Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Sąskaitų planas įmonėjeĮvadas. "N" įmonės vadyba. "N" įmonės marketingas. "N" įmonės apskaitos politika. "N" įmonės veiklos apžvalga. Apskaitos reglamentai ir apskaitos organizavimo būdas "N" įmonėje. Apskaitos tikslai, funkcijos, elementai ir principai "N" įmonėje. Sąskaitų plano ypatumai "N" įmonėje. Sąskaitų plano sudarymas pagal VAS ir jo taikymas "N" įmonėje. Ilgalaikio turto apskaita "n" įmonėje. Trumpalaikis turtas ir pinigai "N" įmonėje. Rezervų apskaita "N" įmonėje. Darbo laiko ir darbo užmokesčio apskaita "N" įmonėje. Mokesčių apskaita "n" įmonėje. "N" įmonės gamybos išlaidų įskaičiavimas į produkcijos gamybinę savikainą. Prekybos valdymas, planavimas ir kontrolė "N" įmonėje. Skolų "N" įmonei apskaita ir išieškojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Savaitgalinių kelionių pasirinkimo galimybių analizėĮvadas. Norminių dokumentų, reglamentuojančių nagrinėjamą veiklą, apžvalga. Nagrinėjamos turizmo veiklos aprašymas. Savaitgalinių kelionių pasirinkimo galimybės. Savaitgalis Druskininkuose. Savaitgalis Birštone. Gamtos mėgėjams. Maršrutu "Alaus kelias". Išvyka į Molėtus. Trokštantiems adrenalino. Ryga - vandens pramogų parkas Livu. Lenkija — Tropikana Mikolaikos. Krokuvos vandens pramogų parkas. Mano nuomonė apie paslaugos teikimą (analizė). Atliktos apklausos analizė. Išvados, pasiūlymai. Skaityti daugiau
Savanorystė socialiniame darbeTeisinių aktų, reglamentuojančių NVO veiklą apžvalga. Visuomeninių organizacijų. Asociacijų. Labdaros ir paramos fondų. Viešųjų įstaigų. Lietuvoje atliktų tyrimų, analizuojančių savanorystę ir NVO veiklą, apžvalga. Organizacijos, kurioje atlikau savanorišką dabą, aprašymas. Misija ir tikslai. Istorija. Veiklą reglamentuojantys įstatymai ir nutarimai. Finansavimo šaltiniai. Organizacijos funkcijos. Vykdomos programos, teikiamos paslaugos bei paslaugų teikimo vieta. Kaip galima sužinoti apie agentūrą ir kaip į ją patekti? Kas yra paslaugų gavėjas? Personalo struktūra, vaidmenys, kvalifikacija. Ryšiai su kitomis organizacijomis. Atliekami tyrimai. Ar dirba organizacijoje savanoriai, kaip jie įtraukiami, apmokomi, už kokias veiklas atsakingi, kaip skatinami ir palaikomi? Galima socialinio darbo erdvė: ką galima būtų kitaip daryti organizacijoje? Savanoriško darbo refleksija. Skaityti daugiau
Savanoriška veikla socialiniame darbeĮvadas. Organizacijos, kurioje atlikta savanoriška veikla vertinimas. Paslaugų gavėjų portretas. Pasiūlymai socialinio darbo vystymui organizacijoje. Refleksija. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Sąvartynų problemosĮžanga. Vilniaus regiono atliekų tvarkymas. Kauno regiono atliekų tvarkymas. Klaipėdos regiono atliekų tvarkymas. Šiaulių regiono atliekų tvarkymas. Panevėžio regiono atliekų tvarkymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Sąveikaujantys prekių ženklaiĮvadas. Prekės ženklo turinio teorinė apžvalga. Prekės ženklų sąveikos galimybių įvertinimas. Prielaidos sėkmingai prekės ženklų sąveikai ir jos teorinė samprata. Prekės ženklų sąveikos pavyzdžių apžvalga. Vartotojų požiūrio į prekės ženklų sąveiką tyrimas. Tyrimo metodika ir organizacija. Tyrimo rezultatai ir apibendrinimai. Išvados. Summary. Priedas (1). Skaityti daugiau
