Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Sriubų ruošimo organizavimas greito aptarnavimo restoraneĮvadas. Gamybinės programos sudarymas. Tiekėjų parinkimas. Darbo jėgos skaičiavimas. Darbo pasidalijimo pagrindas. Įrengimų apskaičiavimas ir parinkimas. Gamybinių patalpų plotų skaičiavimas. Sandėlių ploto skaičiavimas. Sanitarinių-higieninių reikalavimų laikymasis. Darbo grafikų sudarymas. Elektros energijos suvartojimo pagrindimas. Priedas. Išvados. Skaityti daugiau
Stabdžių diskasdwg. byla. Stabdžių disko brėžinys. Kursinio projektas. Skaityti daugiau
Stacionarus krovinių keltuvasĮvadas. Užduoties analizė. Reikalavimų pagrindimas. Techninė užduotis. Sprendimų pasiūlymas. Elektros variklio parinkimas. Naudingumo koeficiento nustatymas. Elektros variklio parinkimas. Variklio parinkimas pagal galią. Variklio parinkimas pagal jo rotoriaus sukimosi dažnį. Elektros variklio darbingumo patikrinimas. Pavaros perdavimų skaičiaus nustatymas. Sliekinio veleno skaičiavimas. Guolių esančių ant veleno skaičiavimas. Detalių sprendimų parinkimas. Suleidimų parinkimas. Matmenų grandinės. Pavaros tepimas. Antikorozinės priemonės. Darbo sauga. Gaminio eksploatacija. Skaityti daugiau
Stafilokokų ir e coli atsparumo priežastys antimikrobinėms medžiagomsĮvadas. Stafilokokai (Staphylococcus). Ešerichija koli (Escherichia coli). Antimikrobiniai faktoriai ir medžiagos. Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms. Skaityti daugiau
Stambių įmonių Lietuvoje – jų stipriųjų pusių ir grėsmių bei įtakos regionų vystymui ir užimtumui - studijaĮvadas. Lietuvos regionų (apskričių) situacijos ir stambių įmonių vaidmens analizė. Alytaus apskritis. Kauno apskritis. Klaipėdos apskritis. Marijampolės apskritis. Panevėžio apskritis. Šiaulių apskritis. Tauragės apskritis. Telšių apskritis. Utenos apskritis. Vilniaus apskritis. Įmonių veiklos perspektyvumo vertinimas: sektorinis pjūvis. Paramos teikimo sunkumus patiriančioms įmonėms tarptautinė patirtis. Valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms teikimo gairės. Leistini/galimi paramos teikimo būdai ir sąlygos. Paramos teikimo sunkumus patiriančioms įmonėms apribojimai. Išvados ir rekomendacijos. Priedai. Skaityti daugiau
Standartinis prekybos modelisĮvadas. Standartinis prekybos modelis. Ekonominis augimas - kreivės rs poslinkis. Ekonominio augimo tarptautinis efektas. Tarptautiniai pajamų poslinkiai. Kreivės rd poslinkiai. Transferų įtaka prekybos sąlygoms. Tarifai ir eksporto subsidijos rs ir rd poslinkis vienu metu. Tarifų įtaka santykinei paklausai ir pasiūlai. Eksporto subsidijos pasekmės. Prekybos sąlygų pasikeitimai ir pajamų paskirstymas. Tarptautinės prekybos reguliavimo priemonės. Pokyčiai ir tendencijos pasaulio tarptautinėje prekyboje. Šiuolaikinių tarptautinių prekybos tendencijų pastebimumas ir reikšmė įvairių pasaulio valstybių užsienio prekyboje. Išvados. Skaityti daugiau
