Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Metalinės konstrukcijos (6)Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos jungimo prie kolonos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Kolonos pamatas. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (8)dwg. byla. Kursinio projekto užduotis nr. 12. Suprojektuoti darbo aikštelės metalines konstrukcijas žemiau nurodytam pastatui. Pastato pagrindinės konstrukcijos, jų darbo brėžiniai. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (9)Aiškinamasis raštas. Sienelės standinimas standumo briaunomis. Montavimo sandūra. Atraminės standumo briaunos. Sijų prijungimas. Ištisinės kolonos skerspjūvio parinkimas. Kolonos viršūnės skaičiavimas. Kolonos bazės plokštės skaičiavimas. Traversos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos: sijynasAiškinamasis raštas. Šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Normalaus sijyno šalutinių sijų skaičiavimas. Sudėtingo sijyno šalutinių ir pakloto sijų skaičiavimas. Sijyno variantų palyginimas. Pagrindinės sijos įražų skaičiavimas. Sijos skaičiuojamųjų įražų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Tangentinių ir redukuotųjų įtempimų tikrinimas. Juostinių siūlių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos: stogo konstrukcijosSkersinio pastato rėmo apkrovos. Stogo konstrukcijos savitasis sunkis. Sienos konstrukcijos savitasis sunkis. Kintamos apkrovos. Sniego apkrovos. Vėjo apkrovos. Stogo ilginio skaičiavimas. Plieninio pakloto iš profiliuotų lakštų skaičiavimas. Rėmo strypų skerspjūviai. Viršutinės santvaros juostos skaičiavimas. Apatinės santvaros juostos skaičiavimas. Santvaros tinklelio strypų skaičiavimas. Kolonos skaičiavimas. Kolonos bazės skaičiavimas. Kolonos tvirtinimo inkariniais varžtais skaičiavimas. Pusrėmio mazgo skaičiavimas stiprumui. Virintinų siūlių ilgiai mazguose. Atviro profilio strypų flanšinių jungčių projektavimas. Pastovumo ryšių sistema. Skaityti daugiau
Metalinio bokšto projektavimasBokšto konstrukcijos komponavimas. Bokšto suskaidymas į sekcijas. Juostų ir tinklelio skerspjūvio parinkimas. Pirmos sekcijos skerspjūvių parametrai. Antros sekcijos skerspjūvių parametrai. Trečios sekcijos skerspjūvių parametrai. Ketvirtos sekcijos skerspjūvių parametrai. Penktos sekcijos skerspjūvių parametrai. Šeštos sekcijos skerspjūvių parametrai. Septintos sekcijos skerspjūvių parametrai. Aštuntos sekcijos skerspjūvių parametrai. Apkrovų ir poveikių skaičiavimas. Vėjo statinė apkrova. Skaičiavimai kai k=1.0. Pirmoji sekcija. Antroji sekcija. Trečioji sekcija. Ketvirtoji sekcija. Penktoji sekcija. Šeštoji sekcija. Septintoji sekcija. Aštuntoji sekcija. Skaičiavimai kai k=1.2. Pirmoji sekcija. Antroji sekcija. Trečioji sekcija. Ketvirtoji sekcija. Penktoji sekcija. Šeštoji sekcija. Septintoji sekcija. Aštuntoji sekcija. Vėjo pulsacinė apkrova. Vėjo statinė apkrova + pulsacinė apkrova. Vėjo apkrova į įrangą. Vėjo apkrova į tiesinį metrą. Apledėjimo apkrova. Temperatūros poveikis. Derinių sudarymas. Bokšto elementų skerspjūvio parinkimas ir patikrinimas. Įrąžų skaičiavimas. Bokšto tinklelio elementų parinkimas. Pirmosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Antrosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Aštuntosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Pirmosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Antrosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Aštuntosios sekcijos tinklelio elementų parinkimas ir tikrinimas. Bokšto elementų mazgų konstravimas ir apskaičiavimas. Tarpinio mazgo skaičiavimas. Atraminio mazgo skaičiavimas. Pado plokštės skaičiavimas. Traversos skaičiavimas. Inkarinių varžtų skaičiavimas. Montuojamojo mazgo skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalinio karkaso pastato rėmo projektavimasAiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos skerspjūvio keitimas. Sijos atraminio skerspjūvio stiprumo tikrinimas. Sijos juostinių (kertinių) siūlių skaičiavimas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės pastovumas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Sijos atraminių dalių projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Galvenos projektavimas. Bazės projektavimas. Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų kursinis projektasAiškinamasis raštas. Konstrukcijų išdėstymas. Santvaros elementų įražos. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Langų apkrova. Kolonos apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Naudojimo apkrovos. Apkrovų deriniai. Santvaros elementų ir mazgų projektavimas. Santvaros įrąžų nustatymas. Santvaros elementų ir mazgų projektavimas. Elementų projektavimas. Tempiamų elementų projektavimas. Gniuždomų elementų projektavimas. Santvaros elementų skerspjūvių unifikavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Santvaros mazgų skaičiavimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio nustatymas. Kolonos apačios projektavimas. Kolonos galvenos projektavimas. Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų kursinis projektas (2)Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų išdėstymas. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Kolonos apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Naudojimo apkrovos. Apkrovos. Nuolatinės apkrovos. Stogo apkrovos. Sienos apkrovos. Kolonos apkrova. Kintamosios apkrovos. Vėjo apkrova. Sniego apkrova. Naudojimo apkrovos. Santvaros elementų ir mazgų projektavimas. Santvaros įrąžų nustatymas. Santvaros elementų projektavimas. Santvaros apatinės juostos projektavimas. Santvaros viršutinės juostos projektavimas. Santvaros spyrių projektavimas. Santvaros elementų skerspjūvių unifikavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Santvaros mazgų skaičiavimas. Santvaros montažinio mazgo proektavimas. Santvaros atraminio mazgo projektavimas. Santvaros mazgų konstravimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos skerspjūvio nustatymas. Kolonos apačios projektavimas. Pado matmenų parinkimas. Traversos matmenų parinkimas. Kolonos galvenos projektavimas. Grafinė dalis: Plieninių konstrukcijų (santvarų, kolonų, ryšių) išdėstymo schemos plane, pjūvyje). Santvaros gamybos brėžiniai. Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų kursinis projektas (3)Projektuojamas vienanavis pramoninis pastatas.Aiškinamasis raštas. Profiliuoto pakloto parinkimas. Apkrovos. Santvaros nuolatinė apkrova. Sniego apkrova. Vėjo apkrova. Kolonos nuolatinė apkrova. Santvaros projektavimas. Santvaros strypų įrąžos. Santvaros strypų projektavimas. Apatinės juostos strypų projektavimas. Tempiamų tinklelio strypų projektavimas. Gniuždomų tinklelio strypų 20, 22 projektavimas. Viršutinės juostos strypų projektavimas. Statramsčio projektavimas. Santvaros strypų suvestinė. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Ekscentriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Kolonos jungimo prie pamato mazgo projektavimas. Santvaros mazgų projektavimas. Priedai (.dwg bylos: Konstrukcijų išdėstymo planas, Kolona, Santvara). Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų, technologijos ir šildymo kompleksinis kursinis projektasAiškinamasis raštas. Sijyno komponavimas. Pakloto ir šalutinės sijos parinkimas 1 variantas. Apkrovos. Lakšto pakloto projektavimas. Pakloto sijos skaičiavimas. Įrąžos. Skaičiuojamasis sijos atsparumo momentas. Ekonomiškumo sąlyga. Standumo sąlygos tikrinimas. Pakloto ir šalutinės sijos parinkimas 2 variantas. Apkrovos. Lakšto pakloto projektavimas. Pakloto sijos skaičiavimas. Įrąžos. Skaičiuojamasis sijos atsparumo momentas. Ekonomiškumo sąlyga. Standumo sąlygos tikrinimas. Šalutinės sijos parinkimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Apkrovos. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Pasirinktas sijos skerspjūvis. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Ekonomiškumo sąlygos tikrinimas. Pagrindinės sijos suvirinimo siūlų skaičiavimas. Sijos vietinių įtempimų tikrinimas (lokaliniai įtempimai. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės stiprumas (skaičiuojamieji lyginamieji įtempiai) pagal [1] 69 puntą. Pagrindinės sijos atraminių dalių projektavimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrovos nustatymas. Kolonos skaičiuojamojo ilgio nustatymas. Dvitejo skerspjūvio, kolonos skaičiavimas. Kolonos gelvenos projektavimas. Atrėmimo staliuko projektavimas. Kolonos bazės projektavimas(šarnyrinė jungtis su pamatu). Lenkiamieji momentai plokštėje sukelti reaktyvinio slėgio. Kertinės siūlės jungiančios kolonos liemenį prie pado plokštės. Inkariniai varžtai. Priedai (bak ir dwg bylos). Skaityti daugiau
