Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Bankai Lietuvoje: veiklos perspektyvosĮvadas. Bankai ir jų rūšys. Bankų veiklos aplinka. Pagrindiniai bankų veiklos dalyviai ir jų interesų mechanizmas. Banko rizikos tipai ir rūšys. Komerciniai bankai. Centrinis bankas. Lietuvos bankas. Dabartinė bankų sektoriaus situacija. SEB ir "Swedbank". Portfeliai. Vilibor ir Euribor. Bankų veiklos perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
BankininkystėĮvadas. Lietuvos bankas. Lietuvos banko funkcijos. Lietuvos banko veiklos organizavimas. Lietuvos banko pinigų politika bei užsienio atsargos ir operacijos su užsienio finansų ir kredito įstaigomis. Komerciniai bankai. Komercinių bankų steigimas ir licencijavimas. Banko akcininkai ir akcijos. Banko valdymas ir bankų veikla. Bankroto bylos bankams iškėlimas ir teisminio nagrinėjimo tvarka. Banko veikla AB Šiaulių bankas pavyzdžiu. Mažmeninės bankininkystės skyriaus nuostatai. Kasos darbo taisyklės AB Šiaulių banke. AB Šiaulių bankas sudaromi sandoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Bankininkystė LietuvojeĮžanga. Bankininkystės raida Lietuvoje. Komerciniai bankai. Bankų funkcijos. Pagrindiniai bankų veiklos principai. Svarbiausieji komerciniai bankai. Komercinių bankų veiklos indikatoriai. Komercinių bankų turtas ir jo dinamika. Banko balanso vertikali analizė. Banko balanso horizontali analizė. Išvados. Priedai (1). 2004-2005 metai. Skaityti daugiau
Bankininkystė Lietuvoje (2)Įžanga. Bankininkystės raida Lietuvoje. Komerciniai bankai. Svarbiausi komerciniai bankai. Stambiausių bankų komercinė veikla. Komercinių bankų tipai. Komercinių bankų turtas ir jo dinamika. Išvados. Skaityti daugiau
Bankininkystės pagrindaiPinigai ir jų reikšmė. Pinigų savybės. Pinigų funkcijos. Pinigų formos (standartas). Popierinių pinigų (valiutos) padengimas etapais. Dalinio rezervavimo principas bankininkystėje. Multiplikacinis bankų veiklos mechanizmas. Bankininkystė Lietuvoje. Lietuvos banko įsteigimas ir įkūrimas. Banko pobūdis, uždaviniai ir funkcijos. Banko akcininkai ir valdymas. Nacionalinė pinigų sistema. Lietuvos banko operacijos. Banko pinigų ir kredito politika. Banko vaidmuo nepriklausomybės laikais. Banko likvidavimai. Lietuvos banko atkūrimas. Bankų sistemos institucijų klasifikavimas. Lietuvos banko veikla ir funkcijos. Lietuvos banko valdymas. Funkcijos. Tarptautiniai Lietuvos banko ryšiai. Lietuvos banko dalyvavimas integracijos į Europos Sąjungą (ES) procese. Komercinių bankų steigimas ir valdymas. Banko steigimo tvarka. Banko valdymas. Banko kapitalas. Banko likvidavimas. Komercinių bankų tikslas ir veiklos aplinka. Bankų veiklos rizika ir jos valdymas. Likvidumo samprata. Likvidumo svarba komercinio banko veiklai. Banko procesų organizavimas. Banko procesų turinys. Balanso straipsnių turinys. Banko analizės metodai ir rodikliai. Banko analizės formos. Nešvarių pinigų plovimas ir jo prevencija banke. Sąskaitų atidarymas ir jų tvarkymas. Sąskaitų atidarymo tvarka. Indėliai yra pagrindinis bankų lėšų šaltinis. Indėliai ir jų draudimo sistema. Kreditavimo operacijos. Kreditų rūšys. Kreditavimo principai. Kredito suteikimo procedūra. Kredito grąžinimo užtikrinimas. Kredito rizika ir jos valdymas. Paskolų grupavimas. Faktoringas. Korespondentinė bankininkystė. Tarpbankinė lėšų pervedimo sistema "Litas". Apskaitos banke organizavimas. Bankų marketingo turinys ir principai. Bendras marketingo apibūdinimas. Banko paslaugų ypatumai ir marketingas. Rinkos tyrimų uždaviniai ir struktūra. Kokybės svarba. Kainų dimensija. Marketingo strategijų topologija. Pagrindinės sąvokos. Skaityti daugiau
