Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Referendumo teisinis reglamentavimasĮžanga. Referendumo raida Lietuvoje nuo 1989 metų. Referendumo inicijavimo ir organizavimo pagrindai. Referendumas praktikoje. Išvados. Skaityti daugiau
Referendumų teisinis reguliavimas LietuvojeĮvadas. Referendumo konstitucinė samprata ir rūšys. Referendumo atsiradimas Lietuvoje. Referendumo skelbimo ir vykdymo įstatyminis reglamentavimas Lietuvoje. Referendumo paskelbimas. Referendumo vykdymo tvarka, komisijų sudėtis bei jų keitimas. Rinkėjų sąrašai ir referendumo dokumentai. Referendumo rezultatų nustatymas ir paskelbimas. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Regioninė politika (2)Įvadas. Regioninė ekonomika ir regioninė politika, atsiradimas ir samprata. Europos Sąjungos regionų teritorinė struktūra. Kas yra regionas? Svarbiausi žmogaus socialinės raidos rodikliai. Ekonominis augimas, liberalizavimas ir mišri ekonomika Europoje. Regioninės politikos pagrindimas Lietuvoje, prielaidos ir bruožai. Regioninės politikos Lietuvoje formavimas. Regioninės politikos formavimo etapai. Regioninės politikos veikėjai ir instrumentai. Išvados. Skaityti daugiau
Regioninių aplinkos apsaugos departamentų struktūra, funkcijos ir darbo organizavimasĮvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Aplinkos ministerija. Aplinkos ministerijos darbo organizavimas. Aplinkos ministerijos regioniniai Aplinkos apsaugos departamentai. Pagrindiniai departamentų uždaviniai ir funkcijos. Departamentų lėšos ir finansinės veiklos kontrolė. Regioninių aplinkos apsaugos departamentų struktūra. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų veiklos problematika. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (1). Išnašos. Skaityti daugiau
Regionų būklę įvertinančių kriterijų kompleksas: užsienio šalių patirtisĮvadas. Regioninės politikos problemos Lietuvoje. Regionų būklę įvertinančių kriterijų kompleksas: užsienio šalių patirtis. Regioninės politikos samprata užsienio šalyse. Regionų būklės kriterijų kompleksas. Regionų būklę atspindintys kriterijai Didžiojoje Britanijoje. Regionų būklę atspindintys kriterijai Latvijoje. Regionų būklę atspindintys kriterijai Rusijoje. Regionų būklę atspindintys kriterijai Lenkijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Regionų ekonominės-socialinės raidos aktyvinimas viešojo administravimo priemonėmisĮvadas. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimas - aktuali viešojo administravimo tobulinimo problema. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimas – esminis viešojo administravimo prioritetas. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimo esmė Lietuvos integracijos į Europos sąjungą sąlygomis. Lietuvos regionų ekonominės socialinės raidos problemos ir jų sprendimo prioritetai. Regionų ekonominės socialinės raidos aktyvinimui viešojo administravimo tobulinimo priemonėmis skirti teoriniai modeliai. Išvados. Skaityti daugiau
Reguliuojamoji atramaĮvadas. Darbo uždavinys – išpildyti konstruktoriui keliamus uždavinius ir suprojektuoti sraigtinį aukštikeltį, kuris naudojamas, remontuojant automobilius arba šiek tiek pakelti automobilio kuriai nors pusei, pavyzdžiui, keičiant ratus. Įtaiso paskirtis ir poreikio pagrindimas, analogų analizė. Konstruojamojo įtaiso funkcinė schema. Įtaiso išvystomų jėgų skaičiavimas. Apkrautų detalių stiprio skaičiavimas. Detalių medžiagos, standartai bei terminis apdorojimas. Detalių technologiškumas. suleidimų analizė. Įtaiso veikimo principas, surinkimo technologija ir eksploatavimo sąlygos. Išvados. Priedai (.dwg bylos: Atramos kotas, Antgalis, Reguliuojamoji atrama). Skaityti daugiau
