Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas įmonėjeĮmonių finansų kursinis darbas. Įvadas. Literatūros apžvalga. Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas įmonėje. Pinigų laikymo įmonės kasoje ir banke organizavimas. Atsiskaitymų organizavimas įmonėje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas VĮ Šalčininkų miškų urėdijojeŽemės ūkio finansų kursinis darbas. Pinigų laikymo ir atsiskaitymų organizavimas VĮ Šalčininkų miškų urėdijoje. Įvadas. Literatūros apžvalga. Pinigų laikymo organizavimas ir tobulinimas. Pinigų laikymas kasoje. Pinigų laikymas banke. Atsiskaitymų organizavimas ir tobulinimas. Atsiskaitymų su pirkėjais ir tiekėjais organizavimas. Atsiskaitymų už žaliavinę medieną tvarka ir sąlygos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pinigų pasiūlos reguliavimas (2)Pinigų pasiūlos reguliavimas. Ar tai yra Lietuvoje? Įvadas. Kas yra pinigų (monetarinė politika)? Kas sudaro monetarinę politiką? Monetarinės politikos tikslai. Monetarinės politikos problemų sprendimo būdai. Monetarinės politikos privalumai. Pinigų politikos ir iždo politikos derinimas. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Centrinis bankas. Banko reikšmė. Tipiškos bankų paslaugos. Centrinio banko kilmė. Centrinio banko funkcijos ir tikslai. Valdymas ir struktūra. Atskaitomybė ir informavimas apie veiklą. Tarptautiniai ryšiai. Lietuvos bankas 1922–1940 metais. Lietuvos banko atkūrimas 1990 metais ir veikla iki šių dienų. Lietuvos centrinės bankininkystės ištakos. Centrinio banko vaidmuo ekonomikoje. Pinigų pasiūlos kontrolė. Pinigų ir kapitalo rinkų stabilizavimas. Paskutinis išteklių šaltinis. Mokėjimų mechanizmo palaikymas ir tobulinimas. Pinigų pasiūlos reguliavimo būdai. ARO (atvirosios rinkos operacijos). Atvirosios rinkos operacijų (ARO) rinkos galimas pavyzdys. Atvirosios rinkos operacijų (ARO) finansinės priemonės. Atvirosios rinkos operacijų (ARO) pinigų politikos priemonės. Diskonto norma. Diskonto politikos priemonės. Diskonto norma kiekybiškai. Privalomi rezervai. Pinigų pasiūlos politikos pranašumai ir trūkumai. Privalomosios atsargos ir pinigų multiplikatorius Privalomųjų atsargų norma, bazė, apskaičiavimas, laikymas, kompensavimas. Pinigų politika be privalomųjų atsargų. Valiutų valdybos sistema. Kas yra valiutų valdyba? Valiutų valdybos pajamos. Kur valiutų valdybos sistema yra tinkama? Valiutų valdybos istorija. Valiutų valdybos modelio privalumai. Valiutų valdybos sistemos trūkumai. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų plovimas ir terorizmo finansavimas elektroninėje erdvėjeĮvadas. Pinigų plovimo atsiradimo istorinė apžvalga. Pinigų plovimo samprata. Ofšorinių kompanijų vaidmuo pinigų plovime. Ofšorinių kompanijų požymiai. Idealių ofšorinių jurisdikcijų požymiai. Ofšoriniai bankai. Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo kriminalizacija. Pinigų plovimo kriminalistinė charakteristika. Bankų vieta pinigų plovime. Dabartine Lietuvos padėtis. "Baltųjų apykaklių" nusikaltimai. Hawala – alternatyvi pinigų pervedimo sistema. Kovos metodai su pinigų plovimu. Privalomo deklaravimo principas. