Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Sociologinis tyrimasĮžanga. Literatūros analizė. Tyrimo duomenų analizė. Tyrimo apklausos anketa. Tyrimo apklausos anketos analizė. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Sodo namo rekonstrukcija į gyvenamą namą s/b "Riešė"Esama sodo namo būklė. Dokumentacija. Numatomi sodo namo konstruktyvų pakeitimai. Numatoma sodo namo konstruktyvų apdaila. Numatomi sodo namo tinklai. Sprendimų teisinis reglamentavimas. Projekto sąmata. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Sodo projektasVietovės įvertinimas. Mikroklimatas. Klimato sąlygos obelims. Vietos ir dirvožemio tinkamumas obelų sodams. Dirvos paruošimas ir tręšimas obelų sodų. Užuovėjos. Sodo tvoros. Vaismedžių atramos ir jų įrengimas. Sodo planas. Sodo konstrukcija. Poskiepiai. Santrauka. Skaityti daugiau
Sovietizacija Vidurio ir Rytų EuropojeĮvadas. Sovietizacijos įsigalėjimo priežastys. Proceso raida. Žlugimas. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Sovietų Sąjunga. Chruščiovo epochaĮvadas. Darbo tikslas: Įvardinti 1954-1964 metais vykusius pokyčius Sovietų Sąjungoje, naujosios Chruščiovo vidaus ir išorės politikos bruožus, priemones, kuriomis buvo įgyvendinami pertvarkymai. Komunistinio totalitarizmo įsigalėjimas. Komunistinio totalitarizmo padėtis VI dešimtmetyje. Nikita Chruščiovas. 1954-1964 m. Chruščiovo epochos apžvalga. Chruščiovo asmenybė. Atėjimas į valdžią. KPSS suvažiavimas. Naujojo komunizmo vizija ir vidaus pertvarkymai. Visuomenė. Ekonomika ir žemės ūkis. "Chruščiobos". Baudžiamoji sistema. Kariuomenės reorganizacija. Švietimas ir mokslo pasiekimai. Kultūra. Užsienio politika. Kinija. Jugoslavija. Baltijos šalys. Vengrija. Lenkija. Vokietija. JAV. Kuba ir "Karibų krizė". Reformų žlugimo priežastys. Baigiamasis žodis. Išvados. Skaityti daugiau
Sovietų Sąjungos karo nusikaltimai Antrajame pasauliniame kare valdant Josifui StalinuiĮvadas. Stalinas slaptasis Antrojo pasaulinio karo kurstytojas. Molotovo – Ribentropo paktas. Sovietų Sąjungos įstojimas į Antrąjį pasaulinį karą. Žiemos karas. Tarptautinė humanitarinė teisė. Stalino kultas, bei stalinizmo ideologijos nusižengimai žmogaus teisėms. Didysis valymas. Katynės žudynės. Išvados. Skaityti daugiau
Spaudos formų gamybos technologija ir įrenginiaiĮvadas. Skeneris ir jo veikimo principas. Grafinio failo koregavimas (maketavimas). Fotoformos gamyba. Fotoišvedimas (rastravimas). Montažas. Spausdinimo formos gamyba. Spaudos formų gamyba pozityviniu kopijavimu. Spausdinimo formos ryškinimas ir kopijavimas. Fotorinkimas. Įrenginys "Lazerete" juodai baltus originalus skenuojantis lazeris. Išvados. darbas iliustruotas nuotraukomis bei paveikslėliais. Skaityti daugiau
Spaudos formų gamybos technologijos ir įrenginių kursinis projektavimasĮvadas. Skeneris ir jo veikimo principas. Grafinio failo koregavimas(maketavimas). Fotoformos gamyba. Fotoišvedimas (rastravimas). Montažas. Spausdinimo formos gamyba. Spaudos formų gamyba pozityviniu kopijavimu. Spausdinimo formos ryškinimas ir kopijavimas. Fotorinkimas. Įrenginys "LAZERETE" juodai baltus originalus skenuojantis lazeris. Išvados. Skaityti daugiau
Spausdinimo įrenginiaiĮvadas. Didelio formato spausdintuvai. W 2200. W 6200. Rašaliniai spausdintuvai. I-80. Lazeriniai spausdintuvai. LBP-1120. LBP-2000. Faksimiliniai rašaliniai aparatai. B 160. B 180c. Lazeriniai faksimiliniai aparatai. L 220. L 295. Daugiafunkciniai rašaliniai aparatai. Pixma mp 110. Pixma mp 130. Smartbase mp 750. smartbase mp 760. Smartbase mp 780. Daugiafunkciniai, lazeriniai aparatai. Mf 3110. Mf 5630. Spalvoto kopijavimo sistemos. iR c6800.20. iR c200n.21. iR c3220n.21. Clc 3200. iR c6800. iR c5800. vizitinių kortelių spausdintuvai. Cx 350. P 660c. Skaitmeniniai ir sesijos aparatai. iR 1210.25. iR 1230.25. Minolta. Minoltos produktai. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Spausdinimo mašinaMechanizmų ir mašinų teorijos kursinis projektas. Spausdinimo mašina. Variantas 7. Užduotis: Atlikti spausdinimo mašinos, svirtinio mechanizmo sintezę, kinematinę bei dinaminę analizę, pateikiant visus skaičiavimus ir grafinę medžiagą. Spausdinimo mašina. