Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Pastato šildymo ir vėdinimo sistemų energetinės charakteristikosPastato charakteristikos. Skaičiavimai. Šildymas. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Metinis pastato šilumos suvartojimas ir išlaidos už šilumą. Lyginamosios šildymo sistemos energetinės charakteristikos. Vėdinimas. Mechaninio vėdinimo oro kiekių skaičiavimas. Pagrindinių vėdinimo įrenginių charakteristikos. Vėdinimo sistemos šilumos galia ir poreikiai. Vėdinimo sistemų slėgio nuostoliai. Elektros galia ir poreikiai ventiliatoriams. Lyginamosios vėdinimo sistemos energetinės charakteristikos. Priedai: 2 Dwg bylos. Skaityti daugiau
Pastato šildymo sistemos energetinės charakteristikosPastato charakteristikos. Skaičiavimai. Pastato atitvarų šiluminės charakteristikos. Pastato šilumos nuostoliai. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato šiluminė galia. Patalpų šildymo galia. Pastato šildymo sistemos galia. Pastato šilumos šaltinio galia. Metinis pastato šilumos poreikis ir išlaidos už šilumą. Metinis pastato šilumos poreikis. Išlaidos už šilumą. Lyginamosios šildymo sistemos energetinės charakteristikos. Šildymo įrangos parinkimas. Pastato šilumos galia. Skaityti daugiau
Pastatų eksploatavimas ir remonto darbaiĮvadas. Statinio remontas, rekonstrukcija, eksploatacija, priežiūra, jų apibūdinimas ir sąvokos. Remontų tipai. Statinių eksploatavimas ir jo ypatumai. Duomenų surinkimas rekonstrukcijos ir remonto projektui parengti. Kapitalinio remonto techninės dokumentacijos sudarymo principai. Kokybės vadybos ir kokybės užtikrinimo standartai. Išvados. Skaityti daugiau
Pastatų inžinerinės komunikacijosAiškinamasis raštas: kursiniame projekte projektuojama šildymo sistema individualiam gyvenamam namui. Pastato atitvarų ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Sienos šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Stogo šiluminės varžos ir šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Langų ir durų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Pastato atitvarų šilumos perdavimo. koeficientų rezultatų suvestinė. Pastato savitieji šilumos nuostoliai. Patalpų šilumos nuostoliai ir šildymo sąnaudos. Pastato šilumos nuostoliai per atitvaras. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Šilumos nuostoliai per ilginius šiluminius tiltelius. Suminiai šilumos nuostoliai pastate. Vidutiniai šilumos pritekėjimai į pastatą. Šildymo sąnaudos pastate. Šildymo įrenginių skaičiavimas. Radiatorių parinkimas. Grindinio šildymo parinkimas. Slėgio nuostolių skaičiavimas, sistemos balansavimas. Šildymo šaltinio parinkimas. Cirkuliacinio siurblio parinkimas. Pastato energinio naudingumo įvertinimas. Skaityti daugiau
Pastatų inžinerinės sistemosAiškinamasis raštas. Atitvarų šilumos nuostolių skaičiavimas. Išorinės sienos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Vidinės sienos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Šilumos nuostoliai per ilginius šilumos tiltelius. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Lyginamųjų šilumos nuostolių nustatymas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas. Radiatorių parinkimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Nesąryšio skaičiavimas. Katilo, išsiplėtimo indo, siurblio, kitų elementų parinkimas. Katilo parinkimas. Išsiplėtimo indo parinkimas. Siurblio parinkimas. Vėdinimo sistemos parinkimas, aerodinaminis skaičiavimas. Pastato šalto vandentiekio debitų ir tinklo hidraulinis skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Pastato šalto vandentiekio debitų ir tinklo hidraulinis skaičiavimas. Skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. Medžiagų ir įrengimų specifikacijos sudarymas. Skaityti daugiau
