Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Motyvacija (3)Motyvacijos samprata, motyvatoriai, Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai, Šiuolaikiniai motyvacijos požiūriai. Poreikių teorija. F. Herzbergo teorija. Pastiprinimo teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių (vilties) teorija. Diagramos. Skaityti daugiau
Motyvacija (4)Įvadas. Tyrimo objekto ir informacinių šaltinių apžvalga. Metodologinė dalis. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai - personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. Tiriamoji-praktinė dalis. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija įmonėje: UAB "Senukai"Įvadas. Motyvacijos samprata ir raida. Įvertinimas ir motyvacija. Motyvacijos proceso struktūra. Motyvavimo metodai ir priemonės. Nepiniginiai motyvavimo metodai. Materialinio skatinimo sistema. Ar verta skirti dėmesio personalo motyvacijai? UAB "Senukai" darbuotojų motyvavimo sistema. Įmonės apibūdinimas. Įmonės darbuotojai. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija organizacijojeĮvadas. Darbo tikslas: Išsiaiškinti organizacijos motyvacinę sistemą. Naudotos literatūros analizė. Motyvacija ir motyvavimas organizacijoje. Pagrindiniai motyvacijos ir motyvavimo teiginiai. Motyvacijos esmė organizacijoje. Ankstyvieji motyvacijos požiūriai. Tradicinis modelis. Žmonių santykių modelis. Žmonių išteklių modelis. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Turinio motyvacijos teorijos. A. Maslow poreikių hierarchija. D.C. Mcclelland poreikių teorija. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija. Proceso teorijos. Lūkesčių teorija. Teisingumo teorija. E. Lawler – L. Porter modelis (1968m.). Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija valdymo sistemoje: materialinio ir moralinio skatinimo sistema kaip poveikio svertasĮvadas. Darbo našumas ir personalo valdymas. Poreikiai – personalo pažinimo ir motyvavimo pagrindas. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. UAB "Senukai" motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Įmonės personalas. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacija: socialiniai motyvatoriai ir darbo užmokestisĮvadas. Šiame darbe pagrinde orientuosiuosi į darbo užmokestį ir vadinamuosius socialinius motyvatorius. Teigiama motyvacija ir jos reikšmė. Darbo užmokestis kaip motyvuojantis veiksnys. Apmokėjimo sistemos ir jų motyvavimo poveikis. Darbo apmokėjimo sudėtis. Apmokėjimo sistemos formos (tipai). Socialiniai motyvatoriai. Darbuotojų motyvacija Lietuvoje. Išvados. Santrauka. Priedai (1 psl.). Skaityti daugiau
Motyvacijos sukūrimo galimybės: VĮ "Alytaus regiono keliai"Įvadas. Motyvacijos samprata ir jos esmė. Pagrindinės motyvacijos teorijos. Materialinio skatinimo sistema. Moralinio skatinimo sistema. Kompanijos pavadinimas. Galimybė save realizuoti. Darbuotojų informuotumas apie situaciją kompanijoje. Kompanijos stabilumas. Kolektyvinis darbas. Darbuotojų įvertinimas. Profesionalios karjeros galimybė. Darbuotojo reikšmingumo įvertinimas iš vadovybės pusės. Darbuotojų pasveikinimai Gimtadienio proga bei dovanų įteikimas ir švenčių organizavimas. Papildomo mokymo galimybės suteikimas, siuntimas į seminarus, konferencijas, kvalifikacijos pakėlimo kursus. Vį "Alytaus regiono keliai" motyvacija. Įmonės apibūdinimas. Įmonės valdymas ir organizacinė struktūra. Darbuotojų motyvavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacijos teorijų apžvalga ir įvertinimasMotyvacijos esmė. Ankstyvosios motyvacijos teorijos. Poreikių hierarchijos teorijos. F. Herzbergo dviejų veiksnių teorija. Teorija X ir teorija Y. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. D. Maklelando poreikių teorija. Tikslų iškėlimo teorija. Paramos teorija. Teisingumo teorija. Lūkesčių teorija. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvacijos vaidmuo ir reikšmėĮvadas. Motyvacijos samprata. Motyvacijos teorijos. Poreikių motyvacijos teorijos. A.Maslow poreikių hierarchijos teorija. F.Herzberg dviejų faktorių teorija. D.McClelland poreikių teorija. Procesinės motyvacijos teorijos. Lūkesčių teorija. J.S. Adams teisingumo teorija. Motyvavimo esmė. Personalo motyvavimo koncepcijos. Darbo užmokestis motyvavimo sistemoje. Socialiniai motyvatoriai. Personalo motyvavimo sistemos kūrimo problemos ir etapai. Motyvacijos reikšmė ir pritaikymas. Išvados. Skaityti daugiau
Motyvavimo priemonių naudojimas įmonėjeĮvadas. Darbo objektas – motyvavimo priemonės. Darbo tikslas – Atlikti motyvavimo priemonių naudojimo įmonėje analizę. Informacijos šaltinių apžvalga. Motyvacijos samprata. Ankstyvųjų motyvacijos teorijų atsiradimas. Šiuolaikinės motyvacijos teorijos. Turinio poreikių teorijos. Proceso teorijos. Motyvavimo priemonių klasifikacija. Darbo metodai ir priemonės. Tyrimo metodas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Motyvavimo priemonių naudojimo įmonėje analizė. Išvados. Priedas: anketa (2 psl.) Skaityti daugiau
Muitai ir jų apskaičiavimasĮvadas. Muitų sąvoka ir reikšmė. Muitų rūšys. Atleidimas nuo muitų. Atleidimas nuo importo muito. Atleidimas nuo eksporto muitų. Muitų normos. Muitų normos pagal muito apskaičiavimo metodą. Prekių kilmė ir muitų dydis. Muitų tarifų nustatymas. Muitų normos atsižvelgiant į valstybę, iš kurios yra kilusios prekės. Tarifinės kvotos. Integruotas tarifas. Muitų apskaičiavimas, mokėjimas, išieškojimas, grąžinimas ir atsakomybė už muitų nesumokėjimą. Muito dydis. Muitų grąžinimas. Muito mokestis - protekcionizmas be sienų. Muitai trukdo žmonių gerovei. Muitai - problemų šaltinis. Problemos - muitų taisyklėse. Muitinės formalumai: problemos ir sprendimai (LLRI komentarai ir pasiūlymai. Prekių muitinės vertė. Prekės kainos nurodymas, nuolaidų pripažinimas. Prekės kainos nurodymas, nuolaidų pripažinimas. Įsipareigojimų muitinei užtikrinimas garantija. Mokesčių nuskaičiavimas ir grąžinimas. Valiutų keitimo kursų nustatymo tvarka. Muitinės problemų sprendimo būdai. Išvados. Skaityti daugiau
Muitai, muitų politika Lietuvoje ir Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Bendroji muitų samprata. Muitų rūšys. Muitinės veikla ir funkcijos. Muitų politikos trūkumai. Muitų politikos gerinimas. Muitai Lietuvoje. Muitų tarifai Lietuvoje. Europos Sąjungos įtaka Lietuvos muitų politikai. Muitų sąjunga. Darbas muitinėse. Išvados. Skaityti daugiau
Muitinės įstatymo ir jo papildymų įtaka Lietuvos tarptautinei logistikaiĮvadas. Dokumento atsiradimo istorija. Dokumento tikslai ir uždaviniai. Dokumente iškelti pagrindiniai klausimai bei jų sprendimo būdai. Dokumento trūkumai ir pakeitimai bei papildymai. Dokumento veikimo pasekmės tarptautinei logistikai. Išvados. Skaityti daugiau