Standartizacija ir techniniai matavimaiAtsižvelgiant į detalių paskirtį ir darbo sąlygas, nurodytiems cilindriniams sujungimams. Liniuote išmatuoju nominalius matmenis brėžinyje. Tikrinu nominalius matmenis pagal GOST 6636-69 standartą. Parinkti suleidimus ir tikslumą; Apskaičiuoti pagrindinius matmenis trims skirtingiems sujungimams; Nubraižyti skylės ir veleno tolerancijos laukų išsidėstymo schemos; Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų skaitines reikšmes; Apskaičiuoti sujungimo tolerancija; Nurodytam sujungimui paskaičiuoti darbinius ir kontrolinius kalibrus; Apskaičiuoti ribinius ir pagaminimo matmenis; Gautus rezultatus suvesti i lentelę; Nubraižyti kalibrų tolerancijos laukus; Nurodytam sujungimui parinkti universalias matavimo priemones; Nubraižyti matavimo priemonės principinę schemą ir aprašyti veikimo principą; Nurodytiems riedėjimo guoliams: Nubraižyti tolerancijos laukų išsidėstymo schemą; Nubraižyti jungiamų detalių su guoliais eskizus; Nurodytam srieginiam sujungimui: Parinkti pagrindinius matmenis; Apskaičiuoti ribinius matmenis ir rezultatus suvesti į lentelę; Nubraižyti tolerancijos laukus; Nubraižyti srieginį sujungimą, nurodant visus pagrindinius matmenis; Nurodytam pleištiniui ar iždrožiniui sujungimui: Parinkti pagrindinius matmenis ir suleidimus; Nubraižyti tolerancijos laukų išsidėstymo schemas; Nubraižyti pleištinio ar išdrožinio sujungimo detalių eskizus, nurodant matmenis su ribiniais nuokrypiais. Skaityti daugiau
Standartizavimas ir techniniai matavimaiAtsižvelgiant į detalių jungimo paskirtį ir darbo sąlygas, nurodytoms cilindrinėms jungtims. Pasirinkti vardinius matmenis. Pasirinkti sąlaidas ir tikslumą. Apskaičiuoti pagrindinius matmenis trims skirtingoms jungtims. Nubraižyti skylės ir veleno leidžiamųjų nuokrypių laukų išsidėstymo schemas. Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų skaitines reikšmes. Apskaičiuoti jungimo leidžiamąjį nuokrypį. Nurodytai jungčiai parinkti universalias matavimo priemones. Nubraižyti matavimo piemonės principinę schemą ir aprašyti veikimo principą, Nurodytiems riedėjimo guoliams, Nubraižyti leidžiamųjų nuokrypių laukų išsidėstymo schemas. 2Nubraižyti jungiamų detalių su goliais eskizus. Nurodytai pleištiniai jungčiai. Pasirinkti pagrindinius matmenis ir sąlaidas. Nubraižyti leidžiamųjų nuokrypių laukų išsidėstymo schemas. Nubraižyti pleištinės jungties detalių eskizus, nurodant matmenis su ribiniais nuokrypiais. Detalė: Velenas. Skaityti daugiau
Standartizavimas ir techniniai matavimai (2)Įvadas. Atsižvelgiant į detalių jungimo paskirtį ir darbo sąlygas, nurodytoms cilindrinėms jungtims. Parenku vardinius matmenis. Parenku sąlaidas ir tikslumus. Apskaičiuoju pagrindinius matmenis trims skirtingoms jungtims. Skylės ir veleno leidžiamųjų nuokrypių laukų išsidėstymo schemos. Apskaičiuoju tarpų ir įvaržų skaitines reikšmes. Apskaičiuoju jungimo leidžiamąją nuokrypą. Nurodytai jungčiai universalios matavimo priemonės parinkimas. Nurodytiems riedėjimo guoliams. Nubraižau leidžiamųjų nuokrypių laukų išsidėstymo schemas. Nubraižau jungiamų detalių su guoliais eskizus. Nurodytai pleištiniai jungčiai. Parenku pagrindinius matmenis ir sąlaidas. Nubraižau leidžiamųjų nuokrypių laukų išsidėstymo schemas. Nubraižau pleištinės jungties detalių eskizus, nurodydamas matmenis su ribiniais nuokrypiais. Skaityti daugiau
