuostatai. Vaikų sveikatos priežiūra Utenos Krašuonos pagrindinėje mokykloje. Statistinė informacija apie vaikų sergamumą Utenos rajone. Vaikų sveikatos priežiūra Utenos Krašuonos pagrindinėje mokykloje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Sveikatos priežiūros valstybinio valdymo decentralizacijaĮvadas. Decentralizacijos koncepcija, jos tikslai, decentralizavimo tipai. Decentralizacijos koncepcija. Decentralizacijos tikslai. Decentralizacijos problemos. Alternatyvūs sveikatos priežiūros valdymo decentralizacijos modeliai, jų reikšmė sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Sveikatos priežiūros valdymo būklė ir reforma Lietuvoje. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valdymas, valdymo institucijos ir jų funkcijos. Sveikatos draudimas. Ligonių kasos. Sveikatos draudimo informacinė duomenų bazė. Išvados. Skaityti daugiau
Sveikatos ugdymo programa: "Augame sveiki, stiprūs, saugūs"Pratarmė. L/D "Žuvėdra" sveikatos ir fizinio ugdymo programos sudarymo principai. Programos tikslai, uždaviniai ir valdymas. Vaikų sveikatos ugdymo modelis. Programa: Pažink save. Asmens higiena. Aš ir kiti. Veikla ir poilsis. Sveika ir saugi mityba. Fizinis aktyvumas. Saugi ir sveika aplinka. Aplinkos ir gamtos saugojimas. Kūno apsauga ir traumų profilaktika. Vaikų sveikatos ir fizinio ugdymo organizavimas. Vaikų grūdinimas. Vaikų teisė į švarų orą ir sveiką aplinką. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas. Vaikų sveikatinimas ir fizinis ugdymas lopšelio grupėse. Pedagogo sąveika su vaikais. Savaiminė vaikų fizinė veikla. Skaityti daugiau
Sveiko gyvenimo būdo propagavimas jaunesniame mokykliniame amžiujeĮvadas. Šeima, ugdymo įstaigos – sveikos gyvensenos propaguotojos. Šeima – tautos stiprybės šaltinis. Sveikos gyvensenos propagavimas ugdymo įstaigose. Higieninis auklėjimas. Sveika mityba. Jos propagavimas. Fizinis auklėjimas. Praktinė dalis. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Sveikos gyvensenos klubo "Sveikatos akademija" įkūrimasSantrauka. Summary. Įvadas. Projekto idėjos aktualumo ir jo įgyvendinimo pagrindimas. Projekto tikslo apibrėžimas. Pagrindinių projekto etapų nustatymas, gairių planas. Projekto organizavimas. Projektų suinteresuotų šalių analizė. Organizacijos ir projekto "Sveikatos akademija" komandos valdymo struktūros, komunikacijos planas. Projekto planavimas. Projekto apimties planas ir darbų sąrašas. Projekto laiko plano sudarymas – Gantto diagrama. Projekto personalo plano sudarymas – atsakomybės matrica. Personalo krūvio histograma. Projekto kaštų plano sudarymas. Projekto kokybės planas. Projekto aprūpinimo plano sudarymas. Projekto integracijos valdymo planas. Rizikos analizė ir valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Svetimšalių teisinė padėtis Lietuvoje 1918-1940 metaisĮvadas. Kas yra svetimšalis? Pilietybė ir piliečių padėtis. Piliečiai pagal 1922 metų gegužės 12 d. Deklaraciją dėl mažumų apsaugos Lietuvoje. Visų tautybių Lietuvos gyventojai turi lygias teises. Lietuvos pilietybės įgijimas optacijos būdu. Pilietybės įgijimas natūralizacijos būdu. Pilietybės netekimas. Pilietybės netekimas įgijus kitos valstybės pilietybę. Pilietybės atgavimas. Pilietybės atėmimas. Pilietybės niekinumas. Pilietybės įgyvendinimas Klaipėdos krašte. Pilietybės įgyvendinimas Vilniaus krašte. Požiūris į svetimšalius konkrečiose gyvenimo srityse. Kariuomenėje. Vienuolyne. Išvados. Skaityti daugiau
Sviesto gabenimas Vilnius - DonetskasĮvadas. Teorinė dalis. Transporto rūšies parinkimas. Multimodaliniai vežimai. Transporto priemonės parinkimas. Maršruto parinkimas. Krovinio pakuotė. Dokumentai. Laiko sąnaudų maršrute skaičiavimas. Vairuotojo darbo ir poilsio laikas. Išlaidų maršrute skaičiavimas. Vairuotojo darbo užmokestis. Praktinė dalis. Gabenamas krovinys. Transporto rūšies parinkimas. Transporto priemonė. Krovinio pakuotė. Pagrindinio ir alternatyvaus maršrutų parinkimas. Laiko sąnaudos. Išlaidų skaičiavimas. Pagrindinio ir alternatyvaus maršrutų palyginimas. Išvados. Santrauka (anglų kalba). Priedai. Skaityti daugiau
SvirnaiĮvadas. Svirnai. Statybinės medžiagos ir konstrukcijos. Svirnų tipai. Svirnų architektūrinės išraiškos priemonės. Svirnų durys. Pasirinkto lietuvių liaudies meno objekto aprašymas (pasakojimas). Pasirinkto svirno pjūvis, pagrindinis fasadas ir planas. Svirno fotofiksacija. Skaityti daugiau
Svirtinio projektavimas ir kinematinė analizė. Krumpliaračių sankibos braižymasUžduoties Nr.23, Variantas Nr. 2. Darbo užduotis. Įvadas. Mechanizmo kinematinė analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo metrinė analizė. Mechanizmo grafinė kinematinė analizė. Greičių planai. Pagreičių planai. Svirtinio mechanizmo grafinė kinematika. Krumpliaratinio mechanizmo projektavimas. Krumpliaračių z1 ir z2 sankibos projektavimas. Krumplių profilių braižymas. Skaityti daugiau
......