Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Pusiau prezidentinis valdymas Lietuvoje (2)Įvadas. Darbo tikslas - paanalizuoti Lietuvos valstybės valdymo formą, atsižvelgiant į politikos moksle suformuluotas teorijas bei Konstitucinio Teismo nutarimą šiuo klausimu. Valstybės valdymo formos. Prezidentinis valdymas. Parlamentinis valdymas. Pusiau prezidentinis valdymas. Lietuvos valstybės valdymo forma. De facto parlamentarizmas. Daugpartinis paralyžius. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Puslaidininkinių integrinių schemų gamybaIntegrinių schemų klasifikacija. Gamybos technologijos bendri bruožai. Integrinių schemų (IS) gamybos technologijos bruožai. Integrinių schemų (IS) technologinė higiena. Puslaidininkinių plokštelių paruošimas. Reikalavimai plokštelėms. Monokristalų auginimas. Puslaidininkinių luitų pjaustymosi plokšteles, šlifavimas ir poliravimas. Plokštelių paviršiaus valymas. Silicio plokštelių gamyba. Oksidavimas. Difuzija. Epitaksija. Fotolitografija. Kiti formavimo būdai. Integrinių schemų (IS) korpusai ir sujungimai. Plokštelės dalijimas į kristalus. Integrinių schemų (IS) korpusai. Kristalų tvirtinimas prie korpusų. Mikroschemų hermetizavimas. Baigiamosios operacijos. Skaityti daugiau
Pusverpalių, skirtų mišrių šukuotinių medvilnės verpalų gamybai, gamybos projektavimasKursinio projekto užduotis. Asortimento parinkimas ir pagrindimas. Žaliavos parinkimas. Technologines sistemos parinkimas bei pagrindimas. Verpimo plano sudarymas. Įrenginių techninės charakteristikos. Įrenginių našumų skaičiavimas. Gamybinės programos apskaičiavimas. Pusgaminių poreikių apskaičiavimas. Įrenginių kiekio apskaičiavimas. Gamybos programos apskaičiavimas ir transporto parinkimas. Įrenginių išdėstymas. Reziumė užsienio kalba. Skaityti daugiau
Putų silikatbetonio formavimo mišinio sudėties apskaičiavimasĮvadas. Akytieji betonai. Akytojo betono struktūra. Akytųjų betonų klasifikacija. Akytojo betono gamybai naudojamos žaliavos. Akytojo betono savybės. Akytojo betono gamybai naudojami dujodariai. Akytojo betono gamybai naudojami putokšliai. Akytojo betono gamyboje taikomų terminio apdorojimo metodų. Apžvalga. Bendrieji techniniai reikalavimai. Sausasis tankis. Stipris gniuždant. Žaliavoms keliami reikalavimai. Technologinės putų silikatbetonio gamybos principinė schema. Technologinės putų silikatbetonio gamybos schemos aprašymas. Putų silikatbetonio formavimo sudėties apskaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Putų stiklo granulių gamybos cechasĮvadas. Literatūros duomenų apžvalga. Bendroji dalis. Putų stiklas. Putų stiklo savybės.Panaudojimas. Putų stiklo žaliavos.Dujodariai. Rišikliai. Putų stiklo gamyba. Atskirianti terpė. Technologinė linija, jos aprašymas ir gaminių sudėtis. Technologies schemos aprašymas. Putų stiklo granulių gamybos žaliavų sąnaudos. Gamybinių įrenginių parinkimas ir skaičiavimas. Juostiniai transporteriai. Sraigtiniai transporteriai. žiauninis trupintuvas. Rutulinis malūnas. Maišyklė. Lėkštinis granuliatorius. Sukamoji krosnis. Kamerinė krosnis. Techninės linijos medžiagų ir energetinis balansas. Išvados. Skaityti daugiau
PVM istorinė raida, mokesčio administravimo problemos įvairiose šalyseĮvadas. Darbo tikslas – aprašyti PVM taikymo ypatumus kai kuriose pasaulio šalyse bei paanalizuoti PVM taikymo praktikoje problemas. PVM istorinė raida. PVM taikymo ypatumai Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM tarifai bei taikomos mokesčio lengvatos Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM harmonizavimas Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM taikymo ypatumai ne Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM tarifai bei taikomos mokesčio lengvatos ne Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM harmonizavimas ne Europos Sąjungos (ES) šalyse. PVM taikymo privalumai ir trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
