Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Pensijų fondai LietuvojeĮvadas. Socialinė apsauga. Socialinės apsaugos sistemos pasaulyje ir Rytų Europoje. Socialinė apsauga Lietuvoje. Socialinės apsaugos teikimo teritoriniai skirtumai. Finansinė valstybinio socialinio draudimo fondo būklė ir jo ateities prognozės. Lietuvos pensijų sistema ir jos trūkumai. Demografinė situacija. Lietuvos gyventojų pokyčių tendencijos. Pensijų fondų istorija. Pagrindiniai Čilės pensijų reformos bruožai. Pensijų reformos kitose Lotynų Amerikos šalyse. Singapūro pensijų valdymo fondai. Pensijų fondai Lietuvoje. Pensijų sistemos pakopos. Pensijų fonduose privalomai draudžiami asmenys. Išmokos iš pensijų fondų. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pensijų fondų funkcionavimas užsienyjeĮvadas. Pensijų fondo sąvoka Europos Sąjungos (ES) dokumentuose. Pensijų fondų istorija. Pensijų fondų klasifikacija ir struktūra. Pensijų reformų modeliai atskirose valstybėse. Čilės modelis – visiška privatizacija. Švedijos ir Lenkijos modelis – dalinė. Privatizacija ir "virtualios" valstybinės sąskaitos. Švedija. Lenkija. Latvijos ir Slovakijos modelis – gilesnė dalinė privatizacija. Latvija. Slovakija. Estijos modelis – dalinė privatizacija ir pensijų augimo apribojimas. Pensijų sistema Lietuvoje. Pensijų fondų pelningumas, jų turto struktūra, finansinio turto rinkos indeksai. Minimalus garantuotas pensijų fondų pelningumas. Pensijų fondų pasyvų pelningumas. Pensijų fondų aktyvų pelningumas. Valstybinis pensijų fondų turto struktūros reguliavimas. Išmokos. Ekonominis konkurencingumas. II pakopos pensijų fondų apžvalga Lietuvoje. Payago sistemos tendencijos. Pensijų fondų sistemos ateities Lietuvoje prognozės ir rekomendacijos. Pensijų reformos tąsa ir galimi jos finansavimo būdai. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Pensijų fondų kūrimas LietuvojeĮmonių ekonomikos kursinis. Įvadas. Naujoji pensijų kaupimo sistema. Pensijų sistemos reforma. Lietuvos pensijų sistemos struktūra. Naujosios pensijų kaupimo sistemos dalyviai. Kaip pasirinkti pensijų fondą. Kaupiamų lėšų saugumas. Pensijų kaupimo išmokos. Pensijų kaupimo sutartys. Pensijų fondų kūrimosi Lietuvoje problemos. pensijų fondų įtaka ekonomikai. Išvados ir rekomendacijos. Skaityti daugiau
Pensijų fondų kūrimosi problemos LietuvojeĮvadas. Buvusios pensijų sistemos trūkumai. Pensijų sistemos reformos prielaidos. Pensijų sistemos formavimas. Pensijų fondų kūrimosi problemos Lietuvoje. Kaimyninių valstybių patirtis, įvedant pensijų fondus. Pensijų fondų trūkumai. Lietuvos pensijų fondų infrastruktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų ir socialinių pašalpų dinamikos statistinė analizėĮvadas. Socialinio draudimo sistema Lietuvoje. Valstybinio socialinio draudimo kūrimasis ir vystymasis 1991-2004 metais. Socialinio draudimo būtinumas. Statistinės analizės metodologija. Statistinės analizės rodikliai. Statistinės analizės duomenys ir metodai. Pensijų ir socialinių pašalpų kitimo statistinė analizė. Pensijų dinamikos statistinė analizė. Pradiniai statistiniai duomenys. Absoliutiniai pensijų lygių padidėjimai. Išmokėtų pensijų skaičiaus didėjimo tempai. Išmokėtų pensijų skaičiaus padidėjimo tempai. Pensijų padidėjimo tempų vieno procento reikšmės. Vidutiniai pensijų skaičiaus kitimo rodikliai. Vidutinis pensijų lygis. Vidutinis absoliutus pensijų gavėjų prieaugis. Vidutiniai pensijų gavėjų skaičiaus augimo tempai. Vidutiniai padidėjimo (sumažėjimo) tempai. Išmokėtų socialinių pašalpų lygių kitimo analizė (prognozavimas). Socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus ir BVP ryšys. Socialinės pašalpos gavėjų skaičiaus ir nusikalstamumo ryšys. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų kaupimas. Pensijų fondai LietuvojeĮvadas. Pensijų kaupimo sistema Lietuvoje. Naujosios pensijų kaupimo sistemos atsiradimo prielaidos. Pensijų fondai. Pensijų fondų klasifikavimas. Pensijų kaupimo bendrovių veiklos priežiūra. Norminiai teisės aktai, reglamentuojantys pensijų kaupimo ir su juo susijusių teisinius santykius. Pensijų fondai Europoje. Pensijų fondų istorija. Šiuo metu veikiančių pensijų fondų veiklos apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų reforma LietuvojeKiek pensininkų ir kiek dirbančiųjų? Kur kokia minimali pensija. Kodėl siūloma pradėti reformą dabar? Vyriausybės programinės nuostatos dėl reformos. Siūlomi sprendimai. Pensijų sistemos tikslas. Pagrindinė reformos kryptis. Kodėl siūloma finansuoti dalies VSDF įmokų sąskaita. Kodėl siūloma privalomo dalyvavimo alternatyva? Privalomojo dalyvavimo įgyvendinimo problemos. Reformos tikslai. Pensijų sistemos modelis. 3 pakopos. Pensijų sistemos reformos prielaidos. Demografinis spaudimas pensijų sistemai. Mokesčių vengimo pasekmės. Finansinės pensijų reformos prielaidos. Mokestinės pensijų reformos prielaidos. Bendraekonominės pensijų reformos prielaidos. Politinės pensijų reformos prielaidos. Psichologinės pensijų reformos prielaidos ir poreikio kaupiamosioms pensijoms identifikavimas. Teisinės pensijų reformos prielaidos. Techninės pensijų reformos prielaidos. Nuo ko priklauso pensijų išmokos dydis? Įmokos į pensijų fondą dydis. Pensijų fondo valdymo kaštų ribos. Pensijų fondų valdymo išlaidų valstybinis reguliavimas. Ar visi gaus vienodas pensijas? Mažų atlyginimų problema. Koks pensijos dydis? Rekomendacijos. Pensijų programų dalyvių teisių apribojimai. Pensijiniai fondai. Kaip susidarys kaupiamoji pensija. Ar galima pakeisti pensijų fondą? Kaip pasirinkti pensijų fondą? Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų reforma Lietuvoje (3)Įvadas. Senatvės pensijų sistemos esmė ir klasifikavimas. Pensijų sistemos reforma Lietuvoje. Pensijų reformos būtinumas Lietuvoje. Pensijų reformos esmė. Reformos vykdymo eiga. Pensijų kaupimo fondų valdymo įvertinimas. Investicinės veiklos įvertinimas. Gaunama grąža. Naujosios pensijų sistemos tobulinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų sistema Rytų Europos šalyseĮvadas. Pensijų fondų modeliai. Valstybinio socialinio draudimo sistema. Senatvės pensija. Invalidumo pensija. Kitos valstybinės pensijų rūšys. Problemos ir alternatyvos Rytų Europos Pensijų sistemoje. Estijos pensijų sistemos problemos. Rusijos pensijų sistemos problemos. Lenkijos pensijų sistemos problemos. Baltarusijos pensijų sistemos problemos. Ukrainos pensijų sistemos problemos. Lietuvos pensijų sistemos problemos. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Pensijų sistemos atspindžiai šalies ekonomikai (Europoje)Įvadas. Pensijų sistemų reformavimo Europos Sąjungos (ES) valstybėse praktiniai aspektai. Pensijų sistemų reformų priežasčių Europos Sąjungoje (ES) analizė. Europos Sąjungos (ES) institucijų veikla. Reformos rytų ir centrinės Europos šalyse. Pensijų sistemos atspindžiai šalies ekonomikai. Estijos pensijų sistemos problemos. Rusijos pensijų sistemos problemos. Lenkijos pensijų sistemos problemos. Baltarusijos pensijų sistemos problemos. Ukrainos pensijų sistemos problemos. Latvijos pensijų sistemos problemos. Slovakijos pensijų sistemos problemos. Estijos pensijų sistemos problemos. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (5). Skaityti daugiau
