Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Mašinų elementai (18)Mašinų elementų kursinis darbas. Užduotis. Suprojektuoti cilindrinį reduktorių. Reduktorių suka elektros variklis kurio galingumas P=11 kw,apsisukimų dažnumas n=920 aps/min, darbo transporterio greitis v= 3,8 m/s, būgno skersmuo D=210 mm. Kinematiniai skaičiavimai. Randame didžiojo krumpliaračio veleno apsisukimų dažnuma (aps/min). Randame perdavimų skaičių. Randame pirmojo veleno sukimo momentą (Nm). Antrojo veleno sukimo momentas (Nm). Skaičiuojame kontaktinius įtempius (MPa). Randame leistiną įtempį (MPa). Pavaros parametrai. Skaičiuojame tarpašinį atstumą (mm). Parenkame normalinį kabinimo modulį (mm). Nustatome krumpliaračių pločius (mm). Nustatome krumplių skaičių. Patiksliname perdavimo skaičių. Apskaičiuojame krumpliaračių skersmenis (mm). Pavaros apskritiminis greitis (m/s). Nustatomas pavaros pločio koeficientas pagal skersmenį. Patikriname skaičiavimus pagal kontaktinius įtempimus (MPa). Jėgos, veikiančios sukabinime. Apskritiminės jėgos tarpusavyje lygios (N). Radialinės jėgos Fr (N). Ašinės jėgos Fa (N). Velenų projektavimas. Greitaeigio (pirmojo) veleno matmenys (mm). Lėtaeigio (antrojo) veleno matmenys (mm). Guolio tipo parinkimas. Guolių apkrovimo skaičiavimas. Skaičiuojame greitaeigio (pirmojo) veleno guolių apkrovimą. Guolių ilgaamžiškumo patikrinimas. Pleištų parinkimas ir patikrinimas. Parenkame ir patikriname prizminį pleištą. Movų pasirinkimas. Skaityti daugiau
Mašinų elementai (19)Įvadas. Kinematiniai skaičiavimai. Elektrinio variklio parinkimas. Pavaros parametrų skaičiavimas. Reduktoriaus stiprumo skaičiavimas. Medžiagos parinkimas. Atstumas tarp ašių. Pagrindiniai sliekinės pavaros parametrai. Pagrindiniai sliekračio parametrai. Pagrindiniai slieko matmenys. Patikrinamasis pavaros skaičiavimas. Veleno orientaciniai skaičiavimai. Sliekračio didžių projektavimas. Jėgos ir momentai, veikiantys sliekinėje pavaroje. Guolių parinkimas. Sliekinės pavaros šiluminis skaičiavimas. Sliekinės pavaros tepimas. Trapecinio diržo pavaros skaičiavimas. Kietos movos projektavimas. Priedai (specifikacija, .dwg bylos: Surinkimo brėžinys, Sliekinė pavara, Sliekas, Sliekratis, Velenas, Dangtelis). Skaityti daugiau
Mašinų elementai (2)Užduotis. Įvadas. Variklio ciklograma. Elektros variklio parinkimas. Kinematinis skaičiavimas. Cilindrinio reduktoriaus skaičiavimas. Lėtaeigio laipsnio skaičiavimas. Greitaeigio laipsnio skaičiavimas. Reduktoriaus pagrindinių parametrų suvestinė (lentelė). Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Krumpliaračių konstrukciniai matmenys. Reduktoriaus korpuso ir dangčio elementų matmenys. Kylinio diržo pavaros skaičiavimas. Reduktoriaus eskizinio komponavimo pirmasis etapas. Guolių parinkimas. Varantysis velenas. Tarpinis velenas. Varomasis velenas. Reduktoriaus eskizinio komponavimo antrasis etapas. Patikslintas velenų skaičiavimas1. Varantysis velenas. Tarpinis velenas. Varomasis velenas. Pleištų stiprumo patikrinimas. Tepalo parinkimas. Reduktoriaus surinkimas. Ekologinės sąlygos. Eksploatacinės sąlygos. Paveikslėliai, lentelės, schemos. Skaityti daugiau
Mašinų elementai (6)Užduoties analizė. Reikalavimų pagrindimas. Techninė užduotis. Sprendimų principų pasiūlymas. Pavaros matmenų nustatymas. Sraigto – veržlės pavaros skaičiavimas. Variklio parinkimas. Sliekinio veleno skaičiavimas. Sliekračio veleno matmenų skaičiavimas. Sliekinio reduktoriaus skaičiavimas. Guolių esančių ant slieko ir sliekračio velenų skaičiavimas. Sliekinio reduktoriaus matmenų skaičiavimas. Sraigto veleno matmenų skaičiavimas. Detalių sprendimų parinkimas. Suleidimų parinkimas. Matmenų grandinės. Pavaros tepimas. Antikorozinės priemonės. Darbo sauga. Gaminio eksploatacija. Skaityti daugiau
