Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Optimizavimo metodai (3)13 variantas. Pirmoji užduotis. Užduoties tikslas: Išspręsti tiesinio programavimo uždavinį, užrašyti ir išspręsti dualujį uždavinį, perrašyti duota uždavinį kanonine forma. Išspręsti tiesinio programavimo uždavinį. Užrašyti ir išspręsti dualujį uždavinį. Perrašyti duota uždavinį kanonine forma. 2-oji užduotis: M-metodu arba dviejų etapų metodu rasti pradinį sprendinį, Simplekso metodu išspręsti tiesinio programavimo uždavinį. Pirmoji iteracija. Antroji iteracija. Trečioji iteracija. Ketvirtoji iteracija. Penktoji iteracija. Trečioji užduotis: naudojant vieną iš nurodytų metodų, rasti pradinį transporto uždavinio sprendinį, potencialų metodu išspręsti duotą transporto uždavinį ir rasti optimalų pervežimo planą. Išvados. Skaityti daugiau
Optinio tinklo projektavimas: šviesolaidinė linija Žirmūnai – Antakalnis – Naujoji VilniaĮvadas. Projekto tikslai. Projekte naudotų informacijos šaltinių apžvalga. Analitinė dalis. Optinio ryšio technologijų analizė. WDM sistemų elementai. Optiniai tinklai. Didžiausias tankis. Kokybės klausimai. WDM taikymai. Optinių sąsajų tipai ir jų analizė. Optinės linijos trasos infrastruktūros analizė. Projektinė dalis. Projektuojamos optinės linijos kabelio ir informacijos perdavimo sistemos pasirinkimas ir pagrindimas. Informacijos perdavimo sistemos parinkimas. Optinės linijos trasos pasirinkimas ir pagrindimas. Optinės linijos perdavimo charakteristikų skaičiavimas. Medžiagų ir įrangos specifikacija. Projektuojamo tinklo konfigūravimas ir valdymas. Snmp aprašas. Optinės linijos projekto įdiegimo organizavimas. Bendrieji reikalavimai vykdant žemės darbus. Kabelinių ryšio linijų tiesimas. Kliūčių apėjimas. Įspėjamieji trasos ženklai. Nurodomieji krl ženklai. Darbų pridavimas. Darbo sauga ir ekologija. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Oracle duomenų bazė: UAB "Elektros pavara" darbuotojai, mašinos ir objektaiBendra informacija. Lentelės. Kūrimas. Struktūra. Apribojimai. Formos. Peržiūra. Darbuotojai. Darbuotojai ir mašinos. Darbuotojai ir objektai. Įvedimas. Darbuotojai. Mašinos. Objektai. Pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos darbuotojų nuomonė apie streso veiksnius darbe: "Šiaulių Geležinkelio Infrastruktūra"Įvadas. Darbo tikslas - įvertinti streso aktualumą "Šiaulių Geležinkelio Infrastruktūra" organizacijoje, nustatyti stresą sukeliančias priežastis bei pasekmes ir žinoma siūlyti priemones, padedančias efektyviai kovoti su vis dažniau slegiančiu stresu darbe. Streso samprata. Stresas organizacijoje. Streso priežastys. Streso veiksniai. Streso pasekmės. Kaip valdyti stresą? Tyrimo metodika. Tyrimo metodika ir eiga. Empirinio darbuotojų elgsenos tyrimo rezultatai ir analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Organizacijos egzistavimo sąlygosĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti pagrindines organizacijos egzistavimo sąlygas. Organizacija. Organizacijos egzistavimo sąlygos. Personalas. Personalo planavimas ir verbavimas. Personalo orientavimas. Personalo ugdymas. Personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Personalo vertinimas, parinkimas ir skatinimas. Organizacijos misija ir tikslai. Organizacijos misija. Organizacijos tikslai. Tikslų formulavimo principai. Tikslo iškėlimo procesas. Klausimai, keliami formuluojant tikslus. Tikslų vertinimo kriterijai. Tikslų lygiai. Tikslų tipai. Trumpalaikių planų sudarymas. Finansiniai ir strateginiai tikslai. Strategija. Strateginis planavimas. Strategijos įgyvendinimas. Strategijos įgyvendinimo programos. Strategijos detalizavimas į užduotis. Išteklių paskirstymas. Stebėsena ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos elgsenaDarbo tikslas - remiantis mokslinės literatūros studijavimu ir diplominio darbo - "Modernios organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus problema" - kritine analize, teoriškai pagrįsti instrumentarijų bei klausimyną ir jo pagalba nustatyti tiriamos dabartinės Lietuvos organizacijos elgsenos bruožus. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų tyrimas. Tiriamos organizacijos bendroji charakteristika ir tyrimo pravedimas. Tiriamos organizacijos elgsenos bruožų vertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos elgsenos bruožų analizėĮvadas. Santrauka. Įmonės X veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis ir metodinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodologinis pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo metodikos pagrindimas. Organizacijos elgsenos bruožų tyrimo instrumentarijaus teorinis pagrindimas. Įmonės X elgsenos bruožų vertinimas. Įmonės x elgsenos bruožų vertinimas pagal organizacijos elgesio modelius. Įmonės X elgsenos bruožų vertinimas pagal instrumentarijų. Individo lygis. Grupės lygis. Įmonės X lygis. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Organizacijos informacijos poreikiaiĮvadas. Organizacija ir jos informacijos poreikiai. Informacijos svarba organizacijos veiklai. Informacijos poreikio atsiradimas. Informacijos poreikio nustatymas. Informacija įmonės viduje. Informacijos paieška ir apsauga. Duomenų bazės. Duomenų saugyklos reikšmė organizacijai. Informacijos šaltiniai. Internetas sėkmingam verslui. Organizacija ir klientas. Klientai — neįkainojamas firmos turtas. Santykių su klientu valdymo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos intelektinių išteklių valdymo tobulinimas (remiantis K4D duomenimis)Įvadas. Kaita kaip kompetencijų charakteristika. Žmogiškųjų išteklių vystymas. Intelektinės nuosavybės svarba. Intelektinių išteklių formavimo veikliniai segmentai. Pagrindinės intelektinių išteklių formavimo kryptys. Intelektinių išteklių klasifikacija. Intelektinių išteklių klasifikacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos išorinės aplinkos įtaka valdymuiĮvadas. Organizacijos išorinė aplinka. Išorinės aplinkos tiesioginio poveikio veiksniai. Išorinės aplinkos šalutinio poveikio veiksniai. Organizacijos išorinės aplinkos analizė ir įvertinimas. Išorinės aplinkos įtaka organizacijai. Aplinkos dinamikos analizė. Pest analizė. Svarbiausi sėkmės veiksniai. Rinkos sąlygų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos įvaizdžio formavimasĮvadas. Teorinė dalis. Įvaizdžio formavimo organizacijoje teoriniai aspektai. Organizacijos įvaizdžio samprata ir svarba. Įvaizdžio kūrimo modeliai. S. Kennedy įvaizdžio kūrimo modelis. G. Dowlingo įvaizdžio kūrimo modelis. R. Abratto įvaizdžio kūrimo modelis. N. Ind įvaizdžio kūrimo modelis. H. Stuart modelis. Organizacijos įvaizdį apibūdinančios charakteristikos. Organizacijos įvaizdžio kūrimo principai. Organizacijos įvaizdžio kėlimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos krizių prevencija visuotinės kokybės vadybos požiūriuĮvadas. Visuotinės kokybės vadybos esmė. Visuotinės kokybės vadybos principai. Visuotinės kokybės vadybos principas – orientacija į vartotoją. Antrasis visuotinės kokybės vadybos principas – nuolatinis veiklos tobulinimas. Trečiasis visuotinės kokybės vadybos principas – visuotinis dalyvavimas. Šiuolaikinės visuotinės kokybės vadybos koncepcijos organizacijų valdyme. Krizių prevencija visuotinės kokybės vadybos požiūriu. Krizės samprata. Trys krizių prevencijos pakopos. Kokybės gerinimo reikšmė krizių prevencijos požiūriu. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra (9)Santrauka. Įvadas. Organizacijos vertybių sistema. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūrą lemiantys veiksniai. Organizacijos istorija. Aplinka. Personalo valdymo pobūdis. Socializacija. Organizacijos kultūros funkcijos ir reikšmė. Organizacijos kultūros tipologijos.T. Peters ir R. Waterman organizacijos kultūros tipai. W. Ouchi organizacijos kultūros tipologija. Organizacijos kultūros lygiai. Artefaktai. Vertybės. Pagrindinės slypinčios prielaidos. Organizacijos kultūros keitimas. Subkultūros. Tyrimo instrumentarijus ir logika. Rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra ir personalo politikaĮvadas. Organizacijos kultūros samprata ir organizacijos kultūrą įtakojantys veiksniai. Organizacijos kultūros funkcijos, OK tipai ir subkultūros. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacijos kultūros keitimas ir išsaugojimas. Organizacijos kultūros ir personalo politikos sąveika. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra ir vystymasĮžanga. Organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros nauda. Organizacijos kultūros keitimas. Organizacijos kultūros aspektai. Kultūros išraiškos būdai. Organizacijos kultūros lygiai. Organizacijos kultūros ir personalo politikos sąveika. Kultūros stiprumas. Organizacijos kultūra priklauso nuo įmonės vidinės aplinkos. Žmogus – įmonės kultūros dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūra: AB "Achema" kultūra ir pokyčiaiSantrauka. Įvadas. Organizacijos kultūros samprata. Organizacijos kultūros bendrieji bruožai. Organizacijos kultūros lygmenys. Organizacijos klimatas ir jo santykis su organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros ypatumai.Organizacijos kultūros tipai ir charakteristikos. Organizacijos kultūros stiprumas. Strategiškai tinkama organizacijos kultūra. Organizacijos kultūros prisitaikymas prie aplinkos. Organizacijos kultūros ir jos veiklos efektyvumo ryšys. Vertybių įtaka organizacinės kultūros formavimui. Organizacijos kultūros ir visuotinės kokybės vadybos santykis. Visuotinės vadybos kokybės išplitimas pasaulyje. Visuotinės kokybės vadybą įdiegusios organizacijos kultūros bruožai. Organizacijos kaitos ypatumai, įgyvendinant visuotinės kokybės vadybą. Akcinės bendrovės "Achema" kultūra ir būtinybė ją keisti. Išvados. Priedai (2 psl.) Skaityti daugiau
Organizacijos kultūros modeliavimas atsižvelgiant į organizacijos narių kultūrines nuostatasĮvadas. Tyrimo metodika. Respondentų parinkimas. Tyrimo pravedimas. Duomenų apdorojimas. Organizacijos kultūros charakteristikos. Jėgos distancija. Individualizmas - Kolektyvizmas. Vyriškumas – Moteriškumas. Neapibrėžtumo vengimas. Ilgalaikė orientacija. Organizacijos kultūros modeliavimas pagal G. Hofstede kultūros charakteristikas. Organizacijos struktūros ir veiklos pobūdžio pagrindimas. Organizacijos kultūros modelio parinkimas. Organizacijos kultūros funkcionuojantis modelis. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Organizacijos kultūros samprataĮvadas. Organizacijos kultūros apibrėžimas. Kultūra yra aprašomasis terminas. Ar organizacijos turi vienodą kultūrą? Stipri kultūra, palyginti su silpna. Ką daro kultūra? Kultūros funkcijos. Kultūra, kaip įsipareigojimas. Kultūros sukūrimas ir išsaugojimas. Kaip kultūra prasideda. Kaip kultūrą išlaikyti gyvybingą. Atranka. Aukščiausioji vadovybė. Socializacija. Kaip kultūros susiformuoja. Kaip darbuotojai susipažįsta su kultūra. Pasakojimai. Ritualai. Materialūs simboliai. Kalba. Kultūrinių pokyčių valdymas. Kaip sukurti etišką organizacijos kultūrą. Dvasingumas ir organizacijos kultūra. Dvasingumo kritika. Organizacijos kultūra, palyginti su nacionaline kultūra. Organizacijos kultūra ir įvairovės paradoksas. Iššūkis: bendravimas tarp kultūrų. Verslo dovanos partneriams iš kitų kultūrų – kaip neapsigauti. Verslo etiketas: vizitinė kortelė. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos kultūros tyrimasĮvadas. Tyrimo metodika. Respondentų parinkimas. Tyrimo pravedimas. Duomenų apdorojimas. Organizacijos kultūros charakteristika. Organizacijos kultūros modeliavimas pagal Hofstede kultūros charakteristikas. Organizacijos struktūros ir veiklos pobūdžio pagrindimas. Organizacijos kultūros modelio parinkimas. Organizacijos kultūros funkcionuojantis modelis. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos rinkodaros aplinka: kelionių organizatorius UAB "7 mylios"Įvadas. Darbo tikslas: ištirti UAB "7 mylios" rinkodaros aplinką. Rinkodaros aplinkos įtaka organizacijos veiklai. Organizacijos rinkodaros aplinka. Mikroaplinkos elementai. Makroaplinkos elementai. Rinkodaros aplinkos analizės svarba. Pirmojo skyriaus apibendrinimas. UAB "7 mylios" rinkodaros aplinkos tyrimas. Organizacijos apibūdinimas. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. UAB "7 mylios" SSGG analizė. Antrojo skyriaus apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
......