Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Personalo vadyba: UAB "Šilo vaistinė"Įvadas. Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos Charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Įmonės organizacinė valdymo struktūra. Darbo analizė ir reikalavimų profiliai. Pareigybių/darbo vietų darbo analizė. Reikalavimų pareigybę/darbo vietą užimančiam darbuotojui formavimas. Darbo užmokesčio sistema. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas. Kintamas darbo užmokestis. Premijavimo rodikliai. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadyba: VšĮ "Centro poliklinika"Įmonės veikla. Trumpa įmonės veiklos charakteristika. Įmonėje atliekami darbai ir funkcijos. Bendras įmonės valdymas. Inovacijos. Aprūpinimas. Paslaugos. Rinkodara. Personalas. Finansai. Įmonės organizacinės valdymo struktūros sudarymas. Įmonės padaliniai. Organizacinė valdymo struktūra. Pareigybių (darbo vietų) analizė. Darbų analizės klausimyno struktūra. Personalo padalinio vadovo reikalavimų profilis. Darbo užmokesčio sistemos sukūrimas pasirinktoms pareigybėms/darbo vietoms. Darbo užmokesčio struktūra. Bazinio darbo užmokesčio nustatymas, remiantis darbo vietų vertinimu. Konkrečių vertinimo kriterijų nustatymas. Vertinimo kriterijų reikšmingumo nustatymas. Kriterijų pakopos. Vertinimo kriterijų pakopų vertės (balais) nustatymas. Darbo vietų vertinimas ir darbo užmokesčio apskaičiavimas. Kintamo darbo užmokesčio darbo kriterijų parinkimas ir aprašymas. Premijavimo rodiklių parinkimas ir aprašymas. Personalo parinkimas. Pareigybės/darbo vietos reklama. Reklamuojamos darbo vietos nustatymas. Skelbimo formulavimas. Paieškos šaltiniai. Reikalaujami dokumentai. Personalo atranka. Skaityti daugiau
Personalo vadybos esmė, turinys ir principai (2)Įžanga. Tikslas: suprasti personalo vadybos esmę, turinį ir principus ir pateikti susistemintą bei konkrečią informaciją, kurią gavome, lygindami ir analizuodami įvairių autorių nuomones. Personalo vadybos esmė. Darbo su personalu aplinka. Personalo vadybos turinys. Personalo organizavimas. Personalo skyriaus organizavimas. Personalo skyriaus organizavimo turinys. Personalo valdymo organizavimas įmonėse. Personalo statistika ir apskaita. Personalo samda, adaptavimas, atleidimas. Personalo samda. Personalo adaptavimas. Personalo atleidimas iš darbo. Personalo poreikio planavimas. Personalo įvertinimas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo valdymas. Personalo valdymo samprata. Bendradarbių pažinimas. Bendradarbių motyvavimas. Motyvavimo teorijos. Motyvavimo priemonės. Valdymo stilių klasifikacija. Personalo valdymo metodai. Pagrindiniai personalo vadybos principai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vadybos ypatumai LietuvojePersonalo vadybos ypatumai Lietuvoje. Personalo paieška bei verbavimas. Darbuotojų atranka. Personalo adaptavimas. Personalo mokymas. Darbuotojų esmė ir trumpa teorijų apžvalga. Poreikių teorija. Procesų teorijos. Motyvavimo priemonių įvairovė ir jų pritaikymas šiuolaikinėje organizacijoje. Darbuotojų skatinimas pinigais, nuomonių skirtumai. Kaip išsirinkti geriausią skatinimo būdą? Teisinė motyvavimo pusė. PowerPoint prezentacija. 27 skaidrės. Personalo valdymas. Vadovavimas. Kas yra personalas. Žmonių išteklių valdymas. Ką veikia įmonėje ŽIV skyrius. Žmonių išteklių valdymo procesas. Kaip personalas gali tapti konkurentinio pranašumo priežastimi? Personalo valdymo subjektai. ŽIV subjekto "formą" apsprendžiantys veiksniai. ŽIV evoliucijos etapai. Skaityti daugiau
Personalo vadybos ypatumai Lietuvoje (2)Įvadas. Darbo tema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Personalo vadyba. Kas tai yra personalo valdymas? Personalo vadybos ypatumai ir problemos Lietuvoje. Tinkamų darbuotojų paieška ir samda. Personalo verbavimas. Darbo pobūdžio nustatymas. Bendradarbiavimo stiprinimas. Personalo tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas. Personalo tobulinimas. Personalo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. Motyvavimo sistema ir esmė. Darbuotojų kaita. Personalo valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (10)Įžanga. Organizacijos. Organizacinė struktūra. Organizacijos tikslai. Aplinkos poveikis asmenybei ir jos elgsenai. Organizavimas. Personalas. Įmonės kultūra. Personalo pripažinimo sistemos tikslai. Karjeros planavimas. Motyvacija. Atlyginimas. Socialiniai motyvatoriai. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (12)Santrauka. Įžanga. Kodėl svarbus personalo valdymas? Personalo verbavimas. Darbuotojų mokymas ir tobulinimas. Darbuotojų vertinimas. Darbuotojų drausminimas. Priėmimas į darbą. Atleidimas iš darbo. Darbuotojų skatinimo planai. Neformalios grupės. Globalizacija. Testas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas (18)Įvadas. Darbo tikslas: remiantis teoriniais šaltiniais surinkti ir aprašyti personalo valdymo ypatumus. Personalo organizavimas. Personalo valdymo uždaviniai ir turinys. Personalo poreikio planavimas. Darbuotojų motyvavimas. Pagrindiniai darbo apmokėjimo principai. Darbo užmokesčio modeliai. Veiksniai, darantys įtaką darbo užmokesčiui. Išoriniai veiksniai. Vidiniai veiksniai. Vadovų ir specialistų darbo apmokėjimas Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymas organizacijoje (2)Bendroji personalo ir jo valdymo samprata. Personalo valdymo procesas. Personalo valdymo koncepcijos. Personalo vadovų ypatybės. Vadovavimas personalui. Personalo vidiniai santykiai. Vadovas skatina bendradarbiauti. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Personalo valdymas: VP Market parduotuvė "Saulutė" KlaipėdojeĮvadas. Personalo vadyba ir valdymas organizacijoje. Personalo paieška. Personalo ugdymas. Personalo ugdymo principai. Darbo skatinimo svarba organizacijoje. VP MARKET parduotuvės "SAULUTĖ" Klaipėdoje personalas ir jo valdymo principai. Personalo darbo skatinimo bei darbo sąlygų gerinimo organizacijoje principai. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo valdymo modelis įmonėje gaminančioje metalo konstrukcijasPersonalo valdymo modelis metalo konstrukcijas gaminančioje įmonėje. Įvadas. Problemos kaip sistemos interpretacija. Naujausių problemos sprendimų kritinis įvertinimas. Vadybos teorijų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Vadybos mokyklų pagrindinės koncepcijos. Reikšmingiausi pasiūlymai, tendencijos. Ekonominių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui sričių nustatymas. Darbo apmokėjimo teorija. Kreditavimo teorija. Kainodaros teorija. Mokesčių arba apmokestinimo teorija. Administracinių valdymo metodų taikymo tyrimo objektui tikslingumo įvertinimas. Tyrimo objekto psichologinių aspektų identifikavimas ir įvertinimas. Kiekybinių valdymo sprendimų metodų taikymo tyrimo objektui galimybių įvertinimas. Matematinė statistika. Tikimybių teorija. Matematinis programavimas. Koreliacinė regresinė analizė. Atsargų valdymo teorija. Masinio aptarnavimo teorija. Tinklinio planavimo metodas. Grafų modeliai. Lošimų teorija. Imitacinis modeliavimas. Sprendimų medis. Ekspertiniai vertinimai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Personalo valdymo tarptautinėje įmonėje sistemaĮvadas. Vadybos personalo samprata ir raida. Vadybos teorijų ir koncepcijų įtaka personalo valdymui. Personalo valdymo istorinė raida. Personalo analizavimas ir vertinimas. Vidiniai ir išoriniai veiksniai. Požiūris į personalo valdymą Lietuvos organizacijose. Tarptautinė personalo vadyba. Personalo valdymo sistemos. Struktūra. Kultūrų sąveika. Tarptautinės personalo vadybos funkcijų ypatumai. UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" įmonės pristatymas. UAB "Saint-Gobain statybos gaminiai" personalas. Išvados. Skaityti daugiau
Personalo vertinimo organizavimas Marijampolės savivaldybės administracijojeĮvadas. Personalo vertinimo organizavimo pagrindai. Viešojo administravimo esmė. Personalo organizavimo pagrindai. Personalo vertinimo samprata ir metodai. Personalo vertinimo organizavimo Marijampolės savivaldybės administracijoje analizė. Marijampolės savivaldybės administracija. Bendra informacija apie Marijampolės savivaldybę. Teisinis savivaldybės statusas. Organizacinė savivaldybės struktūra. Personalo tarnyba. Personalo vertinimo teisinis reglamentavimas. Personalo vertinimo procedūra. Vertinimo tikslai. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo eiga. Personalo vertinimo tobulinimo perspektyvos. Vertinimo patikimumas. Vertinimo tobulinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Personnel appraisalVadybos referatas. Introduction. Literature analysis. Empirical research. Conclusions. Recommendations. Appendices. Skaityti daugiau