Bankininkystės raida viduramžių ir renesanso EuropojeĮvadas. Pasaulinės bankininkystės raida. Europos bankininkystės istorija. Bankininkystės istorija viduramžiuose. Bankininkystės istorija renesanso epochoje. Kreditavimas ir palūkanų norma viduramžių ir renesanso periode. Bankininkystė Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Išvados. Skaityti daugiau
Bankininkystės sistemos veikla Lietuvoje dabartiniu laikotarpiuĮvadas. Darbo tikslas. Išanalizuoti bankininkystės sistemos veiklą Lietuvoje dabartiniu laikotarpiu. Bankai. Bankų tipai. Centrinis bankas. Lietuvos bankas. Lietuvos centrinio banko sudėtis ir valdymo struktūra. Lietuvos centrinio banko atliekamos funkcijos. Lietuvos banko vykdoma pinigų politika. Komerciniai bankai. Komercinių bankų veikla. Komercinių bankų operacijos sąvoka, operacijų kvalifikacija ir jų savybės. Sąskaitų atidarymas. Indėlių priėmimas. Elektroninių mokėjimo priemonių išdavimas. Kreditavimas. Elektroninė bankininkystė. Elektrinės bankininkystės situacija Lietuvoje. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Bankinių pajamų struktūrinė analizė: AB "Šiaulių bankas"Bankinių pajamų struktūrinė analizė AB "Šiaulių bankas" pavyzdžiu. Įvadas. Teorinė dalis. Pajamų samprata. Pagrindinė informacija apie AB Šiaulių bankas. Praktinė dalis. AB Šiaulių banko pajamų struktūra. Palūkanų pajamos. Paslaugų ir komisinių pajamos. Pajamos iš operacijų užsienio valiuta. Pajamos iš vertybinių popierių. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
Banko finansinė analizė: "DnB NORD bankas"Banko veiklos analizės profesinės praktikos darbas. Įvadas. Darbo tikslas – įvertinti pagal pateiktus duomenis AB "DnB NORD banko" veiklą 2007–2009 metų III ketvirčio. Turto pelningumas. Grynojo pelningumo rodiklis. Kapitalo pelningumo rodiklis. Banko pajamų bazė. Turto pajamingumas. Akcinio kapitalo pelningumas. Kapitalo daugiklis. Lietuvos banko normatyvai kredito įstaigoms. Likvidumas. Kapitalo pakankamumas. Kredito įstaigų finansinė atskaitomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Banko indėlių rūšys pagal Lietuvos respublikos (LR) teisės aktusĮvadas. Tikslas – suprasti banko indėlių rūšis, Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei palyginti su analogišku teisiniu sureguliavimu kitose valstybėse. Indėlio samprata. Terminuotieji indėliai. Kaupiamieji indėliai. Terminuoti kaupiamieji indėliai. Vienos nakties indėliai. Terminuotieji periodiniai indėliai. Likvidūs terminuotieji indėliai. Trumpalaikiai terminuotieji indėliai. Ilgalaikiai terminuotieji indėliai. Vartojamieji indėliai. Taupomieji indėliai. Atvirieji indėliai. Vaikų (jaunimo) indėliai. Valiutų poros indėlis. Verslo terminuotasis indėlis. Universalusis indėlis. Teismų praktika. Banko indėliai užsienio šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Banko kapitalas ir pelno paskirstymasĮvadas. Banko samprata. Bankų rūšys. Komerciniai, specializuoti ir užsienio bankai. Komercinių, specializuotų ir užsienio bankų kapitalas. Komercinių, specializuotų ir užsienio bankų steigimas ir akcinis kapitalas. Kitas komercinių, specializuotų ir užsienio bankų kapitalas. Banko kapitalai ir rezervai. Komercinių, specializuotų ir užsienio bankų pelnas ir jo paskirstymas. Lietuvos bankas. Lietuvos banko kapitalas. Lietuvos banko pelnas ir jo paskirstymas. Bankų kapitalo ir pelno situacijos Lietuvoje 2000-2005 m. Apžvalga. Išvados. Skaityti daugiau
