Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Strategijos kūrimas ir įgyvendinimasĮžanga. Organizacijos misija ir tikslai. Organizacijos vizija. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Alternatyvų vertinimas ir strategijos parinkimas. Alternatyvų pirminis atrinkimas. Loginis strategijos patvirtinimas. Empirinis strategijos patvirtinimas. Strategijos įgyvendinamumo analizė. Vidinės įgyvendinamumo problemos. Išorinės įgyvendinamumo problemos. Personalo įsipareigojimo strategijai problemos. Rizikos įvertinimas. Finansinės rizikos analizė. Jautrumo analizė. Scenarijų analizė. Imitacinis modeliavimas. Strategijos įgyvendinimo proceso sudėtis. Strategijos įgyvendinimo programos. Užduočių rengimas ir komunikacija. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Organizacijos struktūra ir strategijos įgyvendinimas. Nuoseklus strategijos ir struktūros ryšys. Dvipusis strategijos ir struktūros ryšys. Mintzberg’o konfigūracijos. Organizacijos struktūros tipai. Organizacijos struktūros projektavimas. Personalo parinkimas ir skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Strategijos valdymo metodai: optikos verslas UAB "Litoptik"UAB "Litoptik" SSGG analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai ir strateginės alternatyvos. Įvadas. Įmonės apibūdinimas. UAB "Litoptik" SSGG analizė. UAB "Litoptik" stiprybės ir silpnybės. UAB "Litoptik" galimybės ir grėsmės. UAB "Litoptik" vizija. UAB "Litoptik" misija. UAB "Litoptik" strateginiai tikslai. UAB "Litoptik" pagrindinės strateginės alternatyvos. Skaityti daugiau
Strategijų tipai ir jų parinkimas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriuiĮvadas. Teoriniai pagrindai. Strateginio planavimo diegimas Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Strateginio valdymo esmė. Išskirtinė ir visą apimanti strategija. Suplanuota ir spontaniškai iškylanti strategija. Strategijos ir struktūros ryšys. Strategijų tipai. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos apibūdinimas. Teisinis įstaigos apibūdinimas. Geografinė padėtis ir organizacinė struktūra. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos ir sveikatos skyriaus funkcijos. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus finansinė analizė 1999 – 2004 m. Pasvalio rajono savivaldybės socialinių paslaugų analizė ir plėtros perspektyvos. Socialinio sektoriaus apžvalga. Socialinė parama. Socialinės paslaugos. Institucijos veiklos strategija. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Skaityti daugiau
Strateginė analizė ir planavimas: prekyba natūralia kosmetika ir dovanomis UAB "C&D Style"Įvadas. Bendra UAB "C&D Style" informacija. Bendra UAB "C&D Style" informacija. Įmonės veiklos etapai. Įmonės misija, vizija ir tikslai. Įmonės C&D Style" veiklos strategijos. UAB "C&D Style" VEIKLOS srities analizė. Įmonės C&D Style" makroaplinkos analizė. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. UAB "C&D Style" šakos analizė. Naujų konkurentų grėsmė. Tiekėjų derėjimosi galia. Pakaitalų grėsmė. Klientų derėjimosi galia. Esančių konkurentų grėsmė. Įmonės "C&D Style" klientų analizė. Pagrindinės UAB C&D "Style" grėsmės ir galimybės. UAB C&D "Style" vidaus analizė. Įmonės "C&D Style" strateginiai gebėjimai ir kompetencijos. Įmonės "C&D Style" ištekliai. UAB C&D Style" silpnybės ir stiprybės. UAB "C&D Style" planavimo proceso etapai. Tikslų nustatymas. UAB "C&D Style" SWOT analizė. UAB "C&D Style" strategijos parinkimas ir parengimas. Skaityti daugiau