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų plovimo prevencijaĮvadas. Darbo tikslas – atskleisti pinigų plovimo prielaidų atsiradimo priežastis, įvertinti esamų pinigų plovimo prevencijos priemonių efektyvumą. Pinigų plovimas. Pinigų plovimo kilmė ir samprata. Pinigų plovimo etapai. Pinigų plovimo metodai ir priemonės. Pinigų plovimo institucijos. Bankai. Ofšorinės kompanijos ir teritorijos. Įmonės Tarptautinės kovos su pinigų plovimu aspektai. Tarptautinės organizacijos. Pinigų plovimo prevencijos priemonės. Pinigų plovimo prevencija Lietuvoje. Pinigų plovimo prielaidos. Pinigų plovimo prevenciją reglamentuojantys norminiai aktai. Už pinigų plovimo prevenciją atsakingos institucijos ir jų pareigos. Pinigų plovimo prevencija kredito įstaigose. Pinigų plovimo prevencijos priemonės kredito įstaigose. Kliento tapatybės nustatymo tvarka. Informacijos pateikimas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų sąjungos ir monetarinės politikos poveikisĮvadas. Pinigų sąjungų esmė. Buvusių pinigų sąjungų esminiai bruožai. Veikiančios pinigų sąjungos. Ekonominė ir pinigų Sąjunga Europoje. Bretono Vudso sistema. Hagos sutartis, Vernerio planas ir gyvatė. Pinigų stabilumas ir Europos monetarinė sistema. Delors‘o pranešimas. Mastrichto sutartis. Žingsnis po žingsnio euro link: svarbiausios datos. Ekonominės ir pinigų sąjungos aiškinimas. Pinigų (monetarinė) politika. Pinigų politikos perdavimo mechanizmas. Efektyvumo prielaidos. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų samprata, atsiradimas, raida ir pagrindinės savybėsĮvadas. Pinigų istorinė raida. Pirmieji pinigai. Pirmykštės monetos. Pinigų ryšys su auksu. Pinigų apibrėžimas ir jų funkcijos. Mainų tarpininko funkcija. Vertės mato ir būsimų mokėjimų priemonės funkcija. Kaupimo priemonės funkcija. Kapitalo judėjimo tarpininko funkcija. Bankų pinigai. Čekiai. Kredito kortelės. Pinigų paklausa. Valiutos kursas. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų srautų analizė: AB "Lėvuo"Įvadas. Literatūros apžvalga. Įmonės apibūdinimas. Pinigų srautų analizė. Pinigų srautų ataskaita. AB "Lėvuo" pinigų srautų analizė. Įmonės pinigų srautų planavimas. Nominalūs ir realūs pinigų srautai. Pasirinkto nusidėvėjimo skaičiavimo metodo įtaka pinigų srautams. Išvados. Skaityti daugiau
Pinigų srautų ataskaita (3)Įvadas. Pinigų valdymo svarba. Pinigų srautų ataskaita. Pinigų srautų grupavimas ir pateikimas. Pagrindinė įmonės veikla. Investicinė įmonės veikla. Finansinė įmonės veikla. Įmonės investicinės ir finansinės veiklos pinigų srautų pateikimas. Ypatingųjų ir valiutinių straipsnių pateikimas pinigų srautų ataskaitoje. Pinigų srautų ataskaitos vertinimas. Pinigų srautų ataskaitos rodiklių analizė. Pinigų srautų ataskaitos rekvizitai ir rodiklių išaiškinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2). Skaityti daugiau
Pinigų srautų ataskaita įmonės pavyzdžiuĮvadas. Apskaita. Pinigų srautų ataskaitos rekvizitai ir struktūra. Pinigų srautų ataskaitos esmė. Pinigų srautų ataskaitos sudarymas. Vilniaus "Vytės Nemunėlio" pradinės mokyklos ataskaitos. Išvados. Skaityti daugiau
