Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Lizingas. Lizingo atsiradimo istorija ir vaidmuoLizingo atsiradimo istorija ir vaidmuo ekonomikoje. Lizingo procesas. Lizingo objektas ir subjektas. Santrauka. Lizingo ir kredito linijos skirtumai. UAB "Hanza lizingas" paslaugų plėtojimas Lietuvoje. Autolizingas. Būsto lizingas. Išvados. Lizingo sandorio schema. Skaityti daugiau
Lizingo (finansinės nuomos) apskaitaSantrauka. Įvadas. Lizingo (finansinės nuomos) apskaita. Lizingo samprata ir charakteristika. Lizingas – savita finansavimo forma. Pajamų ir sąnaudų pripažinimas lizingo davėjo ir gavėjo įmonėje bei jų ypatumai. Lizingo procesas. Lizingo sutarties objektai ir subjektai. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Operatyvinis lizingas. Grąžintinas lizingas. Lizingo privalumai ir trūkumai. Lizingo (finansinės nuomos) apskaitos reikšmė pirkimo išsimokėtinai skaičiavimo rezultatų požiūrių prasme. Išvados. Skaityti daugiau
Lizingo ir pirkimo pardavimo sutarčių palyginimas (2)Įvadas. Sutarties samprata. Lizingo samprata. Lizingo sutarties objektas. Lizingo sutarties subjektas. Lizingo rūšys. Finansinis lizingas. Veiklos lizingas. Lizingo įvairovė. Pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarčių objektai. Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos. Lizingo ir pirkimo – pardavimo sutarčių palyginimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lizingo ir pirkimo-pardavimo teisinių santykių lyginamoji analizėĮvadas. Civilinių teisinių santykių samprata. Sutarties samprata. Sutarties elementai. Sutarčių rūšys. Pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkimo – pardavimo sutarčių objektai. Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygos. Lizingo sutarties samprata. Lizingo sutarties objektai ir subjektai. Lizingo rūšys. Lizingo įvairovė pasaulyje ir Lietuvoje. Lizingo privalumai ir trūkumai. Lizingo ir Pirkimo – pardavimo išsimokėtinai teisinių santykių lyginamoji analizė. Išvados. Santrauka (vokiečių kalba). Skaityti daugiau
Lizingo paslaugos ir tendencijos LietuvojeĮvadas. Kas yra lizingas? Išperkamosios nuomos paslauga - vis populiaresnė. Kam palanki lizingo paslauga?. Smulkusis lizingas - kas tai?. Lietuvos lizingo rinka 2005 m. I ketv. Kas geriau: lizingas ar paskola?. Finansinis lizingas su likutine verte. Lietuvos Respublikos (LR) Civilinis kodeksas ir lizingo paslauga. Vartotojų pasitikėjimas paslaugų sektoriumi. Išvados. Skaityti daugiau
Logikos mokslo raidaĮvadas. Logikos mokslas. Logikos mokslas ir jo vieta mokslų sistemoje. Logika senovės Rytų šalyse. Logikos priešistorė. Logika senovės Kinijoje. Logika senovės Indijoje. Antikinė logika. Antikinės logikos atsiradimas. Pirmosios logikos mokyklos. Elėjos mokykla. Sokrato logika. Platono pažinimo teorija. Aristotelio logikos teorija. Aristotelis − logikos mokslo tėvas. Pagrindiniai Aristotelio logikos teorijos bruožai. Megariečių − stoikų mokykla. Komentatorių ir vadovėlių laikotarpis. Viduramžių logika. Viduramžių logikos periodizacija. Senoji logika. Senosios logikos šaltiniai. Senosios logikos problematika. Pjeras Abeliaras − žymiausias senosios logikos atstovas. Naujoji logika. Naujosios logikos šaltiniai. Naujosios logikos pasiekimai ir trūkumai. Petras Ispanas − pagrindinis naujosios logikos kūrėjas. Modernioji logika. Moderniosios logikos tendencijos. W. Ockhamas ir okamistai. Logika naujaisiais amžiais. Logikos raidos tendencijos. Logikos nuosmukis XV − XVII amžiuje. Naujos tendencijos ir logikos atgimimas. Indukcinės logikos raida. F. Baconas − indukcinės logikos kūrėjas. Indukcinės logikos raida XVIII − XX amžiuje. Simbolinės logikos raida. G. Leibnizas − simbolinės logikos pradininkas. Simbolinės logikos raida