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo (skriejiko-svirties) sintezė ir analizė. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Rezultatai. Įėjimo grandies vidutinio greičio nustatymas. Atskirų grandžių inercijos momentai. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo dinaminės analizės skaičiavimo algoritmo sudarymas. Rezultatai. Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Mechanizmo dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo sintezė. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas planų metodu. Mechanizmo kinematinių charakteristikų nustatymas analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė. Jėginės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė kinetostatiniu metodu. Svirtinio mechanizmo jėginė analizė analiziniu metodu. Rezultatų palyginimas. Skaityti daugiau
Specialiojo ugdymo–reabilitacijos įstaigų aplinkos pritaikymas judesio ir padėties sutrikimų turintiems asmenimsĮvadas. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti specialiojo ugdymo įstaigų mokytojų nuomonę apie mokyklų aplinkos pritaikymą. Fizinių ir judėjimo sutrikimų apibūdinimas. Viešosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems. Neįgaliųjų padėties gerinimas. Teisiniai pagrindai. Neįgaliesiems svarbių objektų sąrašas. Statistika. Trūkumai, organizuojant/teikiant paslaugas vaikams su negalia. Tyrimo organizavimas ir metodika. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Specialios PVM (pridėtinės vertės mokesčio) apmokestinimo schemosMokesčių kursinis darbas. Įvadas. Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) reglamentavimas. Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams schema. Kompensacinio PVM tarifo ūkininkams taikymas. Kompensacinio PVM tarifas. Apskaita. Kompensacinio PVM tarifo dydis. Turizmo paslaugų apmokestinimo schema. Turizmo paslaugų apmokestinimo schemos taikymas. Apmokestinamoji vertė. PVM atskaitos ypatybės. Sandoriai už Europos Bendrijų teritorijos ribų. Kelionės organizatoriaus teikiamų paslaugų įforminimo ypatybės. Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schema. Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schemos taikymas. Apmokestinamoji vertė. PVM atskaitos ypatybės. Prekių tiekimo įforminimas. Apskaita. Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema. Investicinio aukso apmokestinimo schemos taikymas. Investicinio aukso ir su juo susijusių paslaugų apmokestinimo tvarka. Investicinio aukso tiekėjo teisė būti įregistruotam PVM mokėtoju. PVM atskaitos ypatybės. Apskaita. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema. Elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schemos taikymas. Registravimas. PVM deklaracijos pateikimas ir PVM sumokėjimas. Reikalavimai apskaitai. Atvejai, kai šio skirsnio nuostatų taikymas nutraukiamas. Praktinė dalis. Kompensacinio pvm tarifo ūkininkams schema. Turizmo paslaugų apmokestinimo schema. Naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcinių ir antikvarinių daiktų apmokestinimo schema. Investicinio aukso apmokestinimo PVM schema. Speciali elektroniniu būdu teikiamų paslaugų apmokestinimo schema. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių mokinių priežasties – padarinių ryšių tarp geografinių objektų ir reiškinių suvokimasĮvadas. Geografijos pamokos teoriniai aspektai specialiojoje mokykloje. Specialiosios mokyklos mokinių geografinių vaizdinių formavimo psichologiniai ypatumai. Priežasties – padarinių ryšių nustatymas geografijos pamokose. Specialiųjų poreikių mokinių priežasties – padarinių ryšių tarp geografinių objektų ir reiškinių suvokimo ir nustatymo tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje, požiūris į matematiką kaip dalykąĮvadas. 1 skyrius. Mokymosi motyvacija. Mokymosi motyvacijos teorijų įvairovė. Mokymosi motyvacijos rūšys. Mokymosi motyvacijos stiprinimo būdai. 2 skyrius. Specialiųjų poreikių mokinių, besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje, požiūris į matematiką kaip dalyką. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Vaikų nuomonė apie matematiką kaip dalyką. Sunkumai kylantys specialiųjų poreikių mokiniams matematikos pamokoje. Tėvų požiūris į vaiką mokantis matematikos. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių moksleivių ugdymas popamokine veiklaĮvadas. Literatūros šaltinių analizė. Popamokinės veiklos ypatumai. Metodų ir formų pasirinkimas. Reikalavimai pramoginiam renginiui. Pramoginės veiklos organizavimas. Pedagogo vaidmuo popamokinėje veikloje. Klasės vadovo asmenybė. Klasės auklėtojo popamokinės veiklos organizavimas. Tyrimo organizavimas. Tyrimo metodika, tiriamieji. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų integracija bendrojo lavinimo mokykloje (2)Įvadas. Specialiųjų poreikių vaikų integravimo galimybės. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos teisinis reglamentavimas. Specialiųjų poreikių vaikų integracijos bendrojo lavinimo mokykloje prielaidos. Integracijos samprata. Ugdymo turinio parinkimas. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo aplinkos paruošimas. Mokymo priemonių parinkimas ir pritaikymas. Pedagogų pasirengimas darbui su specialiųjų poreikių moksleiviais. Tėvų dalyvavimas specialiųjų poreikių vaikų integracijos procese. Integruoto ugdymo problemos. Integracijos patirtis Alytaus "Dzūkijos" vidurinėje mokykloje. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų integravimo problemosĮvadas. Nuo segreguoto iki inkliuzyvaus ugdymo. Sąvokų kaita. Teisinis pagrindas. Statistika. Integruoto ugdymo projektai ir tyrimai. Integruoto ugdymo problemos: tyrimo tikslas ir uždaviniai. Empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimo metodika. Vaiko šeiminė ir neįgalumo situacija. Vaiko ugdymo formų ir planų vertinimai. Bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų pasirengimo dirbti su specialiųjų poreikių mokiniais vertinimas. Administracijos požiūrio vertinimas. Tėvų dalyvavimo vertinimas. Ugdymo fizinės aplinkos vertinimas. Bendras požiūris į integruotą ugdymą. Vaiko savijautos vertinimas. Problemos ir kiti aspektai. Bendros išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių vaikų rengimas šeimai lyčių aspektuĮvadas. Specialiųjų poreikių vaikų auklėjimas šeimoje. Auklėjimo samprata. Šeimos vaidmuo ugdant neįgalų vaiką. Mergaičių ir berniukų auklėjimas. Rūpestingas elgesys su pinigais ir vertybėmis. Rengimas šeimos gyvenimui. Empirinė dalis. Tyrimo metodika. Tiriamieji. Specialiųjų poreikių vaikų šeimos sudėtis. Berniukų ir mergaičių atliekami namų ruošos darbai. Berniukų ir mergaičių supratimas, kokia turi būti šeima. Vyro ir moters pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų poreikių žmonių integracija į visuomenęĮvadas. Specialiųjų poreikių žmonės. Integracijos samprata ir esmė. Specialiųjų poreikių žmonių integracijos į visuomenę raida. Specialiųjų poreikių žmonių lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime prielaidos. Supratimas. Medicinos priežiūra. Reabilitacija. Paramos paslaugos. Specialiųjų poreikių žmonių lygiateisio dalyvavimo visuomenės gyvenime sąlygos. Prieinamumas. Mokymas. Užimtumas. Materialinė parama ir socialinė apsauga. Šeimyninis gyvenimas ir asmens neliečiamybė. Kultūra. Poilsis ir sportas. Religija. Konkrečios priemonės siekiant specialiųjų poreikių žmones integruoti į visuomenę. Išvados. Skaityti daugiau
Specialiųjų ugdymo poreikių vaikų integruotas ugdymas Romuvos vidurinėje mokyklojeĮvadas. Liberalioji asmenybės samprata. Specialieji ugdymosi poreikiai. Integruotas ugdymas Lietuvos vidurinėje mokykloje. Specialiųjų poreikių vaikams teikiama pagalba. Specialiųjų poreikių vaikai ir jų gerovė. Romuvos pagrindinės mokyklos charakteristika. Specialiųjų poreikių vaikų mokymo proceso charakteristika romuvos bendrojo lavinimo klasėse ir specialiojo pedagogo kabinete.22 Tyrimo imties charakteristika. Tyrimo metodika. Stebėjimas kaip adekvatus ugdymo proceso analizės metodas. Mokytojo ir mokinio veiklos klasėje analizė. Specialiųjų poreikių vaikų veiklos adekvatumo analizė lietuvių kalbos ir matematikos pamokose. Išvados. Rekomendacija. Skaityti daugiau
......