Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Nusikaltimai Lietuvoje 1990-2005 metaisĮvadas. Nusikalstamumo prevencija Lietuvos įstatymuose. Nusikaltimų geografija Lietuvoje. Nusikaltimų skaičiaus kaita Lietuvoje 1990 – 2005 m. Nusikaltimų skaičiaus kaita 1990 – 2005 m. Lietuvoje pagal pobūdį. Nusikaltimų skaičiaus kaita 1990 – 2005 m. Lietuvoje pagal lytį. Moterų nusikalstamumas. Vyrų nusikalstamumas. Nepilnamečių nusikalstamumas. Nuteistų ir įkalintų asmenų skaičiaus kitimas. Kardomosios priemonės Lietuvoje – istorinė raida. Nusikaltimai Lietuvos teritorijoje. Nusikalstamumo prevencija ir jos stadijos. Prevencijos rūšys. Policijos įstaigų prevencinės kryptys. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesamsĮžanga. Pirmas skyrius. Nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. Nusikaltimų valstybės tarnybai raida. Nusikaltimai valstybės tarnybai rūšinė sudėtis. Antras skyrius. Papirkimo sudėties požymiai: sąvoka, objektas, objektyvioji pusė, subjektas, subjektyvioji pusė. Papirkimo sudėtį kvalifikuojantys požymiai. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 227 str. 4d. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimo padarymo stadijosĮvadas. Nusikaltimo padarymo stadijų sąvoka. Rengimasis daryti nusikaltimą. Pasikėsinimas ir nusikaltimo darymo pradžia. Pasikėsinimo rūšys. Baigtinis ir nebaigtinis pasikėsinimas. Tinkamas ir netinkamas pasikėsinimas. Pabaigtas nusikaltimas. Problemos praktikoje kvalifikuojant nusikaltimus. Pasikėsinimo atribojimas nuo rengimosi padaryti nusikaltimą. Baigtinio nusikaltimo atribojimas nuo pasikėsinimo. Pasikėsinimo atribojimas nuo sutampančių baigtinių nusikaltimų. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimų recidyvo samprata ir baudžiamoji teisinė reikšmėĮžanga. Nusikaltimų recidyvo sampratos problematiškumas. Nusikaltimų recidyvo požymiai. Nusikaltimų recidyvo instituto istorinis aspektas. Nusikaltimų recidyvo institutas naujajame Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse. Nusikaltimų recidyvo sąvokos įtvirtinimo Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse svarba. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikaltimų statistinė analizėĮvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Nusikalstamumo statistika. Nusikaltusių asmenų statistinis įvertinimas. Nusikalstamumo rodikliai. Nusikaltimų statistinis tyrimas. Bendri duomenys apie nusikaltimus bei nusikaltusius asmenis. Nusikaltimų dinamikos santykiniai dydžiai. Nusikaltimų struktūros santykiniai dydžiai. Koreliacijos skaičiavimas. Prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuteistųjų pataisos programosĮvadinė dalis. Pagrindinės psichologinės problemos su kuriomis susiduria nuteistasis. Tipinė naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programa. Naujai atvykusių į pataisos įstaigą socialinės adaptacijos programa. Nuteistųjų socialinės reabilitacijos tikslai ir formos. Nuteistųjų pataisos programos. Pataisos programų pagrindinės vertybės ir principai. Nuteistųjų socialinis orientavimas, dorovinis auklėjimas ir teisinis švietimas. Teisinio švietimo programa. Dorovinio auklėjimo programa. Sveikos gyvensenos programa. Kūrybinio ugdymo programa. Asmenybės korekcijos programa. Dorovinio ugdymo programa. Priklausomybių atsisakymo programa. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa. Marijampolės pataisos namuose vykdomos socialinės reabilitacijos programos. Schema. Išvados. Skaityti daugiau
Nužudymą kvalifikuojančių požymių analizėĮvadas. Tyrimo objektas — nužudymą kvalifikuojančių požymių analizė. Šio tyrimo tikslas — išnagrinėti kiekvieną požymį atskirai. Nužudymas. Nužudymą kvalifikuojančių požymių analizė. Išvados Skaityti daugiau