Metalinių konstrukcijų, technologijos ir šildymo kompleksinis kursinis projektas: Metalo konstrukcijos, Technologija ir ŠildymasI dalis. Metalo konstrukcijos. Aiškinamasis raštas. Projekte suprojektuotas metalinio karkaso pastato rėmas. Šalutinės sijos projektavimas. Pagrindinės sijos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Mazgų projektavimas. II dalis. Technologija. Aiškinamasis raštas. Projekte aprašyti pastato kolonų, pagrindinių sijų ir šalutinių sijų montavimo darbai. Informacinė bazė. Projektiniai duomenys pagal konstrukcijų skaičiavimo užduotį. Technologinės kortelės projektavimas. Technologinės kortelės paskirtis. Mechanizmų bei įrangos parinkimas. Karkaso montavimo darbų technologijos aprašymas. Įrangos parinkimas. Darbo sąnaudų ir užmokesčio skaičiavimai. Darbo sąnaudų skaičiavimas materialinių ir techninių išteklių skaičiavimas. Montavimo darbų savikaina. III dalis. Šildymas. Aiškinamasis raštas. Projektuojamas 5 aukštų, metalinio karkaso, administracinės paskirties pastatas Vilniaus mieste. Šildymas. Išorinės sienos šilumos izoliacijos storio nustatymas. Atitvarų norminių šilumos perdavimo koeficientų skaičiavimas. Pastato projektinių savitųjų šilumos nuostolių skaičiavimas. Savitieji šilumos nuostoliai per atitvaras. Savitieji vėdinimo šilumos nuostoliai. Savitieji šilumos nuostoliai. Pastato projektinės šilumos šaltinio galios skaičiavimas. Projektinio šilumos poreikio pastato šildymui skaičiavimas. Šildymo prietaisų parinkimas. Vėdinimas. Oro kiekio skaičiavimas. Vėdinimo sistemos ortakio skersmens nustatymas. Techniniai – ekonominiai skaičiavimai. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos šildymui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos vėdinimui. Metinis šilumos poreikis ir išlaidos karšto vandens tiekimui. Skaičiuotųjų sistemų medžiagų ir įrenginių žiniaraštis. Priedai: Darbų vykdymo grafikas, Darbų saugos reikalavimai, .dwg bylos: Pastato planas ir išilginis pjūvis, Konstrukciniai mazgai ir medžiagų žiniaraščiai, Kolona, Pagrindinė sija, Šalutinė sija, Pirmo aukšto ir rūsio planai, Šildymo sistemos aksonometrija, Pastato metalinių konstrukcijų montavimo technologinė kortelė). Skaityti daugiau
Metalo apdirbimo įmonės elektros sistemaĮmonės elektros sistemos kursinis projektas. Įžanga. Įmonės elektros tinklo schemos sudarymas. Darbo užduotis. Schemos tipo parinkimas. Tinklo posistemės parinkimas. Skirstomųjų punktų ir srovėlaidžių išdėstymas. Projekto apkrovų skaičiavimas. Kabelių maitinančių atskirus elektros imtuvus parinkimas. Magistralinių galios tinklo kabelių parinkimas. Galios tinklo apsaugos aparatų parinkimas. Apsaugos aparatai magistraliniams kabeliams. Paskirstymo įrenginių parinkimas. Reaktyviosios galios kompensavimas. Galios transformatoriaus parinkimas. Įvadinio kabelio parinkimas. Įvadinio instaliacinio galios jungiklio parinkimas. Srovės transformatorių ir elektros energijos skaitiklio parinkimas. Galios tinklo įtampos nuostoliai. Išvados. Skaityti daugiau
Metalo gaminių eksporto iš Lietuvos analizė: būklė, problemos, perspektyvosĮvadas. Metalo gaminių eksporto bei importo analizė. Lietuvos eksporto būklės analizė. Metalo ir metalo gaminių pramonės SSGG analizė. Metalo gaminių eksporto analizė. Metalo gaminių eksporto balansas. Metalo gaminių eksporto dinamika. Metalo gaminių eksporto problemos. Metalo gaminių eksporto perspektyvos. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Metalo konstrukcijos projektavimasAiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės pastovumo tikrinimas. Sijos sienelės stiprumo sąlygos tikrinimas. Juostos pastovumo tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos jungimo prie kolonos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Grafinė dalis. Skaityti daugiau
