Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Marijampolės apskrities visų ūkių bulvių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimasŽemės ūkio statistikos ir prognozavimo kursinis darbas. Įvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai. Bulvių statistinės analizės metodai bei būdai. Bulvių statistinė analizė. Bulvių plotų statistinė analizė. Bulvių derliaus statistinė analizė. Derlių lemenčių veiksnių analizė. Bulvių derlingumo statistinė analizė. Bulvių augimo rezultatų prognozavimas. Bulvių plotų prognozavimas. Bulvių derliaus prognozavimas. Bulvių derlingumo prognozavimas. Išvados. Priedai (11). Skaityti daugiau
Marijampolės apskrities visų ūkių cukrinių runkelių auginimo rezultatų statistinė analizė ir prognozavimasĮvadas. Statistiniai duomenų apie cukrinius runkelius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Cukrinių runkelių statistinės analizės metodai ir būdai. Cukrinių runkelių auginimo rezultatų statistinė analizė. Cukrinių runkelių plotų statistinė analizė Cukrinių runkelių derlingumo statistinė analizė. Cukrinių runkelių bendrojo derliaus. Cukrinių runkelių auginimo rezultatų prognozavimas. Nestacionarios laiko eilutės trukmės prognozė taikant skaičiuoklės Microsoft Excel funkciją ADD trendline. Nestacionarios laiko eilutės neatsitiktinės komponentės kitimo tendencijos nustatymas ir prognozavimas taikant Microsoft Excel duomenų analizės posistemio Data analysis uždavinį Regression. Išvados. Skaityti daugiau
Marketing management process: JSC "G4S Lietuva" and JSC "Likurgas"Darbas anglų kalba. Marketingo planavimo procesas: UAB "G4S Lietuva" ir UAB "Likurgas". Introduction. Marketing management and its process. Theoretical review of marketing management and its processes in the company. Five main philosophies of marketing management. Production concept. Product concept. Selling concept. Marketing concept. Societal marketing. Modern marketing concepts. Viral marketing. Marketing process model. Companies JSC "Group Four Securicor (G4S)" introduction. Marketing management of the "G4S Lietuva". Marketing management of the CJSC "Likurgas". Comparative analysis of marketing management means of CJSC "G4S Lietuva" and CJSC "Likurgas". Conclusion. Skaityti daugiau
Marketing Strategies of Nike, Inc.About the Company. Current Marketing Situation. Political/Legal Changes. Economical Environment. Social Factors. Technological Factors. Opportunity and Issue Analisys. SWOT. BCG growth/share Matrix. Objectives. Marketing Strategies. Target market. Segmentation. Positioning. Product Management. Pricing. Distribution. Marketing Communication. Skaityti daugiau
Marketingas įmonėjeĮvadas. Marketingo samprata. Rinkos analizė. Rinkos galimybių analizė. Rinkos pasirinkimas. Marketingo rinkinys. Produkto politika. Kainos politika. Prekių paskirstymas. Rėmimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketinginiai naujų prekių kūrimo procesaiĮvadas. UAB "Švyturio-Utenos alus" situacijos analizė. Truputis apie "Švyturį". Įmonės situacijos rinkoje tyrimas. Įmonės vidinių galimybių tyrimas. Įmonės naujų prekių kūrimo strategijos formavimas. Naujų prekių kūrimo tikslų išskyrimas. Naujų prekių kūrimo strategijos nustatymas. Idėjų generavimas. Idėjų generavimo šaltiniai. Idėjų generavimo metodų parinkimas. Intuityviniai metodai. Sisteminiai metodai. Sugeneruotų idėjų sąrašas. Idėjų atranka ir patikrinimas. Kas vykdo atranką? Idėjų atrankos kriterijų išskyrimas. Idėjų atrankos būdo parinkimas. Naujos prekės koncepcijos kūrimas. Koncepcijos testo parengimas. Respondentų parinkimas. Apklausos sąlygų nustatymas. Apklausos pravedimas ir rezultatų apibendrinimas. Komercinė rinkų analizė. Bandomasis marketingas. Bandomųjų pavyzdžių testavimas. Rinkos testavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketinginiai naujų prekių kūrimo proceso sprendimai: UAB "Akva"Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės "Akva" situacijos rinkoje tyrimas. Įmonės "Akva" prekių kūrimo strategijos formavimas. Naujų prekių kūrimo tikslų išskyrimas, apibrėžiant rinkas, kurioms gali būti siūloma nauja prekė. Naujų prekių kūrimo strategijos nustatymas. Idėjų generavimas. Idėjų generavimo šaltiniai : išoriniai, vidiniai. Idėjų generavimo metodų parinkimas. Idėjų atranka ir patikrinimas. Komercinė atrinktų idėjų analizė. Bandomasis marketingas. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo analizė: buitinių prekių ir kompiuterių pardavimas UAB "BMS"UAB "BMS" veiklos sritis: kompiuterių gamyba, prekyba programine įranga, raštinės mašinomis ir įranga bei buitiniais elektros prietaisais. Įvadas. UAB "BMS" veiklos apžvalga ir informacinių šaltinių apžvalga. Pardavimų skyriaus metodologiniai principai. Pardavimo pradžia. Poreikių nustatymas. Produkto savybių, privalumų ir naudos pateikimas (SPN). Prieštaravimų atmetimas. Kaip neutralizuoti kliento nepasitenkinimą. Pardavimų procesas pardavimų skyriuje UAB "BMS". Į klientą orientuotas pardavimas BMS prekybos salonuose. Kliento poreikių (situacijos) išsiaiškinimas BMS prekybos salonuose. Atvirų ir uždarų klausimų naudojimas aiškinantis kliento poreikius. Kliento poreikių perfrazavimo metodas BMS prekybos salonuose. BMS pardavimų vadybininkai vadovaujasi šiais teiginiais. Pardavimų eiga BMS prekybos salonuose. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo analizė: prekyba suvenyrais UAB "Suvenyras"Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti, kokios galimybės mažoms specializuotoms parduotuvėms išlikti rinkoje konkurencingomis didiesiems prekybos centrams. Teorinė asortimento formavimo ypatumų analizė. Prekė. Prekių asortimentas. Prekių klasifikavimas. Kaina. Kainų politikos ir tikslų nustatymas. Kaštų poveikis kainai. Kainos nustatymo metodai. Paskirstymas. Paskirstymo kanalai. Rėmimas. Rinka. Suvenyrų asortimento formavimo ypatumų analizė. Įmonės charakteristika. Tyrimo metodologija. Suvenyrų tyrimas. Suvenyrų grupė. Suvenyrų klasifikavimas. Vartotojų tyrimas. Respondentų demografinės, socialinės charakteristikos. Vartotojų elgsenos perkant suvenyrus tyrimo rezultatai. Rinkos tyrimas. Rinkos pozicionavimas ir pardavimų prognozė. Konkurencinės aplinkos tyrimas. Konkurentų analizė. Konkurencinių pranašumų nustatymas. Išvados ir rekomendacijos. Priedas (anketa). Skaityti daugiau
Marketingo aplinka: parduotuvė "Mosaic"Įvadas. Marketingo aplinkos teoriniai aspektai. Marketingo aplinkos samprata. Ekonominė aplinka. Praktinė dalis. UAB "Baltika Grupp" tinklo parduotuvės "Mosaic" ekonominės aplinkos analizė. Įmonės aplinka. Įmonės ekonominė aplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos analizė: "IKI" prekybos sistemaSantrauka. Įvadas. Marketingas. Prekybos marketingas. Marketingo sistema. Marketingo principai. Įmonės marketingo makroaplinka. Įmonės marketingo mikroaplinka. "IKI" marketingas. "IKI" pristatymas. Įmonės ir jos prekių charakteristika. Marketingo aplinkos analizė. Konkurentai. Tiekėjai. Pirkėjai. Politinė-teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Gamtinė (ekologinė) aplinka. Konkurencinė aplinka. Technologinė aplinka. Socialinė-kultūrinė aplinka. Apklausa. Išvados. Priedai. Anketa Skaityti daugiau
Marketingo aplinkos tyrimas: UAB "Baltpark"Įvadas. UAB "Baltpark" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. UAB "Baltpark" marketingo aplinka. Įmonės rinkos segmentavimas. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. Įmonės prekė. Kaina. Paskirstymas. UAB "Baltpark" marketingo aplinkos tyrimas. UAB "Baltpark" rinkos segmentavimo tyrimas. Makroaplinkos tyrimas. Mikroaplinkos tyrimas. Prekės tyrimas. Kainos tyrimas. Paskirstymo tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas. Skaityti daugiau
Marketingo elementai: Utenos mokykla-vaikų darželis "Šaltinėlis"Įžanga. Apie įstaigą. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" vizija. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" misija. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" bendruomenė. Mokyklos—vaikų darželio "Šaltinėlis" finansavimas. Vieta. Fizinis akivaizdumas. Reklama. Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo ypatumai kraujo donorystėjeĮvadas. Rinka kraujo donorystėje. Rinkos ir jų segmentavimas kraujo donorystėje. Vartotojų elgsena kraujo donorystėje. Rėmimas kraujo donorystėje. Komunikacinis procesas kraujo donorystėje. Reklama. Reklamos funkcijos ir klasifikacija kraujo donorystėje. Pozicionavimas kraujo donorystėje. Pardavimo skatinimo tikslai bei jų būdai kraujo donorystėje. Ryšiai su visuomene kraujo donorystėje. Išvados. Priedai(8). Išnašos. Skaityti daugiau
