Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Medinės konstrukcijos (5)Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Pastato skersinis pjūvis. Apkrovų surinkimas. Stogo konstrukcijų 1 m2 svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. Pakloto skaičiavimas. Ilginio skaičiavimas. Ilginio sandūros skaičiavimas. Klijuotinio skerspjūvio dvišlaitės sijos projektavimas. Sijos normalinių įtempimų tikrinimas. Sijos tangentinių įtempimų tikrinimas. Sijos stiprumo plėšimui skersai pluoštų tikrinimas. Sijos pastovumo tikrinimas. Sijos įlinkio skaičiavimas. Sijos atraminio padėklo projektavimas. Brėžiniai. Skaityti daugiau
Medinės konstrukcijos (6)Medinių konstrukcijų kursinis projektas. Užduotis. Aiškinamasis raštas. Konstrukcijų parinkimas ir išdėstymas. Santvaros geometrinių dydžių apskaičiavimas. Stogo elementų skaičiavimas. Sniego apkrovos skaičiavimas Lentų pakloto skaičiavimas. Ilginio skaičiavimas. Ilginio sandūros ir prijungimo skaičiavimas. Krūvių segmentinės santvaros mazguose skaičiavimas. Įrąžos veikiančios santvaros elementuose. Santvaros elementų skerspjūvių apskaičiavimas ir parinkimas. Viršutinės juostos projektavimas. Viršutinės juostos geometrinės charakteristikos. Apatinės juostos projektavimas Spyrių projektavimas. Tarpinės viršutinės juostos mazgas B. Kraigo mazgas. Skaityti daugiau
Medinių konstrukcijų projektavimasAiškinamasis raštas. Stogo konstrukciją veikiančių apkrovų skaičiavimas. Nuolatinių apkrovų skaičiavimas. Laikinųjų apkrovų skaičiavimas. Pakloto projektavimas. Pakloto apkrovimo variantas. Ilginio projektavimas. Medinės klijuotos sijos projektavimas. Sijos tikrinimas pagal tinkamumo ribinį būvį. Sijos atraminis mazgas. Skaityti daugiau
Medinių konstrukcijų projektavimas (2)Projektuojamas pastatas: matmenys: 17x38,4m. pastato stogas šiltas, dvišlaitis. Medinės klijuotos sijos ir ilginių projektavimas. Aiškinamasis raštas. Skaičiuojamoji dalis. Stogo konstrukciją veikiančių apkrovų skaičiavimas. Stogo konstrukcijos savasis svoris. Sniego apkrova. Montažinė apkrova. pakloto projektavimas. ilginio projektavimas. ilginio lentų sandūros skaičiavimas. medinės klijuotos sijos projektavimas. Kraigo zona. Atraminė zona. Plokščios formos pastovumas. Sijos įlinkio skaičiavimas. Ryšių sijos gniuždomoje briaunoje skaičiavimas. Priedai (.dwg bylos: Medinės stogo konstrukcijos). Skaityti daugiau
Medžiagų valdymasĮvadas. Medžiagų valdymo apibūdinimas. Medžiagų valdymo uždaviniai ir tikslai. Medžiagų valdymo administravimas ir kontrolė. Tikslinės kokybės valdymas. Visuminės kokybės valdymas. Atvirkštinė logistika. Medžiagų poreikio planavimo sistemos. Išvados. Skaityti daugiau
Meilės ir susižavėjimo problemiškumas paauglystėjeĮvadas. Taigi, kas yra toji meilė ir susižavėjimas? Savanaudiška ir brandi meilė. Įsimylėti iš pirmo žvilgsnio ar pagalvoti? Meilė iš pirmo žvilgsnio. Uždelsta trauka. Iš bičiulių – į mylimuosius. Nuo neapykantos iki meilės. Kaip atpažinti meilę? Simpatija ar meilė? Keletas meilės istorijų. Meilės pasaka ir realybė. Išvados. Skaityti daugiau
Meksikos peso kurso kitimas 2006 metų sausio 1-vasario 24 dienomisPratarmė. Probleminės srities aprašas. Modelio formulavimas. Arima modelio sudarymas. ACF ir PACF reikšmių apskaičiavimas. Pirmojo laipsnio skirtuminės lygties reikšmių apskaičiavimas. Modelio identifikavimas. Modelio koeficientų įvertinimas. Prognozuojamų reikšmių skaičiavimas. Liekamųjų paklaidų apskaičiavimas. Stebinių analizė. Stacionarumo tikrinimas. Išskirties įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Melioracijos projekto GIS duomenų bazėDuomenų šaltiniai ir jų kokybės įvertinimas. Melgis specifikacija ir duomenų bazės struktūra. Duomenų bazės tematinių sluoksnių pildymas vektorizuojant skenuotą melioracijos projektą. Melioracijos projekto tematinių žemėlapių parengimas spausdinimui. Melioracijos projektas su sausinimo tinklu ir vandens telkiniais bei apsauginėmis zonomis. Melioracijos projekto skaitmeninis reljefo modelis su kai kuriais MELGIS tematiniais sluoksniais. Nuolydžio žemėlapis su erozijai pavojingomis vietomis. Laisvai pasirinktas tematinis žemėlapis. Laisvai pasirinktas tematinis žemėlapis. Skaityti daugiau
