Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Skaitmeninis Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) archyvas: informacinė struktūra ir prieigaĮvadas. Apie Lietuvos radijas ir televizija (LRT): istorija, misija, reikšmė. Skaitmeniniai archyvai. Koncepcija, aktualumas, problemos. LRT skaitmeniniai archyvai: struktūra ir prieiga. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninis parašas (3)Įvadas. Sertifikatai. Skaitmeninio sertifikato reikšmė, jo teikiamos galimybes. Sertifikato įsigijimas ir panaudojimas. Sertifikato veikimo būdai. Skaitmeninis parašas. Skaitmeninio parašo atsiradimo istorija. Skaitmeninio parašo samprata ir rūšys. Skaitmeninio parašo reikalingumas. Skaitmeninio parašo kūrimas. Skaitmeninio parašo rūšys. Skaitmeninio parašo taikymas Lietuvoje. Skaitmeninio parašo subjektai. Teisinė galia. Skaitmeninio parašo naudojimas, jo priežiūra bei apsauga. Skaitmeninio parašo įsigalėjimo problemos. Skaitmeninio parašo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Skėčių įvairovėIdėją pasufleravo sijonas. Skėtis. Skėtis turtuolių privilegija. Draudimas puošti auksu. Rankų darbo skėčiai. Aksesuaras lietui. Kaip išrinkti skėtį. Skėčio priežiūra. Skėtis ne tik apsauga nuo lietaus. Išvadas. Skaityti daugiau
Skyrybos ir jų pasekmės vaikų emocinei raidaiSocialinio darbo tęstinių studijų kursinis darbas. Operacinės apibrėžtys. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Šeimos gyvensenos vertybės. Šeima kaip vertybė. Šeimos konfliktai. Skyrybos ir jų poveikis vaiko emocinei raidai. Skyrybų pasekmės vaikams įvairaus amžiaus tarpsniais. Skyrybų socialiniai, psichologiniai, edukaciniai aspektai. Skyrybų išgyvenimo stadijos. Nutolusio priešstresinio periodo skyrybų stadija. Betarpiškas priešstresinis periodas. Betarpiško postresinio periodo skyrybų stadija. Nutolęs postresinis periodas. Vaiko emocinės reakcijos į tėvų skyrybas. Neigimas. Nerimas, vienišumas, tėvų pasirinkimo dilema. Praradimo baimė. Liūdesys, nusivylimas, depresija. Pyktis. Svajonės apie šeimos susijungimą, kaltės jausmas. Vaiko, patyrusio tėvų skyrybas, socialinės adaptacijos mokykloje ypatumai. Vaiko uždarumas kaip bendravimo su klasės draugais ir mokytojais trukdis. Išvados. Skaityti daugiau
Skyrybų pasekmės vaikuiĮvadas. Teorinė dalis. Tėvų skyrybos. Skyrybų priežastys. Tėvų konfliktai ir vaikai. Vaiko amžius skyrybų metu. Kaip vaikai aiškina skyrybas. Kaip vaikai jaučiasi. Neigimas. Liūdesys. Depresija ir nusiminimas. Baimė prarasti globą. Pyktis. Kaltė. Svajonės apie šeimos susijungimą. Nesubrendimas. Per ankstyvas subrendimas. Nesaugumas ir žemas savęs vertinimas. Kuo gali padėti pedagogai ir tėvai. Praktinė dalis. tyrimo metodika. Respondentai. Moksleivių anketinės apklausos duomenų analizė. Tėvų anketinės apklausos duomenų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Skirstymo kalnelio projektavimasSkirstymo kalnelio parametrų analitinis skaičiavimas. Duomenys. Kalnelio profilio skaičiavimas. Stabdymo pozicijų galingumo skaičiavimai. Skaityti daugiau
Skirtingo meistriškumo futbolo komandų techninis parengimasĮvadas. Literatūros apžvalga. Bendros žinios apie sportinę techniką. Futbolo technika. Futbolo technikos klasifikacija. Techniko ryšys su futbolininko taktiniu ir fiziniu parengtumu. Futbolo vystymosi tendencijos. Futbolo komandos modelinės charakteristikos. Futbolininku rengimas panaudojant įvairius žaidimus ir technikos elementus. Tyrimų metodika ir organizavimas. Tyrimų metodika. Techninio parengtumo testavimas. Tyrimų organizavimas. Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas. "Šviesos" žaidėjų techninio parengtumo rodiklių analizė. "Šiaulių" žaidėjų techninio parengtumo rodiklių analizė. "Vėtros2"žaidėjų techninio parengtumo rodiklių analizė. "Šviesos", "Šiaulių" ir "Vėtros-2" tarpusavio techninio parengtumo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Skirtingos kokybės priebalsių įtaka žemutinio [a:] kiekybei dabartinėje lietuvių bendrinėje kalbojeĮvadas. Lietuvių bendrinės kalbos trukmės tyrimai. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Sschlussvolgerungen. Skaityti daugiau
Skirtingų kultūrų įtaka dalykiniam etiketui versleBrazilija, Meksika, Korėja ir Indonezija. Kas bendro tarp šių šalių verslo etiketo? O kokie skirtumai? Brazilija. Meksika. Korėja. Indonezija. Valstybės analizuojamos pagal verslo kalbą: pirmąjį kontaktą, orientavimąsi į laiką, statusą ir pagarbos rodymą, neverbalinį bendravimą, reputaciją ir bendravimą. Aprangos stilių. Išvados. Skaityti daugiau
Skirtumų analizė tarp reklamos ir kitų rėmimo veiksmųPagrindinės sąvokos ir terminai. Įvadas. Pagrindinių skirtumų tarp reklamos ir kitų rėmimo veiksmų analizė. Rėmimo komplekso struktūra. Pardavimų skatinimas. Populiarinimas. Asmeniniai pardavimai. Reklama. Skirtumai tarp reklamos ir kitų rėmimo veiksmų. Skirtumai tarp reklamos ir pardavimų skatinimo. Skirtumai tarp reklamos ir populiarinimo. Skirtumai tarp reklamos ir asmeninio pardavimo. Išvados. Skaityti daugiau
Skysčių mechanika: vandentiekio ir nuotakyno projektavimasAiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Šaltojo vandens kiekių skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas ir jo nuostolių skaičiavimas. Hidraulinis vandentiekio tinklo skaičiavimas. Buitinio nuotakyno skaičiavimas. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Skolininko (paskolos gavėjo) ūkinės finansinės būklės įvertinimo kriterijai ir vertinimo procedūrosĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti paskolos gavėjo finansinės būklės vertinimo principus. Pagrindinės sąvokos. Paskolų tipai. Pagrindiniai paskolų vertinimo principai. Paskolų grupavimas. Paskolos vertės sumažėjimo apskaičiavimas. Paskolos suteikimo tvarka. Skolininko vertinimas. Objektyvūs vertinimo kriterijai. Finansinės veiklos įvertinimo rodikliai. Subjektyvūs vertinimo kriterijai. Vertinimas: labai gera - bloga. Įmonių kreditingumas. Kreditingumas. Finansinė analizė. Santykiniai rodikliai. Pinigų srautų vertinimas. Nuostolio įvykiai. Individualiai vertinamos paskolos. Bendrai vertinamos paskolos. AB "SEB banko", "Swedbanko", "DnB NORD" banko paskolų analizė. Paskolų vertinimas. Bankų apžvalgos 2007 – 2008 metais. AB "SEB banko" apžvalga 2007 – 2008 metais. AB "DnB NORD" banko apžvalga 2007 – 2008 metais. AB "Swedbanko" apžvalga 2007 – 2008 metais. Makroekonominė Lietuvos padėtis. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Skolininko finansinė analizėFinansinės analizės esmė, tikslai, uždaviniai ir organizavimas. Finansinės analizės rūšys ir rodiklių klasifikavimas. Balanso analizė. Horizontalioji balanso analizė. Vertikalioji balanso analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Finansinių pakitimų ataskaitos analizė. Pelningumo rodikliai. Pardavimų pelningumas. Investicijų pelningumas. Veiksnių įtaką pelningumui. Finansinės būklės analizė. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė. Trumpalaikio mokumo analizė. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Bankroto tikimybė. Išvados. UAB" Audėjas" balanso ataskaitos už 2001 – 2003 metus. UAB" Audėjas" pelno (nuostolio) ataskaita. UAB "Audėjas" pelno paskirstymo ataskaita. UAB" Audėjas" finansinės būklės pakitimų ataskaita. Skaityti daugiau
