Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Namų ūkio tyrimasAprašomoji statistika. Diagramos. Namų ūkio dydis. Namų ūkio vartojimo išlaidos vienam namų ūkio nariu. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų pasiskirstymo įvertinimas. Ar skiriasi vieno namų ūkio nario vidutinės išlaidos kaime ir mieste. Ar namų ūkio santaupos didėja. Regresinės analizės. Regresinė analizė Nr. 1. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumas. Regresinė analizė Nr. 2. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio vartojimo paslaugų tendencijosĮvadas. Namų ūkio vartojimo paslaugų ekonomikos raiška. Namų ūkio sąvoka ir funkcijos. Namų ūkiui teikiamų paslaugų samprata. Buitinės paslaugos samprata. Paslaugos namų ūkių vartojimo struktūroje. Lietuvos įmonės, teikiančios paslaugas namų ūkiams. Metodinė dalis. Namų ūkio vartojamų paslaugų metodika. Namų ūkių paslaugų Kauno mieste įvertinimas. Namų ūkių paslaugų rinkos tyrimo rezultatai. Namų ūkio vartojamų paslaugų tyrimo rezultatų apibendrinimas. Namų ūkio vartojimo paslaugų perspektyvos. Namų ūkio paslaugų vartojimo tendencijos. Galimybės plėtoti namų ūkio paslaugų vartojimo rinką. Namų ūkiui teikiamų paslaugų plėtros veiksniai. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizėĮvadas. Statistiniai duomenys. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų charakteristikos. Statistinių duomenų analizė. Šeimos nario vidutinės pajamos mieste ir kaime. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidos tiesiškai nusako namų ūkio vieno šeimos nario vidutinės pajamos? Patikrinti, ar namų ūkių santaupos didėja. Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. Regresinė analizė. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (2)Įvadas. Bendroji namų ūkių charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Ar namų ūkio santaupos didėja? Namų ūkių nelygybės ir skurdo įvertinimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Vienmačio regresinio modelio sudarymas. Daugiamačio regresinio modelio sudarymas. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Determinacijos koeficiento įvertis. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (3)Įvadas. Duomenys. I užduotis. Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. Kiekybiniai. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Kokybiniai. Gyvenamoji vieta. Pajamos pagal gyvenamą vietą. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos socialinė – ekonominė grupė. Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos amžius. Miestas – Kaimas. 2 užduotis. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. 3 užduotis. Išanalizuoti statistinius duomenis. 4 užduotis. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? 5 užduotis. Ar vieno namų ūkio nario pajamos vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? 6 užduotis. Patikrinti ar namų ūkio nario santaupos didėja. 7 užduotis. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Žemų pajamų nuokrypis. Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Lorenco kreivė. Džini koeficientas randamas pagal formulę. 8 užduotis. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. 9 užduotis. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių(regresinė analizė). Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficientų reikšmingumas. Išvados. Išvados. Vartojamos sąvokos. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (4)32 variantas. Įvadas. Kursinio kintamieji. Kursinio duomenys. Bendra namų ūkio charakteristika. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Namų ūkio santaupų didėjimo įvertinimas. Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Charakteristikos, nusprendžiančios namų ūkių nelygybę: Lorenco kreivė ir Gini koeficientas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Regresinė analizė. Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (5)104 variantas. Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Kintamieji. Kiekybiniai duomenys. Statistinių duomenų analizė. Vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės išlaidos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines pajamas? Namų ūkių santaupų didėjimas. Namų ūkių nelygybė ir skurdas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas, regresinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (6)114 variantas. Namų ūkių bendra charakteristika. Kursinio kintamieji. Įvadas. Duomenų aprašomoji statistika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos mieste ir kaime? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Namų ūkių santaupų didėjimas. Namų ūkių skurdo įvertinimas. Namų ūkių nelygybės analizavimas, Gini koeficientas ir Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (7)Įvadas. Kursinio užduotys. Namų ūkių charakteristika. Kursinio kintamieji. Statistinių duomenų analizė. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų ir pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Patikrinimas ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas? Namų ūkių santaupų didėjimo įvertinimas. Namų ūkių nelygybės ir skurdo įvertinimas. Charakteristikos apsprendžiančios namų ūkio nelygybę: Gini koeficientas ir Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas, regresinė analizė. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (8)Įvadas. Tikslai ir uždaviniai. Apibrėžimai. Kursiniame projekte panaudoti duomenys. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Hipotezių tikrinimas. Skurdo rodiklių įvertinimas. Regresinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė (9)Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Statistinių duomenų įvertinimas. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja? Namų ūkių nelygybė ir skurdo įvertinimas. Skurdo įvertinimas. Namų ūkių nelygybės įvertinimas. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. Išlaidų nuo įvairių faktorių priklausomybės įvertinimas (regresinė analizė). Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų tyrimasĮvadas. Pagrindinės sąvokos, naudojamos namų ūkių biudžetų tyrime. Duomenys. Bendra namų ūkių charakteristika. Kokybiniai duomenys. Namų ūkiai pagal gyvenamąją vietą. Miestas – kaimas. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos amžius (grupuotas). Namų ūkiai pagal namų ūkio galvų išsimokslinimą. Namų ūkio galvos socialinė-ekonominė grupė. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Kiekybiniai duomenys. Namų ūkio dydis. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Išlaidų priklausomybė nuo pajamų. Vidutinės pajamos mieste ir kaime. Namų ūkių santaupos. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurdo rodikliai. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis (skurdo lygis). Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Nelygybės rodikliai. Džini koeficientas. Lorenzo kreivė. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių (regresinė analizė). Determinacijos koeficiento įvertis. Regresijos koeficiento reikšmingumo patikrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių biudžetų tyrimo statistinė analizėPateikti grafinę duomenų analizę. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Įvertinti skurdo rodiklius. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę apskaičiavus - Gini koeficientą. Išanalizuoti namų ūkių pajamų nelygybę remiantis Lorenco kreivė. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario pajamos mieste ir kaime. Ar mieste vieno šeimos nario pajamos didesnės nei kaime? Patikrinti namų ūkių santaupos mažėja ar didėja? Įvertinti išlaidų, pajamų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Skaityti daugiau
Namų ūkių išlaidų ir pajamų analizėNamų ūkis – ekonominė sistema. Namų ūkio sistemos charakteristikos. Namų ūkio ekonominė funkcija. Namų ūkio pajamos. Namų ūkio pajamų samprata. Piniginių namų ūkio pajamų šaltiniai. Namų ūkio pajamų veiksniai. Namų ūkio pajamų paskirstymas. Pajamų funkcijos. Namų ūkio išlaidos. Namų ūkio išlaidų klasifikacija. Namų ūkio išlaidų rodiklių sistema. Namų ūkio (šeimos) biudžetas. Namų ūkio biudžeto apribojimas. Namų ūkio biudžeto planavimas. Namų ūkio buhalterija. Lietuvos namų ūkių pajamų ir išlaidų formavimas 1996-2003 m. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Namų ūkių statistinė analizė54 variantas. Įvadas. Kursinio darbo tikslai yra: Atlikti duomenų aprašomąją statistiką, statistiškai aprašyti naudojamus duomenis. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymą. Pagal gyventojų pajamas vienam namų ūkio nariui įvertinti skurdo rodiklius, skurdo ribai naudojant 50% vidutinių ekvivalentinių pajamų. Naudojant Džini indeksus nustatyti, namų ūkiuose gyvenančių mieste ar kaime didesnė nelygybė. Atliekant koreliacinę analizę nustatyti, ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos? Duomenų aprašomoji statistika. Kiekybinių rodiklių analizė. Kokybinių rodiklių analizė. Vieno namų ūkio nario vidutinių disponuojamų pajamų pasiskirstymo įvertinimas. Skurdo lygio įvertinimas. Namų ūkių nelygybės įvertinimas. Koreliacinė analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkių statistinis tiriamasis darbasUžduotis. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Vieno šeimos nario vidutinių pajamų ir išlaidų pasiskirstymas ir palyginimas. Vieno šeimos nario vidutinių išlaidų skirtumas mieste ir kaime. Vieno namų ūkio nario vidutinių išlaidų ir vidutinių pajamų tiesioginis ryšys. Namų ūkių santaupų kitimas. Namų ūkių nelygybė. Gini koeficientas. Skaityti daugiau
Namų ūkių tyrimaiĮvadas. Namų ūkių samprata ir tyrimai. Namų ūkių disponuojamų pajamų lygis, diferenciacija ir dinamika, šalies skurdo lygis. Namų ūkių vartojimo išlaidų lygis, diferenciacija ir dinamika, priklausomybė nuo pajamų lygio. Išvados. Skaityti daugiau
Namų užstatymo analizėĮvadas. Subalansuotosios plėtros analizė. Infrastruktūra. Rinka. Aprūpinimas gyvenamuoju plotu. Bendra situacija nekilnojamojo turto rinkoje. Butų ir namų pasiūlos kainos. Investicijų analizė. Investicijos sklypo pirkimui. Rizikos analizė. Bendra sklypo apžvalga. Statybų organizavimo analizė. Dalyviai ir organizatoriai. Užstatymo analizė. Užstatymo organizavimo principai. Kriterijų sistemų parinkimas. Pastatų projektavimas. Išnašos. Skaityti daugiau
Namų valdos vertės nustatymasVertinamos situacijos aprašymas. Vertinimo objektas. Palyginamieji objektai. Vertinamo turto apžiūrėjimo aktas. Vertinimas palyginamosios vertės metodu. Įvertinimas, skaičiuojant vidutinės rinkos kainas. Vertinimo pažyma. Išvados. Skaityti daugiau
Namų valdos vertės nustatymas (2)Įvadas. Vertinimo situacijos aprašymas. Priklausomybė. Sklypo ribos. Vertinamas objektas. Žemės sklypo plotas. Žemės sklypo paskirtis. Apribojimai. Pagrindinis pastatas. Priestatas. Palyginamieji objektai. Objekto įvertinimas palyginamosios vertės metodu. Išvados. Skaityti daugiau
......