Objektinis programavimas: elektroninis dienynasPrograma, parašyta Delphi kalba. Įvadas. Užduoties formulavimas. Užduoties analizė. Loginis duomenų modelis. Veiksmai. Programinės dalies aprašymas. Vartotojo instrukcija. Bendra programos langų priklausomybė. Blokinė schema. Išvados. Skaityti daugiau
Objektiškai orientuota analizė: TV tiunerisObjektiškai orientuotos analizės kursinis darbas. Tv tiunero programinės įrangos sukūrimas naudojant UML. Įvadas. Projektas. Use case diagrama. Class diagrama. Collaboration Diagrama. Sequence diagrama. Activity diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
Obligacijos (3)Įvadas. Vertybiniai popieriai. Kas yra obligacija? Pagrindinės obligacijų charakteristikos. Kas parduoda (leidžia) obligacijas. Obligacijų rūšys. Įmonių obligacijos. Valstybės (-ių) išleidžiamos obligacijos. Vertybinių popierių įsigijimas. Kodėl obligacijos yra perkamos. Obligacijų turėtojo teisės. Mokestinės lengvatos. Palūkanos. Kapitalo prieaugis (pelnas, gautas pardavus vertybinius popierius). Veiksniai, įtakojantys obligacijų kursą. Investicijos visada susijusios su rizika. Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Skolos VP. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai. Euroobligacijos. Bendrovių obligacijos. Pavyzdžiai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Obligacijos pasaulio ir Lietuvos vertybinių popierių rinkoseFinansų rinkų teorijos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas. – išanalizuoti obligacijas pasaulio ir Lietuvos vertybinių popierių (VP) rinkose, pateikti obligacijų privalumus. Vertybinių popierių rinkos samprata. Vertybinių popierių rinkos formavimasis. Vertybinių popierių rinkos rūšys. Vertybinių popierių rinkos kūrimasis ir problemos Lietuvoje. Obligacijos. Obligacijų samprata. Esminiai akcijų ir obligacijų skirtumai. Obligacijų vertė ir pelnas. Obligacijų rūšys. Obligacijos Lietuvoje. Įmonių obligacijos. Savivaldybių obligacijos. Savivaldybių obligacijų išleidimo Lietuvoje modeliavimas. Valstybės išleidžiamos obligacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Obligacijų paketo valdymasĮvadas. Obligacijų rinkos efektyvumas. Iždo vekselių kurso dinamika. Palūkanų normos ekspertinė prognozė. Obligacijų reitingų kitimo įtaka kurso dinamikai. Pinigų, esančių apyvartoje, skelbimas. Išvados. Teoremos, susijusios su obligacijų vertinimu. Išgaubtumas. Trukmė iki išpirkimo. Obligacijos trukmė iki išpirkimo. Ryšys su obligacijos kurso kitimu. Išgaubtumo ir obligacijos trukmės tarpusavio ryšys. Laikinosios struktūros kitimas. Imunizacija. Imunizacijos samprata. Dėl imunizacijos kylančios problemos. Aktyvus obligacijų portfelio valdymas. Horizontinė analizė. Obligacijų SWAP (apsikeitimo) sandoriai. Imunizacijos sąlygos. Žaidimas pelningumo kreivėje. Obligacijų ir akcijų palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Obligacijų pelningumo nustatymasObligacijų klasifikacija ir reitingas. Obligacijų pelningumas pagal rūšis. Obligacijos be būtino apmokėjimo su periodišku palūkanų išmokėjimu. Obligacijos be palūkanų išmokėjimo. Obligacijos su palūkanų išmokėjimu termino gale. Obligacijos su periodiniu palūkanų iš mokėjimu, apmokamos termino gale. Papildoma informacija apie obligacijų pelningumo įvertinimą. Obligacijos pelningumas, išreikštas paprasta palūkanų norma. Obligacijos pelningumo rodiklių palyginimas. Kotiruojamų obligacijų pelningumo nustatymas. Obligacijos be būtino apmokėjimo su periodišku palūkanų išmokėjimu. Obligacijos be palūkanų išmokėjimo. Obligacijos su palūkanų išmokėjimu termino gale. Obligacijos su periodiniu palūkanų iš mokėjimu, apmokamos termino gale. Obligacijų pelningumo skaičiavimo ketvirtu metodu rezultatai. Pelningumo skaičiavimo rezultatų palyginimas pagal obligacijų rūšis. Skaityti daugiau
