Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Planavimas – vadybos ciklo pradžia (2)Įvadas. Planavimo samprata. Planavimo uždaviniai ir tikslai. Planavimo efektyvumas. Planavimo rūšys. Trajektorinio ir taškinio planavimų palyginimas. Planų tipai. Kas yra strategija. Strateginiai planai. Operatyviniai planai. Strateginių ir operatyvinių planų skirtumai. Kitos planų rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Planavimo esmė ir procesasĮvadas. Planavimo apibrėžimas. Planavimo reikšmė ir samprata. Planavimo reikšmė sprendimo priėmimo procese. Planavimo objektai ir uždaviniai. Planavimo metodai. Planavimo principai. Planavimo procesas. Įvairių autorių planavimo etapai. Efektyvaus planavimo modelis. Efektyvaus kolektyvinio planavimo modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Planavimo ypatumai: prekyba automobilių dalimis UAB "Eoltas"Planavimas ir jo ypatumai. Įvadas. Planavimo sąvoka. Planavimo svarba. Planavimo principai. Sąvokos planavimo procese. Planavimo procesas. Valdymo lygiai, dalyvaujantys planavimo procese. Planai. Planavimo rūšys, planų rūšys. Strategija. Strategijos įgyvendinimas. Įmonės charakteristika. Planavimas įmonėje. Prekyba automobilių dalimis: UAB "Klaipėdos Eoltas". Tyrimo rezultatai įmonėje. Pagal tyrimą įmonėje – Planavimas. Išvados. Priedai (6). Išnašos. Skaityti daugiau
Planavimo procesasSantrauka. Įvadas. Planavimo proceso samprata. Planų rūšys. Planų hierarchija. Planavimo procesas. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Aplinkos analizė ir įvertinimas. Organizacijos silpnų ir stiprių pusių tyrimas. Strategijos pasirinkimas. Strategijos realizacija. Planavimo svarba organizacijos valdymui. Išvados. Žodynas. Skaityti daugiau
Planavimo procesas ir jo etapaiĮvadas. Planavimo samprata, jo esmė ir svarba. Planavimo sudedamosios dalys. Planavimo etapiškumas, seka ir principai. Planavimo organizavimo principai. Planavimo proceso fazės. Planavimo veiklos tipai. Kas gali būti planuojama? Prognozavimas ir biudžetavimas. Prognozavimo metodai. Planas ir jo rūšys. Biudžetai ir jų ypatybės. Kontrolė. Planavimo problemos ir barjerai. Išvados. Skaityti daugiau
Planuojami veiklos rodikliai: UAB "Venta"Įvadas. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis. Atskirų gaminių gamybos mastas. Reikalingų įrengimų (darbo vietų) skaičiai. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą. Administracijos ir kitų darbuotojų darbo apmokėjimas, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į Garantinį fondą. Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti, kg. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti, Lt. Būtinos įsigyti pagrindinės medžiagos per pusmetį, kg. ir Lt. Reikiamų patalpų plotas gamybinėms reikmėms. Bendras įmonės plotas. Elektros energijos poreikis (kWh) ir išlaidos (Lt) varikliams varyti. Elektros energijos poreikis (kWh) ir išlaidos(Lt) patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vieno komplekto gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Pardavimų pelningumas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas (2). Skaityti daugiau
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas: technologinės įrangos gamyba UAB "Konstrukcija"Įvadas. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Reikalingas įrengimų skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių medžiagų poreikis. Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (lt.). Einamąsias ir draustinės atsargas. Vietiniai įkainiai. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Atskirų gaminių ir visos gamybos programos tiesioginės gamybos išlaidos. Kiekvieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Kiekvieno gaminio (vieneto produkcijos) komercinę savikainą. Kiekvieno gaminio pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimo bendrasis ir grynasis pelningumas. Nenuostolingas pardavimo mastas. Išvados. Skaityti daugiau
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas: UAB "Skrajūnė"Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Reikalingas pirkti medžiagų kiekis ir išlaidos. Vieno darbininko naudingas darbo laikas. Įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimą ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir įmonės bendrojo personalo darbo apmokėjimą ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis (pardavimo pajamos). Įmonės veiklos sąnaudas. Vieno gaminio komercinę savikainą. Atskirų gaminių pelningumas. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Išvados ir siūlymas. Skaityti daugiau
