Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

PėdomatisPėdomatis. Darbe aš naudojamas talpinys, "Analog Devices" firmos akselerometras. Schemos: Akselerometro blokinė schema, MV blokinė schema, LCD vaizdas, Įtampos reguliatorius, Struktūrinė schema, Principinė schema. Programa. Skaityti daugiau
Pelningumo analizė ir prognozavimasĮvadas. Pelnas, jo rodikliai ir ataskaitos. Svarbiausieji pelningumo rodikliai. Pelningumo rodiklių analizė. Pelningumo prognozavimas. Finansinių prognozių pagrindimo metodai. Prognostinės pelno ataskaitos parengimas. Prognozavimas pagal pelningumo lūžio tašką. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Pelningumo ekonominis pagrindimas UAB "Laiko stilius"Uždaroji akcinė bendrovė "Laiko stilius" 2005 metų veiklos planuojamas pagaminti produkcijos pelningumo ekonominis pagrindimas. Įvadas. Skaičiavimai ir lentelės. Planuojamų pagaminti gaminių skaičius. Įmonės darbuotojų skaičius. Medžiagų poreikis produkcijai pagaminti (m). Išlaidos pagrindinėms medžiagoms produkcijai pagaminti (Lt). Išlaidos kitoms medžiagoms produkcijai pagaminti (Lt). Išlaidos medžiagoms produkcijai pagaminti (Lt). Būtinos medžiagos įsigyti per pusmetį (m). Pagrindinių darbininkų (vienetininkų darbo užmokestis ir įmokos socialiniam draudimui. Visos gamybos programos ir vieno gaminio tiesioginės gamybos išlaidos. Pagalbinių darbininkų (laikininkų) darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Administracijos darbuotojų darbo apmokėjimas ir įmokos socialiniam draudimui. Reikimas patalpų plotas gamybinėms reikmėms. Bendras įmonės patalpų plotas. Elektros energijos poreikis ir išlaidos varikliams varyti. Elektros energijos poreikis ir išlaidos patalpoms apšviesti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija. Netiesioginės gamybos išlaidos. Vienam gaminiui priskiriama netiesioginių gamybos išlaidų suma ir vieno gaminio gamybinė savikaina. Planuojamos parduoti produkcijos gamybinė savikaina. Planuojama parduoti produkcijos apimtis. Įmonės veiklos sąnaudos. Įmonės bendrasis ir grynasis pelnas. Įmonės pardavimų bendrasis ir grynasis pelningumas. Išvados. Skaityti daugiau
Pelningumo valdymas: vandentiekio ir nuotekų tinklai UAB "Dzūkijos vandenys"Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti ir aptarti UAB "Dzūkijos vandenys" pelningumo rodiklius. Teorinė dalis. Pelningumo rodiklių analizė. Pelningumo rodikliai. Bendrasis pardavimo pelningumas. Veiklos pelningumas. Ataskaitinių metų pardavimo pelningumas. Grynasis pardavimo pelningumas. Turto grąžos rodiklis. Nuosavo kapitalo grąža. Pastovaus kapitalo pelningumas. Tiriamoji dalis. UAB "Dzūkijos vandenys" charakteristika. UAB "Dzūkijos vandenys" pelningumo valdymas. Bendrasis pardavimo pelningumas. Veiklos pelningumas. Ataskaitinių metų pardavimo pelningumas. Grynasis pardavimo pelningumas. Turto grąžos rodiklis. Nuosavo kapitalo grąža. Pastovaus kapitalo pelningumas. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno (nuostolio) ataskaita (2)Santrauka. Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaitos formos. Vienpakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Daugiapakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudėtis. Įprastinė įmonės veikla. Neįprastinė (ypatingoji) įmonės veikla. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai. Grynojo pelno (nuostolio) skaičiavimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno (nuostolio) ataskaita (3)Įvadas. Pelno (nuostolio) ataskaitos formos. Vienpakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Daugiapakopė pelno (nuostolio) ataskaitos forma. Pelno (nuostolio) ataskaitos sudėtis. Įprastinė įmonės veikla. Neįprastinė (ypatingoji) įmonės veikla. Pelno (nuostolio) ataskaitos straipsniai. Grynojo pelno (nuostolio) skaičiavimas. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių analizė. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė. Pelningumo rodikliai. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno (nuostolio) ir jo paskirstymo apskaitaĮvadas. Pelno (nuostolio) apskaita ir paskirstymas – baigiamasis buhalterinės apskaitos etapas. Pelno paskirstymas ir jo atvaizdavimas finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje. Pelno (nuostolio) paskirstymas pagal Lietuvos akcinių bendrovių įstatymą. Privalomasis rezervas. Rezervas savoms akcijoms įsigyti. Kiti rezervai. Dividendams skirta pelno dalis. Tantjemos, darbuotojų premijos ir kita. Nepaskirstytas pelnas. Pelno panaudojimo registravimas finansinėje apskaitoje ir atspindėjimas finansinėje atskaitomybėje. Pelno (nuostolio) ataskaita ir jos rodiklių paaiškinimai. Pelno ataskaitos forma. Pelno ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Uždirbto pelno (patirto nuostolio) registravimas buhalterinės apskaitos sąskaitose. Pajamų ir sąnaudų suvestinė. Pelno registravimas buhalterinės apskaitos sąskaitoje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Pelno apskaičiavimasPajamų ir sąnaudų pripažinimas. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas pagal pinigų apskaitos principą. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo apskaitoje tvarka. Pajamų pripažinimas. Pajamų pripažinimo atvejai. Pozityviosios pajamos. Svarbiausios taisyklės, kurių reikia laikytis pripažįstant uždirbtas pajamas. Sąnaudų pripažinimas. Bendrosios sąnaudų pripažinimo finansinėje apskaitoje taisyklės.Leidžiami atskaitymai ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai. Pelno (nuostolio) ataskaitos formai užpildyti reikalingi rekvizitai. Pelno (nuostolio) ataskaita. Pelno (nuostolio) ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Pelno mokesčio mokėtojai ir jo tarifai. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaita. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos rekvizitai. Pelno (nuostolio) paskirstymo ataskaitos rodiklių paaiškinimai. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Pelno bei jo pasiskirstymo analizė: AB "Pieno žvaigždės"Įvadas. AB "Pieno žvaigždės" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Pelno bei jo paskirstymo analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos sandara. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelningumo rodikliai. Pelno paskirstymas akcinėse bendrovėse. AB "Pieno žvaigždės" pelno bei jo paskirstymo analizė. AB "Pieno žvaigždės" pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Pelningumo rodiklių analizė. Pelno paskirstymas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Pelno maksimizavimo ir išlaidų minimizavimo analizėĮvadas. Pelno maksimizavimas. Pelnas. Pelno maksimizavimas trumpu laikotarpiu. Pelno maksimizavimas ilgu laikotarpiu. Išlaidų minimizavimas. Kaštų minimizavimas. Trumpo ir ilgo laikotarpio kaštai. Silpnoji aksioma pelno maksimizavimo ir kaštų minimizavimo uždaviniuose. Silpnoji pelno maksimizavimo aksioma. Silpnoji kaštų minimizavimo aksioma. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno mokesčio apskaitaApskaitos ir audito kursinis projektas. Įvadas Bendroji teisinė informacija. Mokesčio tarifai. Mokestinis laikotarpis. Pelno mokesčio deklaravimas ir mokėjimas. Lietuvos vieneto apmokestinamojo pelno skaičiavimas. Neapmokestinamos pajamos. Leidžiami atskaitymai. Neleidžiami atskaitymai. Skirtumai tarp finansinės ir mokestinės apskaitos bei atskaitomybės. Nuolatinių (pastoviųjų) skirtumų apskaita. Laikinųjų skirtumų apskaita. Apmokestinamasis pelnas = Pelnas prieš apmokestinimą - Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų pokytis per laikotarpį. IV atvejo 1 pavyzdys. IV atvejo 2 pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno mokesčio apskaita: baldų gamybos įmonėjeĮvadas. Pelno mokestis – kas tai? Mokesčio mokėtojai. Mokesčio bazė. Pelno mokesčio tarifai. Apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarka. Pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Pelno mokesčio apskaitos reikalavimai. Pelno mokesčio apskaita UAB "X". Bendrovės charakteristika. Pelno mokesčio apskaita bendrovėje. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno mokesčio surinkimo analizė LietuvojeĮvadas. Pelno mokesčio teoriniai pagrindai. Apmokestinimo riba. Pelno mokesčio vystymosi tendencijos. Pelno mokesčio surinkimo analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno nesiekiančių organizacijų registravimasUždaviniai. Įvadas. Viešoji įstaiga. Asociacijos. Labdaros ir paramos fondai. Daugiabučių namų savininkų bendrijos. Sodininkų bendrijos. Tradicinės ir kitos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai. Politinės partijos. Profesinės sąjungos. Išvados. Skaityti daugiau