Perdegimo sindromas socialiniame darbeĮvadas. Tikslas – analizuoti perdegimo sindromą socialiniame darbe. Perdegimo sindromo samprata socialiniame darbe. Perdegimo sindromo teoriniai modeliai. "Perdegimo" sindromo profilaktika. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų elektros grandinėse analizėGrandinių teorijos 5 kursinis darbas. Įvadas. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Išvados. Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų skaičiavimasĮvadas. Analitinė dalis. Uždavinio duomenys. Variantas: 37. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Rezultatų tikrinimas. Rezultatų palyginimas. Pereinamųjų procesų grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų skaičiavimas (2)Įvadas. Analitinė dalis. Užduotis. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Lygtys pagal komutacijos dėsnius. Nusistovėjusios vertės. Pradinės nepriklausomos sąlygos. Pradinės priklausomos sąlygos. Būdingoji lygtis. Integravimo pastoviųjų radimas. Patikrinimas. Atsakymas. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Pradinės sąlygos. Ekvivalentinė operacinė schema. Kontūro srovių lygčių sistema. Determinantų skaičiavimas. Srovių ir įtampų vaizdai. Atvirkštinė Laplaso transformacija. Išvados. Grafinė dalis. Priedai (1). Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų skaičiavimas tiesinėse elektros grandinėse (2)Įvadas. Analitinė dalis. Darbo duomenys. Variantas 18. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Išvados. Darbo grafinė dalis: pereinamųjų procesų grafikai. Skaityti daugiau
Pereinamųjų procesų skaičiavimas tiesinėse elektros grandinėse (4)Įvadas. Darbo duomenys. 30 variantas. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Nusistovėjusių dedamųjų radimas. Pradinių po komutacinių sąlygų radimas. Charakteringos lygties sudarymas ir jos sprendimas. Integravimo pastoviųjų ir sroviu bei įtampų radimas. Uždavinio sprendimas operaciniu metodu. Pradinių nepriklausomų sąlygų radimas. Grandinės po komutacijos ekvivalentinės schemos sudarymas. Kontūrų srovių metodu lygčių sistemos sudarymas. Srovių bei įtampų vaizdų ir pirmavaizdžių radimas. Rezultatų palyginimas. Rezultatų patikrinimas. Grafinė dalis: Srovių grafikai. Įtampų grafikai. Išvados. Skaityti daugiau
Periodinio ir neperiodinio signalo analizėNubraižome užduoties signalą. Signalo parametrai. Aproksimuojame signalą funkcijų sistema periodo bėgyje. Paskaičiuojame signalo momentinį galingumą, signalo energiją, vidutinį galingumą ir efektinę įtampą periodo ribose. Apskaičiuojame signalo energiją. Apskaičiuojame vidutinį signalo galingumą. Apskaičiuojame efektinę įtampą. Braižome signalo momentinio galingumo grafiką. Paskaičiuojame diskretinę kompoziciją tarp savo (Nr.3) užduoties signalo ir Nr.1 užduoties signalo diapazone. Aprašome Nr.1 užduoties signalą diapazone. Skaičiuojame diskretinę autokoreliacinę funkciją užduoties Nr. 3 signalui diapazone [-T;T]. Skaičiuodami naudodamas 30 signalo išrankų. Skaičiuojame diskretinę tarpusavio