Savęs apgaudinėjimasĮvadas. Kas tai yra savęs apgaudinėjimas. Savęs apgaudinėjimo rūšys. Sritys, kuriose pastebimas ryškiausias savęs apgaudinėjimas. Narkomanija. Mirtinos ligos. Valgymo sutrikimų ligos. Savęs apgaudinėjimas gali būti ir teigiamas dalykas. Įdomūs pastebėjimai apie savęs apgaudinėjimą. Išvados. Skaityti daugiau
Savivaldybės ir valstybės institucijų tarpusavio santykiaiĮvadas. Vietos savivaldos raida ir perspektyvos Lietuvoje. Savivaldybės ir valstybės institucijų tarpusavio santykiai. Savivaldybių atstovavimas. Tarpusavio santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Seimu. Tarpusavio santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentu. Tarpusavio santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybe. Išvados. Praktinis darbas. Skaityti daugiau
Savivaldybės LietuvojeVietos savivaldos samprata. Vietos savivalda Lietuvos Respublikoje (LR). Vietos savivaldos organizavimo principai. Vietos savivaldybės institucijos. Taryba. Valdyba. Meras. Savivaldybės kontrolės institucija. Savivaldybių atstovavimas ir santykiai su valstybės institucijomis. Santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Seimu. Santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) Prezidentu. Santykiai su Lietuvos Respublikos (LR) vyriausybe. Savivaldybės tarybos nario statusas. Išvados. Praktinė užduotis. Skaityti daugiau
Savivaldybių biudžeto sandaros analizė bei savivaldybių įmonėsĮvadas. Savivaldybių biudžetai. Samprata. Biudžetų rengimo principai. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų išlaidos (asignavimai) ir asignavimų valdytojai. Pajamų paskirstymas tarp valstybės ir savivaldybių biudžetų. Savivaldybės valdybos (mero) fondas. Savivaldybių skolinimasis ir skolinimosi limitai. Savivaldybių įmonės ir jų finansai. Savivaldybės įmonių teisės. Savivaldybių įmonių finansinė kontrolė. Savivaldybių įmonių kapitalas. Savivaldybės įmonės finansai. Pelno paskirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Savivaldybių pajamų ir išlaidų tyrimas 2000-2006 metaisĮvadas. Teorinė dalis. Savivaldybės sąvoka. Savivaldybės biudžetas. Savivaldybių biudžetų pajamos. Savivaldybių biudžetų išlaidos (asignavimai). Praktinė dalis. Vilniaus m. savivaldybės biudžetas. Vilniaus m. savivaldybės pajamos. Vilniaus m. savivaldybės išlaidos. Kauno m. savivaldybės biudžetas. Kauno m. savivaldybės pajamos. Kauno m. savivaldybės išlaidos. Vilniaus m. ir Kauno m. savivaldybių pajamų ir išlaidų palyginimas 2000-2006 m. Išvados. Priedai (5). Išnašos. Darbas iliustruotas diagramomis bei lentelėmis. Skaityti daugiau
Savivaldos sistemaĮvadas. Istorija. Šiuolaikinė savivaldos samprata. Savivaldos sistemos. Vietos bendruomenės teisinis statusas. Lietuvos savivaldos institucijų tvarka ir formos. Europos šalių savivaldos institucijų tvarka ir formos. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybė: sąmoningas siekimas nesiekti?Įvadas. Savižudybė – išsilaisvinimas? Savižudybė – nusikaltimas. Savižudybė Imanuelio Kanto veikale "Dorovės metafizikos pagrindai". Savižudybės esmė Artūro Šopenhauerio "Gyvenimo išminties aforizmuose". Alberas Kamiu ir jo kūrinio "Sizifo mitas" sąsaja su savižudybe. Absurdo laisvė. Savižudybė Albero Kamiu romane "Krytis". Savižudybė Viljamo Džeimso esė "Ar verta gyventi?". Hermano Hesės romano "Stepių vilkas" ryšys su savižudybe. Hermano Hesės esė "Paslaptys" ir savižudybės esmė joje. Milano Kunderos romanas "Nemirtingumas" ir savižudybė. Žmonių pragyvenimo lygis ir savižudybės. Išvados. Skaityti daugiau
