Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Muzikos mokymo formos ir metodaiĮvadas. Muzikinis ugdymas pradinėje mokykloje. Muzikos mokymo formų aktualumas. Dainavimas. Muzikavimas. Muzikos klausymasis. Muzikos rašto mokymas. Muzikos mokymo ir mokymosi metodai. Metodų pasirinkimo kriterijai. Pradinių klasių mokinių bei mokytojų požiūris į muzikinį ugdymą. Išvados. Grafikai ir lentelės. Skaityti daugiau
Muzikos poveikis vaiko intelekto raidai ir jos taikymas ugdymeĮvadas. Tikslas – išsiaiškinti ar muzikos mokymasis, muzikinė aplinka turi įtakos vaiko gebėjimų bei intelekto raidai ir trumpai aptarti muzikos taikymo galimybes. Muzika, jos vaidmuo ir įtaka žmogui. Garso savybės, jo poveikis žmogui. Požiūris į muziką kultūros raidoje. Garso savybės, jo poveikis žmogui. Muzika, jos vaidmuo ir įtaka žmogui. Psichofiziologinis muzikos poveikis. Muzikos žanrų įtaka psichinei veikla. Intelekto samprata. Intelektų ir sugebėjimų įvairovė. Aplinkos ir genetiniai veiksniai intelekto formavimesi. Gabiųjų vaikų savybės. Muzikos panaudojimas intelektui lavinti. Muzikos parinkimas, lavinant intelektą. Muzikinių veiklų panaudojimas, lavinant intelektą. Tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Tyrimo apibendrinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Nacionalinės ir tarptautinės teisės normų reikalavimai vertinant nepilnamečių, pažeidusių baudžiamuosius įstatymus, elgesįĮžanga. Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamųjų įstatymų, reglamentuojančių nepilnamečių baudžiamąją atsakomybę ypatumai. Baudžiamoji nepilnamečių atsakomybė. Nepilnamečių nubaudimas. Nepilnamečių atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės. Tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys nepilnamečių, pažeidusių baudžiamuosius įstatymus, elgesį. Tarptautinių teisės aktų santykis su Lietuvos Respublikos (LR) baudžiamaisiais įstatymais. Išvados. Skaityti daugiau
Nacionalinio produkto struktūra Lietuvos pavyzdžiuNacionalinis produktas. Samprata. NP rodikliai. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). BNP. Bendrasis nacionalinis produktas (BNP). Nominalus BNP. Nacionalinio produkto ir nacionalinių pajamų matavimas. NP ir nacionalinių pajamų matavimas. BNP skaičiavimo metodai. Išlaidų sumavimo metodas. Pajamų sumavimo metodas. Kiti BNP vertės matai. BNP (Gross Nacional Product). Nominalus ir realus BNP. Bendrasis vidaus produktas (BVP) (Gross Domestic Product). Bendrasis vidaus produktas (BVP). Grynasis nacionalinis produktas (GNP). Pajamos. Nacionalinės pajamos. Asmeninės pajamos. Grynosios asmeninės pajamos (disponuojamos pajamos). Kiti nacionalinio produkto rodikliai. BNP(BVP) apskaičiavimo patikimumas: neapskaitoma ekonomika. BNP(BVP) apskaičiavimo patikimumas. Neapskaitomos ekonomikos atsiradimo prielaidos. Neapskaitomos ekonomikos pasekmės. Neapskaitomos ekonomikos vertinimai. Statistikos duomenys. Išvada. Skaityti daugiau
Nacionalinio saugumo ekonominiai aspektaiĮvadas. Ekonominiai rizikos veiksniai. Privatizacijos reikšmė nacionaliniam saugumui. Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika. Kodėl Lietuvai reikia naujos ekonominės politikos? Perspektyvos. Kokios naujos ekonominės politikos strategijos reikia Lietuvai? Išvados. Skaityti daugiau
Naftos produktų nuotekose tyrimų organizavimasSantrauka. Svarbių terminų žodynėlis. Įvadas. Literatūros šaltinių, pagal naftos produktų nuotekose tyrimų organizavimo temą, analizė. Apibendrinimas. Laboratorijos darbo organizavimas. Laboratorijos charakteristika. Laboratorijos plano sudarymas, laboratorinių baldų ir prietaisų išdėstymo pagrindimas. Norminiai ir laboratorijoje pildomi dokumentai Tyrimų organizavimas. Bandinių priėmimas ir jų judėjimo laboratorijoje schema. Reikalingos medžiagos ir indai. Tyrimui naudojami prietaisai ir metodai. Tyrimų kokybės užtikrinimas. Skyriaus apibendrinimas. Žmogaus ir gamtos sauga. Išvados. Skaityti daugiau