Strateginė prekybos centro rinkodaros analizė: "Norfa"Santrauka. Įvadas. Strateginis planavimas. Strateginio planavimo įgyvendinimas. Konkurencijos analizė. Mažųjų įmonių plėtojimo strategijų požymiai. Stambių įmonių plėtojimo strategijų požymiai. Vidutinių įmonių plėtojimo strategijų požymiai. Vidinė analizė. Prekybos centro įrengimas ir prekių pateikimas. Strateginė prekybos centro "Norfa" rinkodaros analizė. Prekybos centro "Norfa" lankomumas. Apsipirkimo dažnumas "Norfoje". Pinigų suma išleidžiama apsipirkus prekybos centre "Norfa". Prekybos centro kainų įvertinimas. Prekybos centro siūlomų prekių asortimentas. Prekių išdėstymas prekybos centre. Prekybos centro pasirinkimo kriterijai. Įvairių akcijų reikalingumas. Personalo paslaugumas "Norfoje". Apklaustųjų išsilavinimas. Respondentų lytis. Apklaustųjų amžius. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Strateginės veiklos analizė: telekomunikacijų bendrovė UAB "Omnitel"Įvadas. Apie UAB "Omnitel". Produktai ir paslaugos. Pagrindiniai vadovai. Firmos kultūra ir filosofija. Firmos dydis ir veiklos mastas. UAB "Omnitel" stiprios ir silpnos pusės. Vizija, misija, tikslai. Korporacijos strategija. Konkurencinis pranašumas. "Omnitel" SSGG analizė. "Omnitel" makro aplinka. Politinė ir teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Technologinė aplinka. Aplinkos apsauga. Konkurencinė aplinka. Penkių konkurencinių jėgų modelis. Tiesioginiai konkurentai. "TELE2". "BITĖ GSM". Potencialūs konkurentai. "Omnitel" klientai. Klientų grupės. Tiekėjai. Prekės ar paslaugos pakaitalai. VoIP. Fiksuotas telefono ryšys. Galimi UAB "Omnitel" veiklos scenarijai 2010 metams. Pesimistinis scenarijus. Optimistinis scenarijus. Labiausiai tikėtinas scenarijus. UAB "Omnitel" išorinių veiksnių galimybės ir pavojai. Strateginių alternatyvų parinkimas. Galimos strateginės alternatyvos. Rinkos plėtra – nauji vartojimo atvejai. Rinkos dalies padidinimas – konkurento nupirkimas dalinės paslaugos atžvilgiu. Pozicijos apsaugojimas – pozicijos išlaikymas. Produktyvumo didinimas – efektyvesni kapitalo įdėjimai. Siūloma strateginė alternatyva ir tikslai. Pirmojo lygio rodiklių sąvadas. Strateginis žemėlapis. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginės veiklos organizavimas: Varėnos rajono savivaldybėĮvadas. Darbo aktualumas, problema, tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas: Ištirti strateginės veiklos organizavimą Varėnos rajono savivaldybėje. Teorinė dalis. Strateginė situacijos analizė. Organizacijos išorinė aplinkos analizė. Organizacijos vidinės aplinkos analizė. Strategijos formavimo metodika. Strateginių alternatyvų įgyvendinimo principai. Analitinė dalis. Situacijos analizė. A. Makroaplinkos analizė. Politiniai ir teisiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Socialiniai ir kultūriniai veiksniai. Technologiniai veiksniai. Vidinė aplinkos analizė. Teisinė bazė. Žmonių ištekliai. Planavimo sistema. Vidaus kontrolės sistema. Finansiniai ištekliai. Apskaitos tinkamumas. Informacinės technologijos. SWOT analizė. Strategijos formulavimas. Strateginės alternatyvos. Alternatyvų įvertinimas. Strategijos parinkimas. Projektinė dalis. Vizija, misija. Strateginiai tikslai. Strateginiai uždaviniai. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Strateginio plėtros plano lyginamoji analizė: Tauragės rajonasTauragės rajono strateginio plėtros plano 2004–2010 metams ir 2007 metų biudžeto projektų, dotuojamų iš valstybės biudžeto, lyginamoji analizė. Įvadas. Literatūros šaltinių analizė. Vietos savivaldos samprata. Savivaldybių biudžetų sandara ir formavimas. Savivaldybių biudžetų sudarymo metodai. Savivaldybių strateginis planavimas. Viešojo sektoriaus strateginio valdymo ypatumai. Institucijų strateginis veiklos planavimas. Savivaldos institucijų strateginis planavimas. Regionų plėtros planai. Tyrimo metodologija. Programų vertinimo samprata. Programų vertinimo (PART) modelis. Programų vertinimas Lietuvoje. Situacijos analizė. Tauragės rajono bendroji statistika. Tauragės rajono strateginio plano apžvalga. Sutrumpinta Tauragės rajono savivaldybės plėtros strategija. Tauragės rajono strateginio plėtros plano įgyvendinimas. 