Savižudybės ir jų prevencijaRaktažodžiai, santrauka. Įvadas. Savižudybė socialiniame lygmenyje (socialiniai faktoriai). Savižudybių statistika Lietuvoje. Savižudybių jaunimo tarpe ypatumai. Pagrindiniai socialiniai faktoriai įtakojantys savižudybes. Savižudybes prevencija Lietuvoje. Savižudybių prevencijos 2003-2005 metų programa (santrauka). Išvados. Skaityti daugiau
Sąžinė: laisvė ir atsakomybėĮvadas. Sąžinės raiškos būdai. Mokslinis sąžinės supratimas. Sąžinė religijos požiūriu. Sąžinė helenistiniu požiūriu. Sąžinės samprata filosofų akimis. I. Kanto sąžinės interpretavimas. Heidegerio (Heidegger) sąžinės suvokimas. Tomo Akviniečio sąžinės problematika. Sąžinės bruožai. Sąžinės balsas. Sąžinės ugdymas. Kai sąžinė merdi. Sąžinė – laisvė ir atsakomybė. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Seimo darbo tvarka ir jos naujovėsĮvadas. Seimo darbo tvarkos samprata, bendrieji konstituciniai ir įstatyminiai pagrindai. Pagrindinės Seimo statuto 2004m. lapkričio 9 d. naujovės. Seimo Audito komiteto įgaliojimai ir jų galimas vertinimas parlamentinės kontrolės požiūriu. Seimo narių darbo sąlygų pagrindai. Seimo pareiga reaguoti į Konstitucinio Teismo nutarimus. Išvados. Skaityti daugiau
Seimo kontrolieriai kaip viena Konstitucijoje įtvirtintų žmogaus teisių gynimo institucijųĮvadas. Žmogaus teisių apsauga – viena iš svarbiausių demokratinių valstybių veiklos krypčių. Žmogaus teisių apsaugos instituto samprata ir jo vieta tarptautinėje arenoje. Žmogaus teisių garantijos. Žmogaus teisių gynimo institucijų sistema Lietuvoje. Seimo kontrolieriai – ombudsmenų Vakarų Europos valstybėse atitikmuo. Ombudsmenų tradicijos Europoje. Europos Sąjungos ombudsmenas. Seimo kontrolierių įstaigos atsiradimas Lietuvos Respublikoje. Seimo kontrolieriai kaip viena Konstitucijoje įtvirtintų žmogaus teisių gynimo institucijų. Seimo kontrolierių įstaigos vieta nacionalinėje žmogaus teisių apsaugos institucijų sistemoje. Seimo kontrolierių statusas. Seimo kontrolierių veikla. Seimo kontrolierių įtaka stabdant biurokratizmą ir piktnaudžiavimus. Seimo kontrolierių bendradarbiavimas su kitomis žmogaus teises ginančiomis institucijomis. Seimo kontrolierių įstaigos kaip institucijos veiklos problemos. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Seimo kontrolieriusĮvadas. Seimo kontrolierių samprata: Seimo kontrolierių teisės ir pareigos; Seimo kontrolierių tiriami skundai; Seimo kontrolierių netiriami skundai. Seimo kontrolierių sprendimai: Seimo kontrolierių priimami sprendimai; Seimo kontrolierių sprendimų skundimas; Seimo kontrolierių sprendimų teisinė galia ir problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Seimo nario imunitetasĮžanga. Seimo nario imunitetas. Istorinė raida. Konstitucinė samprata. Turinys. Seimo komisijų pozicija nagrinėjant Seimo nario imuniteto netekimo klausimą. Imuniteto netekimas. Išvados. Santrauka anglų kalba. Skaityti daugiau
Seimo nario teisinė padėtisĮvadas. Seimo nario Tautos atstovavimo funkcija. Seimo nario įgaliojimų įgijimas. Reikalavimai kandidatams į Seimo narius. Seimo nario teisės ir pareigos. Seimo nario veiklos garantijos. Seimo nario įgaliojimų netekimo konstituciniai pagrindai. Išvados. Skaityti daugiau
......