Pelno norma ir rizikos valdymasĮvadas. Komercinių bankų rizika ir jos valdymas. Bankų rizikos samprata ir jos rūšys. Rizikos nustatymo metodai. Rizikos ir pelno normos įvertinimas. Rizikos analizė ir vertinimo metodų perspektyvos. Finansinė ir valdymo rizikos. Pelno normos efektyvumo nustatymas ir vertinimas. Komercinių bankų investicinės rizikos mažinimo priemonės Lietuvos sąlygomis. Investicinės rizikos mažinimo priemonių metodika. Ekonomikos įtaka investicinei rizikai. Komercinių bankų investicinę riziką įtakojantys veiksniai ir jų pašalinimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Pensijiniai fondai, jų tipai ir dominavimas atskirose šalyseĮvadas. Planas. Pensijinių fondų plėtra - idėja. Pensijinių fondų tipai. Išmokų garantas. Veiklos principai. Pensijinių fondų veiklos rizika. Vidinė. Išorinė. Pensijiniai fondai skirtingose šalyse: Lenkija, Latvija, Singapūras, Vengrija, Čilė. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijinis draudimasĮvadas. Dabartinė Lietuvos pensijų sistema. Pensijų sistemos formavimasis. Socialinio draudimo pensijos. Įvykdytos pensijų sistemos reformos. Ankstyvosios pensijos. Teisė gauti pensiją. Nauja pensijų formulė. Pensinis amžius. Privilegijuotos pensijos. Būtinybė keisti pensijų sistemą. Pensijų sistemos reformos prielaidos. Demografinis spaudimas pensijų sistemai. Finansinės pensijų reformos prielaidos. Mokestinės pensijų reformos prielaidos. Bendraekonominės pensijų reformos prielaidos. Politinės pensijų reformos prielaidos. Psichologinės pensijų reformos prielaidos ir poreikio kaupiamosioms pensijoms identifikavimas. Teisinės pensijų reformos prielaidos. Techninės pensijų reformos prielaidos. Pasaulinė pensijų fondų praktika ir patirtis. Pensijų fondo sąvoka Europos Sąjungos dokumentuose. Pensijų fondų istorija. Tradicijos ir specifika. Reformos Rytų ir Centrinės Europos šalyse. Šiek tiek apie reformos turinį. Lietuvos Respublikos (LR) Pensijų fondų įstatymas ir jo pagrindinės nuostatos. Įstatymo paskirtis. Pensijų fondo steigimo ir veiklos ypatumai. Pensijų programos ir jų dalyviai. Pensijų fondo finansai. Pensijų lėšų investavimas, reinvestavimas, valdymas ir saugojimas. Pensijų programų dalyvių interesų apsauga. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų fondaiĮvadas. Pensijų fondų kūrimosi istorija ir specifika užsienio šalyse. Pensijų fondų kūrimosi Lietuvoje problemos. Veiklos garantijos. Pensijų fondų investavimo galimybės. Skirtumas tarp pensijų fondų ir bankų bei draudimo kompanijų. Privataus pensijų fondo verslo aplinka Lietuvoje. Potencialūs investuotojai į pensijų fondus. Investicinio portfelio formavimas. Pensijų fondų veiklos priežiūra. Pensijų fondų įtaka ekonomikai. Pensijų fondų ateitis Lietuvoje. Pensijų fondo lėšų kaupimo prognozė. Investicinio portfelio parinkimas ir valdymas. Pensijų fondo senatvės išmokos ir jas veikiantys faktoriai. Pensijų fondo dalyvių gautinos naudos įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Priedai. Grafikai ir lentelės. Skaityti daugiau
Pensijų fondai (3)Įvadas. Pensijų fondų valdymas, investavimo strategijos bei reikšmė. Pensijų fondų priežiūra. Investicijų strategijos, reglamentavimas ir grąžos garantijos. Naujosios pensijų sistemos Lietuvoje pagrindiniai veikimo principai. Pensijų kaupimo sistemos saugumo užtikrinimo priemonės. Pensijų kaupimu užsiimančių bendrovių priežiūra. Pensijų kaupimo dalyvių turto atskyrimas nuo pensijų fondų valdymo įmonių turto. Investavimo krypčių reglamentavimas. Pagrindinių konkurencijos tarp pensijų fondų valdymo Įmonių būdų palyginimas. Pensijų fondų valdymo įmonių nustatytų mokesčių palyginimas. Pensijų fondų valdymo įmonių investavimo strategijų palyginimas. Investicijų vertės augimo ir rizikos ryšys. Investavimo sprendimų priėmimo tvarka. Investicinių krypčių palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pensijų fondai ir jų įtaka finansinėms rinkoms, Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos palyginimasFinansų rinkų kursinis darbas. Įvadas. Pensijų fondų tipai. Pensijų fondų veiklos principai. Pensijų fondų sistema Lietuvoje. Pensijų kaupimo fondai. Pensijų fondų investicijų portfelis. Pensijų fondų sistema Lenkijoje. Trys pensijos kaupimo sistemos pakopos. Pensijų fondų lėšų investavimas. Privačių pensijų fondų aktyvai ir investicijų galimybės. Pensijų fondų sistema Vengrijoje. Veikiantys pensijų fondai. Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos pensijų sistemos palyginimas. Pensijų fondų įtaka finansinėms rinkoms. Išvados. Skaityti daugiau
......