Statybinių konstrukcijų skaičiavimo pagrindaiGelžbetoninės sijinės monolitinės perdangos projektavimas. Elementų parinkimas ir išdėstymas. Plokštės projektavimas. Apkrovos. Efektų (įrąžų) apskaičiavimas. Plokštės storio apskaičiavimas. Armatūros skerspjūvio ploto apskaičiavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Apkrovų ir įrąžų skaičiavimas. Sijos skerspjūvio matmenų skaičiavimas. Skersinės armatūros skaičiavimas. Sijų laikomosios galios gaubtinės sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Statybinių konstrukcijų ūkinės-gamybinės veiklos aplinkosauginis auditas: UAB "Markučiai"Aplinkosauginio audito kursinis projektas. Įvadas. Tikslas: Išnagrinėti UAB "Markučiai" veiklos aplinkosaugines problemas. Išnagrinėti aplinkosauginę ir vadybinę analizes bei įvertinti įmonės veiklos poveikį aplinkai. Apžvelgti įmonėje planuojamus diegti ISO standartus. Literatūrinė apžvalga. Aplinkosauginis auditas įmonėje. Teisės aktai, reglamentuojantys auditą Lietuvoje. UAB "Markučiai" ūkinė- gamybinė veikla. UAB "Markučiai" ūkinės- gamybinės veiklos aplinkosauginės problemos. UAB "Markučiai" aplinkos apsaugos vadybos sistema. Aplinkos oro kokybės atitikimas teisės aktų reikalavimams. Panaudoto vandens ir išleidžiamų nuotekų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Poveikio kitiems aplinkos komponentams vertinimas pagal teisės aktų reikalavimus. Atliekų tvarkymo atitikimas teisės aktų reikalavimams. Planuojami diegti iso standartai UAB "Markučiai" įmonėje. Darbo rezultatų apibendrinimas ir išvados. Skaityti daugiau
Statybos darbų organizavimas įmonėjeĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti darbų organizavimo ypatumus statybos įmonėje. Statybos darbų organizavimo samprata. Statybos projektas. Projekto valdymas. Optimali projektų organizacija. Statytojo pareigos ir teisės. Statybos darbų procesų valdymas pagal kalendorinį grafiką. Tinklinis grafikas. Statybos technologijos ir organizavimo dokumentų rengimas. Bendrosios nuostatos. Statybos paruošiamieji ir organizavimo sprendiniai. Statybos darbų technologijos projektai. Statybos darbų technologijos projektų sudėtis. Statybvietės planas. Laikinieji ir privažiavimo keliai. Automobilių keliai. Geležinkeliai. Laikinieji pastatai. Laikinasis aprūpinimas elektros energija. Laikinasis vandentiekis. Laikinieji kanalizacijos įrenginiai. Laikinasis šilumos tiekimas. Laikinosios ryšių ir silpnųjų srovių sistemos. Statybos produkcijos kokybės valdymas. kokybės valdymo samprata. Statybos norminiai dokumentai. Statybos produkcijos kokybės kontrolės būdai ir metodai. Statinių pripažinimas tinkamais naudoti. STR. Aplinkos apsaugos užtikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Statybos darbų technologija (4)Įvadas. Statybos vykdymo sąlygos. Paruošiamieji darbai prieš statybos darbų pradžią. Statybos darbų apimties skaičiavimas. Darbo sąnaudų, mechanizmų ir medžiagų poreikio skaičiavimas. Darbo sąnaudų suvestinė. Medžiagų poreikio suvestinė. Mechanizmų pagrindiniams statybos darbams skaičiavimas ir parinkimas. Krano montavimo darbams skaičiavimas ir parinkimas. Statybos procesų technologijos, naudojami vykdymo metodai, darbininkų darbo organizavimas, kokybės kontrolė ir saugaus darbo užtikrinimas. Žemės darbai. Surenkamų