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Apranga"Skaičiavimai, pateikti lentelėse. 1 lentelė. Atskirų gaminių gamybos mastas per metus. 2 lentelė. Reikalingų įrengimų ir darbo vietų skaičius. 3 lentelė. Reikalingų darbininkų skaičius. 4 lentelė. Tiesiogiai priskiriamas darbininkų atlyginimas, tenkantis atitinkamai vienam gaminiui ir visiems gaminiams. 5 lentelė. Tiesiogiai priskiriamas socialinis draudimas gaminiui ir visai programai. 6 lentelė. Pagalbinių darbininkų ir administracijos darbo užmokestis bei įmokos socialiniam draudimui. 7 lentelė. Tiesioginės išlaidos medžiagoms atitinkamai vienam gaminiui. 8 lentelė. Medžiagų poreikis ir išlaidos metinei gamybos programai vykdyti. 9 lentelė. Tiesioginės gamybos išlaidos vienam gaminiui ir visai programai. 10. lentelė. Einamosios (ciklinės) maksimalios ir draustinės medžiagų atsargos natūrine išraiška ir Lt. Numatomų pirkti medžiagų kiekis ir vertė litais per metus. 11 lentelė. Reikalingas pastatų plotas kvadratiniais metrais gamybinėms, buitinėms bei administracinėms reikmėms, sandėliui ir šių pastatų vertė. 12 lentelė. Reikalingas elektros energijos kiekis varikliams varyti ir jos vertė. 13 lentelė. Patalpų apšvietimas ir elektros energijos poreikio vertė. 14 lentelė. Gamybinės paskirties įrengimų, pastatų ir kito ilgalaikio turto metinės nusidėvėjimo sąnaudos. 15 lentelė. Netiesioginės gamybos išlaidos. 16 lentelė. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio pagaminimo savikaina. 17 lentelė. Veiklos sąnaudos. 18 lentelė. Gaminio pilnoji savikaina. 19 lentelė. Vieno gaminio kaina, jei parduodamų gaminių kainoje savikaina sudarys: švarko ir kostiumėlio – 55 %, palaidinės kaina – 65 Lt. Pagamintos ir parduotos produkcijos per metus vertė litais. 20 lentelė. Įmonės bendrojo pelno ir grynojo pelno suma per metus litais bei pelno mokestis litais ir pardavimų pelningumas. Skaityti daugiau
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Skrajūnė"Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius (1 lentelė). Pagrindinių medžiagų poreikis produkcijai pagaminti (2 lentelė). Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (3 lentelė). Išlaidos pagalbinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (4 lentelė). Tiesiogiai priskiriamos išlaidos medžiagoms (5 lentelė). Vieno darbininko naudingas darbo laikas (6 lentelė). Pagrindinių darbininkų poreikis (7 lentelė). Įmonės darbuotojų skaičius (8 lentelė). Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis (9 lentelė). Pagrindinių darbininkų įmokos socialiniam draudimui (10 lentelė). Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos (11 lentelė). Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui (12 lentelė). Administracijos darbuotojų ir įmonės bendrojo personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui (13 lentelė). Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (14 lentelė). Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti (15 lentelė). Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti (16 lentelė). Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija (17 lentelė). Patalpų nuomos išlaidos (18 lentelė). Gamybinės programos mašininis imlumas (19 lentelė). Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai (20 lentelė). Netiesioginės gamybos išlaidos (21 lentelė). Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina (22 lentelė). Gamybinės savikainos struktūra (23 lentelė). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (24 lentelė). Įmonės veiklos sąnaudos (25 lentelė). Vieno gaminio komercinė savikaina (26 lentelė). Gaminių pelningumas (27 lentelė). Planuojamos pardavimo pajamos (28 lentelė). Bendrasis ir grynasis pelnas (29 lentelė). Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas (30 lentelė). Nenuostolingų pardavimų mastas (31 lentelė). Išvados ir siūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Skrajūnė" (2)Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas (efektyvus) darbo laikas ir įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir įmonės bendrojo personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Pagamintos produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos parduoti produkcijos apimtis (pardavimo pajamos). Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimų pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados. Skaityti daugiau