Skolinio "čipsai" vartosena dabartinėje lietuvių kalbojeĮvadas. Skoliniai. Bendrai apie skolinius. Vakarų kalbų naujieji skoliniai. Vakarų kalbų naujųjų skolinių išplitimas lietuvių kalboje. Skolinys "čipsai", kaip Vakarų kalbų naujųjų skolinių dalis. Skolinio "čipsai" vartojimas. Globalizacijos reikšmė. Barbarizmų vartojimas ir jaunimo mada. Ekonominių ir socialinių procesų reikšmė lietuvių kalbai. Atitikmenys ir vartojimo sritys. Skolinio "čipsai" asimiliavimasis lietuvių kalboje. "Čipsai" atitikmuo "bulvių traškučiai". Skolinio "čipsai" vartojimo sritys. Apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
Skolinių "biznis, biznierius, biznesmenas" analizė dabartinėje lietuvių kalbojeĮvadas. Skoliniai – biznis, biznesmenas, biznierius. Internete. Internetiniuose straipsniuose. Komentaruose. Sakytinėje kalboje. Radijuje, televizijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Skrydžių valdymo vaidmuo skrydžių saugos požiūriu. Meteorologinis civilinės aviacijos aprūpinimasSkrydžių valdymo vaidmuo skrydžių saugos požiūriu. Skrydžio vadovo pagrindinė užduotis. Skrydžių teritorija. Miestai, valdantys skrydžius. Saugos aprūpinimas. Oro navigacijos paslaugos. ATIS. Meteorologinė informacija. METAR/SPECI. SIGMET. AIRMET. GAMET. TAF. Meteorologinis civilinės aviacijos aprūpinimas. Prieš skrydį. Prieš išvykimą. Brifingas. Skrydžio metu. Išvados. Skaityti daugiau
Skurdas ir jo veiksniai LietuvojeĮvadas. Skurdo samprata. Skurdo samprata. Skurdo sampratos raida. Pagrindiniai skurdo rodikliai Lietuvoje. Skurdo ribos. Absoliuti skurdo riba. Santykinė skurdo riba. Subjektyvi skurdo riba. Taikomoji skurdo riba. Skurdo lygis ir gylis. Skurdo veiksnių Lietuvoje vertinimas. Skurdo priežastys. Bendrosios skurdo priežastys Lietuvoje. Nedarbas. Kitos priežastys lemiančios skurdo atsiradimą. Skurdo lygis Lietuvoje. Skurdo lygis kaime lyginant su skurdo lygiu mieste. Skurdo problemos sprendimo būdai. Skurdo mažinimo strategija. Kovos su skurdu priemonės. Skurdo problemos sprendimo būdai kaime. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Skurdas Lietuvoje (2)Įvadas. Rodikliai nuo kurių priklauso šalies gyvenimo lygis. Minimalus gyvenimo lygis Lietuvoje. Skurdo samprata. Skurdo matavimas. Skurdo matavimo koncepcijos. Skurdo matavimo rodikliai. Skurdo matavimas Lietuvoje. Skurdo problema Lietuvoje. Skurdo rizikos rodikliai Lietuvoje. Skurdo priežastys. Skurdo mažinimo priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Skurdas Lietuvoje (3)Įvadas. Skurdo sampratos istorinė raida. Pagrindiniai skurdo įvertinimo metodai. Gyvenimo lygis. Skurdo problemos sprendimas. Skurdo mažinimo strategija Lietuvoje. Standartinio biudžeto skurdo ribos virtimas politine Lietuvoje. Tyrimas apie UVO vaidmenį mažinant skurdą. Išvados. Skaityti daugiau
Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimasĮvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Kiekybiniai duomenys. Pagrindiniai vartojamų charakteristikų apibrėžimai. Namų ūkio dydis. Aprašomoji statistika. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Aprašomoji statistika. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Aprašomoji statistika. Kokybiniai duomenys. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų pasiskirstymo įvertinimas. Hipotezių tikrinimas. Skurdo ir nelygybės rodiklių apskaičiavimas. Skurdo rodiklių apskaičiavimas. Pajamų nelygybės kaime ir mieste įvertinimas Regresinė analizė. Koreliacinė analizė. Išvados. Priedai (3 psl.) Skaityti daugiau
......