Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Pasiūla ir paklausaĮvadas. Paklausa. Paklauso dėsnis ir jos kreivė. Paklausos veiksniai. Rinkos paklausa. Pasiūla. Pasiūlos dėsnis ir jos kreivė. Pasiūlos veiksniai. Rinkos pasiūla. Paklausos ir pasiūlos pusiausvyra. Paklausos ir pasiūlos elastingumas. Paklausos elastingumas. Pasiūlos elastingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Pasiūlos kainų analizė: namų valdos Širvintų miesteĮvadas. Nekilnojamojo turto rinkos duomenys. Tikimybinių skirstinių charakteristikos. Weibull‘o tikimybių skirstinys. Lognormalinis skirstinys. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Namų valdų paskirties sklypų duomenys. Tikimybinių skirstinių charakteristikos. Weibull‘o tikimybių skirstinys. Lognormalinis skirstinys. Didžiausių ekstremalių reikšmių tikimybinis skirstinys. Išvados. Skaityti daugiau
Paskatų ir pripažinimo programų steigimas firmojeĮvadas. Darbuotojų skatinimo ir pripažinimo svarba. Motyvacijos esmė ir jos atsiradimą lemiantys veiksniai. Skatinimo būdai. Skatinimo priemonė – pinigai. Darbuotojų skatinimo planai. Vienetinio darbo užmokesčio planas. Komandų arba grupių skatinimo planai. Viduriniojo ir aukščiausiojo lygio vadovų skatinimas. Priedai už nuopelnus – kaip skatinimo priemonė. Pelno dalijimosi planas. Darbuotojų akcijų nuosavybės planas. Scanlono planas. Darbuotojų naudos. Darbuotojų pripažinimo programos. Pripažinimas ir kritika. Pripažinimas ir gyrimas. Darbuotojų įtraukimas į valdymą. Įgaliojimų žmonėms suteikimas. Praktinė dalis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Paskirstymo kanalai ir jų palyginimasĮvadas. Tikslas – Išanalizuoti paskirstymo būdus ir juos palyginti. Paskirstymo samprata. Paskirstymo kanalai ir jų parinkimas. Paskirstymo būdai ir jų palyginimas. Paskirstymo grandinės lygių skaičius ir paskirstymo būdų įtaka. Tiesioginis prekių paskirstymas. Netiesioginis prekių paskirstymas. Išvados. Skaityti daugiau
Paskolos ir jų tipaiFinansų pagrindų kursinis darbas. Įvadas. Paskolos klasifikavimo požymiai. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Sąlygos paskolai gauti. Paskolos grąžinimas. Vartotojiška paskola. Paskolos privatiems asmenims. Paskolos suteikimas studentams. Paskolos grąžinimo sąlygos. Ilgalaikės paskolos. Paskolos gavimo sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugos teikimo proceso valdymo praktika: kelių pervežimas traukiniais AB "Kupiškio geležinkelio stotis"Įvadas. Organizacijos valdymo struktūra. Pagrindinės technologinės operacijos. Organizacijos valdymo struktūra. Produkto darymo organizacijoje proceso teorinis valdymo modelis. Produkto darymo proceso valdymo praktika organizacijoje. Planavimas. Skatinimas. Kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugos visuomenei, ugdant jos ekologinę kultūrąĮžanga. I dalis. Teoriniai aspektai. Ekologinė kultūra ir paslaugos. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija ir jos teikiamos paslaugos. Aplinkos ministerijos misija. Informacinės paslaugos. Komunalinis ūkis. Atliekų tvarkymas. Atliekų tvarkymo principai. Regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Rekomendacijos. Teisės aktai, reglamentuojantys Aplinkos ministerijos paslaugų teikimą ir piliečių ekologinės kultūros ugdymą. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija bei jos vaidmuo, ugdant ekologinę visuomenės kultūrą. Nevyriausybinės organizacijos ir jų veikla. II dalis. Atliekų tvarkymas ir su jų tvarkymu susijusios problemos Lietuvoje. Atliekos ir jų tvarkymo principai. Atliekas tvarkančios įstaigos. Gamybos ir komunalinių atliekų tvarkymas. Gamybinių ir komunalinių atliekų perdirbimas. Pavojingų atliekų tvarkymas. Atliekų perdirbimas ir rūšiavimas. Gyventojų nuomonė apie svarbiausias atliekų problemos priežastis. Išvados. Summary. Public services raising its ecological culture. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Paslaugų analizė: servisas "Volvo Trucks of Lithuania""Volvo trucks of Lithuania", Šiaulių filialo sunkvežimių serviso techninio aptarnavimo teikiamų paslaugų analizė. Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti kokios būtent paslaugos yra teikiamos ir kaip jos yra teikiamos. Išanalizuoti kokie darbai ir veiksmai yra atliekami nuo užsakovo kreipimosi į įmonę iki turto gražinimo savininkui. Paslaugos sampratos suvokimas aptarnavimo bei kitose srityse. Paslaugos samprata ir savybės. Paslaugų savybės. Sąvokos aptinkamos plėtojant aptarnavimo paslaugų temą. Paslaugų tiekėjų kvalifikacija. Kvalifikacijos kėlimo būtinybė. Sunkvežimių serviso "VOLVO Trucks of Lithuania" teikiamos paslaugos. Teikiamos paslaugos. Darbinio proceso schema. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų ekonomika (10)Įvadas. Paslaugų teikimo teoriniai aspektai. Paslaugų veiklos samprata, paslaugų esmė, savybės, paslaugų teikimo ypatumai. Paslaugų teikimo veiklos numatymas, paslaugų paketas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų vartotojų aptarnavimo procesas. Metodinė dalis. Paslaugų rinkos tyrimo metodika. Krovinių gabenimo paslaugų Lietuvoje įvertinimas iš paslaugų teikėjų pozicijos. Tyrimo aprašymas. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Paslaugų įmonių nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus statistinis tyrimasĮvadas. Darbo tikslas – įvertinti paslaugų įmonių, nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus kaitą. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo teorijos metmenys. Statistinių lentelių ir grafikų naudojimas, atliekant statistinį tyrimą. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Tarpusavio ryšio analizė. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo metodika. Dinamikos eilutės. Tarpusavio ryšio analizė. Įmonių skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė duomenų analizė. Paslaugų įmonių skaičiaus statistinio tyrimo rezultatai. Dinamikos eilutės. Įmonių skaičiaus rodiklių tarpusavio ryšio analizė. Paslaugų įmonių, nuotėkų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo veikloje, skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė analizė ir prognozavimas. Išvados. Priedas (5 psl.) Skaityti daugiau
Paslaugų ir viešojo sektoriaus marketingas Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pavyzdžiuPaslaugų marketingas. Paslaugų augimo svarba. Išskirtinės paslaugų marketingo savybės. Paslaugų klasifikavimas. Paslaugų pirkėjų supratimas. Paslaugų aplinkos supratimas. Marketingo miksas paslaugoms. Produktas. Kaina. Paslaugų diferencijavimas. Viešojo sektoriaus marketingas. Viešojo sektoriaus marketingo svarba. Unikalūs viešojo sektoriaus marketingo bruožai. Viešojo sektoriaus marketingo vadyba. Tikslinių vartotojų supratimas. Mainų apibrėžimas. Marketingo strategija. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų kokybės tyrimas: kavinė–baras "Arfa"Įvadas. Teorinė dalis. Paslaugų kokybės samprata. Bendrai suvoktos kokybės modelis. Kokybės vertinimas, jos gerinimo galimybės. Tyrimo rezultatų analizė. Įmonės charakteristika, probleminė sritis. Aplinkos analizė. Apklausos rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Paslaugų komplekso tyrimas: Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Naisių filialasĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti ir apžvelgti Šiaulių rajono savivaldybės Kultūros centro Naisių filialo teikiamas kultūrines paslaugas ir jų poreikius. Paslaugų marketingo komplekso ypatumai: teoriniai aspektai. Paslaugų marketingo esmė. Paslaugų marketingo savybės. Paslaugos teikimo sistema. Marketingo tipai ir funkcijos. Paslaugų kokybės prigimtis. Kiti paslaugų marketingo ypatumus sąlygojantys veiksniai. Paslaugų marketingo kompleksas. Metodologija. Tyrimo tikslas ir metodika. Respondentų demografinės charakteristikos. Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centras Naisių filialo paslaugų komplekso analizė. Naisių filialo paslaugų charakteristika. Naisių filialo paslaugų vartotojų poreikiai. Naisių filialo paslaugų naudojamos komunikacijos priemonės. Naisių filialo strateginio valdymo stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės (SSGG). Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
Paslaugų marketingas (3)Paslaugos ir jų savybės. Paslaugų struktūra. Prekių ir paslaugų marketingo skirtumai. Paslaugų ir prekių marketingo paskirties palyginimas. Paslaugų ir prekių marketingo tyrimų skirtumai. Esminiai paslaugų ir fizinių prekių skirtumai. Paslaugų marketingo tendencijos. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų marketingas ir jo ypatumaiĮvadas. Paslaugų esmė. Skiriamieji paslaugų bruožai. Paslaugų samprata. Paslaugų apibrėžimai ir klasifikacija. Paslaugų ir materialių prekių santykis. Vidaus marketingas. Paslaugų marketingo kompleksas. Paslaugų naudojimas. UAB "Proprintas" paslaugų marketingo kompleksas. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų marketingas: kavinės kūrimas ir valdymasĮvadas. Paslaugų esmė, savybės ir klasifikacija. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų įmonių marketingo strategijos. Prekes lydinčios paslaugos. Kavinės kūrimas ir valdymas. Kavinės kūrimas. Maisto prekių kainos ir nuolaidos. Marketingo galimybių įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų marketingas: UAB "Auksa"Įvadas. Paslaugos esmė. Skiriamieji paslaugų bruožai. Paslaugų klasifikavimas. Klientų aptarnavimo patirtis. Vidinis marketingas. Paslaugų marketingo kompleksas. UAB "Auksa" paslaugų marketingo kompleksas. Išvados. Skaityti daugiau
Paslaugų marketingo kompleksas ir komunikacija įmonėje: UAB "Lankava"Įmonė prekiauja statybos, remonto, buities, žemės ūkio paskirties ir kitomis prekėmis, teikia įvairias paslaugas. Įvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti įmonėje UAB "Lankava" naudojamas komunikacijos priemones. Paslaugų marketingo kompleksas. Produktas. Kaina. Vieta. Rėmimas. Žmonės. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Įmonės UAB "Lankava" pristatymas. Įmonės UAB "Lankava" vykdoma komunikacija. Išvados. Priedai (1). Skaityti daugiau
Paslaugų pasiūlos tyrimas: UAB "Autobusų parkas"Įvadas. Paslaugų samprata. Paslaugų savybės. Paslaugų nematerialumas. Paslaugos neatsiejamumas. Kokybės nepastovumas. Paslaugos trumpalaikiškumas. Nuosavybės nebuvimas. Paslaugų klasifikacija. UAB "Tauragės autobusų parko" pristatymas. Pajamų ir sąnaudų analizė. Bendrovės pajamų bei joms uždirbti patirtų sąnaudų suvestinė. Tiriamieji klausimai. Surinktų duomenų susisteminimas. Hipotezių tikrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Paslaugų teikimo apskaita: UAB "Perkūno namai"Įvadas. UAB "Perkūno namai" apskaita. Vertikalioji analizė. Horizontalioji analizė. Santykinių rodiklių analizė. Paslaugų teikimo apskaita. Uždarosios akcinės bendrovės paslaugų pardavimo procesas. Pirminė apskaita. Paslaugų teikimo (nakvynės ir maitinimo) apskaitymas ir suvestiniai registrai. Paslaugų teikimas ir jų apskaitymas. Suvestiniai dokumentai. Išvados. Skaityti daugiau
......