Naktinio klubo vėdinimo sistemaKompiuterinių valdymo sistemų kursinis darbas. Įvadas. Užduotis. Projekto objektas ir struktūrinė schema. Principinė objekto schema. Struktūrinės schemos sudarymas. Reikiamų elementų parinkimas. Jutikliai. Analoginis komutatorius. Keitiklis (ADC). Ventiliatoriai. Sistemos veikimo laikinės diagramos. Sistemos programos algoritmas. Programa. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Names of domestic animals in the descriptive idiomsDarbas anglų kalba. Naminiai gyvūnai idiomose. Introductions. The notion of idiom. The main features of idioms. The relationship between idiom words and their figurative referents. The complexity of the idiom meaning. Idiom categories. Names of domestic animals in the descriptive idioms. Idioms containing "dog" as their thematic metaphorical aspect. Idioms containing "cat" as their thematic metaphorical aspect. Idioms containing "pig" as their thematic metaphorical aspect. Idioms containing "cow" as their thematic metaphorical aspect. Idioms containing "horse" as their thematic metaphorical aspect. Idioms containing "sheep" as their thematic metaphorical aspect. Idioms containing "goat" as their thematic metaphorical aspect. Idioms containing "bull" as their thematic metaphorical aspect. Idioms containing "donkey" as their thematic metaphorical aspect. The distribution of thematic metaphorical aspect in animal idioms and their comparative analysis according to their positive and negative implications. Conclusions. Skaityti daugiau
Namų turto draudimas: AB "Lietuvos draudimas" ir "ERGO Lietuva"Namų turto draudimas AB "Lietuvos draudimas" ir UAB "Ergo Lietuva". Santrauka. Įvadas. Teorinė dalis. Draudimo objektai. Draudimo vieta. Draudiminiai ir nedraudiminiai įvykiai. Draudimo suma ir draudimo įmoka. Draudimo sutarties sudarymas ir galiojimo terminai. Draudėjo pareigos draudiminio įvykio atveju. Draudimo vertė. Analitinė dalis. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizėĮvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių biudžetų statistiniai duomenys. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinės charakteristikos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Patikrinti ar namų ūkio santaupos didėja. Įvertinti namų ūkio nelygybę ir skurdą. Namų ūkio charakteristikos apibrėžiančios nelygybę. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (10)Įvadas. Bendra namų ūkių charakteristika. Kokybiniai duomenys. Kiekybiniai duomenys. Statistinių duomenų analizė: namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Namų ūkių santaupų didėjimo tikrinimas. Namų ūkio nelygybės ir skurdo vertinimas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių įvertinimas. Regresinio modelio sudarymas. Determinacijos koeficiento įvertis. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (11)Įvadas. Mano kursinio projekto tikslai: Paaiškinti kursiniame projekte vartojamas sąvokas; Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą; Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste; Patikrinti ar namų ūkio santaupos didėja; Įvertinti skurdo rodiklius; Išanalizuoti namų ūkio nelygybę: Gini koeficientas, Lorenco kreivė; Ištirti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių (regresinė analizė); Patikrinti ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas; Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą; Padaryti tam tikras išvadas. Bendra namų ūkio charakteristka – aprašomoji statistika. Namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymas. Patikrinkime ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinkime ar namų ūkio santaupos didėja. Skurdo rodiklių įvertinimas. Namų ūkio nelygybė: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Ištirkime ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliacijos ir jos reikšmingumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (2)Pateikti namų ūkių bendrą charakteristiką. Išanalizuoti statistinius duomenis. Įvertinti namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitines charakteristikas. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Įvertinti namų ūkių nelygybę ir skurdą. Kokios namų ūkio charakteristikos apsprendžia nelygybę. Įvertinti išlaidų priklausomybę nuo įvairių faktorių (regresinė analizė). Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (3)Ūkio statistikos ir ekonometrikos kursinis projektas. Variantas nr. 112. Įvadas. Bendra namų ūkių charakteristika-aprašomoji statistika. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (4)Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis projektas. 141 variantas. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Namų ūkio dydis. Namų ūkių disponuojamos pajamos. Namų ūkių vartojimo išlaidos. Vieno namų ūkio nario vidutinis pajamų pasiskirstymas. Vieno namų ūkio pajamų pasiskirstymo funkcija. Patikrinimas, ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinimas, ar namų ūkio santaupos didėja. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę. Gini ir Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Patikrinti, ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų ,išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir reikšmingumą. Lentelės ir grafikai pateikti su Microsoft Excel programa. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (5)Namų ūkių biudžetų statistinių duomenų analizė. Ekonometrinis tyrimas. Įvadas. Namų ūkių bendra charakteristika. Namų ūkių biudžetų statistiniai duomenys. Namų ūkių biudžetų statistiniai duomenys. Statistinių charakteristikų aprašymas. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio vartojimo išlaidos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas. Patikrinti, ar namų ūkio santaupos didėja. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (6)Ūkio statistikos ir ekonometrijos kursinis projektas. 11 variantas. Įvadas. Kursinio duomenys. Bendra namų ūkių charakteristika – aprašomoji statistika. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinti ar namų ūkių santaupos didėja. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę. Gini koeficientas. Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas. Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis ir grafikais. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (7)Įvadas. Bendra namų ūkių charakteristika- aprašomoji statistika. Įvertinti vieno namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymą. Patikrinti ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Skurdo rodiklių įvertinimas. Išanalizuoti namų ūkių nelygybę: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybė nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Įvertinti pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliaciją ir jos reikšmingumą. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (8)Nr. 114. Įvadas. Bendra namų ūkio charakteristika – aprašomoji statistika. Pagal gyvenamąją vietą. Pagal namų ūkio dydį. Pagal socialinę – ekonominę grupę. Pasiskirstymas pagal amžių. Pasiskirstymas pagal pajamų šaltinį. Pasiskirstymas pagal išsilavinimą. Namų ūkio nario vidutinių pajamų pasiskirstymas. Patikrinimas, ar skiriasi vieno šeimos nario išlaidos kaime ir mieste. Patikrinimas, ar namų ūkių santaupos didėja. Skurdo ar nelygybės rodiklių įvertinimas. Namų ūkių nelygybė: Gini koeficientas, Lorenco kreivė. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių tyrimas (regresinė analizė). Tyrimas, ar vieno namų ūkio nario vidutinės pajamos tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutines išlaidas. Pajamų, išlaidų, namų ūkio dydžio koreliacijos ir jos reikšmingumo įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Namų ūkio biudžeto tyrimo statistinių duomenų analizė (9)Įvadas. Bendra namų ūkio charakteristika. Kokybiniai duomenys. Gyvenamoji vieta. Namų ūkiai su vaikais ir be vaikų. Namų ūkio galvos pagrindinis pajamų šaltinis. Namų ūkio galvos išsimokslinimas. Namų ūkio galvos lytis. Namų ūkio galvos socialinė-ekonominė grupė. Namų ūkio galvos amžius (grupuotas). Miestas – Kaimas. Kiekybiniai duomenys. Namų ūkių pajamų ir išlaidų skaitinių charakteristikų įvertinimas. Statistinių duomenų analizavimas. Namų ūkio dydis. Namų ūkio disponuojamos pajamos. Namų ūkio viso vartojimo išlaidos. Ar skiriasi vieno šeimos nario vidutinės pajamos kaime ir mieste? Ar vieno namų ūkio nario vidutines išlaidas tiesiškai nusako namų ūkio vieno nario vidutinės pajamos? Namų ūkio santaupų didėjimo tikrinimas. Skurdo rodiklių įvertinimas. Skurstančiųjų gyventojų lygis šalyje. Žemų pajamų nuokrypis (skurdo gylis). Žemų pajamų indeksas. Kvadratinis skurdo nuokrypis. Nelygybės rodikliai. Išlaidų priklausomybės nuo įvairių faktorių įvertinimas (regresinė analizė). Regresinio modelio sudarymas. Ekonometrinis tyrimas. Ekonomikos teorija. Pasirinkto makroekonominio rodiklio priklausomybės nuo kitų makroekonominių rodiklių tyrimas. Aprašomoji statistika. Modeliavimas ir prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
......