Mašinų elementai (9)Užduoties analizė. Reikalavimų pagrindimas. Techninė užduotis. Pavaros matmenų nustatymas. Sraigto – veržlės pavaros skaičiavimas. Variklio parinkimas. Sraigto veleno matmenų skaičiavimas. Sraigto veleno stiprumo patikrinimas. Guolių, esančių ant sraigto veleno ilgaamžiškumo skaičiavimas. Suleidimų parinkimas. Matmenų grandinės. Pavaros tepimas. Antikorozinės priemonės. Darbo sauga. Gaminio eksploatacija. Skaityti daugiau
Mašinų elementai ir mechanizmaiCentrinio skriejiko slankiklio mechanizmo metrinė sintezė. Išėjimo grandies poslinkių diagramos sudarymas. Poslinkių diagramos grafinis diferencijavimas. Elektros variklio parinkimas ir kinematinis skaičiavimas. Reduktoriaus skaičiavimas. Reduktoriaus pagrindinių parametrų suvestinė lentelė. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Krumpliaračių konstrukciniai matmenys. Reduktoriaus korpuso ir dangčio elementų matmenys. Grandinės pavaros skaičiavimas. Guolių parinkimas. Skaityti daugiau
Mašinų elementai: Žiauninis trupintuvasMašinų elementų kursinis projektas. Įvadas. Žiauninis trupintuvas. Skriejiklio – svirties mechanizmo analizė. Mechanizmo pradinės grandies padėtis. Greičių planas. Pagreičių planas. Mechanizmo pradinės grandies padėtis. Kinematiniai skaičiavimai ir elektros variklio parinkimas. Kūginės krumplinės perdavos projektavimas. Medžiagos ir terminio apdirbimo parinkimas. Leistinųjų įtempių skaičiavimas. Varomojo krumpliaračio išorinio dalijamojo apskritimo skersmens skaičiavimas. Orientaciniai krumpliaračių matmenys. Perdavos modulis. Krumplių skaičiai. Galutiniai krumpliaračių geometriniai matmenys. Jėgos, veikiančios susikabinime. Krumplių lenkiamojo stiprumo tikrinimas Kontaktinio stiprumo tikrinimas. Projektinis reduktoriaus velenų skaičiavimas ir guolių parinkimas. Varantysis velenas. Varomasis velenas. Skaityti daugiau
Mašinų elementų kursinis projektasUžduotis: Suprojektuoti mechaninę pavarą akmens skaldei pagal tokią kinematinę schemą. Įvadas. Kinematinis ir Energetinis skaičiavimas. Reduktoriaus skaičiavimas. Orientacinis reduktoriaus velenų skaičiavimas. Reduktoriaus korpuso ir dangčio elementų matmenys. Plokščiadiržės pavaros skaičiavimas. Guolių parinkimas. Patikslintas velenų skaičiavimas. Pleištų stiprumo patikrinimas. Tepimas. Montavimo ir eksploatacijos sąlygos. Darbo sauga ir ekologijos reikalavimai. Skaityti daugiau
Mašinų gamybaĮvadas. Ruošinio parinkimas dviem skirtingiems gamybos tipams. Užlaidų dviem paviršiams analitinis skaičiavimas. Detalės mechaninio apdirbimo kelio projektavimas. Pjovimo režimų ir techninio normavimo dvejoms skirtingų operacijų pakopoms skaičiavimas. Ruošinio pastatymo apdirbimui staklėse schemų sudarymas kiekvienai operacijai. Maršrutinių kortelių ir vienai operacijai operacinės kortelės pildymas. Kursinio darbo išvados. Skaityti daugiau
Mašinų gamybos projektasĮmonės planavimas. Gamybos techninis ir technologinis paruošimas. Detalės gamybos technologinio proceso projektavimas. Detalės technologiškumo analizė. Ruošinio parinkimas. Technologijos procesų parinkimas. Detalės technologinio kelio sudarymas. Technologijos procesų skaičiavimas (darbo sąnaudų, operacijai detalei bei programai skaičiavimas), įrengimų, įtaisų bei įrankių parinkimas. Vieno operacinio proceso parametrų apskaičiavimas. Darbininkų, darbo vietų, įrengimų poreikio, įmonės gamybinių. ir negamybinių padalinių plotų skaičiavimas. Darbo vietų išplanavimas ir komponavimas, įrengimų bei įrangos išdėstymas. Įtaiso projektavimas. Detalės tvirtinimo schemos parinkimas. Įtaiso konstrukcijos parinkimas. 