konstrukcijų montavimas. Mūro darbai. Pertvarų įrengimas. Langų, durų statymas. Apdailos darbai. Grindų įrengimas. Aplinkotvarkos darbai. Sutapdinto stogo su "Midos" danga technologinė kortelė. Procese naudojamos medžiagos. Jų techninės charakteristikos. Konstrukciniai sprendimai (mazgai, detalės). Stogo dengimo proceso darbo sąnaudų skaičiavimas. Procese naudojami mechanizmai, jų skaičiavimas, techninės charakteristikos. Proceso darbų vykdymo metodai, technologija. Brigadų, grandžių skaičiavimas, parinkimas ir pagrindimas duotam statybiniam procesui. Kokybės reikalavimai duotam statybiniam procesui, leistinos nuokrypos, baigtų darbų priėmimas. Saugaus darbo reikalavimai duotam statybiniam procesui. Technologinės kortelės brėžinys. Dvišlaičio stogo su "Midos" danga dengimo proceso alternatyvaus sprendimo technologija. Naudojamos medžiagos, jų techninės charakteristikos. Konstrukciniai sprendimai, detalės, mazgai. Proceso darbų vykdymo metodai, technologija, darbininkų brigados, grandys, mechanizmai. Proceso alternatyvaus sprendimo techniniai ekonominiai rodikliai. Projektuojamų procesų rezultatų analizė ir priimto sprendimo pagrindimas. Išvados. Skaityti daugiau
Statybos ekonomika ir organizavimasStatybos ekonomikos ir organizavimo kursinis projektas. Aiškinamasis raštas. Kursinio projekto tikslas: Nustatyti pastatų komplekso statybos organizacinio varianto trukmę ir kainą. Srautinė statyba. Darbų pasikartojimo efekto įtakos įvertinimas. Darbų laiko normatyvų nustatymas. Srautinio grafiko (ciklogramos) sudarymas. Tinklinio grafiko sudarymas. Kainos patikimumo ir infliacijos įvertinimas. Išvados. Priedai (.dwg byla: Pastato planas, Pjūvis 1, Pjūvis 2, Santvarų su viršutinėmis jungtimis planas, Santvarų su apatinėmis jungtimis planas). Skaityti daugiau
Statybos kaip specifinės verslo srities ypatumaiLietuvos ūkio ekonominė bei socialinė raida ir prioritetinės plėtros kryptys. Įmonė kaip sistema. Įmonių rūšys. Statybos šakos ypatumai. Statybos įmonių bendradarbiavimo formos. Statybos įmonių veiklos sričių klasifikacija. Statybos įmonių teisinės formos. Individualios įmonės. Asmenų ūkinės bendrovės. Kapitalo bendrovės. Mišrios bendrovių formos. Europos statybos įmonių tipai ir jų valdymo modeliai. Mažos įmonės. Vidutinio dydžio statybos įmonės. Didelės statybos įmonės. Statybinės įmonės gamybos uždaviniai, marketingas, gamybos programa. Svarbiausi gamybos uždaviniai. Tikslai ir uždaviniai. Užsakymai. Marketingas. Gamybos išlaidos. Gamybos pajėgumai. Gamybos produkcijos plano sudarymas. Gamybos kaštų įvertinimas. Pajamų ir įplaukų sąmata. Gamybos išlaidų sąmata. Savikaina. Amortizacija. Statybos darbuotojai. Investicijų planavimas statyboje. Investicijų koncepcija. Statybos investicijų struktūra. Investicijų rizika. Statytojo pareigos ir teisės. Sutarčių sudarymas. Ekonominio efekto nustatymas. Investicijų efektyvumas. Investicinio proceso, kaip kiekybinės finansinės analizės objekto, ypatybės. Kainodara statyboje. Išvados. Skaityti daugiau