R paketo naudojimas tūrio radimo uždaviniams spręstiĮvadas. Darbo tikslas – R paketo naudojimas tūrio radimo uždavinių sprendimui. Teorinė dalis. Temos analizė. R paketas. Maple, Mathcad. Darbo srities analizė. Operatoriai. Integralai. Sintaksė. Grafika. Praktinė dalis. Uždaviniai. 1 uždavinys: Stačiosios prizmės pagrindas yra trikampis, kurio dvi kraštinės yra lygios 3cm ir 5 cm, o kampas tarp jų 1200. Prizmės šoninė briauna lygi 8cm. Raskite prizmės paviršiaus plotą ir tūrį. 2 uždavinys: Rutulio spindulys lygus 6 dm. Ją kertanti plokštuma eina per rutulio skersmens galą ir su skersmeniu sudaro 300 kampą. Raskite pjūvio plotą ir dalių, į kurias šis pjūvis daliją rutulį, tūrius. 3 uždavinys: Į taisyklingąją trikampę prizmę, kurios pagrindo kraštinė lygi 6 cm, o prizmės aukštinė – 12 cm, įbrėžtas ritinys. Raskite ritinio tūrį, prizmės tūrį. 4 uždavinys: Į nupjautinį kūgį įbrėžtas rutulys. Kūgio sudaromoji lygi 12 cm ir pasvirusi į pagrindo plokštumą 600 kampu. Raskite nupjautinio kūgio šoninio paviršiaus plotą, nupjautinio kūgio tūrį, rutulio tūrį. 5 uždavinys: Rutulio išpjovos ašinio pjūvio lankas lygus 1200 , o rutulio spindulys lygus 12 cm. Raskite šios išpjovos tūrį ir išpjovai atitinkamos nuopjovos tūrį. 6 uždavinys: Piramidės pagrindas – statusis trikampis, kurio statiniai 3 dm ir 4 dm. Į piramidę įbrėžtas kūgis. Jo sudaromoji pasvirusi į pagrindo plokštumą 300 kampu. Raskite piramidės tūrį, kūgio paviršiaus plotą ir kūgio tūrį. 7 uždavinys: Nupjautinės piramidės pagrindai yra taisyklingieji trikampiai, kurių kraštinės lygios 5 cm ir 3 cm. Viena šoninė briauna statmena pagrindo plokštumai ir lygi 1 cm. Raskite nupjautinės piramidės šoninio paviršiaus plotą ir tūrį. 8 uždavinys: Apskaičiuokite tūrį kūno, kurį riboja plokštumos x+2y-z=0, 2x+3y-18=0, x-2y-2=0, x=3, z=0. 9 uždavinys: Apskaičiuokime tūrį kūno, kurį iš viršaus riboja plokštuma 2-x-y-2z=0, iš apačios xOy plokštuma, iš šonų – cilindrinis paviršius y=x2 ir plokštuma y=x. 10 uždavinys: Apskaičiuokime tūrį kūno, kurį iš viršaus riboja paviršius x2+y2-z=0, iš šonų plokštumos x=a, y=b (a>0, b>0), xOz ir yOz, iš apačios xOy plokštuma. 11 uždavinys: Kūną V riboja paviršius z=y2-x2 ir plokštumos z=0, y=0, y=b. Apskaičiuokite to kūno tūrį. 12 uždavinys: Apskaičiuokite tūrį V tetraedro, apriboto plokštumų x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = 2. 13 Uždavinys: Apskaičiuosime tetraedro tūrį V, apriboto plokštumomis x+y+z=2, z=1, x=0, y=0. Tetraedro trys kraštinės yra a=b=c=1 ir lygiagrečios atitinkamai x, y ir z ašims, o kitos trys kraštinės. Uždavinio palyginimas. Problemų ir jų sprendimų aprašymai ir pagrindimai. Darbo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Racionaliųjų funkcijų metodas. Padė aproksimacijaKursinis darbas Nr.1 Teorija. Užduotis: Elementariosios funkcijos arctg(x) reikšmių apskaičiavimas panaudojant racionaliųjų funkcijų metodą- Padė aproksimaciją. Duotos funkcijos aprašymas. Laipsniškų eilučių metodas. Padė aproksimacija. Hornerio schema. Programų tekstai. Tiriamoji programa. Tiriamosios programos aprašymas. Galutinė programa. Galutinės programos aprašymas. Duomenys ir rezultatai. Duomenų failas. Rezultatų failas. Lyginamoji analizė. Skaityti daugiau
Racionalus sprendimų priėmimas (2)Įvadas. Sprendimo priėmimas. Svarbiausi sprendimo priėmimo periodai. Racionalius sprendimų priėmimas. Racionalus sprendimų priėmimo procesas. Herbertas Simonas: racionalaus administravimo modelis. E. Lindblomas "išsikapanojimo menas". Inkrementinio metodo aspektai. Išvados. Skaityti daugiau