3 Įtaiso konstrukcijos parinkimas. Detalę veikiančių bei tvirtinimo jėgų skaičiavimas. Įtaiso tikslumo skaičiavimas. Įmonės vadybos, darbo organizavimo, saugos ir ekologijos klausimai. Įmonės vadyba ir darbo organizavimas. Darbų sauga įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Mašinų gamybos technologijaBendroji dalis. Įvadas. Detalės ir mazgo aprašymas. Technologinė dalis. Gamybos tipo parinkimas ir pagrindimas. Ruošinio tipo parinkimas ir pagrindimas. Detalės gamybos maršruto – technologijos proceso sudarymas. Operacijų užlaidų, tarpoperacinių matmenų ir tolerancijų skaičiavimas ir parinkimas. Įrengimų parinkimas. Pjovimo režimo ir laiko normų skaičiavimas. Pjovimo režimų ir laiko normų parinkimas likusioms operacijoms. Technologinės dokumentacijos pildymas. Konstruktorinė dalis. Konstruojamo įtaiso aprašymas ir skaičiavimas. Konstruojamo pjovimo įrankio aprašymas ir skaičiavimas. Konstruojamo matavimo (įtaiso) aprašymas ir skaičiavimas. Skaityti daugiau
Mašinų gamybos technologijos (3)Įvadas. Kursinio projekto tikslas įsivaizduojamai įmonei sukurti technologijos procesą gaminiui, kuris yra ekonomiškai perspektyvus. Gaminama detalė yra velenėlis. Įmonės veiklos ypatybės, gamybinė programa, gaminiai, užsakymai. Detalės funkcinė paskirtis ir brėžinio analizė. Detalės technologiškumo analizė. Ruošinio gamybos būdo parinkimas, žaliavų gavimo galimybės. Detalės gamybos technologinio kelio sudarymas. Užlaidų nustatymas. Režimų parinkimas. Įtaiso projektavimas. Pasiekiamo tikslumo analizė. Projekte pasiekiama ekonominė nauda. Išvados. Priedai (22 bylų). Brėžiniai. Skaityti daugiau
Mašinų ir mechanizmų teorija (3)Įvadas. Mechanizmo kinematinė sintezė. Kulisinio mechanizmo struktūrinė analizė. Kulisinio mechanizmo metrinė sintezė. Mechanizmo grafinė – kinematinė analizė. Greičių planai. Pagreičių planai. Kulisinio mechanizmo grafinė kinematika. Gautų rezultatų palyginimas. Krumpliaratinio mechanizmo projektavimas. Krumpliaračių z1 ir z2 sankibos projektavimas. Skaityti daugiau
Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos kursinis projektasMašinų ir prietaisų gamybos technologijos kursinis projektas. Įvadas. Užduotis ir skaičiavimai atlikti pagal metinę programą. Detalės paskirtis. Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Detalės brėžinio ir techninių sąlygų analizė. Mechaninio apdirbimo operacijų analizė. Detalės bazavimo operacijose pagrindimas. Apdirbimo kelio projektavimas. Apdirbimo užlaidų skaičiavimas. Užlaidų ir ribinių matmenų paskaičiavimo, išoriniam paviršiui Ø40H7, rezultatų pateikimas lentelėje. Operacinės technologijos projektavimas, pjovimo režimų ir laiko normų skaičiavimas. Specialus įtaisas. Patikros įtaisas. Įrengimų kiekio skaičiavimas, baro projektavimas. Išvada. Skaityti daugiau
Mašinų ir prietaisų gamybos technologijos kursinis projektas (3)Įvadas. Projekto užduotis – išnagrinėti korpuso – stiklinės tipo detalę, bei sudaryti jos apdirbimo technologiją, paruošos parinkimo, jos mechaninio apdirbimo klausimus. Detalės ruošinio analizė ir parinkimas. Operacijų nuoseklumo ir detalės bazavimo operacijoje pagrindimas. Apdirbimo užlaidų skaičiavimas. Pjovimo rezimų skaičiavimas. Laiko normų skaičiavimas. Specialaus įtaiso – kalibro projektavimas. Dangtelio skyles 52h7 tikslumo sąlygos nagrinėjimas. Įrenginių kiekio skaičiavimas, baro projektavimas. Skaityti daugiau