XIX − XX amžiaus pradžioje. Naujausias simbolinės logikos laikotarpis. Logikos istorija Lietuvoje. Scholastinė logika. Logikos mokslo Lietuvoje atsiradimas. Scholastinės logikos Lietuvoje metodas ir objektas. Lietuvos scholastinės logikos pasiekimai. Naujųjų amžių logikos recepcija Lietuvoje. Švietimo reforma Lietuvoje XVIII amžiuje. Kazimiero Narbuto "Logika". Modernioji logika Lietuvoje. Logikos mokslas po Nepriklausomybės paskelbimo. Logikos mokslas okupacijos metais ir po Nepriklausomybės atkūrimo. Išvados. The Development of Logic. Skaityti daugiau
Logistics and supply chain management proceduresDarbas anglų kalba. Introduction. First statement. Supply-chain management. Logistics and supply chain management essential procedures. Requirements determination (what to buy). Acquisition (how to buy). Materials handling. Transportation - official supplies and equipment. Use of diplomatic pouch and mail. Asset management. Repairs. Disposal. Organizational buying decision stages. Identification of problematic issues and offered solutions to them. Buying center. Selling center. Practical view: PLC "Philip Morris Lithuania". Conclusions and recommendations. Skaityti daugiau
Logistikkonzepte im E-BusinessLogistikos darbas vokiečių kalba. Einleitung. Beschaffungslogistik im E-Business. Begriff Beschaffungslogistik. E-Procurement Systeme. E-Procurement im Rahmen des SCM. Was ist Supply Chain Management. Wie kann SCM durch IT unterstützt werden? (SCM-Software). SCM-Systeme. ERP-Systeme. Elektronische Marktplätze, Ausschreibungen und Auktionen. Elektronische Marktplätze. Elektronische Ausschreibungen. Elektronische Auktionen. Desktop-Purchasing-System. DPS unterstützt die direkte Bestellung am Arbeitsplatz. Für welche Produkte sind die DPS-Systeme geeignet? Komponenten von DPS. Elektronische Kataloge. Workflow-Systeme. Benutzer-Front-End. Produktionslogistik im E-Business. Grundlagen des Einsatzes von Internet-Technologien in der Produktion. Auswirkungen der Internet-Technologien auf die Informationsprozesse in der Produktion. Ausgewählte Produktionskonzepte bei der Berücksichtigung von Internet-Technologien in der Produktion. E - Manufacturing. Exemplarische Architektur von E-Manufacturing Lösungen. E-Kanban. E-Factory. Nutzenpotenzial der virtuellen Fabrik. Kundenindividuelle Produktion - Unternehmensnetzwerke. Marktplatz Virtuelle Produktion - Kooperationen für eine durchgängige Virtualisierung des Produktionsprozesses. Information-Based Manufacturing. Web-Integrated Manufacturing. Web-based Manufacturing. Internet - Technologien in der Produktionslogistik - Zusammenfassung. Distributionslogistik im E- Business. Begriff Distributionslogistik. Auftragabwicklung. Auswirkungen von E-Commerce insbesondere im Bereich Logistik. Trends in der Distributionslogistik. Material und Informationsfluss der zukünftigen Distributionslogistik. Distributionslogistik, E-Business und sein Fulfilment - Stand der Forschung. Bewertung der alternativen Distributionslogistik. Fazit. Skaityti daugiau
Logistikos įmonės kūrimasSantrauka. Siūlomo projekto idėja. Šakos veiklos būklės analizė. Rinkos analizė. Marketingo planas. Įvaizdžio kūrimas. Kainodaros strategija. Pardavimų skatinimas. Reklama. Ryšiai su visuomene. Marketingo kaštai. Gamybos planas. Proceso dalyviai. Technologinė įranga. Vietos analizė. Organizacinis valdymo planas. Teisinė įmonės forma. Organizacinė struktūra. Atliekamas darbas ir reikalingas personalas. Finansinis planas. Lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai. Investicijų efektyvumo įvertinimo metodai. Rizikos analizė. Skaityti daugiau