ObuoliaiĮvadas. Žaliavos charakteristika. Kokybės vertinimas. Veislių morfologinė charakteristika. Obuolių morfologiniai požymiai. Obelų morfologinė charakteristika. Obelų veislės. Bogatyr. Abrikosinis. Aportas. Alkmenė. Kursinio darbo pritaikymas. Obuolių puvimas. Receptai. Išvados. Skaityti daugiau
Odos pažeidimas, įtakotas darbo aplinkos veiksnių gydymo įstaigojeProfesinės medikų ligos. Alergija cheminėms medžiagoms. Dažniausiai alergiją sukeliančios medžiagos. Profilaktika. Alergija vaistiniams preparatams. Profilaktika. Alergija natūralios gumos lateksui. Profilaktika. Skaityti daugiau
Ofšorinės įmonės (2)Ofšorinės įmonės statusas. Kuo ofšorinės įmonės skiriasi nuo kitų įmonių. Ofšorinių įmonių trūkumai. Ofšorinio verslo teisėtumas. Ofšorinis verslas ir Lietuvos įstatymai. Ofšorinio verslo prasmė ir perspektyvos. Specializuotos ofšorinės struktūros. Ofšorinių įmonių formos : precedentinė ir kontinentinė teisės sistemos. Ofšorinių įmonių rūšys. Bendrijos. Užsienio įmonių padaliniai ir atstovybės. Akcinės bendrovės (kompanijos, korporacijos. Ofšorinių įmonių mokesčių planavimas. Finansinė atskaitomybė. Apmokestinimas. Ofšorinių įmonių veiklos apribojimai. Ofšorinių įmonių registravimo savikaina. Ofšorinių įmonių registravimo procedūra. Ofšorinio verslo dalis pasaulinėje ekonomikoje. Jurisdikcijų zonos. Lietuvos vidiniai teisės aktai, reguliuojantys ofšorinį verslą. Lietuvos Respublikos pasirašytos tarptautinės sutartys, reguliuojančios ofšorinį verslą. Skaityti daugiau
Ofšorinės įmonės (4)Įvadas. Ofšorinių įmonių atsiradimas ir samprata. Ofšorinės įmonės privalumai ir išskirtinumas. Ofšorinių įmonių trūkumai. Ofšorinės zonos. Jurisdikcijos pasirinkimo kriterijai. Ofšorinių įmonių įregistravimas, kūrimas. Ofšorinio verslo pritaikymo būdai. Ofšorinių bendrovių rūšys. Ofšorinių bendrovių formos. Ofšorinių įmonių vidinė struktūra. Ofšorinio verslo legalumas.Ofšorinis verslas ir Lietuvos įstatymai. Ofšorinio verslo pinigų sistema. Ofšorinių įmonių nusikalstama veikla. Pinigų plovimas Lietuvoje. Ofšorinio verslo dalis pasaulinėje ekonomikoje. Ofšorinių bendrovių veikla po ES plėtros. Išvados. Skaityti daugiau
Ofšorinis verslas (2)Įžanga. Ofšorinės įmonės sąvoka ir ypatybės. Ofšorinių įmonių rūšys ir įstatinis kapitalas. Ofšorinių įmonių bankinis aptarnavimas. Pagrindinės ofšorinio verslo zonos. Mokesčiai skirtingose ofšorinėse jurisdikcijose. Kada tikslinga įsigyti ofšorinę kompaniją. Išvados. Skaityti daugiau
Ofšorinis verslas (3)Įvadas. Ofšorinio verslo principai. Ofšorinio verslo esmė. Ofšorinės įmonės sąvoka ir statusas. Ofšorinių įmonių privalumai ir trūkumai. Ofšorinio verslo teisėtumas. Ofšorinių įmonių vidinė struktūra. Ofšorinės įmonės panaudojimo būdai. Ofšorinės jurisdikcijos pasirinkimas. Mokesčiai skirtingose ofšorinėse jurisdikcijose. Tarptautinių organizacijų įtaka ofšorinių įmonių veiklai. Ofšorinės kompanijos tikslingas įsigijimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Olandijos apskaitos sistemos analizėTrumpa Olandijos ekonomikos apžvalga. Apskaitos sistemos vystymasis. Institucijos. Teisinė sistema. Verslo rūmai. Metinės ataskaitos taryba. Korporacinis valdymas. Mokesčių sistema. Korporacinė finansinė sistema. Apskaitininko profesija. Išorinė įtaka. Dabartinė apskaitos sistema. Profesionalumas prieš įstatyminę kontrolę. Pastovumas prieš lankstumą. Konservatyvumas prieš optimizmą. Slaptumas prieš skaidrumą. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
......