Mašinų remontasSantrauka. Įvadas. Projekto atlikimo duomenys. Mašinų, traktorių parko sudėtis ir techninė būklė. MTP remontų kiekio nustatymas. Darbo sąnaudų skaičiavimas. Laiko fondų skaičiavimas. Darbininko laiko fondas. Darbo vietos laiko fondas. Įrengimo laiko fondas. Darbo jėgos skaičiavimas. Nagrinėjamo skyriaus įrengimų parinkimas ir ploto skaičiavimas. Sankabų paskirtis jų tipai. Viendiskės sausos sankabos su cilindrinėmis spyruoklėmis. Viendiskės sausos sankabos su membranine spyruokle. Dvidiskės sausos sankabos. Daugiadiskės sankabos. Išcentrinės sankabos. Hidrodinaminės sankabos. Elektromagnetinės sankabos. Sankabų konstrukcija: prispaudimo diskas, varomasis diskas, sankabos gaubtas, išjungimo guolis, mova. Sankabų valdymo įrenginiai. Sankabų eksploatacija, galimi gedimai, jų priežastys, šalinimo būdai. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Mašinų servisasSantrauka. Įvadas. Projektinė dalis. Serviso įmonės zonoje esančių žemės naudotojų sudėtis ir gamybinė techninė charakteristika. Žemės ūkio technikos reikmės augalininkystei mechanizuoti skaičiavimas. Žemės ūkio bendrovėms traktorių reikmės skaičiavimas. Ūkininkams traktorių reikmės skaičiavimas. Serviso įmonei traktorių reikmės skaičiavimas. Traktorių naudojimo planavimas. Žemės ūkio technikos techninės priežiūros organizavimo formos parinkimas. Traktorių periodinės techninės priežiūros skaičiaus ir darbo sąnaudų skaičiavimas. Traktorių periodinės techninės priežiūros skaičiaus nustatymas. Traktorių periodinės techninės priežiūros darbo sąnaudų skaičiavimas. Serviso įmonės užimtumo skaičiavimas. Serviso įmonės gamybinių darbininkų reikmės skaičiavimas. Mašinų priežiūros postų skaičius ir mobilių agregatų skaičiaus skaičiavimas. Technikos kiemo įrenginių skaičiavimas. Dirbtuvės sklypų plotų skaičiavimas. Garažų plotų skaičiavimas. Išvados. Anotacija. Skaityti daugiau
Mašinų serviso įmonės projektasKursinis projektas. Santrauka. Įvadas. Projektinės dalies. Traktorių reikmės ūkiams skaičiavimas. Traktorių reikmės serviso įmonei skaičiavimas. Traktorių naudojimo planavimas. Traktorių TP ir GT organizavimo formos pasirinkimas. Traktorių TP skaičiaus nustatymas. Traktorių TP ir GT darbo sąnaudų skaičiavimas. Gamybinių darbininkų ir mobilių TP ir GT agregatų reikmės skaičiavimas. Traktorių TP ir GT reikalingas įrangos parinkimas. Dirbtuvės patalpų ir pagrindinių pastatų bei kitų įrenginių plotų skaičiavimas. Išvados. Anotacija. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktikaSuleidimas su įvarža. Pereinamasis suleidimas. Riedėjimo guolių suleidimai. Kiti cilindrinių sujungimų suleidimai. Darbinių kalibrų pagaminimo matmenys. Srieginio sujungimo ir pleištinio sujungimo suleidimai. Skaityti daugiau
Matavimų teorija ir praktika (12)Apskaičiuoti lygiems cilindriniams sujungimams 13 – 14 suleidimą su tarpu arba įvaržą. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti išardomam centruojančiam cilindriniam sujungimui 3-5 pereinamą sukeidimą. Apskaičiuoti tarpų ir įvaržų tikimybę. Nubraižyti tolerancijų laukų schemą. Apskaičiuoti ir pagrįsti riedėjimo guolių suleidimus 10 – 11 – 13. Nubraižyti tolerancijos laukų schemą. Parinkti suleidimus kitiems cilindriniams sujungimams ir nubraižyti tolerancijos laukų schemas. Apskaičiuoti darbinių kalibrų pagaminimo matmenis cilindriniam sujungimui. Nubraižyti tolerancijos laukų schemas ir kalibrų eskizus. Nubraižyti pleištinio sujungimo 13 – 14 tolerancijos laukų išsidėstymo schemas, parinkus atitinkamus suleidimus. Parinkti krumpliaratinei pavarai tikslumo laipsnį, suleidimą, kontrolinių rodiklių kompleksą. Statistiškai apdoroti pateiktus duomenis. Skaityti daugiau
......