Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Organizacinė valdymo struktūra: technikos pardavimas, nuoma ir serviso paslaugos UAB "Jubana"Įvadas. UAB "Jubana" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Organizavimo, organizacinių valdymo struktūrų ir darbo pasidalijimo analizė. Organizavimas. Organizacinės valdymo struktūros. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Darbo pasidalijimas. Horizontalusis darbo pasidalijimas. UAB "Jubana" organizacinės valdymo struktūros ir darbo pasidalijimo analizė. Įmonės UAB "Jubana" organizacinė valdymo struktūra. Priedai (2). Skaityti daugiau
Organizacinės elgsenos bruožaiĮvadas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacinės kultūros tyrimas: UAB "Samsonas"Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti UAB "Samsonas" kultūrinę aplinką ir ją įtakojančius veiksnius. Organizacijos pristatymas. Yra iš ko rinktis. Vizija, misija ir tikslai. Įmonės istorija. Kodėl "Samsonas" tinkamiausias partneris? Atvirumas ir dalykiškumas. Apdovanojimai. Organizacijos kultūros lygmenys, parametrai ir kriterijai. Tyrimo instrumentarijaus pagrindimas ir metodų parinkimas. UAB "Samsonas" kultūros tyrimo instrumentarijus. Respondentai, imties dydis, tyrimo eiga. Tyrimo rezultatų analizė. UAB "Samsonas" pastebimos kultūros analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Organizacinės struktūrosĮvadas. Valdymo struktūrizavimo samprata. Organizacijos valdymo struktūros aktualumas. Valdymo struktūrų įvairovė. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė–funkcinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. AB "Eurobankas" struktūrinė valdymo schema. Struktūrinės valdymo schemos charakteristika. Skaityti daugiau
Organizacinės valdymo problemosĮvadas. Organizavimas kaip valdymo funkcijos realizavimas. Valdžia ir galia valdymo sistemoje. Įgaliojimai ir atsakomybės delegavimas. Organizacinis projektavimas, organizacinės struktūros keitimo sąlygos. Organizacinės valdymo problemos X įmonėje. Organizacinė struktūra, pareigybės, nuostatos. Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva filialo įgaliojimai. Darbų pasidalijimas tarp komisijų. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacinės valdymo struktūros verslo įmonėjeSummary. Lentelių ir paveikslų sąrašas. Įvadas. Organizacinės valdymo struktūros esmė. Organizacijų valdymo struktūrų schemos. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. "Aukštos ir žemos" struktūros. Organizacinės valdymo struktūros verslo įmonėse. UAB "Vedautos autotransportas". V. Staugaičio santechnikų darbų įmonė. AB "Panevėžio energija". Išvados. Skaityti daugiau
Organizacinės valdymo struktūros: AB "Eurobankas"Įvadas. Darbo tikslai – išsiaiškinti kaip sudaromos organizacinės valdymo struktūros ir iš pateiktos AB banko "Eurobankas" darbo dienos sudaryti organizacinę valdymo struktūrą bei pamėginti sudaryti tinkamą vidaus reikalų ministerijos organizacinę valdymo struktūrą remiantis šios ministerijos administravimo schema. Organizacinės valdymo struktūros. Organizavimas, jo tikslas ir delegavimas. Valdymo lygiai ir ryšiai. Bendri organizacinių valdymo struktūrų aspektai. Organizacinių valdymo struktūrų klasifikacija. Pagrindinių valdymo struktūrų privalumai ir trūkumai. Centralizacija ir decentralizacija. AB bankas "Eurobankas" organizacinė valdymo struktūra. AB "Eurobankas" organizacinės valdymo struktūros aprašymas. AB "Eurobankas" valdomumo ryšiai pagal V. Graičiūno metodiką. Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos organizacinė valdymo struktūra. Vidaus reikalų ministerijos administravimo schema. Vidaus reikalų ministerijos organizacinės valdymo struktūros aprašymas. Vidaus reikalų ministerijos valdomumo ryšiai pagal V. Graičiūno metodiką. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacinių valdymo struktūrų tipaiOrganizacijos samprata. Organizacinės valdymo struktūros. Organizacijos struktūros sąvoka. Svarbiausi organizacinių struktūrų projektavimo aspektai. Organizacinių valdymo struktūrų trūkumai ir teigiami bruožai. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Linijinė- funkcinė valdymo struktūra. Štabinė valdymo struktūra. Matricinė valdymo struktūra. Centralizuotos ir decentralizuotos valdymo struktūros. "Aukštos" ir "žemos" valdymo struktūros. Kitos organizacinės valdymo struktūros. Išvados. Skaityti daugiau
Organizational CultureDarbas anglų kalba. Organizacinė kultūra verslo sferoje. Types of culture. The main characteristics of the healthy organizational culture. Skaityti daugiau
Organizavimas (2)Valdymo organizavimas. Svarbiausieji organizacinės struktūros bruožai. Organizacinių principų taikymas. Struktūros pasirinkimas. Centralizuota organizacija. Decentralizuota organizacija. Funkcinė organizacija. Matricos ("grotelių") organizacija. Linijinė arba personalo organizacija. Struktūrų skirstymas. Tiesioginis ir netiesioginis pavaldumas. Linijinio pavaldumo struktūros. Funkcinio pavaldumo struktūra. Skirstymas pagal darbo pobūdį. Skirstymas pagal veiklos sritis. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Funkcinė organizacija. Produkto / Rinkos organizacija. Matricinė organizacija. Formali ir neformali organizacijos struktūra. Organizacinių valdymo struktūrų tipai. Skaityti daugiau
Organizuotas nusikalstamumasĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Organizuoto nusikalstamumo socialinė charakteristika. La Costra Nostra. Kolumbijos prekiavimas narkotikais. Kalio kartelis. Medeljino kartelis. Šiaurės pajūrio kartelis. Italų organizuotas nusikalstamumas Jungtinės Amerikos Valstijos (JAV). Italų nusikaltėlių organizacijos. Sicilijos mafija. Kamora. Ndrangeta. Azijiečių organizuotas nusikalstamumas. Išvados. Skaityti daugiau
Oro linijų tiesimas kaimo vietovėjeĮvadas. Kaimo vietovės apkrovų centro ir transformatorinės pastatymo vietos nustatymas. 0,4 kV įtampos skaičiuojamųjų apkrovos galių nustatymas dienos ir vakaro metu. 0,4 kV įtampos oro linijų atkarpų galių skaičiavimas. 0,4 kV įtampos kabelių skerspjūvio ploto skaičiavimas, pagal metalo sunaudojimo metodą. Apsaugos aparatų parinkimas 0,4 kV įtampos oro linijose. Transformatoriaus bei transformatorinės tipo parinkimas. 0,4 kV oro linijų apsaugų patikrinimas pagal trumpo jungimo sroves. Patikriname įtampos svyravimus 0,4 kV oro linijose iki paskutinio vartotojo. Elektros tinklų skaičiavimo patikrinimas pagal įtampos svyravimus iki galingiausio vartotojo. Transformatoriaus įžeminimo įrenginių skaičiavimas. Susikirtimų ir perėjimų per kelią oro linijų 0,4 kV ir 10 kV skaičiavimas. Gatvių apšvietimo skaičiavimas. 10 kV linijos, oro linijos laidų parinkimas ir patikrinimas pagal leistinus įtampos svyravimus. Pagal leistinus įtampos svyravimus parenkame oro linijos laidus. Maksimalios apkrovos išnaudojimo laikas. Pagal ekonominį srovių tankį, parenkame oro linijos laidų skerspjūvio plotą. Įtampos nuostolių skaičiavimas. Įrenginių specifikacija. Personalo rengimas ir skatinimas. Gamtos sauga. Išvados. Skaityti daugiau
Oro tarša (13)Įvadas. Oro teršimas. Oro teršimo samprata. Oro teršalai. Anglies monoksidas. Anglies dioksidas. Ozonas. Smogas. Rūgštieji lietūs ir jų padaroma žala. Sunkieji metalai. Oro teršimo mažinimas. Buitis. Transportas. Elektrinės. Lietuvos ekologinė būklė: oro būklė ir tarša. Išvados. Skaityti daugiau
