Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Nuomos sutarties samprata, jos šalys ir sudarymo bei vykdymo ypatumaiĮvadas. Nuomos sutartis. Nuomos sutarties samprata. Nuomos sutarties sudarymo ypatumai. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Nuomotojo teisės ir pareigos. Nuomininko teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Nuomos rūšys. Išvados. Skaityti daugiau
Nuomos sutartys (3)Įvadas. Darbo tikslas – atskleisti nuomos sutarčių teorinius aspektus. Nuomos sutarčių samprata ir rūšys. Nuomos sutarties turinys. Nuomos sutarties dalykas. Sutarties šalys. Nuomos sutarties forma ir sutarties registravimas. Nuomos sutarties terminas. Nuomos sutarties šalių teisės ir pareigos. Pagrindinės nuomotojo teisės ir pareigos. Pagrindinės nuomininko teisės ir pareigos. Nuomos sutarties pabaiga. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės ir patikėjimo teisės verslo teisėjeĮvadas. Nuosavybės teisė. Nuosavybės teisės sąvoka ir turinys. Nuosavybės teisinių santykių objektas. Nuosavybės teisinių santykių subjektas. Nuosavybės teisės rūšys. Nuosavybės teisės įgijimo ir praradimo pagrindai. Nuosavybės teisės apribojimai. Pramoninė nuosavybė kaip nuosavybės teisės objektas. Patikėjimo teisė. Patikėjimo teisės sąvoka ir turinys. Patikėjimo teisės subjektas ir objektas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosavybės neliečiamumo garantijos ir jos išimtysĮžanga. Nuosavybės neliečiamumo garantijos ir jos išimtys. Nuosavybės neliečiamumo principas. Istorinis, socialinis nuosavybės teisės aspektas Lietuvoje. Žemės nuosavybė. Intelektinė nuosavybė. Nuosavybės apribojimai. Išvados. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Nuosavybės neliečiamumo principo išimtys pagal Konstitucinio Teismo praktikąĮvadas. Bendra nuosavybės, jos objektų ir nuosavybės neliečiamumo principo apžvalga. Nuosavybės samprata, jos objektai. Nuosavybės teisės neliečiamumo principo samprata, jo reglamentavimas teisės aktuose. Nuosavybės teisės neliečiamumo principo išimtys. Nuosavybės neliečiamumo principo išimtys pagal konstitucinio teismo praktiką. Nuosavybės teisės neliečiamumo principo ribojimo sąlygos, šio principo santykis su kitais principais. Nuosavybės teisės ribojimas dėl visuomenei būtino poreikio tenkinimo. Nuosavybės teisės ribojimas dėl nuosavybės objekto pobūdžio. Nuosavybės teisės ribojimas dėl padarytų teisei priešingų veikų. Nuosavybės teisės ribojimai tam tikrų asmenų ar asmenų grupės atžvilgiu. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Nuosavybės neliečiamumo užtikrinimo problema Konstitucinio teismo jurisprudencijojeĮžanga. Konstitucinės nuosavybės neliečiamumo garantijos. Nuosavybės ribojimo konstituciniai pagrindai. Nuosavybės neliečiamumo užtikrinimo problemos Konstitucinio Teismo nutarimuose. Procesinės nuosavybės neliečiamumo gynybos problema. Intelektinės nuosavybės apsauga. Valdininkų nuosavybės teisių užtikrinimo problema. Paveldėjimo teisių užtikrinimas. Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo problema. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisės gynybaĮvadas. Daiktinės teisės samprata. Daiktinės teisės rūšys. Nuosavybės teisės samprata. Nuosavybės teisės gynimo būdai. Daiktiniai ieškiniai skirti nuosavybės teisės gynybai. Kviritinės nuosavybės teisės gynyba. Rei vindicatio. Actio negatoris. Actio prohibitoria. Bonitarinės nuosavybės teisės gynyba. Exceptio rei venditae ac traditae. Actio in rem Publiciana. Asmeniniai ieškiniai skirti nuosavybės teisės gynybai. Actio finium regundorum. Actio aquae pluviae arcendae. Cautio damni infecti. Operis novi nuntiatio. Interdictum quod vi aut clam. Actio de glande legende. Baudžiamieji (deliktiniai) ieškiniai. Actio furti. Lex Aquilia. Actio vi bonorum raptorum. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Nuosavybės teisės įgijimo pagrindai ir jų ypatumaiĮvadas. Nuosavybės teisės įgijimo teorijos. Bendrieji ir specialieji nuosavybės įgijimo pagrindai. Bendrieji pagrindai. Bešeimininkis turtas. Pasiklydę gyvuliai. Specialieji pagrindai. Neūkiškai laikomo nekilnojamo turto atitekimas savivaldybei. Radinio nuosavybė. Įgyjamoji senatis. Privatizavimas ir nuosavybės teisių atstatymas. Rekvizicija ir konfiskacija. Valdymo ir nuosavybės įgijimo ryšys. Išvados. Skaityti daugiau
Nuosprendžio vykdymas: teorija ir praktikaĮvadas. Dėstomoji dalis. Bendrosios pastabos. Nuosprendžio vykdymas. Bausmės vykdymas. Nuosprendžio vykdymo tvarka. Nuosprendžio vykdymo subjektai. Nuosprendžio vykdymo požymiai. Civilinio ieškinio užtikrinimas. Praktinės nuosprendžio vykdymo problemos. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotėkio pasiskirstymo per metus integralinių kreivių kaita Lietuvos upėseĮvadas. Ankstesnių tyrimų apžvalga. Darbo metodika. Nuotėkio pasiskirstymo per metus integralinių kreivių kaita laike. Mūšos ties Miciūnais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Rešketos ties Gudeliais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Lėvens ties Pasvaliu nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Akmenos ties Tūbausiais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Vilnios ties Santakais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Jūros ties Pajūriu nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Veiviržo ties Mikužiais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Nevėžio ties Panevėžiu nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Šušvės ties Šiaulėnais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Dubysos ties Lyduvėnais nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Minijos ties Kartena nuotėkio integralinių kreivių kaita laike. Nuotėkio pasiskirstymo per metus integralinių kreivių teritoriniai ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotekų valyklos projektasNuotekų valymo kursinis darbas. Nuotekų debitų skaičiavimas. Teršalų kiekių skaičiavimas pagal teršalų normą. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų valymo įrenginių technologiniai skaičiavimai. Grotos. Smėliagaudės. Pirminiai nusodintuvai. Aeravimo rezervuaras. Pneumatinės aeravimo sistemos skaičiavimas. Antriniai nusodintuvai. Nuotekų dezinfekavimas natrio hipochloritu. Kontaktinis rezervuaras. Dumblo apdorojimo įrenginių technologiniai skaičiavimai. Dumblo tirštintuvai. Dumblo pūdytuvai. Centrifugos. Sandėliavimo aikštelės. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Mokesčio už vandens taršą skaičiavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotekų valymas: plovykla IĮ "DL-CAR"Įvadas. Tikslas: Išanalizuotu nuotekų valymo galimybes įmonėje. Uždaviniai. Teorinės medžiagos apie vandenvalą analizė. Nuotekų valymo būdai. Vandenvalos sistemos. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Nuotekų kiekio nustatymo analizė. Septikas - teorinė analizė. Smėliaugaudės teorinė analizė. Vertikalios VSG smėliagaudės. Vertikali VSG smėliagaudė. Horizontalios HSG smėliagaudės. Įrenginio montavimas. Trapų pavidalo SG smėliagaudė. Praktinių darbų skaičiavimo analizė. Nuotekų kiekio nustatymas. Riebalų gaudytuvo įrengimas. Vertikali riebalų gaudytuvė. Horizontali riebalų gaudytuvė. Naftos perdirbimo nuotekų valymas. Naudojama vertikali naftos produktų gaudyklė. Techniniai duomenys. Įrenginio pranašumai. Septiko modelio parinkimas. Technologinė schema. Techniniai duomenys. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Nuotekų valymo aktualumas: braškių auginimo IĮ "Saldžioji uoga"Įvadas. Pasirinkimo motyvai. Objektas. Tikslas. Uždaviniai. Teorinės medžiagos apie vandenvalą analizė. Nuotekų valymo būdai. Bendroji ir atskiroji vandenvala. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų trumpa teorinė analizė. Nuotekų kiekio nustatymas. Buitinių vandens nuotekų teorinė analizė. Septikas- pirminio nuotekų surinkimo įrenginio teorinė analizė. Teorinė analizė apie taršalų pašalinimo procesus valymo įrenginiuose, laukelis. Teorinė analizė apie smėliagaudes. Vertikalios VSG smėliagaudės. Horizontalios HSG smėliagaudės. Įrenginio montavimas. Trapų pavidalo SG smėliagaudė. Teorinė analizė apie lietaus vandens nuvedimą ir lietaus kiekio skaičiavimą. Teorinė analizė apie lietaus kiekio skaičiavimą. Įmonės vandens nuotėkų tvarkymo praktinio skaičiavimo analizė. Nuotekų valymo būdų pasirinkimas. Bendrosios ar atskirosios vandenvalos pasirinkimas. Būsimojo nuotekų kiekio nustatymas. Kiemo ir namo vandenvalos sistemų praktinis pritaikymas. Lietaus vandens kiekio apskaičiavimas. Septiko modelio parinkimas. Laukelio pasirinkimas. Smėliagaudės įrengimas, pasirinkimas. Trapų pavidalo SG smėliagaudė. Nuotekų valymo įvairiuose įrenginiuose rodikliai. Valytų nuotėkų, išleidžiamų į aplinką užterštumas. Išvados. Skaityti daugiau
Nuotekų valymo įrenginių projektavimasAnotacija. Nuotekų debitų nustatymas. Vidutinio paros nuotekų debito nustatymas. Didžiausias paros nuotekų debitas. Vidutinis valandos nuotekų debitas. Vidutinis sekundinis nuotekų debitas. Maksimalus nuotekų valandos debitas. Maksimalus nuotekų sekundinis debitas. Skaičiuojamieji debitai valymo įrenginių projektavimui. Nuotekų užterštumo skaičiavimas. Nuotekų užterštumas pagal suspenduotų medžiagų kiekį. Biocheminis deguonies suvartojimas. Užterštumas pagal cheminį deguonies suvartojimą. Teršalų masė apskaičiuojama pagal formulę. Teršalų masė pagal suspenduotų medžiagų masę. Teršalų masė pagal biocheminį deguonies suvartojimą. Nuotekų pritekėjimo pobūdžio ir valymo technologijos nustatymas. Mechaninis nuotekų valymas. Ramintuvo parinkimas. Ramintuvo schema. Grotų parinkimas. Smėliagaudės parinkimas. Smėliagaudės schema. Smėlio sausinimo aikštelės. Debitomačio parinkimas. Debitomačio shema. Pirminių nusodintuvų parinkimas. Biologinis valymas. Biologinio valymo schema. Aerotanko parinkimas. Aerotanko schema. Aeravimo sistemos skaičiavimas. Lyginamasis deguonies suvartojimas. Deguonies kiekis kurį reikia ištirpinti. Aeratorių skaičiavimas. Reikalingas oro kiekis aeratoriuose bendrai. Antriniai nusodintuvai. Cirkuliacinio aktyviojo dumblo kiekis. Dumblo apdorojimas. Dumblo tankinimas. Dumblo tankintuvo schema. Dumblo stabilizavimas. Metantanko schema. Dumblo sausinimas. Nuotekų dezinfekavimas. Reikalingo chloro kiekio nustatymas. Nuotekų dezinfekavimo schema. Maišytuvo parinkimas. Kontaktinių rezervuarų skaičiavimas. Išleistuvas į atvirą vandens telkinį. Nuotekų išleidimo į atvirąjį telkinį schema. Išvados. Skaityti daugiau
NusidėvėjimasĮvadas. Teoriniai ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) aspektai. Ilgalaikis turtas. Materialiojo ilgalaikio turto faktinė įsigijimo savikaina. Materialaus ilgalaikio turto pasigaminimo savikaina. Materialiojo ilgalaikio turto vertės apskaičiavimas. Materialiojo ilgalaikio turto nusidėvėjimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos metodai. Tiesiog proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Produkcijos kiekio nusidėvėjimo apskaitos metodas. Pagreitinti ilgalaikio turto nusidėvėjimo metodai. Ilgalaikio turto nurašymas ir likvidavimas. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraštis. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo apskaitos praktiniai aspektai. Apie įmonę UAB "X". Įmonės buhalterinė apskaita. Įmonės sąskaitų planas. Įmonės ilgalaikio turto sandara. Įmonės ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimas tiesiog proporcingu (tiesiniu) metodu. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamos veiklos sudėties objektyvieji požymiai ir jų reikšmė įrodant nusikalstamos veikos sudėtįĮvadas. Nusikalstamos veikos sąvoka. Nusikaltimo sudėties elementai ir jų požymiai. Nusikaltimo objektas. Nusikaltimo objektyvioji pusė: samprata, požymiai ir reikšmė. Objektyviosios pusės įrodinėjimas. Pavojinga veika: jos samprata, pasireiškimo formos. Įstatymo numatytos pasekmės ir jų įrodinėjimas. Priežastinis ryšys tarp pavojingos veikos ir baudžiamajame įstatyme numatytų pasekmių ir jo nustatymas. Nusikaltimo subjektas ir nusikaltėlio asmenybė. Amžius, nuo kurio kyla baudžiamoji atsakomybė, ir jo nustatymas. Fakultatyvūs objektyviosios pusės požymiai. Fakultatyvūs nusikaltimo subjekto požymiai. Išvados. Vertimas. Skaityti daugiau
Nusikalstamos veikos, kuriomis kėsinamasi į įstatymų nustatyta disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis tvarkaĮvadas. Nusikaltimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis reglamentavimas. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų samprata. Nusikaltimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis objektyvieji požymiai. Nusikaltimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis subjektyvieji požymiai. Kvalifikuojantys požymiai. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamumas ir jo socialiniai-ekonominiai veiksniaiĮvadas. Nusikalstamumo sąvoka. Nusikaltimų priežastys ir sąlygos. Nusikaltimų rūšys. Nusikaltusių asmenų statistinis įvertinimas. Metodologija. Nusikalstamumo duomenų analizė. Bendri duomenys apie nusikaltimus bei nusikaltusius asmenis. Nusikaltimų dinamikos santykiniai dydžiai. Nusikaltimų struktūros santykiniai dydžiai. Koreliacijos skaičiavimas. Prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nusikalstamumas ir visuomenėĮvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Nusikalstamumo sąvokos, bruožai. Nusikalstamumo ir nusikaltėlių apibrėžimai. Nusikalstamumo prigimtis, bruožai. Nusikalstamumo priežastys. Nusikalstamumo priežasčių klasifikacija. Nusikaltėlių klasifikacija. Nusikalstamumo situacija Lietuvoje. Nusikalstamumas Lietuvoje. Nusikalstamumo problema. Nusikalstamumo prevencija. Vyriausybės vykdomos programos. Nusikalstamumo prevencijos Lietuvoje centras. Tyrimo rezultatų analizė. Statistinių duomenų bazių apie nusikalstamumą analizė analizė. Tyrimo metodika. Dinamikos eilučių rodiklių skaičiavimas. Prognozavimas tiesiniu trendu. Anketinio tyrimo "nusikalstamumas ir visuomenė" metodika ir rezultatų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo imtis. Respondentų nuomonė apie policijos veiklą. Respondentų nuomonė apie nusikalstamumo situaciją ir jos kitimą. Nusikalstamumą skatinančios priežastys. Nusikalstamumo prevencija. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Nusikalstamumo, skurdo ir nedarbo Lietuvoje ryšio įvertinimasĮvadas. Nedarbas, jo rūšys ir darbo rinka. Bendrosios sąvokos. Klasikinės ekonomikos požiūris. Neoklasikinis ekonomikos požiūris. Nedarbo rūšys. Darbo rinka. Nedarbo ir skurdo ryšys. Nusikalstamumas ir jo prevencija. Nusikalstamumas, nusikaltimų tipai. Nusikalstamumo tendencijos Lietuvoje ir Europoje. Nusikaltimus padariusių asmenų socialinė padėtis. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
......