Meninės ir pažinimo kompetencijų tyrimas ir rezultatų analizė priešmokykliniame amžiujeĮvadas. Teorinė dalis. Mokyklinė branda. Šiuolaikinė brandumo mokyklai samprata. Brandumo mokyklai komponentai. Vaiko rengimas mokyklai. Kompetencijos ir jų ugdymas. Tyrimo rezultatai ir jų analizė. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Menu planningDarbas anglų kalba. Valgiaraščio sudarymas. Task 1. Menu planning. The method of cooking. Vegetarian option. Task 2. Nutritional factors and healthy diet. Task 3. College function. Conclusion. Skaityti daugiau
Mergers and acquisitions (2)Darbas anglų kalba. Susijielimai ir įsigijimai - įmonių strategijos. Course project of investment management subject. Introduction. The basic forms of mergers and acquisitions (M&A). Merger or consolidation. Acquisition of stock. Acquisition of assets. Classification scheme. Note on takeovers. Value creation chain in mergers and acquisitions. Value creation in mergers and acquisitions – a conceptual framework. Internal and external resources in mergers and acquisitions. Capabilities and key success factors in mergers and acquisitions. Soft key success factors. Hard key success factors. Value drivers in mergers and acquisitions. Impact of cultural differences on mergers and acquisitions. Disadvantages of mergers and acquisitions. Skaityti daugiau
Merkio upės ir jos baseino morfometriniai rodikliai bei geografinės sąlygosSausumos hidrologijos kursinis projektas. I dalis. Gamtinės sąlygos. Trumpas fizinių – geografinių sąlygų aprašymas. Merkio upės baseino geografinė padėtis, jo dydis, forma ir kiti duomenys. Merkio upės priklausomumas Nemuno baseinui. Upės, jos intakų ir ežerų hidrografinis aprašymas. Reljefas. Dirvožemiai ir geologinės sąlygos. Augmenija (žemės ūkio naudmenų ir miškų plotai). Trumpa baseino klimatinė charakteristika. Vagos morfometrinės charakteristikos. Dabartinis upės ūkinis panaudojimas (esami hidrotechnikos statiniai, jų paskirtis). Hidrologiniai duomenys. Esami vandens matavimo postai. Hidrologiniai duomenys. II dalis. Debitų kreivės q = f(h) sudarymas. Vandens debitų hidrogramos sudarymas. Daugiamečio laikotarpio pagrindinių hidrologinių charakteristikų skaičiavimas. Upės - analogo skaičiavimas. Nuotėkio pasiskirstymas per metus, skaičiavimai turint ilgalaikius hidrologinių stebėjimų duomenis. Išvados. Skaityti daugiau
Mėsos faršo maišyklių konstrukciniai priežiūros ypatumaiĮvadas. Maišymo proceso įvertinimas, maišytuvų paskirtis. Maišytuvai su vertikaliu kubilu. Maišytuvas su sukamu vertikaliu kubilu ir nejudančia mente. Maišytuvas su sukamu kubilu ir sukamomis mentėmis. Maišytuvai su horizontaliu kubilu. Nepertraukiamo veikimo maišytuvai. Valciniai maišytuvai. Maltos mėsos maišytuvai. Konstrukcinių ir kinematinių parametrų pagrindimas. Išvada. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Mėsos gaminių (dešrų) technologija: perdirbimas, laikymasĮvadas. Mėsos gaminių (dešrų) klasifikacija. Mėsos gaminių (dešrų) asortimentas. Virtos dešros. Virtos dešrelės ir sardelės. Kepeninės dešros ir paštetai. Kraujinės dešros. Slėgtainiai. Virtos rūkytos dešros ir dešrelės. Rūkytos dešros. Mėsos gaminių (dešrų) technologinės schemos bei jų laikymo. Taisyklės. Virtų dešrų gamybos technologinė schema. Virtų dešrelių ir sardelių technologinė schema. Karštai rūkytų dešrų gamybos technologinė schema. Virtų rūkytų dešrų gamybos technologinė schema. Šaltai rūkytų dešrų gamybos technologinė schema. Kraujinių dešrų gamybos technologinė schema. Slėgtainių gamybos technologinė schema. Kepeninių dešrų ir paštetų gamybos technologinė schema. Vytintos dešros. Dešroms gaminti naudojami įrenginiai. Dešrų gamybos veterinarinė–sanitarinė kontrolė. Perdirbimo įmonės Lietuvoje gaminančios mėsos gaminius (dešras). AB "Krekenavos agrofirma". Dešrų jusliniai kokybės reikalavimai. Dešrų ydos. Lietuvos mėsos gaminių standartas LST 1919:2003. Bendrieji reikalavimai. Pakavimas. Ženklinimas. Priėmimas. Tyrimo metodai. Gamintojo garantija. Išvados. Skaityti daugiau