Rachito profilaktikos įtaka ligos išsivystymuiĮvadas. Kaip atpažinti ligą. Rachito profilaktika. Vitaminas D. Procedūros. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Radijas Vakarų Lietuvos žiniasklaidos rinkojeĮvadas. Teorinė dalis. Radijo specifiškumas. Radijo stočių grupės. Žiniasklaidos rinka. Radijo rinka. Radijo rinkos kaita 1991 – 2006 metais. Konkurencijos įtaka. Vakarų Lietuvoje veikiančių vietinių ir regioninių radijo stočių rinka. Radijo rinkos reguliavimas. Tiriamoji dalis. Radijo stočių populiarumas įvairiose amžiaus grupėse. Dažniausiai klausomos radijo stotys Vakarų Lietuvoje. Radijo stotys, kurių pavadinimai respondentams nebuvo girdėti. Priežastys, lemiančios radijo stočių klausomumą. Tirtų radijo stočių įsikūrimo priežastys. Tyrimo išvados. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo imtuvo projektavimasAnotacija lietuvių ir anglų kalbomis. Įvadas. Užduoties analizė. Parengtinis imtuvo skaičiavimas ir sandaros schemos sudarymas . Radijo dažnio trakto selektyviosios sistemos parametrų parinkimas. Tarpinio dažnio trakto selektyviosios sistemos parinkimas. Imtuvo aukšto dažnio trakto pakopų skaičiaus nustatymas. ASR schemos parinkimas. Garsinio dažnio trakto schemos su integriniais grandynais parinkimas ir pagrindimas. Imtuvo sandaros schemos sudarymas. Imtuvo pakopų schemų parinkimas, pagrindimas ir principinės schemos sudarymas. Elektrinės schemos pakopų skaičiavimas. Įėjimo grandinės skaičiavimas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Grafinė dalis. Imtuvo sandaros schema. Principinė elektros schema su elementų sąrašu. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklaiĮvadas. Radijo prieigos ir radijo relinės sistemos projektavimas. Radijo prieigos ir radijo relinės sistemos architektūra. Projektuojamo tinklo techninės charakteristikos. Radijo relinės sistemos detali techninė specifikacija. Projektuojamo tinklo prieigos taško techninės specifikacijos. Projektuojamo tinklo adapterių techninės specifikacijos. Radijo sistemos skaičiavimai. Užimamų bei laisvų talpų skaičiavimas. Apskaičiuojame signalo silpimą erdvėje ir priimamo signalo lygį. Apskaičiuojame pirmosios Frenelio zonos priklausomybę. Radijo tinklo valdymas . Vadymo platforma ir protokolai. SNMP – platforma tinklų valdymui. RMON (remote monitoring). MIB (Management Information Base). Programinė įranga. SNMP explorer. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimasNaudojamų radijo prieigos ir radijo relinės sistemų aprašymas. Bevielio duomenų perdavimo įranga SAF CFM-22 RRL. SAF CFM-22 RRL komponentai. Išorinis radijo blokas (ODU). SAF-CFM-22 34Mbps išorinio radijo bloko techninės charakteristikos. Antenos. Vidiniai sąsajų blokai (IDU). Kiekvienas CFM-22 IDU turi tokio tipo jungtis. Maitinimo šaltinis. Skaičiavimai. Radijo tinklo valdymas. Ryšys su pagrindiniu tinklu. Klaidų sąsajos prievadas. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (2)2 variantas. Užduotis. Pradiniai duomenys. Radijo relinės ir prieigos sistemos architektūra. Detalus radijo relinės sistemos aprašymas. Išorinis radijo relinės sistemos blokas (ODU). Vidinis radijo relinės sistemos blokas. Radijo relinės sistemos antenos. Radijo ryšio tinklo bevielė prieiga. Bevielės prieigos taškas. Bevielės prieigos plokštė. Sistemos parametrų skaičiavimai. Užimamų bei laisvų talpų skaičiavimas. Signalo slopinimas erdvėje ir priimamo signalo lygis. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Tinklo valdymas. Valdymo principai, protokolai ir programinė įranga. SNMP – platforma tinklų valdymui. MIB - valdymo duomenų bazė. RMON. Programinė įranga. Ekonominiai skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (3)Radijo prieigos ir radijo relinės sistemų aprašymas. NEC Pasolink 4-38 GHz/2El - 34E1 skaitmeninė radijo bangų sistema. Naudojamos antenos. P - COM sistema taškas-daug taškų. Sistemos aprašymas. Bendri duomenys. Tinklo valdymo sistema. Duomenų perdavimas. Bazinė stotis. Naudojamos antenos. Skaičiavimai. Bangų sklidimo modelis - laisvoje erdvėje. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybė. Sektorių ir kanalų kiekio skaičiavimas. Radijo tinklo valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (4)Pradiniai duomenys. Detalus radijo relinės sistemos aprašymas. Išorinis radijo relinės sistemos blokas (ODU). Vidinis radijo relinės sistemos blokas. Ethernet modulis. Radijo relinės sistemos antenos. Radijo ryšio tinklo bevielė prieiga. Bevielės prieigos taškas. Bevielės prieigos taškas (client). Sistemos parametrų skaičiavimai. Radijo signalo nuostolių ir priimamo signalo lygio. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Radijo ryšio pateikiamumas. Užimamų bei laisvų talpų skaičiavimas, plėtimosi galimybės. Tinklo valdymas. Valdymo principai, protokolai ir programinė įranga. SNMP – platforma tinklų valdymui. RMON. MIB - valdymo duomenų bazė. Bendra valdymo sistema, galimybė valdyti per atstumą. Ekonominiai skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (5)3 variantas. Įvadas. Bevielė prieiga. "PacketWave 1000" bazinė stotis. "PacketWave 1000" stoties techniniai duomenys. Naudojamos bazinės stoties antenos. Vartotojų pajungimas. Radijo relinė sistema. Išorinis radijo relinės sistemos blokas (ODU). Vidinis radijo relinės sistemos blokas.Radijo relinės sistemos antenos. Skaičiavimai. Signalo slopinimas erdvėje ir priimamo signalo lygis. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Tinklo valdymas. SNMP. MIB. RMON. Mūsų tinkle naudojama valdymo įranga. Bevielės prieigos sistemos valdymas. Radijo relinės sistemos valdymas. Ekonominiai skaičiavimai. Tinklo plėtimo galimybės ir rinkos analizė. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (6)Užduotis ir pradiniai duomenys. Projektuojamas radijo ryšio tinklas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Radijo relinės sistemos (RRL). Bevielės prieigos sistemos (BPS). Operatyvaus valdymo centro. Aparatūros parinkimas. Naudojamų radijo relinės ir prieigos sistemų detalūs aprašymai. Radijo relinė sistema Ceragon FibeAir 1500HP. Dažnių ruožai. Bazinės stoties įranga. Axxcelera ExcelMAX Bazinė stotis. Axxcelera ExcelMAX Bazinės stoties specifikacija. Vartotojo įranga. Axxcelera ExcelMAX™ FD-FDD CPE. Axxcelera ExcelMAX™ FD-FDD CPE specifikacijos. AIRNET 54Mb 3.5 GHz Bridge vartotojo įranga IRNET 54Mb 3.5 GHz Bridge specifikacijos. Radijo signalo moduliacijos tipo parinkimas. Radijo ryšio parametrų skaičiavimas. Radijo signalo nuostolių ir priimamo signalo lygio skaičiavimas. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybės nuo atstumo skaičiavimas. Matematiniai parametrų skaičiavimai. Ryšio pateikiamumo skaičiavimas. Tinklo valdymas. Ceragon 1500HP valdymas. Sistemų apkrautumo ir plėtimo galimybių įvertinimas. Ekonominiai projekto skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Radijo ryšio tinklo projektavimas (7)Kursinis darbas - 15 variantas. Įvadas. Pradiniai duomenys. Radijo relinė sistema (RRS). IDU ir ODU. Veikimo nuotoliai. Apsauga. Vidiniai moduliai. Radijo relinės sistemos antenos. Bevielės prieigos sistema (BPS). Bazinė stotis. Bazinės stoties antena. Vartotojų prieigos įranga. Siemens Gigaset SE680 WiMAX. Radijo ryšio parametrų skaičiavimai (RRS ir BPS). Radijo signalo nuostolių ir priimamo signalo lygis. Pirmosios Frenelio zonos priklausomybė nuo atstumo. Radijo ryšio pateikiamumas. Sistemų apkrautumo ir plėtimo galimybių įvertinimas. 1 Radijo sistemų plėtimo galimybes. Tinklo valdymas. SNMP. SNMPv3. SNMP MIB. Nuotolinis valdymas (RMON1, RMON2). Telnet. Programinė įranga. Ekonominiai projekto skaičiavimai. Išvados. Skaityti daugiau
......