Banko komunikacijos priemonės ir įvaizdžio formavimas: AB "Vilniaus bankas"Paslaugų teikėjų ir vartotojų bendravimo priemonės, Įmonės įvaizdžio esmė ir svarbiausios formavimo ypatybės, AB Vilniaus banko komunikavimo sistema, AB Vilniaus Banko istorija, Banko paslaugų vartotojai, Vilniaus Banko ir jo paslaugų vartotojų bendravimo priemonės, tyrimas - paslaugų vartotojų požiūris į AB Vilniaus banko aptarnavimą, Tyrimo metodika, Tyrimo rezultatai, Komunikacinės veiklos tobulinimo galimybės Vilniaus Banke. Skaityti daugiau
Banko kreditavimo formų analizė: AB "Šiaulių bankas"Įvadas. Komercinis bankas. Banko operacijos. Kreditai. Kredito rizikos valdymas. Palūkanos. Palūkanų normų rizikos valdymas. Finansinė rizika. Valiutos keitimo rizika. Faktoringas. Libor. AB "Šiaulių banko" veikos kreditavimo formų analizė. Trumpa AB "Šiaulių banko" istorija. AB "Šiaulių banko" misija ir tikslai. AB "Šiaulių banko" valdymo struktūra. AB "Šiaulių banko" SWOT analizė. AB "Šiaulių banko" teikiami kreditai. Kreditai smulkiajam ir vidutiniam verslui plėtoti. Kreditai smulkiajam ir vidutiniam moterų verslui. Overdraftai. Mikrokreditai iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko resursų. Kreditai iš pasaulio banko resursų. Kreditai iš Phare programos lėšų. Faktoringas. AB "Šiaulių banko" rizikos valdymas. Finansinė kreditų ir palūkanų paskutinių trijų metų analizė. Išvados. Rekomendacija. Skaityti daugiau
Bankrotas ir bankroto priežastysBankrotas. Požymiai, rodantys nepatenkinamą firmos būklę. Bankroto procedūra. Kai kurios bankų bankroto priežastys Lietuvoje. Įmonių bankrotas 1993 – 2001 metais. Smulkieji didmenininkai šaukiasi pagalbos. Vakarų bankas. Vakarų bankas šaukiasi į pagalbą Lietuvos Vyriausybę. Išvados. Skaityti daugiau
Bankrotas. Įmonių bankrutavimo priežastys LietuvojeĮvadas. Įmonių bankrotas. Kas tai? Užsienio patirtis. Padėtis Lietuvoje. Bankrotai Lietuvoje. Neatsiskaitymas su darbuotojais. Bankroto procedūrų teisinis reguliavimas Lietuvos respublikoje. Senojo ir naujojo Bankroto įstatymų panašumai ir skirtumai. Bankroto procedūros. Bankroto procedūrų iniciatoriai. Bankroto bylos iškėlimo prielaidos ir tikslai. Teismo vaidmuo. Profesija- įmonių administratorius. Bankroto bylos iškėlimo pasekmės. Darbuotojų padėtis. Kreditorių atsakomybė. Gelbėti bankrutuojančią įmonę ar teisingai padalyti jos turtą? Bankrutuojančios įmonės sanavimas. Ankstesnio verslo apimčių fiksavimas esamame lygyje mažinant personalo skaičių ir naudojamą turtą. Naujo verslo įsisavinimas, kai senasis nebeturi perspektyvų. Bankrutuojančios įmonės prijungimas prie normaliai veikiančios. Ištekliai. Komanda. Likvidavimas. Taikos sutartis. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Bankroto procedūra, jo kaštai. Įstatymų trūkumaiĮvadas. Darbo tikslas. Šiame darbe apžvelgsiu bankroto procesą, remdamasi įmonių bankroto įstatymu, taip pat nagrinėsiu įmonių bankroto įstatymo trūkumus. Istorija. Bankroto teisinė esmė. Bankroto procesą reglamentuojantys teisės dokumentai ir formos. Institucijos dalyvaujančios bankroto procese. Pagrindinės sąvokos susijusios su bankrotu. Bankroto priežastys. Bankroto procedūra. Kada keliama bankroto byla. Bankroto proceso nagrinėjimas. Bankroto bylų nagrinėjimas teisme. Pasirengimas nagrinėti bankroto bylą teisme. Bankroto bylos iškėlimas teisme. Įmonės administratorius. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Pasirengimas banktoro procesui ne teismo tvarka. Bankroto procesas ne teismo tvarka. Tyčinis bankrotas. Bankroto bylos nutraukimas. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Įmonės pripažinimas bankrutavusia. Administratoriaus teisės ir pareigos. Bankrutavusios įmonės likvidavimas. Įmonių turto pardavimas. Administravimo išlaidos. Įmonių bankroto įstatymo trūkumai. Dėl įmonių bankroto įstatymo taikymo. Dėl nemokumo kriterijų. Dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl bankrutuojančių įmonių turto pardavimo. Dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkos. Dėl įmonės administratoriaus. Dėl įsipareigojimų bankrutuojančiai įmonei vykdymo. Dėl kreditorių eiliškumo. Dabartinė bankrotų situacija. Bankrotai Lietuvoje. Pagrindinės bankrotų priežastys Lietuvoje. Bankrutavusių įmonių darbuotojų likimas. Tiriamoji dalis. Bankroto diagnostika. Išvados. Skaityti daugiau
Bankroto rizikos nustatymas: UAB "Šiaulių darbo rinkos mokymo centras"Įvadas. Bankroto rizikos samprata. Bankrotą lemiantys veiksniai. Trys krizių prevencijos pakopos. Krizės veiksniai. Įmonės krizės priežastys. Įmonių bankrotas - makroekonominė problema. Įmonių bankroto rizikos nustatymo būdai. SP UAB "Šiaulių darbo rinkos mokymo centras" bankroto diagnostika. Bankroto rizikos nustatymas Altman Z modeliu. Išvados. Skaityti daugiau
Bankų atliekamos operacijosĮžanga. Temos aktualumas. Darbo originalumas. Darbo objektas ir tikslai. Tyrimo metodika. Darbo šaltiniai. Lietuvos respublikoje veikiantys komerciniai bankai ir jiems keliami reikalavimai. Komercinių bankų veikla. Operacijos sąvoka, operacijų klasifikacija ir jų savybės. Sąskaitų atidarymas. Indėlių priėmimas. Elektroninių mokėjimo priemonių išdavimas. Kreditavimas. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Bankų funkcijos ir bankininkystės raidaĮvadas. Bankų veiklos esmė ir turinys. Bankų sistema ir jos struktūriniai elementai (Centrinis Bankas (CB), Komercinis Bankas (KB), Pasaulio Bankas (PB) ir kt.). Bankai ir jų funkcijos (Centrinio Banko (CB) funkcijos, Komercinio Banko (KB) funkcijos, Pasaulio Banko (PB) funkcijos ir kt.). Bankų vaidmuo ir naudingumas visuomenei. Bankų istorijos apžvalga. Skaityti daugiau
Bankų kūrimasis ir plėtra LietuvojeĮvadas. Bankų esmė. Istorinės bankininkystės šaknys. Bankų veiklos esmė. Banko organizacinė struktūra. Bankas – rizikos įmonė. Bankų klasifikacija. Lietuvos Bankas. Lietuvos banko įsteigimas. Lietuvos banko veiklos bruožai. Lietuvos komerciniai bankai. Komercinių bankų kūrimasis ir plėtra Lietuvoje. Komerciniai bankai atkūrus nepriklausomybė. Bankų šiandieninė veikla ir dabartiniai bankai Lietuvoje. Bankų priežiūra Lietuvoje. Išvados. Skaityti daugiau
......