koreliacinę funkciją (DTKF) tarp užduoties Nr. 1 ir Nr.3 signalų, diapazone [-T;T]. Skaičiuodami naudojame 30 signalo išrankų. Diskretizuojame užduoties Nr. 1 signalą. Diskretizuojame užduoties Nr. 3 signalą. Diskretizuotą koreliacinę funkciją tarp užduoties Nr.1 ir Nr.3 signalų rasti naudojame šią formulę. Randame signalo spektrą pasinaudodami trigonometrine Furje eilute. Aprašome signalą trigonometrine Furje eilute. Surandame koeficientų a0, an, bn išraiškas Surandame koeficientą a0. Surandame koeficientą bn. Suskaičiuojame užduoties Nr. 3 signalo kosinusinių ir sinusinių dedamųjų, amplitudės ir fazės reikšmes. Neperiodinis signalas. Nubraižome užduoties Nr. 3 signalą. Aproksimuojame signalą funkcijų sistema. Randame signalo spektrinį tankį, naudodamiesi. Furje transformacija. Skaičiuojame. Braižome signalo amplitudžių ir fazių spektras atskiruose grafikuose. Priedai (skaičiavimai Mathcad programa 4 psl.) Išvados. Skaityti daugiau
Periodinio ir neperiodinio signalo analizė (2)29 variantas. Pagal užduoties variantą nubraižytas signalas. Įvadas: tikslas ištirti signalą įvairiais aspektais. Suprasti kas keičiasi signale keičiant vieną ar kita parametrą. Išmokti taikyti Furje eilutes ir transformacijas. Duotą signalą laikome periodiniu ir apskaičiuojame signalo periodą T, pasikartojimo dažnį F, bangos ilgį λ kabelyje. Naudojantis IEEE rekomendacijomis nustatyti bangos diapazoną, signalo lygį išreikšti. Apskaičiuojame signalo energetines charakteristikas. Signalą transformuojame laiko ašyje. Pavaizduojame signalą. Duotą signalą išskaidome į lygines ir nelygines dedamąsias ir užrašome matematiškai. Apskaičiuojame duoto signalo ir impulsinės sistemos h(t) diskretinės kompozicijos integralą (randame išėjimo signalą). Pavaizduojame grafiškai. Laikydami signalą periodiniu, išskleidžiame jį kompleksine Furjė eilute. Pasinaudojant "8" punkto formulėmis, kompiuteriu apskaičiuojame linijinio spektro ir fazių dedamąsias. Pateikiame rezultatus grafiškai. Apskaičiuoti signalo aproksimacijos paklaidas (N=5, N=10, N=15) ir pavaizduojame signalą laiko ašyje. Laikydami signalą neperiodiniu, apskaičiuojame tokio signalo spektrinį tankį naudodami Furjė transformaciją. Pagal "11" punkto išraiškas, pateikti skaičiavimo domenų lentelę ir amplitudžių, bei fazių spektrus, kai N≥15. Taikant energetinį kriterijų, apskaičiuojame signalo juostos plotį, kuriame telpa 95% energijos. Išvados. Skaityti daugiau
Periodinio veikimo šutinimo kameraĮvadas. Užduotis. Pirmos dalies užduotis. Antros dalies užduotis. Kameros geometriniai skaičiavimai. Medžiagų balansas. Šiluminio balanso skaičiavimai. I periodo skaičiavimai. II periodo skaičiavimai. Šilumos balanso suvestinė. Technologinio proceso valdymas. Technologinio proceso aprašymas. Klotuvo valdymas. Klotuvo valdymo ir ciklogramos aprašymas. Klotuvo schema. Klotuvo valdymo ciklograma. Valdymo funkcinės schemos sudarymas. Santrauka. Skaityti daugiau
Permainų įgyvendinimas UAB "Fauga"Santrauka. Įvadas. Pokyčiai ir juos skatinančios jėgos. Požiūriai į pokyčius. Strateginio pokyčio samprata. Pokyčius skatinančios jėgos. Darbuotojų reakcija į pokyčius organizacijoje. Elgsena pokyčių atžvilgiu. Pasipriešinimo pokyčiams tipai. Pasipriešinimo pokyčiams raiškos formos. Pasipriešinimo pokyčiams įveikimo būdai. Tyrimo organizavimo metodika. Tyrimo duomenų analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
......