Metaduomenų panaudojimas turinio valdymo sistemoseTradicinės turinio valdymo sistemos. Pagrindinės TVS sudedamosios dalys. Turinio organizavimas. Temų žemėlapiai. Pagrindinės sąvokos. Turinio organizavimas, naudojant temų žemėlapius. Sistemos architektūra. Metaduomenų sistemos/ Turinio saugyklos protokolas. Sistemos teikiama nauda. Svetainės kūrimas. Ontologijos kūrimas. Metaduomenų kūrimas naudojant ontologiją. Tinklalapio navigacijos organizavimas naudojant metaduomenis. Išvados. Skaityti daugiau
Metalai bei mineralai Juditos Vaičiūnaitės kūrybojeĮvadas. Juditos Vaičiūnaitės kūrybos deimantai. Trumpa temų diferenciacijos apžvalga Juditos Vaičiūnaitės kūryboje. Metalai bei mineralai literatūros kontekste. Auksinės bei sidabrinės Juditos Vaičiūnaitės eilės. Pabaigos žodis. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijosPagrindinės sijos įrąžų skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio skaičiavimas. Pagrindinės sijos skerspjūvio keitimas. Tangentinių ir redukuotųjų įtempimų tikrinimas. Juostinių siūlių skaičiavimas. Sienelės standinimas standumo briaunomis. Montavimo sandūra. Atraminės standumo briaunos. Sijų prijungimas. Ištisinės kolonos skerspjūvio skaičiavimas. Kolonos viršūnės skaičiavimas. Kolonos bazės plokštės skaičiavimas. Traversos skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (10)Aiškinamasis raštas. Karkaso komponavimas. Apkrovų nustatymas. Pradiniai duomenys. Šalutinės sijos apkrovos. Pirmas variantas. Antras variantas. Pagrindinės sijos apkrovos. Pirmas variantas. Antras variantas variantas. Sijų ir kolonų įražų nustatymas. Šalutinės sijos įrąžos. Šalutinės sijos įrąžos pirmas variantas. Šalutinės sijos įrąžos antras variantas. Pagrindinės sijos įrąžos. Kolonos įrąžos. Sijų elementų projektavimas. Šalutinės sijos projektavimas. Reikiamas atsparumo momentas. Sijos skerspjūvio klasė ([2] 5.5 punktas). Skerspjūvio lentynos klasė. Skerspjūvio sienelės klasė. Bendra skerspjūvio klasė. Skaičiuotinė lenkiamoji galia. Šlyjamoji galia. Lupamoji galia lenkiant. Sijos įlinkio skaičiavimas. Išvados. Pagrindinės sijos projektavimas. Reikiamas atsparumo momentas. Sijos skerspjūvio klasė ([2] 5.5 punktas). Skerspjūvio lentynos klasė. Skerspjūvio sienelės klasė. Bendra skerspjūvio klasė. Skaičiuotinė lenkiamoji galia. Šlyjamoji galia. Sijos klupamoji galia lenkiant. Sijos įlinkio skaičiavimas. Išvados. Sijų mazgų projektavimas. Šalutinės ir pagrindinės sijos mazgo projektavimas. Varžtų ir plokštelės geometrinės charakteristikos. Įrąžos. Kerpamoji galia. Glemžiamoji galia. Kertinės siūlės skaičiavimas. Pagrindinės sijos kolonos mazgo projektavimas. Varžtų ir plokštelės geometrinės charakteristikos. Įrąžos. Kerpamoji galia. Glemžiamoji galia. Kertinės siūlės skaičiavimas. Centriškai gniuždomos dėžinio skerspjūvio kolonos pėdos skaičiavimas. Inkarinių varžtų skaičiavimas. Suvirinimo siūlės laikomoji galia. Tėjinio galinio elemento laikomoji galia. Išvados. Kolonos projektavimas. Kolonos projektavimas. Reikiamas inercijos momentas. Skerspjūvio klasė. Skerspjūvio sienelės klasė. Gniuždomos kolonos klumpamosios galios skaičiavimas. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (2)Normalaus sijyno skaičiavimas. 1 sijynas, 2 sijynas. Sudėtingo sijyno skaičiavimas. Šalutinės sijos skaičiavimas. 4 sijynas. Pakloto sijos skaičiavimas. Techniniai – ekonominiai sijynų rodikliai. Skaityti daugiau
Metalinės konstrukcijos (5)Aiškinamasis raštas. Šalutinių sijų projektavimas. Sijyno komponavimas. 1 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. 2 variantas. Šalutinių sijų skaičiavimas. Sijyno komponavimo parinkimas. Pagrindinių sijų projektavimas. Įrąžų nustatymas. Pagrindinės sijos skerspjūvio parinkimas. Parinktos sijos stiprumo tikrinimas. Standumo sąlygos tikrinimas. Sijos bendrasis pastovumas. Sijos sienelės pastovumo tikrinimas. Sijos sienelės stiprumo sąlygos tikrinimas. Juostos pastovumo tikrinimas. Šalutinių sijų jungimo prie pagrindinių projektavimas. Pagrindinės sijos jungimo prie kolonos projektavimas. Centriškai gniuždomos kolonos projektavimas. Apkrova. Skaičiuojamasis ilgis. Kolonos skaičiavimas. Bazės projektavimas. Skaityti daugiau
......