Marketingo kanalo analizė: UAB "Tiekimas"Įvadas. Tyrimo tikslas: įvertinti UAB "Tiekimas" marketingo kanalų sistemą ir jos funkcionavimo principus. Marketingo kanalų sistemos įvertinimas UAB "Tiekimas" pavyzdžiu. Įmonės istorija ir veiklos apibūdinimas. Transportavimo sistemos įvertinimas UAB "Tiekimas". UAB "Tiekimas" krovinių gabenimo paslaugos įvertinimas. Maršrutų planavimas įmonės transportavimo procese. UAB "Tiekimas" ekspedicijos veikla. Marketingo sistemos įvertinimas UAB "Tiekimas". UAB "Tiekimas" klientų aptarnavimas. Užsakymų tvarkymas UAB "Tiekimas". Sandėliavimas UAB "Tiekimas". Atsargų valdymas UAB "Tiekimas". UAB "Tiekimas" informacinės sistemos įvertinimas. Išvados ir rekomendacijos. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: UAB "Fazer kepykla" (2)Įvadas. Trumpa viso plano esmė. Šiame darbe naginėsime UAB "Fazer Kepyklos" marketingo komplekso elementus: prekę, kainą, paskirstymą ir rėmimą. Nagrinėjamos įmonės apžvalga. UAB "Fazer Kepyklos" įmonės marketingo apžvalga. Prekių analizė. Baltos duonos asortimentas. Batonai. "Gardėsio" saldūs gaminiai. Juoda duona. Sumuštinių duonos įvairovė. Prekės asortimentas ir asortimento galimas tobulinimo kryptis. Prekių kainų analizė. Prekių paskirstymo analizė. Prekių rėmimo analizė. Rėmimo veiksmų rūšys. Duonos kelias. Išsipildymo akcija. Vaikų svajonių bandelė. Tiltas į Neringą. Įmonės aplinkos analizė. Rinkos analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Tiekėjai. Konkurentai. Išvados. Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė (SWOT). "Fazer Kepyklos" pristatė tris naujus ruginius produktus. Tikslai ir uždaviniai. Marketingo komplekso elementų sprendimai. Marketingo veiksmų planas (veiksmas, įvykdymo data, atsakingas asmuo, išlaidos). Išvados. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: UAB "Tele2"Įvadas. Paslaugų marketingo ypatumai. Paslaugų teikimo sistema. Marketingo tipai ir funkcijos. Paslaugų kokybė. Kiti paslaugų marketingą sąlygojantys veiksniai. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų kokybės vertinimo kriterijai. Teikėjų ir vartotojų santykių komponentai. UAB "Tele2" marketingo kompleksas. Įmonės charakteristika. UAB "Tele2" paslaugų teikimo kainos ir planai. UAB "Tele2" teikiamų paslaugų vieta. UAB "Tele2" teikiamos paslaugos. UAB "Tele2" teikiamų paslaugų rėmimas. Vartotojai. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso analizė: varškės produktaiVarškės produkto rinkos apibūdinimas. Varškės produkto apibūdinimas. Prekės charakteristika. Pienas ir jo produktai. Pieno pramonės pradžia Lietuvoje. Rūgštaus pieno produktai. Varškė. Prekės asortimentas ir gaminiai. Varškės gaminiai. Varškės gaminių asortimentas. Varškės kremų asortimentas. Varškės tortų asortimentas. Varškės sūriai. Kokybės rodikliai. Prekės ženklas. Pakavimas, ženklinimas ir laikymas. Ką sužinome skaitydami maisto produkto etiketę? Varškės produkto pasiskirstymo būdų analizė. Varškės produkto rėmimo analizė. Apklausos rezultatų suvestinė. Išvados Skaityti daugiau
Marketingo komplekso parengimas: UAB "Genrita"Įvadas. Įmonės esamos padėties analizė marketingo aspektu. Įmonės charakteristika. Marketingo komplekso parengimas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Prielaidų aprašymas artimiausiam laikotarpiui. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Marketingo komplekso studija: "Vilniaus bankas"Įvadas. Vilniaus banko marketingo komplekso analizė. Vilniaus banko marketingo komplekso elementų charakteristika. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. Vilniaus banko marketingo komplekso stiprybių bei silpnybių įvertinimas (lyginant su konkurentais) bei tobulinimo galimybių numatymas. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. Vilniaus banko marketingo tikslo ir uždavinių nustatymas bei tikslinės rinkos parinkimas. Vilniaus banko marketingo komplekso aprašas. Paslaugų produktas. Paslaugų kaina. Paslaugų teikimo vieta. Paslaugų rėmimas. Paslaugų fizinis akivaizdumas. Paslaugų teikimo procesas. Paslaugų teikimo proceso dalyviai – žmonės. Paslaugų veiklos efektyvumas ir kokybė. Išvados. Skaityti daugiau
......