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozė: UAB "Ugnelė"Skaičiavimai sudaro darbo pagrindą. Įvadas. Praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Gamybinės programos darbo imlumas. Įrengimų (darbo vietų) skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius pagal profesinę specializaciją. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios (maksimalios) atsargos. Draustinės medžiagų atsargos. Vienetinis įkainis. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybinės programos tiesioginės gamybos išlaidos. Vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos gamybinė savikaina. Vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimų pajamos. Įmonės bendrasis pelnas. Įmonės grynasis pelnas. Įmonės pardavimų bendrasis ir grynasis pelningumai. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Planuojamos gaminti produkcijos pelningumo prognozės: UAB "Sapnų sala"Verslo ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Kursinio darbo praktinė – tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius ir struktūra. Medžiagų išlaidos kiekvienam produkcijos vienetui pagaminti. Medžiagų išlaidos atitinkamiems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Vienetiniai įkainiai, darbo užmokestis bei įmokos soc. draudimui pagrindinių darbininkų. Pagalbinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Administracijos darbuotojų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko. vidutinis išdirbis per ketvirtį. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams valyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidevėjimas ir amortizacija. Pagalbinių medžiagų išlaidos gamybinių įrenginių. priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai. Patalpų nuomos išlaidos. Negamybiniai padaliniai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Netiesioginės gamybos išlaidos atitinkamiems gaminiams ir vienam gaminiui. Atitinkamų gaminių, visos planuojamos pagaminti.produkcijos ir kiekvieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Kiekvieno gaminio komercinė savikaina. Kiekvieno gaminio pelnas ir pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės pelno rodikliai. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Lūžio taškas (vertine išraiška). Išvados. Skaityti daugiau
Planuojamos veiklos pelningumo prognozė (3)Įvadas. Planuojamų pagaminti gatavų gaminių skaičius. Įrengimų skaičius ir jų apkrovimas. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti. Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti. Einamosios ir draustinės medžiagų atsargos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Pagrindinių darbininkų darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos. Visos gamybinės programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Gamybinių patalpų plotas. Medžiagų sandėlio plotas. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Skaityti daugiau
Planuojamos veiklos pelningumo prognozė: baldų gamyba UAB "Žilvitis"Įvadas. Kursinio darbo tikslas yra apskaičiuoti UAB "Žilvitis" planuojamos pagaminti produkcijos pelningumą, naudojant verslo ekonomikos teorines ir praktines žinias, kurios savarankiškai taikomos darbe. Kursinio darbo praktinė-tiriamoji dalis. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Pagrindinių darbininkų poreikis. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų išlaidos vienam produkcijos vienetui (vienam stalui ir vienai kėdei) pagaminti. Medžiagų poreikis atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Medžiagų išlaidos atskiriems gaminiams ir visai produkcijai pagaminti. Per pusmetį būtinų pirkti pagrindinių medžiagų (žilvičio vytelių ir ąžuolo šakų) kiekis ir pirkimo išlaidos. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui (pagal atskirus gaminius ir iš viso). Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir kiekvieno gaminio (vieno produkcijos vieneto) tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokas socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis darbo našumas (vidutinis pusmetinis išdirbis). Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Apšildymo išlaidos (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Pagalbinių medžiagų išlaidos gamybinių įrengimų priežiūrai. Pagalbinių medžiagų išlaidos patalpų priežiūrai (pagal atskiras patalpas ir iš viso). Netiesiogines gamybos išlaidos. Atskirų gaminių, visos planuojamos pagaminti produkcijos ir kiekvieno gaminio (vieno produkcijos vieneto) gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina (pardavimo savikaina). Įmonės veiklos sąnaudos. Planuojamas pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis, veiklos ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingo pardavimo mastas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Planuojamos veiklos pelningumo prognozė: baldų pramonė UAB "Ąžuolynas"Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas (efektyvus) darbo laikas ir įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmoka socialiniam draudimui. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados. Skaityti daugiau
Planuojamos veiklos pelningumo prognozė: baldų pramonė UAB "Ąžuolynas" (2)Įvadas. Planuojamas pagaminti gaminių skaičius. Medžiagų poreikis ir išlaidos produkcijai pagaminti. Vieno darbininko naudingas darbo laikas ir įmonės darbuotojų skaičius. Pagrindinių darbininkų (vienetininkų) darbo užmokestis ir įmokos į socialinį draudimą. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo užmokestis ir įmokos į socialinį draudimą. Administracijos darbuotojų ir aptarnaujančio personalo darbo užmokestis ir įmokos į socialinį draudimą. Vieno darbuotojo ir vieno pagrindinio darbininko vidutinis mėnesinis darbo užmokestis. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Patalpų nuomos išlaidos. Pagalbinių medžiagų išlaidos įrengimų ir patalpų priežiūrai. Netiesioginės gamybos išlaidos. Planuojamos pagaminti produkcijos ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Atskirų gaminių gamybinės savikainos struktūra (procentais). Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Įmonės veiklos sąnaudos. Vieno gaminio komercinė savikaina. Atskirų gaminių pelningumas. Planuojamos pardavimo pajamos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Bendrasis ir grynasis pardavimo pelningumas. Nenuostolingų pardavimų mastas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Plastikinių langų gabenimo technologinio proceso sudarymasLogistikos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – sudaryti plastikinių langų technologinį procesą. Logistika firmos veikloje. Logistinė produkto prigimtis. Užsakymo priėmimas ir informacinis aprūpinimas. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Transporto rūšių charakterizavimas. Transporto priemonės parinkimo pagrindiniai kriterijai. Sandėlių reikšmė logistikos sistemai. Transportavimo sprendimų strategijos. Krovinio siuntėjo perspektyvos. Technologinė dalis. Plastikinių langų gabenimo technologinio proceso sudarymas. Technologinio proceso organizavimas. Produkto charakteristika. Užsakymo ciklo sudarymas. Transporto paslaugų charakterizavimas. Transportavimo sprendimas: automobilio parinkimas. Maršruto sudarymas. Dokumentai maršrutui. Sandėliavimo sistemos sudarymas. Išvados. Skaityti daugiau
Platonas: etika ir politinė filosofijaĮvadas. Etika. Sielos politika. Idealaus politinio konstrukto koncepcija Platono "Valstybėje". Apie tobulas ir netobulas valstybės santvarkas. Įstatymai ir teisingumas Platono filosofijoje. Apie Platono filosofiją. Išvados. Skaityti daugiau
Plaukikų specialios jėgos ugdymo ypatumaiJėgos samprata ir klasifikacija. Kaip ugdoma jėga. Kas yra jėga? Kas lemia jėgą. Raumenų ištempimo ir susitraukimo ciklas. Ugdyk reikiamą jėgos rūšį. Įsidėmėk. Jėgos lavinimo metodika. Treniravimosi režimai ir metodai jėgos lavinime. Jėgos lavinimas sausumoje. Treniruotės programa, ugdant sprogstamąją ir maksimalią jėgą pasiruošimo periode. Kompleksinio užsiėmimo programa, jėgos lavinimo treniruotė ratu plaukiant ilgus nuotolius 800 – 1500 m. Plaukimo gabumų padidinimas realizuojant jėgos potencialą ir jėgos lavinimas vandenyje. Jėgos kokybės kontrolė. Įvadas. Išvados. Skaityti daugiau
......