Logistikos sistemos JIT privalumai ir trūkumaiĮvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti JIT (JUST – in–time ) sistemos privalumus ir trūkumus. JIT sistemos reikšmė ir vaidmuo versle. JIT sistemos samprata ir kilmė. Tradicinio ir JIT sistemų požiūrio į atsargas palyginimas. Aprūpinimo sistemų valdymo teorijos. Medžiagų poreikio planavimo (MRP) teorija. Tiesiog laiku (JIT) teorija. Optimizuota gamybos technologija (OPT). Kanban ir JIT sistemos. Būtinos sąlygos JIT programai įdiegti. Laivo ir povandeninių akmenų JIT klasikinė sistema. Automatizuotos gamybos celės. Perėjimo prie kitų gaminių gamybos laiko sumažinimas. Techninis aptarnavimas ir įrangos remontas. Įrangos rūšys. Perduodami paketai . Santykių su tiekėju vystymąsis. JIT sistemos privalumai. JIT sistemos trūkumai. JIT sistemos įdiegimo sunkumai. sistemos taikymas UAB "Arginta". UAB "Arginta" veikla. Pasikeitimai UAB "Arginta" įdiegus JIT sistemą. Monitor gamybos proceso valdymo programa. Užsienio klientai bei partneriai. UAB "Arginta" ateities projektas. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos sistemos samprata UAB "Ingman vega" ledaiĮvadas. Logistikos samprata. Termino "logistika" aiškinimas. Logistikos apibrėžimas. Logistinės sistemos. Bendroji sistemos samprata. Logistinės sistemos samprata. Įmonių logistikos sistemos aplinka. Logistika – pagrindinis elementas tiekimo grandinėje. Logistikos sistemos principai. Logistinės sistemos elementai. Vartotojų aptarnavimas. Užsakymų tvarkymas. Transportavimas. Sandėliavimo svarba. Atsargų sudarymas ir kontrolė gamybos įmonėje. Pakavimas. Žaliavų valdymas. Gamybos planavimas. Komunikacija logistikoje. Logistinio planavimo informacija. Informacinė sistema ir jos bruožai. UAB "Ingman ledai" logistikos sistema. Bendra informacija apie įmonę. UAB "Ingman ledai" laimėjimai. UAB "Ingman ledai" logistikos skyrius. Užsakymų tvarkymo procesas. Žaliavų valdymas. Įpakavimas. Paskirstymo sistema. Sandėliavimas. Atsargos. Transportavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos vaidmuo biznio sistemojeLogistikos vaidmuo biznio sistemoje. Terminai. Veiklos sfera. Biznio logistikos raida. Logistika firmos veikloje. Veiklos tinklas. Kainų analizė. Operatyvinių ir strateginių sprendimų priėmimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Logistikos valdymas: UAB "Senukų prekybos centras"Įvadas. Logistikos samprata. Logistikos funkcijos. Prekybos logistika. Logistikos valdymas. Logistikos operacijos ir logistikos sąnaudos. Prekių paskirstymo logistika bei logistikos centrai. UAB "Senukų prekybos centro" logistikos valdymo analizė. Įmonės charakteristika. UAB "Senukų prekybos centro" logistikos valdymo analizė. UAB "Senukų prekybos centro" transporto logistika. UAB "Senukų prekybos centro" sandėlių logistika ir prekių paskirstymas. UAB "Senukų prekybos centro" parduotuvių logistika bei užsakymų tvarka. Išvados. Skaityti daugiau
Logistikos valdymo optimizavimas. Logistinių operacijų valdymo kontrolėĮvadas. Logistikos valdymas ir jo optimizavimas. Logistikos valdymo koncepcija. Logistikos valdymo elementai. Logistikos valdymo optimizavimas. Komandų sudarymas. Vidinė pirkimo ir tiekimo skyrių funkcijų specializacija. Optimalios logistikos organizacijos komponentai. Kaip sukurti optimalią logistikos organizacinę struktūrą. Logistinės operacijos. Jų efektyvumo kontrolė. Logistinių operacijų samprata. Logistinių operacijų efektyvumo kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Logistinio aprūpinimo transportavimo plėtra įmonėje: krovinių gabenimas"X" įmonės transportavimo logistinio aprūpinimo plėtra. Logistikos kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti X įmonės logistinio aprūpinimo transportavimo plėtrą. "X" įmonės veiklos ir informacinių šaltinių apžvalga. Logistinio aprūpinimo