Pirčių istorija ir įvairovėĮvadas. Senovės Romos terma. Rytietiška pirtis. Turkiška pirtis. Rusiška pirtis. "Smėlio pirtis". Pirtis "Statinaitė". Japoniška pirtis. Ofuro. Sento. Lietuviška pirtis. Kilmė ir paplitimas. Tradicinė pirtis. Pirties bendruomeninė reikšmė. Pirties kūrenimas. Pirties papročiai. Apeigos ir prietarai. Kita pirčių paskirtis. Kaip įsirengti savo pirtį? Pirties vieta sodyboje. Optimalus pirties dydis. Pamatai ir sienos. Lubos ir stogas. Grindys. Durys ir langai. Vidaus įranga ir jaukumas. Krosnis ir vandens šildymas. Elektros įranga ir apšvietimas. Kaip tinkamai išsirinkti medieną. Priešgaisriniai reikalavimai. Vėdinimas ir šilumos išsaugojimas. Svarbios smulkmenos. Pirties procedūros. Pirties paruošimas. Organizmo paruošimas – apšilimas. Kiek ir kaip kaitintis. Vaikai pirtyje. Vantos. Vantų rūšys. Pirties reikmenys. Kepurė pirtyje. Pirties plaušinė. Geriausias gėrimas pirtyje – arbata. Kvapnus garas. Aromatas pagal skonį. Pirties poveikis sveikatai. Organizmą įtakojantys veiksniai. Kokia pirtis geriausia. Pirčių tipai. Skaityti daugiau
Pirkėjo ir pardavėjo įsipareigojimai pagal INCOTERMS sąlygas: teoriniai bei praktiniai aspektaiĮvadas. INCOTERMS taisyklių svarba – reikšmė ir vystymasis. INCOTERMS taisyklių taikymo tikslas ir sfera. Pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimų rūšys. "E" grupės terminai. "F" grupės terminai. "C" grupės terminai. "D" grupės terminai. INCOTERMS terminologija. Sutarčių analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (1). Skaityti daugiau
Pirkėjų elgsenos tyrimas kaimo vietovėjeSituacijų analizė. Problemos formulavimas. Tyrimo tikslai. Hipotezių formulavimas. Tyrimo tipo ir metodo parinkimas. Tyrimo metodikos parengimas. Duomenų rinkimas. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pirmenybės ir garantijos nutraukiant darbo sutartį, reglamentavimo ir taikymo problemosĮvadas. Darbo sutartis. Darbo sutarties šalys. Darbo sutarties turinys. Darbo sutarties pasibaigimas. Darbo sutarties pasibaigimo pagrindai. Darbdavio pertvarkymai ir darbuotojų garantijos. Atribojimai ir garantijos nutraukiant darbo sutartis. Darbo vietos ir pareigų palikimas atostogų metu. Garantijos nėščioms moterims ir vaikus auginantiems darbuotojams. Atvejai, kuriais taikomos garantijos. Garantijos sergantiems ir sužalotiems darbuotojams. Neįgaliųjų ir jų šeimos narių garantijos. Garantijos darbuotojų atstovams. Garantijos darbuotojams atliekantiems tikrąją krašto apsaugos tarnybą arba kitas Lietuvos respublikos piliečių pareigas. Pirmenybės būti paliktiems darbe, kai mažinamas darbuotojų skaičius. Problemų nagrinėjimas. Išvados. Nuorodos. Skaityti daugiau
Pirminės sveikatos priežiūros organizavimas ir reformos kryptysĮvadas. Pirminės sveikatos priežiūros samprata, jos turinys. Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacijos pirminei sveikatos priežiūrai plėtoti. Pirminės sveikatos priežiūros būklė Lietuvoje, jos problemos. Pirminės sveikatos priežiūros reformos krytys, įstatyminė bazė. Šeimos medicinos institucijos būtinosios sąlygos. Žmogiškieji, finansiniai, ir kiti ištekliai. Pirminės sveikatos priežiūros organizavimas Lietuvoje sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo ir sveikatos sistemos plėtros 2007–2015 metų kontekste. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminiai apskaitos dokumentai (7)Įvadas. Apskaitos dokumentų paskirtis ir rekvizitai. Apskaitos dokumentų skirstymas. Specialieji apskaitos dokumentai. Pavyzdinės (patvirtintos) formos dokumentai. Laisvos formos apskaitos dokumentai. Dokumentų taisymas ir tvarkymas. Piniginio turto inventorizacija. Pirminių apskaitos dokumentų saugojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminiai ir antriniai teisės šaltiniai: jų samprata, skiriamieji bruožai ir rūšysKursinis darbas tema pirminiai ir antriniai teisės šaltiniai: jų samprata, skiriamieji bruožai ir rūšys. Įvadas. Darbo tikslas — smulkiai išanalizuoti pirminius ir antrinius teisės šaltinius, atskleisti jų esmę, kiekvieno iš jų pagrindinius, skiriamuosius bruožus, apibūdinti rūšis, į kurias jie skirstomi, apibrėžti jų reikšmę ir vietą dabartinėje teisės sistemoje. Teisės šaltinio sąvoka. Teisės šaltinių rūšys. Pirminiai ir antriniai teisės šaltiniai. Teisinis paprotys. Teisės norminis aktas. Teisės norminių aktų rūšys. Teisinis precendentas. Bendrieji teisės principai. Bendro pobūdžio sutartis. Teisės doktrina. Išvados. Skaityti daugiau
Pirminiai rinkos tyrimai ir jų metodaiĮvadas. Rinkos tyrimų samprata. Rinkos tyrimų sąvoka. Rinkos tyrimų istorija. Rinkos tyrimų klasifikavimas. Apklausa. Žodinė apklausa. Raštinė apklausa. Telefoninė apklausa. Anketos paskirtis ir turinys. Reikalavimai anketai. Mūsų atliktos apklausos. Stebėjimas. Stebėjimų tyrimų rūšys. Eksperimentai. Pagrindiniai eksperimento tipai. Testai. Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai. Išvados. Skaityti daugiau
Pjautinės medienos džiovinimo cechas su vertikalios skersinės cirkuliacijos džiovinimo kameromisTechnologinė skaičiuotė. Medienos sortimentų džiovinimo trukmės skaičiavimas. Grafinis analitinis metodas. Lentelinis metodas. pjautinės medienos džiovinimo kamerų našumų skaičiavimas. Pjautinės faktiškosios medienos (m3) perskaičiavimas į sąlyginę medieną ir kamerų skaičiaus radimas ir kamerų skaičiaus radimas. Džiovinimo cecho gamybinių, pagalbinių ir buitinių patalpų skaičiavimas. Šiluminė skaičiuotė. Išgarinamojo drėgmės kiekio ir perkaitinto garo parametrų ir jų kiekio bei greičio skaičiavimas. Medienos džiovinimo šilumos sąnaudos. Šilumos sąnaudos medienos pašildymui. Drėgmės išgarinimo šilumos sąnaudos. Šilumos sąnaudos nuostoliams per atitvarines konstrukcijas padengti. Kaloriferių skaičiavimas ir jų parinkimas. Garo sąnaudų skaičiavimas. Kondensato atskirtuvų parinkimas. Garolaidžių ir kondensato vamzdžių parinkimas. Kameros aerodinaminė skaičiuotė. Pasipriešinimų džiovinimo agento judėjimui skaičiavimas. Ventiliatorių ir jų elektros variklių parinkimas. Mechanizavimo įrenginių ir cecho personalo parinkimas, džiovinimo cecho techninių ekonominių rodiklių apskaičiavimas. Mechanizacijos įrengimų parinkimas ir darbo apsaugos priemonių aptarimas. Ceche personalo parinkimas. Džiovinimo kameros ir cecho techninių bei ekonominių rodiklių skaičiuotė. Išvados. Priedai (dwg. brėžiniai: džiovinimo kamera, džiovinimo cecho planas, vamzdyno schema). Skaityti daugiau
Pjovimo žirklėsMašinų elementų kursinis projektas. Įvadas. 1 dalis. Skriejiklio-slankiklio mechanizmo analizė. Sąlyga. Sprendimas. Greičių planas. Pagreičių planas. Pagreičių planas. Antra dalis. 11DC. Pavaros galia. Pavaros naudingumo koeficientas. Cilindrinės su tiesiais krumpliais perdavos projektavmas. Projektinis velenų skaičiavimas. Guolių parinkimas. Korpuso konstrukciniai matmenys. Skaityti daugiau
......