Reikalavimai Europos Sąjungos (ES) rinkai teikiamiems gaminiamsĮvadas. Bendroji produktų sauga. Reikalavimai gaminiams. Techninio reglamentavimo metodai. "Naujojo požiūrio" direktyvos. Atitikties įvertinimas. CE ženklinimas. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai gaminiams. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai buitinei chemijai. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai kosmetikai. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai metaliniams baldams ir seifams. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai oro kondicionavimo įrenginiams. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai valtims ir jachtoms. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai elektros įrangai. Europos Sąjungos (ES) privalomieji reikalavimai PET (polietilentereftalato) buteliams. Bendrieji reikalavimai maisto produktams. Maisto higiena. Maisto produktų ženklinimas. Prekių judėjimas tarp Europos Sąjungos (ES) šalių. Iš Europos Sąjungos (ES) šalių vežamų į Lietuvą maisto produktų kontrolė. Importo iš trečiųjų šalių tvarka. Maisto produktų tranzito per Lietuvos teritoriją tvarka. Funkcinio maisto produktų gamybos ir vartojimo koncepcija. Bendrosios nuostatos. Europos sąjungos ir kitų valstybių funkcinio maisto produktų gamybos ir vartojimo reglamentavimo apžvalga. Reikalavimai funkcinio maisto produktams. Direktyvos. Direktyva 89/107/EEB: maisto priedai. Direktyva 89/108/EEB: greitai užšaldyti maisto produktai. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (11)Įvadas. Reklamos samprata ir ypatumai. Reklamos tikslai, funkcijos. Reklamos tipai, rūšys, paskirtis. Reklamos objektas ir subjektas. Reklamos veikla, demonstracinė reklama. Reklamos savybės, veiklos planas. Demonstracinė reklama. Reklaminės kampanijos esmė ir ypatumai. Reklamos platinimo priemonė. Vartotojas, jo nuomonė. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos efektyvumo nustatymas. Darbas su žiniasklaida. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Reklama (14)Įžanga. Reklamos samprata. Reklamos reikšmė. Reklamos nauda. Ekonominė reklamos nauda. Politinės ir kultūrinės reklamos nauda. Reklamos daroma žala. Ekonominė reklamos žala. Politinės ir kultūrinės reklamos žala. Etika ir moralė reklamoje. Reklamos reglamentavimas. Atvejų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Reklama (2)Reklamos tikslai, funkcijos. Reklamos tipai, rūšys, paskirtis. Reklamos objektas ir subjektas. Reklamos savybės. Reklamos rūšys ir nešikliai. Reklamos platinimo priemonė. Vartotojas, jo nuomonė. Reklamos proceso sudėtinės dalys. Reklamos efektyvumo nustatymas. Darbas su žiniasklaida. Skaityti daugiau
Reklama (20)Įvadas. Reklamos samprata. Reklamos objektas ir subjektas. Reklama marketinge. Reklamos skleidimo priemonės. Reklama ir marketingas. Interneto rinkos ir vartotojų tyrimai. Interneto reklamos efektyvumas. Nuo svetainės prie interneto vartotojo. Problemos ir sprendimai. Trečia galimybė – integruotieji duomenys. Kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Praktinis pritaikymas. Lietuvos rinkai reikia interneto tyrimų. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama (21)Įvadas. Reklama. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys. Reklamos įtaka vartotojui ir verslui. Reklamos įtaka vartotojui. Reklamos įtaka verslui. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama interneteReklama internete. Reklamos istorija. Reklamos internete privalumai, trūkumai bei galimybės. Reklamos internete formos. Interneto svetainė. Reklaminiai skydeliai. Elektroninis paštas. Kitos reklamos internete formos. Pardavimų skatinimas internete. Ryšiai su visuomene internete. Asmeninis pardavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama internete (4)Internetinė reklama, jos privalumai ir trūkumai. Įvadas. Reklamos istorija. Reklama Lietuvoje. Reklama internete. Pagrindinės reklamos formos internete. Interneto svetainė. Reklaminiai skydeliai. Paieškos svetainės. Nuorodos internete. Reklama Elektroniniu paštu. Reklama naujienų arba diskusijų grupėse. Reklamos internete tikslai. Pagrindiniai reklamos internete pranašumai bei trūkumai. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Reklama internete: Lietuvos pavyzdžio analizėĮvadas. Komunikavimo internetu bruožai. Reklama internete. Reklamos internete privalumai ir trūkumai. Reklamos skleidimo internete priemonės. Interneto vartotojai. Banerio efektyvumas. Patarimai renkantis reklamą internete. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama ir jos ypatumaiĮvadas. Reklamos esmė. Reklamos praeitis ir šiuolaikinės reklamos formavimas. Reklamos esmė ir vaidmuo. Reklamos kaip proceso sudėtis. Reklamos funkcijos. Reklamos tikslų formulavimas. Reklamos ypatumai. Reklamos biudžetas. Reklamos priemonių parinkimas. Reklamos priemonės. Spaudos reklama. Spausdintos reklamos priemonės. Radijo reklama. Televizijos reklama. Kino reklama. Pašto reklama. Vitrinų reklama. Lauko (išorinė) reklama. Reklama ant transporto priemonių. Įpakavimo reklama. Prekinis ženklas. Foto reklama. Šviesos reklama. Demonstracinė reklama. Reklaminiai suvenyrai. Išvados. Skaityti daugiau
Reklama ir jos poveikis vartotojuiĮvadas. Reklamos priemonės ir įtaka. Reklamos apibrėžimai. Reklamos teoriniai aspektai. Socialinės reklamos funkcijos. Ekonominės reklamos funkcijos. Reklamos tipų grupės. Reklamos tikslai. Reklamos vartotojas. Reklamos savybės. Skirtingų reklamos priemonių poveikis. Reklamos psichologinis poveikis. Žmogaus psichologinių procesų pažinimas reklamoje. Išvados ir pasiūlymai. Priedas. Skaityti daugiau
Reklama ir marketingasReklamos samprata. Reklamos etika. Reklama ir marketingas. Rizika ir asmeninis suinteresuotumas. Nemotyvuotas klientas. Klientas "ekspertas". Reklama Interneto svetainėse. Reklamos kodeksas. Reklamos kodekso taikymas. Pagrindinių reklamos sąvokų apibrėžimai. Reklamos bendrieji principai. Reklamos padorumas. Privatumo apsauga ir asmenų panaudojimas reklamoje. Vaikai. Kainos ir kainų teiginiai. Žodžio "nemokamas" vartojimas reklamoje. Reklamos poveikis vartotojui. Televizinės reklamos poveikis vartotojui. Reklama laikraščiuose. Skaityti daugiau
Reklama prekyboje: jos pranašumai, trūkumai ir jos poveikis vartotojuiĮvadas. Teorinė dalis (informacijos šaltinių apžvalga). Reklamos reikšmė, funkcijos ir tikslai. Prekybinės reklamos rūšys. Prekybinės reklamos klasifikavimas, jos pranašumai ir trūkumai. Reklamos antraštės ir teksto parinkimas. Reklamos spalvų parinkimas. Prekybinės reklamos poveikis vartotojui. Iš karto pastebimas reklamos poveikis. Ne iš karto pastebimas reklamos poveikis. Psichologiniai reklamos poveikio aspektai. Reklamos poveikis pažinimo aspektu. Reklamos poveikis emociniu aspektu. Reklamos poveikis elgesio aspektu. Praktinė (tiriamoji) dalis. Vartotojų nuomonė apie reklamą prekyboje ir apklausos rezultatai. Išvados. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
......