Oro temperatūros higieninė reikšmė. Pririštų karvių laikymo higieniniai reikalavimaiŽemės ūkio paskirties gyvūnų higienos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – aptarti pririštų karvių higieninius reikalavimus, bei jų gyvenamų patalpų oro temperatūros higieninę reikšmę. Oro temperatūros higieninė reikšmė. Patalpų mikroklimato parametrų įtaka gyvulių bei paukščių sveikatai, jų produktyvumui. Galvyninkystės patalpų klimatas. Oro temperatūros matavimo priemonės ir būdai. Optimalūs mikroklimato parametrai gyvulių, bei paukščių patalpose, jų optimizavimas. Pririštų karvių laikymo higieniniai reikalavimai. Gyvulininkystės reikšmė žemės ūkio sistemoje. Galvijų laikymo sistemos, jų pranašumai ir trūkumai. Prirštų karvių laikymas. Pririštų karvių laikymo būdas. Parazitų naikinimas. Karvių šėrimas. Mėšlo šalinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Ortofotografinės nuotraukos sudarymas ir vietovės fragmento vektorizavimasFotogrametrijos kursinis darbas. Kursinio darbo užduotis ir pradiniai duomenys Įvadas. Aerofotonuotraukų vidinis orientavimas. Aerofotonuotraukų tarpusavio (reliatyvusis) orientavimas. Absoliutusis orientavimas. Epipolinių vaizdų generavimas. Vaizdų sugretinimas išmatuojant identiškus taškus aerofotonuotraukoje. Ortofotografinės nuotraukos generavimas. Vietovės fragmento vektorizavimas pagal absoliučiojo orientavimo rezultatus. Išvados . Priedai (1). Skaityti daugiau
Ortofotografinio žemėlapio sudarymas su skaitmenine fotogrametrine sistema DDPSFotogrametrijos kursinis projektas. Įvadas. Aerofotonuotraukų stereoporos vidinis orientavimas. Stereoporos tarpusavio orientavimas. Absoliutinis orientavimas. Vietovės taškų padėties nustatymas. Epipolinių vaizdų sugretinimas. Automatinis dviejų aerofotonuotraukų sugretinimas. Ortofotografinio žemėlapio generavimas. Išvada. Skaityti daugiau
Orumas kaip žmogaus teisių pagrindasĮvadas. Žmogaus teisės. Thomas Paine ir jo deklaruotinos žmogaus teisės. Žmogaus teisių deklaravimo pradai ir oficialiosios deklaracijos bei konvencijos. Orumas. Orumo termino analizė. Orumas. Lietuvos Respublikos ratifikuotos sutarties išaiškinimas. Teisė į orumą. Teisė į orumą teisnumo požiūriu. Žmogaus orumo teisinė formulė. Orumas kaip žmogaus teisių pagrindas. Žmogaus orumo teisinis režimas. Išvados. Skaityti daugiau
OVS tobulinimo projektas ir jo pagrindimas: UAB "Skobartas"Įvadas. Metodologinė dalis. Organizacijos struktūros samprata. Organizacijos struktūros tipai. Linijinė valdymo struktūra. Funkcinė valdymo struktūra. Organizacijos struktūros parinkimas. UAB "Skobartas" valdymo struktūros analizė. UAB "Skobartas" apžvalga. UAB "Skobartas" personalo apibūdinimas. UAB "Skobartas" organizacinės struktūros analizė. UAB "Skobartui" siūlomos OVS analizė. Išvados. Skaityti daugiau
OzonasĮvadas. Literatūros apžvalga. Oro sudėtis. Ozonas. Mišinių santykiai. Santykis tarp ozono sluoksnių ir UV radiacijos. Ozono susidarymas. Ozono susidarymas iš formaldehido. Ozono susidarymas iš etano. Ozono sluoksnio chemija. Chapmano mechanizmas. Nox ciklas. Hox ciklas. Clox ciklas. Globalinis ozono sumažėjimas bromo poveikyje. Ciklų tarpusavio ryšiai. Fotocheminis smogas. Uždaros patalpos oro teršalai ir jų šaltiniai. Ozono skylė. Išvados. Skaityti daugiau
Ožkų veislių įvairovė ir jų reikšmėOžkininkystė užsienyje. Ožkininkystė Lietuvoje, ožkų veislės, vietinės ožkos. Rusijos ožkos, Togenburgo ožkos, Čekų ožkos, Vokietijos baltosios. Vokietijos margosios, Zaneno ožkos. Apencelska ožka, Anglų Nubijos ožka, vilninės ožkos. Pūkinės ožkos. Mėsinės ožkos, Bursko ožkos. Nykštukinės ožkos, Snieginė ožka, Alpių kalnų ožka. Ožkų reikšmė gyvulininkystėje. Darbas iliustruotas nuotraukomis. Skaityti daugiau
......