Statybos organizavimas (2)Įvadas. Bendros žinios apie pastatą. Generalinis plano aprašymas. Erdvinė- planinė pastato sandara. Konstrukciniai sprendimai. Pastato vidaus ir išorės apdaila. Inžinerinė konstrukcija ir įranga. Pagrindiniai rodikliai. Statybos kalendorinis planavimas. Kalendorinio grafiko sudarymas. Statybos generalinis planas. Bendrieji nurodymai. Mechanizmų išdėstymo vietų projektavimas. Pavojingų zonų nustatymas. Laikinų privažiavimų ir kelių projektavimas. Sandėlių projektavimas. Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas. Vandens poreikio skaičiavimas. Laikinų elektros tinklų projektavimas. Objekto statybos techniniai ekonominiai rodikliai. Skaityti daugiau
Statybos organizavimas (3)Aiškinamasis raštas. Darbų kiekių skaičiavimas. Mechanizmų ir mašinų parinkimas. Montavimo prietaisų parinkimas. Montavimo kranų parinkimas. Kitų statybinių mašinų ir mechanizmų parinkimas. Darbo ir mašinų sąnaudų bei medžiagų skaičiavimas. Darbo ir mašinų sąnaudų skaičiavimo lentelė. Materialinių išteklių poreikio žiniaraštis. Materialinių išteklių poreikio santrauka. Statybos kalendorinis planavimas. Kalendorinio plano parametrų nustatymas. Gamybinių išteklių pareikalavimo kalendoriniai grafikai. Statybos generalinis planas. Mechanizmų išdėstymo vietų projektavimas. Pavojingų zonų nustatymas. Laikinų privažiavimų ir kelių projektavimas. Sandėlių projektavimas. Laikinų tarnybinių ir buitinių patalpų projektavimas. Laikinojo vandentiekio projektavimas. Laikinų elektros tinklų projektavimas. Statybos kalendorinis darbų vykdymo grafikas. Statybos generalinis planas. Skaityti daugiau
Statybos organizavimas (6)Aiškinamasis raštas. Statybos darbų aprašymas. Statybos kalendorinis planavimas. Statybos generalinis planas. Bendrieji nurodymai. Mechanizmų išdėstymo vietų projektavimas. Pavojingų zonų nustatymas. Laikinų privažiavimų ir kelių projektavimas. Sandėlių projektavimas. Laikinų tarnybinių ir buitinių patalpų projektavimas. Laikinojo vandentiekio projektavimas. Laikinųjų elektros tinklų projektavimas. Darbų sauga. Skaityti daugiau
Statybos organizavimas (7)Statybos organizavimas. Aiškinamasis raštas Darbų kiekių skaičiavimas. Mechanizmų ir mašinų parinkimas. Montavimo prietaisų parinkimas. Montavimo kranų parinkimas. Statybos kalendorinis planavimas. Kalendorinio plano parametrų nustatymas. Statybos generalinis planas. Mechanizmų išdėstymo vietų projektavimas. Pavojingų zonų nustatymas. Laikinųjų privažiavimų ir kelių projektavimas. Sandėlių projektavimas. Laikinų tarnybinių ir buitinių patalpų projektavimas. Laikinojo vandentiekio projektavimas. Laikinų elektros tinklų projektavimas. Skaityti daugiau
Statybos organizavimas (8)Statomo objekto charakteristika. Statybos sąlygos. Darbų kiekių skaičiavimas. Mašinų ir mechanizmų skaičiavimas ir parinkimas. Darbo ir mašinų sąnaudų bei materialinių išteklių skaičiavimas. Statybos kalendorinio darbų vykdymo grafiko sudarymas. Statybos generalinio plano sudarymas. Mechanizmų išdėstymo vietų projektavimas. Pavojingų zonų nustatymas. Sandėlių projektavimas. Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas. Vandens poreikio skaičiavimas. Laikinų elektros tinklų projektavimas. Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimai statybvietėje. Objekto statybos techniniai ekonominiai rodikliai. Brėžiniai. Skaityti daugiau
......