2007m. Tauragės savivaldybės biudžeto dotuojamų pagal valstybės investicijų programą projektų analizė. Tauragės miesto kultūros namų rekonstrukcijos projekto analizė. Projektinė dalis. Projekto bazinis vertinimas. Projekto vertinimas pagal PART modelį. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Strateginio valdymo analizė: didmeninė prekyba elektronikos produktais UAB "Vijurkas"Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kompanijos strateginio valdymo svarbą ir išanalizuoti UAB "Vijurkas" strateginio vystymo galimybes. Informacinių šaltinių apžvalga. Strateginis valdymas kompanijoje ir koncepcijų analizė. Kompanijos strateginės valdymo analizės procesas. Kompanijos veiklą įtakojantys veiksniai ir taikomos strategijos. Strateginio valdymo proceso struktūra. Darbo metodai ir priemonės. UAB "Vijurkas" veiklos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. UAB "Vijurkas" strateginio valdymo analizė. UAB "Vijurkas" strateginio proceso struktūra. UAB "Vijurkas" veiklą įtakojantys veiksniai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Strateginio valdymo funkcijosPagrindinės strateginio valdymo funkcijos. Planavimas. Organizavimas. Vadovavimas. Kontrolė. Strateginis valdymas organizacijoje. Samprata. Strateginis valdymas. Organizavimo funkcija strateginiame valdyme. Samprata. Organizacijos kultūra. Organizacijų struktūra. Organizatoriniai vadovo sugebėjimai organizacijoje. Vyksmo organizavimas ir įgaliojimai organizacijoje. Optimalios veiklos organizavimas organizacijoje. Pagrindinės vadovo darbo organizavimo kryptys organizacijoje. Organizacinio vystymosi ir strateginio valdymo teorijos. Organizacinio vystymo teorija. Strateginio valdymo planavimas. Strategijos įgyvendinimo planai. Kontrolės funkcija strateginio valdymo objektas. Kontrolės funkcija ir strateginis valdymas. Pagrindinės veiklos atlikimo sritys. Kontrolės funkcijos esmė ir bruožai. Vadovo vaidmuo taikant kontrolės funkciją strateginiame valdyme. Strateginio valdymo veiklos esmė. Kuo svarbi kontrolės funkcija vadovui. Valdymas ir kontrolė. Projektų valdymo funkcijos. Motyvacija ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginio vystymo planas: "Laisvalaikio Užimtumo Centras"Strateginio vystymo planas (strateginė analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai, strateginės alternatyvos). Įvadas. Organizacijos strateginė analizė. SSGG analizė. Tikslinė rinka. Diversifikacija. Paslaugų portfelis. Integracija. Atgalinė integracija. Porteris: penkių jėgų modelis. Makro aplinkos (PEST) analizė. Vertės grandinė. Organizacijos strateginio vystymosi krypties parinkimas. Misija. Vizija. Tikslai. Organizacijos (verslo) strateginio vystymosi tikslų įgyvendinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginio vystymo planas: UAB "Kvapų magija"Strateginio vystymo planas (strateginė analizė, vizija, misija, strateginiai tikslai, strateginės alternatyvos). Įvadas. Teorinė dalis. Strateginio valdymo samprata. Makroaplinkos analizė. SSGG analizė. Organizacijos strateginė analizė. "Kvapų magija" SSGG analizė. Organizacijos strateginio vystymosi krypties parinkimas. Vizija, misija, tikslai. Strateginiai tikslai. Organizacijos strateginio vystymosi tikslų įgyvendinimas. Produkto portfelio matrica. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis auditas įmonėje: alkoholinių gėrimų gamyba UAB "Alita"Įvadas. Įmonės misija, vizija, tikslai. Išorinės aplinkos analizė. Galimybės ir grėsmės. PEST analizė. Teisinė ir politinė aplinka. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė ir kultūrinė aplinka. Išorinių veiksnių įvertinimo matrica. Konkurentų įvertinimo matrica. Porterio 5 konkurencinių jėgų modelis. Kiekybinė rizikos analizė. AB "Alita" finansinių ataskaitų analizė. Horizontali ir vertikali analizės. Finansiniai rodikliai. Likvidumo rodikliai. Finansų struktūros rodikliai. Pelningumo rodikliai. SWOT (SSGG) analizė. Pasirinktų sprendimų komentarai. Stiprybės. Silpnybės. Galimybės. Grėsmės. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Strateginis Lietuvos energetikos valdymasStrateginis valdymas, jo samprata, Sisteminė organizacijos esamos padėties analizė, Įmonės tikslų peržiūrėjimas, Marketingo komplekso analizė, Išorinė ir vidinė analizė (SWOT), M. Porterio modelis (šakos konkurenciniai veiksniai), SPACE metodas, Strategijos kūrimo procesas LŠT, Alternatyvių strategijų analizė, Strateginis planavimas, Išvados Skaityti daugiau
Strateginis marketingo planas: UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla"Įvadas. Įmonės misija. Įmonės tikslai. Situacijos analizė. Rinkos analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis ir augimo tempai. Rinkos pelningumas. Esminiai sėkmės faktoriai. Rinkos vystymasis ir tendencijos. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Space analizė. Mikroaplinkos analizė. Vartotojų analizė. IVS rinkos segmentų išskyrimas. Vartotojų motyvacija. Nepatenkinti klientų poreikiai. Konkurentų analizė ir identifikavimas. Konkurentų įvertinimas. Tiekėjai, pardavimo pagalbininkai. Marketingo komplekso elementų analizė. SWOT analizė. UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla" marketingo tikslai. UAB "Vamzdžių izoliavimo gamykla" marketingo strategija. Rinkos aprėpimo strategija vidaus rinkoje. Pozicionavimo strategija vidaus rinkoje. Konkurencinio pranašumo pasiekimo strategija vidaus rinkoje. Marketingo komplekso elementų strategija vidaus rinkoje. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planas: AB "Dvarčionių keramika"Įvadas. AB "Dvarčionių keramika" veiklos aprašymas. AB "Dvarčionių keramika" esamos situacijos analizė. Makroaplinkos veiksniai ir jų poveikis tiriamosios įmonės veiklai. AB "Dvarčionių keramika" mikroaplinkos analizė. AB "Dvarčionių keramika" vidinių veiksnių analizė. SWOT analizė. AB "Dvarčionių keramika" vizija, misija ir tikslai. AB "Dvarčionių keramika" strateginiai tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planas: jaunimo organizacija "Jauna Lietuva"Įvadas. Jaunimo organizacija "Jauna Lietuva" ir jos misija. Situacijos analizė. Vizija ir tikslai. Prioritetai. Veiksmų planas. Priedas (1). Skaityti daugiau
Strateginis planavimas (11)Įvadas. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo funkcijos, esmė ir nauda. Strategijos išrinkimas (pasirinkimas). Strateginio planavimo kliuviniai. Išvados. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas (17)Įvadas. Strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo tikslai. Strateginio planavimo metodika. Strateginio planavimo procesas. Misijos formulavimas. Tikslų formulavimas. Aplinkos (išorės ir vidaus) analizė. Konkurentų analizė. Klientų analizė. Išteklių analizė. Strateginių sprendimų alternatyvų numatymas. Strategijos parinkimas. Strategijos įgyvendinimas. Įmonės veiklos bendrosios strategijos kūrimo ypatumai. Strateginio planavimo diegimas Lietuvos viešojo administravimo institucijose. Išnašos. Skaityti daugiau
Strateginis planavimas (19)Įvadas. Darbo tikslas – pagrįsti strateginio planavimo reikšmę modernioje organizacijoje. Strategijos ir strateginio planavimo samprata. Strateginio planavimo istorija. Strategijos sąvoka. Strategijos apibrėžimas. Strateginis planas. Strateginio planavimo funkcijos esmė ir nauda. Strateginio planavimo metodologijos. Strateginio valdymo stiliai. Duomenų perdavimo tinklų vystymosi strateginis planavimas. Strateginio planavimo problemos ir jų sprendimo rekomendacijos. Strateginio planavimo problemos. Rekomendacijos kaip išspręsti strateginio planavimo problemas. Išvados. Skaityti daugiau
......