Metalo konstrukcijų projektavimasAiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas (pirmas variantas). Apkrovos. Šalutinių sijų reikalingo stiprumo įvertinimas. Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Lenkiamasis monetas. Šlytis. Standumo sąlygos tikrinimas (tinkamumo ribinis būvis). Įlinkis. Parinktų sijų masė pastate. Šalutinių sijų projektavimas (antras variantas). Apkrovos. Šalutinių sijų reikalingo stiprumo įvertinimas. Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Lenkiamasis monetas. Šlytis. Standumo sąlygos tikrinimas (tinkamumo ribinis būvis). Įlinkis. Parinktų sijų masė pastate. Sijyno kompanavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos stiprumo įvertinimas. Šalutinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Lenkiamasis monetas. Šlytis. Standumo sąlygos tikrinimas(tinkamumo ribinis būvis). Įlinkis. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas ir skerspjūvio parinkimas. Elemento klupamoji galia. Kolonos klupamoji galia z-z ašies atžvilgiu. Mazgų projektavimas. Pakloto sijos ir pagrindinės sijos mazgas. Sijos atraminių dalių projektavimas. Kertinės virintinės siūlės skaičiuotinės laikomosios galios pagrindinei sijai skaičiavimas. Kertinės virintinės siūlės skaičiuotinės laikomosios galios šalutinei sijai skaičiavimas Kolonos ir pamato mazgas (bazė). Centriškai gniuždomos kolonos pėdos projektavimas. Kertinės siūlės jungiančios koloną prie pado plokštės statinio nustatymas. Kertinės virintinės siūlės skaičiuotinės laikomosios galios nustatymas. Inkarinių varžtų parinkimas. Skaityti daugiau
Metalo pjovimo žirklėsMašinų ir mechanizmų teorijos kursinis darbas. Metalo pjovimo žirklės. Įrenginio schema ir veikimo principas. Svirtinio mechanizmo struktūrinė analizė. Svirtinio mechanizmo sintezė. Svirtinio mechanizmo įėjimo grandies nustatymas. Svirtinio mechanizmo dinaminė analizė ir sintezė. Dinaminės analizės tikslas ir uždaviniai. Svirtinio mechanizmo charakteristikos. Mechanizmo situacijos ir surinkimo varianto apibūdinimas. Išėjimo grandies išorinė apkrova. Mechanizmo apibendrintoji koordinatė. Mechanizmo dinaminis modelis ir judesio lygtis. Mechanizmo dinaminio modelio parametrų skaičiavimas. Mechanizmo dinaminė sintezė. Rezultatų palyginimas. Svirtinio mechanizmo kinematinė analizė. Kinematinės analizės tikslas ir uždaviniai. Mechanizmo kinematinės analizės tikslas planų metodu. Greičių planas mechanizmo darbinėje padėtyje. Pagreičių planas mechanizmo darbinėje padėtyje. Greičių planas mechanizmo pradinėje padėtyje. Pagreičių planas mechanizmo pradinėje padėtyje. Mechanizmo kinematinė charakteristikos nustatymas analiziniu metodu. Mechanizmo padėties ir perdavimo funkcijos. Mechanizmo kinematinė analizė panaudojant vektorių daugiakampius. Rezultatų palyginimas. Skaityti daugiau
Metalų apdirbimas ir technologijosReversiniai mechanizmai. Vidinio šlifavimo staklės. Profilinio šlifavimo staklės. Programinių staklių klasifikavimas. Interpoliacijos formuojant kontūrą. Staklių rogių judėjimas. Žingsninio variklio pavara. Selsinas. Induktosinas. Optinis tinklelis. Įrankių ilgio matavimas. Programinių staklių funkcijų analizė. Skaityti daugiau
Metalų prekybos biržosĮvadas. Darbo tikslas: išanalizuoti metalų biržų veiklos ypatumus. Prekių biržų veiklos pagrindai. Seniausių Europos biržų susikūrimo reikšmė ir tikslai. Ateities prekių atsiradimo priežastys. Arbitražas ir spekuliacija: skirtingų rinkų sąveika. Londono metalų biržos analizė. Londono metalų biržos istorija. Londono metalų biržos paslaugos. Tauriųjų metalų kainų dinamika 2008 metais. Aukso ir auksinių akcijų paklausa. Išvados. Skaityti daugiau
Meteorologinės skrydžių sąlygos debesyse ir jų poveikis skrydžių saugumuiDebesys, debesodara. Debesų klasifikacija. Debesų aukštis. Matomumas. Apledėjimas debesyse. Sąlygos ir apledėjimo priežastys. Orlaivių apledėjimas. Ledo nusėdimo rūšys. Apledėjimo intensyvumas. Apledėjimo poveikis orlaiviui. Informacija įgulai. Rekomendacija įgulai. Perkūnija. Perkūnijos vystymosi stadijos. Perkūnijos poveikis aviacija. Informacija pilotams. Rekomendacijos įgulai. Turbulencija. Turbulencijos intensyvumas. Informacija įgulai. Rekomendacijos įgulai. Orlaivių elektrinimas. Dažniausi elektrinimo atvejai. Sinoptinės sąlygos, palankios orlaivių elektrinimuisi. Meteorologinės sąlygos palankios orlaivio elektrinimuisi. Elektrinimasis orlaivio dalims atskirai. Išvados. Priedas. Meteorologinės prognozės ir jų paskirtis. Skaityti daugiau
......