transportavimas. Transportavimas. Krovinių gabenimas multimodaliniu būdu. Vežimo schemos. Tarptautinės logistikos kanalai. Transportavimo grandinės, maršrutai ir pervežimų schemos. Vienanarės transporto grandinės. Krovinio EUR padėklai srautai transporto grandinėse. Praktinis transportavimo maršruto sudarymas. Transporto grandinių sudarymas. Transporto grandinė kelių transportu. Transporto grandinė multimodaliniu būdu. Lyginamoji transporto grandinių analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lojalumo nauda įmonei: parduotuvė "Eurokos"Įvadas. Darbo tikslas: išnagrinėti lojalių klientų įmonei teikiamus privalumus bei išanalizuoti būdus ir priemones padedančias įmonei ugdyti klientų pasitenkinimą suteikta paslauga bei didinti jų išsaugojimo laipsnį. Lojalumo samprata. Jo reikšmė įmonei. Lojalių klientų privalumai. Vartotojų lūkesčių ir poreikių atitikimas. Lojalumo prekei formavimas. Psichologiniai veiksniai. Ekonominiai veiksniai. Lojalumas ir prisirišimas. Kainodara ir lojalumas. Lojalumo kortelių paskirtis. Individualaus marketingo bei lojalumą skatinančios kainodaros derinimas. Kaip padaryti vartotoją lojaliu? Lojalumo kūrimas. Vartotojų elgsenos ir lojalumo įvertinimas kosmetikos parduotuvėje "Eurokos". Trumpas įmonės aprašymas. Vartotojų lojalumo įvertinimas. Vartotojo kontaktavimo su prekybiniu personalu įvertinimas. Vartotojų motyvacijos ir prioritetai. Apibendrinimas vertinant vartotojų lojalumą "Eurokos" parduotuvių atžvilgiu. Lietuvos pirkėjų vertinimas. Išvados. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Lokomotyvai ir vagonaiĮvadas. Esami traukos riedmenys. "Common rail" sistemos aprašymas. "Common rail" sistemos pranašumai prieš įprastas degalų tiekimo sistemas. Riedmens parinkimas. Pritaikytos "Common rail" konstrukcijos aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Lokomotyvų stabdžių sistemosĮvadas. Vagonų ir lokomotyvų stabdžių sistemos. Pneumatiniai stabdžiai. Tiesioginis neautomatinis stabdys. Netiesioginio veikimo automatinis stabdys. Tiesioginio veikimo automatinis stabdys. Elektopneumatiniai ir elektriniai stabdžiai. Stabdžių sistemų pagrindiniai trūkumai ir privalumai. Pneumatinių stabdžių sistema. Elektropneumatinių stabdžių sistema. Elektromagnetinių stabdžių sistema. Elektrinių stabdžių sistema. Stabdžių sistemų sudedamosios dalys. Pneumatinio stabdžio sistemos sudedamosios dalys. Elektropneumatinio stabdžio sistemos sudedamosios dalys. Svirtinės stabdžių sistemų perdavimų schemos. Krovininių vagonų svirtinės pavaros. Keleivinių vagonų svirtinės pavaros. Svirtinė perdavimo sistema diskiniams stabdžiams. Lokomotyvų stabdžių svirtinė pavara. Išvados. Skaityti daugiau
Lošėjų aptarnavimo sistema: lažybų bendrovė UAB "Orakulas"Įvadas. Bendroji dalis. Reikalavimų sistemai analizė. Vartojimo atvejų (Use Case) diagrama. Scenarijų (Activity) diagrama. Būsenų (State) diagrama. Sekų (Sequence) diagrama. Bendradarbiavimo (Colloboration) diagrama. Komponentų diagrama. Deployment diagrama. Klasių diagrama. Rezultatai ir išvados. Skaityti daugiau
Lotus Domino duomenų bazės ir Domino Everyplace programinio paketo taikymas mobiliems sprendimamsĮvadas. Darbo tikslas. Istorinė sistemos apžvalga. Paskirtis. Lotus domino suderinamumas su operacinėmis sistemomis. Linux operacinės sistemos. Windows 2003 server operacinė sistema. Solaris operacinė sistema. AIX (Advanced Interactive eXecutive) operacinė sistema. Lotus IBM bevieliai sprendimai. EasySync Pro. IBM Mobile Connect. Domino Everyplace Access. Sametime Everyplace. Domino Everyplace SMS. Domino Everyplace Enterprise. Programinio paketo "Domino Everyplace" ypatumai. Taikomosios programos kūrimas Domino Everyplace pagalba. Išvados. Skaityti daugiau
......