Pastatų inžinerinės sistemos (2)Aiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas. Vandens skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Sienos su vėdinamu oro tarpu šilumos perdavimo koeficientu skaičiavimas. Stogo su vėdinamu oro tarpu šilumos perdavimo koeficientu skaičiavimas. Langai ir durys. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas, lyginamųjų nuostolių nustatymas. Šilumos nuostolių per atitvaras skaičiavimas. Šilumos nuostoliai per ilginius šilumos tiltelius. Šilumos nuostoliai dėl vėdinimo. Lyginamųjų šilumos nuostolių nustatymas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas. Radiatorių parinkimas. Grindinio šildymo skaičiavimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Nesąryšio skaičiavimas. Katilo, išsiplėtimo indo, siurblių parinkimas. Katilo parinkimas. Išsiplėtimo indo parinkimas. Siurblio parinkimas. Vėdinimo sistemos parinkimas, aerodinaminis skaičiavimas. Šildymo sistemos medžiagų ir įrengimų specifikacija. Medžiagų ir įrengimų specifikacijos sudarymas. Skaityti daugiau
Pastatų inžinerinės sistemos (3)Aiškinamasis raštas. Pastato šaltojo vandentiekio debitų ir tinklo skaičiavimas ir skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. Atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimas. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas, lyginamųjų šilumos nuostolių nustatymas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Išsiplėtimo indo, siurblio, katilo, kitų elementų parinkimas. Vėdinimo sistemos parinkimas, aerodinaminis skaičiavimas. Skaityti daugiau
Pastatų inžinerinės sistemos (4)Kursinis projektas. Aiškinamasis raštas. Šildymas. Patalpų šilumos nuostolių skaičiavimas. Projektiniai savitieji patalpos šilumos nuostoliai. Patalpos atitvarų projektiniai savitieji šilumos nuostoliai. Projektiniai savitieji šilumos nuostoliai dėl ilginių šiluminių tiltelių. Savitieji šilumos nuostoliai dėl grindų besiribojančių su gruntu. Patalpos projektiniai savitieji vėdinimo šilumos nuostoliai. Pastato projektinė šilumos šaltinio galia. Pastato lyginamoji šiluminė charakteristika. Šilumos šaltinio parinkimas. Šildymo prietaisų skaičiavimas ir parinkimas. Šildymo sistemos hidraulinis skaičiavimas. Išsiplėtimo indo ir cirkuliacinio siurblio parinkimas. Vėdinimas. Vėdinimo sistemos parinkimas. Aerodinaminis vėdinimo sistemos skaičiavimas. Vandentiekis. Pastato šalto vandentiekio debitų ir tinklo hidraulinis skaičiavimas. Skaitiklio parinkimas. Pastato nuotekų tinklo projektavimas. Skaityti daugiau
Pastatų komplekso aprūpinimas energija: Rokiškio miestasPastatų komplekso, esančio Rokiškio miesto pakraštyje, aprūpinimas energija. Įvadas. Objekto energijos poreikio nustatymas. Elektros galios ir poreikių nustatymas. Objekto energijos tiekimo sistemos parinkimas. Objektui planuojamų tiekti energijos rūšių vieneto kainos nustatymas. Ekonominis variantų palyginimas. Atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo galimybės nustatymas. Išvados. Išmetamų teršalų kiekių skaičiavimas. Teršalų monitoringo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Pastatų rekonstrukcijos ir remonto technologijaAiškinamasis raštas. Duomenų surinkimas ir apdorojimas. Statinio rekonstrukcijos ir remonto techninis pagrindimas. Statinio rekonstrukcijos technologiniai sprendimai. Darbų vykdymo metodų bei medžiagų parinkimas bei aprašymas. Rekonstrukcijos darbų kiekių skaičiavimas. Mašinų ir mechanizmų parinkimas. Darbo sąnaudų ir brigados sudėties skaičiavimas. Saugos technikos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimai. Grafikas. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Pastatų santechnikaKursinis projektas. Atitvarų termoizoliacijos storių nustatymas ir šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Išorinės sienos projektavimas. Perdangos virš rūsio projektavimas. Stogo projektavimas. Langų projektavimas. Lauko durų projektavimas. Šilumos nuostolių skaičiavimas. Šilumos nuostoliai per atitvaras. Šilumos nuostoliai dėl išorės oro infiltracijos. Šilumos nuostolių per ilginius šiluminius tiltelius skaičiavimas. Šilumos nuostolių skaičiavimo suvestinė lentelė. Metinių šilumos sąnaudų skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Hidraulinės šildymo sistemos skaičiavimas. Šildymo sistemos cirkuliacinis slėgis. Skaičiuojamas vandens debitas pernešantis reikiamą šilumos kiekį Qrad. Vidutiniai slėgio nuostoliai. Slėgio nuostoliai vamzdžiuose. Hidraulinio slėgio nuostolių skaičiavimo suvestinė lentelė. Sistemos subalansuotumo patikrinimas pagal 3 pagrindines sąlygas. Vėdinimo sistemos skaičiavimas. Šalto ir karšto vandens poreikių nustatymas, nuotekų sistemos projektavimas. Vietos apskaitos mazgo parinkimas ir įvado projektavimas. Šalto ir karšto vandens poreikių skaičiavimas. Hidraulinio skaičiavimo lentelė. Katilo parinkimas. Medžiagų ir įrenginių specifikacijos lentelė. Brėžiniai ir skaičiavimai. Skaityti daugiau
Pastatų sienų apšiltinimas ir renovacijaĮvadas. Kokie kriterijai lemia būsto šildymo įrenginių pasirinkimą; Pastato konstrukcijos ir šiltinimo medžiagos; Pagrindinės šiltinimo medžiagos ir jų požymiai; Šiltinimo technologijos; Pastato sienų šiltinimas; Naujo pastato statyba ir šiltinimas; Pastatų sienų konstrukcijos. Karkasinės sienos medienos pagrindu; Plytų mūro ir blokelių sienos; Lengvų išorės sienų šiltinimas; Sunkių išorinių sienų šiltinimas; Išorinės rūsio sienos šiltinimas; Sienų apšiltinimas, apdailai naudojant tinką; Sienų apšiltinimas naudojant apdailai keramines plytas ar blokelius; Šiluminės izoliacijos įrengimas, naudojant pusiau standžias mineralinės vatos plokštes; Apšiltinimas lengvu tinku; "ABTCO" korporacijos medienos gaminiai pastatų vidaus ir išorės apdailai; Pastatų sienų apšiltinimo sistema "DRYVIT SYSTEMS"; HECK pastatų sienų apšiltinimo sistema; SENERGY sienų apšiltinimo sistema; Pastatų sienų apšiltinimo sistema TERMONIT; Kompleksinė sienų apšiltinimo sistema TERRANOVA; Papildomas šiltinimas renovuojant pastatą; Renovuojamo pastato sienų šiltinimas; Gyvenamųjų namų renovacijos problemos ir perspektyvos Lietuvoje. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Pastatų šiluminės renovacijos technologijosSkaičiuojame šiltinamą plotą iš išorės. Pirmasis papildomo apšiltinimo būdas. Skaičiuojame šiltinimui reikalingų medžiagų kiekius. Sąmata. Antrasis papildomo apšiltinimo būdas. Skaičiuojame šiltinimui reikalingų medžiagų kiekius. Sąmata. Trečiasis papildomo apšiltinimo būdas. Sąmata. Išvada. Pirmasis papildomo apšiltinimo būdas. Skaičiuojame šiltinimui reikalingų medžiagų kiekius. Sąmata. Antrasis papildomo apšiltinimo būdas. Skaičiuojame šiltinimui reikalingų medžiagų kiekius. Sąmata. Trečiasis papildomo apšiltinimo būdas. Sąmata. Išvada. Apšiltinimo schemos. Medžiagų techniniai rodikliai. Gruntas IGIS,AG 10ltr. Klijavimo ir armavimo mišinys BAK (25 kg). Gruntas Cekol DL80/05kg gruntavimo emulsija. Armavimo tinklelis. Skaityti daugiau
Pastatų ūkio valdymas ir investicijos: LatvijaPdf byla. Įvadas. darbo tikslai: Aprašyti ir išanalizuoti Latvijos ekonominius rodiklius, Išanalizuoti gyventojų aprūpinimą būstu šalyje. Aprašyti pastatų ūkio valdymo sektorių. Pateikti pastatų ūkio valdymo sektoriaus vertinimą. Pagrindinių Latvijos ekonominių rodiklių analizė. Latvijos ekonomika. Užsienio prekyba. Gyventojų aprūpinimo būstu analizė. Pastatų ūkio valdymo sektorius Latvijoje. Pastatų ūkio valdymo sektoriaus Latvijoje vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Pasukamas kranasMechaninių sistemų projektavimo kursinis projektas. Įžanga. Konstrukcinė dalis. Pasukamo 0,5 t keliamosios galios krano paskirtis. Pasukamo 0,5 t keliamosios galios krano konstrukcinių variantų analizė. Pasukamo 0,5 t keliamosios galios krano konstrukcijos aprašymas. Techniniai skaičiavimai. Pasukamo krano skaičiavimo schemos sudarymas ir pagrindinių parametrų nustatymas. Eksploataciniai reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Pasvalio rajone esančių Lietuvos komercinių bankų filialų teikiamos paskolosĮvadas. Tikslas. Problema. Uždaviniai. Sąvokos. Tyrimo pobūdis. Teorinė medžiaga. Bankas "Snoras". Bankas "Vilniaus bankas". Bankas Nord/LB. Bankas "Hansabankas". Anketų sisteminimas. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės vidurinė mokykla. Darbo apibendrinimas. Priedai. Anketa. Vaizdiniai duomenys. Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Joniškėlio G. Petkevičaitės – Bitės vidurinė mokykla. Skaityti daugiau