Perspektyvų tyrimas AB "Utenos trikotažas"AB "Utenos trikotažas" misija. Įmonės charakteristika. Įmonės tikslai. UAB "Utenos trikotažas" perspektyvų tyrimas. Makroaplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Politinė-teisinė aplinka. Konkurentinė aplinka. Gamtos aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. AB "Utenos trikotažas" rinkos ir vartotojai. AB "Utenos trikotažas" marketingo komplekso elementų analizė. Prekių ir kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Swot analizė. AB "Utenos trikotažas" tikslinės rinkos. Marketingo tikslai. Marketingo strategija. Konkuravimo būdo strategijos. Konkuravimo būdo strategijos. Marketingo strategijos pagal pozicionavimą. Marketingo strategijos pagal marketingo komplekso elementus (vidaus ir globaliose rinkose). Prekės strategija. Kainos strategija. Paskirstymo strategija. Rėmimo strategija. Skaityti daugiau
Pertraukų ir kartojimo mokantis svarba ir tyrimasĮžanga. Kartojimo tikslas, svarba ir reikšmė. Fiziologinis kartojimas. Vyksmai ir pakitimai smegenyse kartojantis ir mokantis informaciją. Atminties rūšys. Kartojimas su dėstytoju, grupėmis savarankiškai. Pertraukų tikslas, svarba, reikšmė mokantis. Pertraukų rūšys ir pobūdis. Atostogų įtaka mokymuisi. Vartojamų medžiagų įtaka. Kava. Energetiniai gėrimai. Vitaminai. Tyrimų rezultatai. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (3 psl.). Skaityti daugiau
Pesticidų tyrimų laboratorijos darbasSantrauka. Terminų žodynėlis. Įvadas. Literatūros analizė. Pesticidų apibūdinimas. Laboratorijos darbo organizavimas. Laboratorijos charakteristika. Laboratorijos patalpų plano sudarymas, laboratorinių baldų ir prietaisų išdėstymo pagrindimas. Norminiai ir laboratorijoje pildomi dokumentai. Tyrimų organizavimas. Mėginių priėmimas ir jų judėjimo laboratorijoje schema. Reikalingos medžiagos ir indai. Tyrimui naudojami prietaisai ir metodai. Laboratorijos darbo kokybės užtikrinimas. Žmogaus ir gamtos sauga. Bendros išvados. Skaityti daugiau
PGR naudojami reagentaiSantrauka. Įvadas. Polimerazės grandininės reakcijos (PGR) metodo esmė. PGR rūšys. Tikro laiko PGR. Karšto starto PGR. Atvirkštinės transkripcijos PGR. Lizdinė PGR. "Touchdown" PGR. Ilga ir tiksli PGR. Dauginė PGR. PGR naudojami reagentai. Termofilinės DNR polimerazės. Buferiai, PGR priedai. Pradmenys. Deoksiribonukleotidtrifosfatai. DNR matrica. Dvivalenčių metalų jonai. PGR reikalingų reagentų laikymo ir naudojimo sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
Picerijos maitinimo paslaugų kokybė, vartotojų lūkesčiai ir suvokiama vertėĮvadas. Bendrieji paslaugų kokybės suvokimo pagrindai. Paslaugų kokybės samprata. Paslaugų kokybės veiksniai. Paslaugų kokybės dimensijos ir bendrąją suvoktą paslaugų kokybę lemiantys veiksniai. Picerijos maitinimo paslaugų marketingo komplekso analizė ir vertinimas. Picerijos maitinimo paslaugų charakteristika: paslaugų apibrėžimas, paslaugų savybės, paslaugų klasifikavimo kriterijai. Picerijos maitinimo paslaugų pasiūlos modelis: pagrindinės ir papildomų paslaugų charakteristika. Picerijos maitinimo paslaugų vartotojai ir teikėjai. Picerijos maitinimo paslaugų teikimo procesas ir fizinės paslaugų teikimo aplinkos ypatumai. Picerijos naudojamos komunikacijos priemonės (rėmimo kompleksas). Picerijos maitinimo paslaugų teikimo vieta. Picerijos maitinimo paslaugų kainodara. Picerijos maitinimo paslaugų kokybės kriterijai. Laukiamos ir suvoktos kokybės atotrūkis paslaugos rezultato ir teikimo proceso aspektu problemos tyrimas maitinimo paslaugų atžvilgiu. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė. Pasiūlymai ir rekomendacijos picerijos maitinimo paslaugų marketingo komplekso tobulinimui ir tyrimo išvados. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Pieno produktų vartotojų elgsenos tyrimasĮvadas. Vartotojo elgsena. Išoriniai veiksniai lemiantys vartotojo elgseną. Informacijos svarba vartotojui. Vartotojo požiūrio formavimas. Vartotojo elgsena pasirenkant pieno produktus. Pieno produktų vartotojų elgsenos tyrimo metodikos pasirinkimas. Pieno produktų vartotojų elgsenos tyrimo rezultatų analizė bei interpretavimas. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
......