Muitų politika LietuvojeĮvadas. Muitų esmė ir funkcijos. Muitai - problemų šaltinis. Muitus pateisinantys argumentai. Muitų neigiamos pasekmės. Lietuvos muitų politika iki įstojimo į Europos Sąjungą (ES). Muitų atsiradimo istorija Lietuvoje. Muitų esmė ir rūšys Lietuvoje. Muitų tarifo struktūra ir muitų normos. Prekių muitinė vertė. Muito mokesčio efektas. Lietuvos muitų politika nuo 1990 metų iki šių dienų. Europos sąjungos įtaka Lietuvos muitų politikai. Daiktai, kuriems muitas netaikomas. Išvados. Skaityti daugiau
Muitų sistema LietuvojeMuitų esmė. Muitų rūšys ir klasifikacija. Atleidimas nuo muitų. Muitų tarifai. Muitų normos. Muitų apskaičiavimas. Tarifinės kvotos. Lietuvos respublikos muitų sistema, įstojus į Europos sąjungą. Išvados. Skaityti daugiau
Multimodal TransportDarbas anglų kalba. Introduction. What is multimodal transport. Common definitions of international conventions. Multimodal transport operators – recourse actions. Limitations on the MTO successully pursuing recourse action. Time and financial limitation imposed by the conventions. Practical consideration. Review of United Nation Concention on international multimodal transport of goods. Basis of liability of MTO in United Nation Concention. Limitation of liability for MTO in United Nation Convention. Liability of the consignoor in United Nation Concention. Relationship with the other convention. Final clauses. International multimodal transportation. Conventions that are applied in the network system. UNCTAD/ICC Rules for Multimodal Transport Documents. Limitation of liability of the multimodal transport operator. Liability of the consignor. The liability of the multimodal carrier. Documentation. Example of multimodal transport "Viking". What is it? Conclusion. Skaityti daugiau
Multinacionalinių kompanijų ypatumaiĮvadas. MNK bei jų organizacinės struktūros. Multinacionalinės kompanijos. Multinacionalinių kompanijų organizacinės struktūros. MNK organizacinių struktūrų pasirinkimą lemiantys veiksniai. Ekonominis multinacionalinių firmų poveikis aplinkai. Multinacionalinių firmų įtaka valstybių politikai. Konfliktai tarp dalyvaujančių šalių. Multinacionalinių firmų poveikio įvertinimo problemos. Politinis ir įstatyminis multinacionalinių firmų poveikis. Kyšininkavimas. MNB ir vyriausybės. Šiuolaikinių MNK plėtra. Išvados. Skaityti daugiau
MultiplikatoriusPavaros skaičiavimas. Variklio parinkimas. Kinematikos skaičiavimas. Krumpliaračių skaičiavimas. Velenų skaičiavimas. Eskizinė komponuotė. Velenų sujungimo su krumpliaračiais skaičiavimas. Velenų atramų parinkimas ir skaičiavimas. Korpuso konstravimas. Tepimo sistemos ir tepalų parinkimas. Grafinė dalis. Pavaros bendri vaizdai. Darbo brėžiniai. Skaityti daugiau
Muziejų veikla tenkinant kultūrinius poreikius Kaišiadorių rajoneSantrauka. Įvadas. Savivaldybių krašto muziejai. Muziejaus apibrėžimas. Muziejų klasifikaciniai ir tipologiniai bruožai. Muziejų rinkiniai. Muziejų reikšmė ir paskirtis. Kaišiadorių savivaldybės muziejų dabartinė būklė ir veikla. Anketinės apklausos. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Muzikos klausymo būdai ir formos ugdant trečiaklasių kūrybiškumąĮvadas. Muzikos klausymo būdai ir formos kūrybiškumo ugdymui samprata. Meniškai vertingų muzikos kūrinių, skirtų klausyti ar atlikti parinkimas. Palankios atmosferos kūrimas. Vaikų muzikos vertinimas. Kūrybiškas mokytojo pavyzdys. Kūrybiška aplinka. Muzikos klausymosi organizavimas. Programinių muzikinių kūrinių skirtų klausymui apžvalga. Muzikos vertinimo svarba. Kūrybiško muzikos vertinimo bruožai. Tyrimų rezultatai ir aptarimas apie trečiaklasių kūrybiškumo ugdymą klausant muzikos. Išvada. Skaityti daugiau
......