Pasvalio rajono SSGG analizėPasvalio rajono SSGG palyginimas su Panevėžio apskrities SSGG. Pasvalio rajono SSGG, strateginės plėtros krypčių bei prioritetų palyginimas su šalies SSGG, strateginės plėtros kryptimis bei prioritetais. Pasvalio rajono ir šalies strateginės plėtros krypčių bei prioritetų panašumai. Pasvalio rajono ir šalies strateginės plėtros krypčių bei prioritetų skirtumai. Pasvalio rajono išskirtinumai iš bendrų šalies plėtros prioritetų. Pasiūlymai regiono pertvarkymui. Ekologiškų produktų šventė "Galvok, ką valgai". Ekologiškų produktų šventės "Galvok, ką valgai" planas. Priedai (3). Darbas iliustruotas lentelėmis. Skaityti daugiau
Pašarai: šienasUždavinio sąlyga: Apskaičiuoti 52 karvėms tvartiniu laikotarpiu (X.10 - V.5d.) šieno kiekį ir kultūrinių pievų (65 procentai) bei ankstinių žolių žolyno (35 procentai) plotus reikiamam šieno kiekiui paruošti, jei vienai karvei per parą duodama 1 kg. šieno skaičiuojant kiekvienam 100 kg. gyvulio kūno masės. Vidutinė 1 karvės masė 530 kg. Kultūrinių pievų derlingumas bus 190 cnt/ha, o ankstinių žolyno – 210cnt/ha. Draudimo fondas - 15 %. Įvadas. Pašarai. Šieno reikšmė gyvulių šėrime. Žolės naudojamos šieno gamyboje. Pagrindinės varpinės žolės ir jų maistingumas. Pagrindinės ankštinės žolės ir jų maistingumas. Pašariniai motiejukai. Tikrieji eraičinai. Paprastosios šunažolės. Pieviniai pašiaušėliai. Beginklės dirsuolės. Aukštosios avižuolės. Nendriniai dryžučiai. Pievinės miglės. Daugiametės svidrės. Raudonieji eraičinai. Baltosios smilgos. Žolių mišiniai. Šieno gamybos technologijos. Šieno kokybės įvertinimas. Šieno laikymas ir apskaita. Labai gero šieno požymiai. Gero šieno požymiai. Vidutinės kokybės šieno požymiai. Blogo šieno požymiai. Netinkamo gyvuliams šerti šieno požymiai. Užduoties sprendimas. Skaityti daugiau
Pašarininkystė: kombinuoti pašarai76 užduotis. 1 t kombinuoto pašaro yra 52% varpinių javų grūdų miltų, 17% –ankštinių javų miltų ir 0,5% žolės miltų. Kiek tai sudarys kilogramais atskirai kiekvienas komponentas? Kiek reikia turėti visų šių miltų, kad pagamintumėme 120 t kombinuotojo pašaro? Kokį plotą reikės užsėti varpiniais ir ankštiniais javais, bei turėti ankštiniu žolių plotus miltų gamybai, jei varpinių javų grūdų vidutinis derlingumas 48 cntha , ankštiniu – 32 cntha , o žolių derlingumas 205 cntha. Draudimo fondas 12%. Įvadas. Kombinuotų pašarų reikšmė. Kombinuotų pašarų klasifikacija. Žaliava kombinuotiems pašarams. Varpinių javų grūdai. Žirniai, peluškos, pupos, vikiai. Sėlenos. Žolės miltai. Morkų miltai. Džiovinti bulvių miltai. Baltymingi pašarai. Mineraliniai pašarai. Kombinuoti pašarai galvijams. Kombinuoti pašarai kiaulėms. Kombinuotų pašarų privalomieji kokybės reikalavimai. Kombinuotų pašarų kenkėjai. Pagrindinis žaliavų kombinuotiems pašarams laikymas. Grūdai. Žolės miltai. Rupiniai ir išspaudos. Gyvulinės žaliavos. Premiksai. Kombinuotų pašarų gamybos technologijos. Uždavinys. Išvados. Skaityti daugiau
Pašarininkystė: kombinuoti pašarai (2)Užduotis: Paskaičiuoti 112 kiaulių prieaugliui reikiamą kombinuotojo siloso kiekį bei kultūrų plotus šio pašaro gamybai per 178 dienų laikotarpį, jei vienos kiaulės prieaugliui per parą skiriama po 2,5 kg šio pašaro. Kombinuotasis silosas numatomas pagaminti iš bulvių 50 %, morkų 26 %, ir cukrinių runkelių 24 %. Derlingumai: pašarinių morkų 320 cnt/ha, bulvių 160 cnt/ha, cukrinių runkelių 250 cnt/ha. Draudimo fondas 12 %. Įvadas. Kombinuotojo siloso reikšmė gyvulių šėrime. Žolės naudojamos pašaro gamybai. Kombinuotojo siloso gamybos technologija. Kombinuotojo siloso kokybės įvertinimas. Kombinuotojo siloso laikymas ir apskaita. Užduoties sprendimas. Skaityti daugiau
......