Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Lietuvos užsienio prekybos politikaEksporto plėtros būtinybė. Lietuvos užsienio prekybos politika. Lietuvos respublikos taikomi užsienio prekybos režimai. Prekybos strateginėmis prekėmis apribojimai. Informacija apie eksporto rinkas/verslo galimybes. Lietuvos eksporto pobūdis ir struktūra. Užsienio prekybos tendencijos. Lietuvos eksportas į Europos Sąjungą (ES). Lietuvos eksportas į kitas rinkas. Bendras Lietuvos eksportas. Artimiausios perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos užsienio prekybos tendencijos ir prioritetaiĮvadas. Tarptautinės prekybos teorinė analizė. Tarptautinės prekybos nauda. Tarptautinės prekybos priežastys. Importo motyvai. Eksporto motyvai. Lietuvos užsienio prekybos analizė. Lietuvos užsienio prekybos balansas. Prekių eksportas. Prekių importas. Užsienio prekybos deficitas. Lietuvos užsienio prekybos tendencijos. Lietuvos taikomi užsienio prekybos režimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės 1918 metų Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos (LR) 1992 metų Konstitucijos lyginamoji analizėĮvadas. Konstitucijų priėmimas. Konstitucijų keitimas. Konstitucijų apsauga. Konstitucijų turinys. Valstybės valdžios institucijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Teisminė valdžia. Valstybės vadovas. Įstatymų leidyba. Žmogaus teisės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės išlaidų ir pajamų balansavimo problemosĮvadas. Biudžeto balansavimo koncepcijos. Įvadas į valstybės biudžetą, jo deficitą ir perteklių. Biudžeto balansuotumas. Lietuvos nacionalinis biudžetas 1993-2004 metais. Lietuvos nacionalinio biudžeto deficitas. Lietuvos nacionalinio biudžeto pajamos. Lietuvos nacionalinio biudžeto išlaidos. Lietuvos nacionalinio biudžeto vykdymas. Valstybės politika stiprinant šalies biudžetą. Konvergencijos programa. Gyventojų pajamų mokesčio reforma. Daugiabučių namų modernizavimo programa. Šešėlinės ekonomikos problema. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumaiĮvadas. Konstitucijos kaip teisės akto samprata. Lietuvos valstybingumo atkūrimas. 1918-1920 metų laikinieji įstatymai. 1922 08 07 Lietuvos valstybės konstitucija. Rengimas. Priėmimo istorinės-politinės aplinkybės. 1928 05 15 Lietuvos valstybės konstitucija. Jos priėmimo aplinkybės. 1938 05 12 Lietuvos valstybės konstitucija. Jos struktūra ir ypatumai. LTSR 1978 metų Konstitucija. Istorinė LTSR 1978m. Konstitucijos esmė. LTSR 1978m. Konstitucijos pataisos. 1990 metų Laikinasis Pagrindinis Įstatymas. Priėmimas, įsigaliojimas ir turinio ypatumai. Lietuvos Respublikos (LR) Aukščiausios Tarybos 1991 11 05 d. nutarimas "Dėl Lietuvos Respublikos konstitucingumo raidos". Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos konstitucijos derinimo grupės 1992 07 30 protokolas. Laikinojo Pagrindinio įstatymo 1992 07 07 pataisos. 1992 metų Konstitucija. Konstitucijos priėmimas, įsigaliojimo tvarkos ir turinio (normų) ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos valstybės skola ir jos valdymasĮvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti Lietuvos valstybės skolos priežastis ir pasekmes, bei valdymą. Lietuvos valstybės skolos. Lietuvos valstybės skolos samprata ir struktūra. Lietuvos valstybės skolinimosi tikslai. Lietuvos vyriausybės skolinimosi poreikis ir skolinimosi šaltiniai. Valstybės skolinimosi priemonės. Valstybės įsiskolinimo poveikis šalies ekonomikos vystymuisi. Lietuvos valstybės skolos valdymo organizavimas. Valstybės skolos valdymo politika. Valstybės skolos valdymo procese dalyvaujančios institucijos. Lietuvos valstybės skolos analizė. Centrinės valdžios skola. Centrinės valdžios vidaus skola. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos veikla Jungtinių Tautų Organizacijoje (JTO)Jungtinių tautų organizacija (JTO). Jungtinių tautų organizacijos (JTO) tikslai. Jungtinių tautų organizacijos (JTO) plėtros kryptys. Lietuva ir Jungtinių Tautų Organizacija (JTO). Lietuvos įstojimas į Jungtinių Tautų Organizaciją (JTO). Lietuvos dalyvavimo Jungtinių tautų organizacijoje (JTO) organizaciniai aspektai. Lietuvos ir Jungtinių Tautų (JT) bendradarbiavimo sritys. Jungtinių Tautų (JT) atstovavimas Lietuvoje. Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje (JTVP). Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos verslas ir visuomenėĮvadas. Kultūra ir visuomenė. Kalba. Medicina ir sveikata kintančiame pasaulyje. Šeima. Pagrindinės sąvokos. Šeimos vertybės. Žiniasklaida. Internetas. Interneto poveikis. Švietimas. Krintantis švietimo vaidmuo. Elektroniniai universitetai. Religija. Krikščionybė. Religinis fundamentalizmas. Atlikto tyrimo analizė. Lietuvos verslas ir visuomenė. Valdovų rūmų atstatymo vertinimas. Lietuvos valstybės ir emigrantų bendradarbiavimo formos. Lietuvos politinių partijų atstovaujami visuomenės sluoksniai. Lietuvos paslaugų sistema. Lietuvos biudžetas. Kodėl reikia turėti savo valstybę. Lietuvos visuomenė. Patriotizmas. Kurios Lietuvos visuomenės savybės labiausiai trukdo siekti pažangos. Ką pirmiausia tėvai turėtų pasakyti mažamečiui sūnui arba dukrai, rytą išleisdami į mokyklą. Kurias svarbiausias socialines reformas būtina Lietuvoje atlikti. Išvados. Priedai (15). Skaityti daugiau
Lietuvos vertybinių popierių apskaitos sistemaDarbo tikslas: išanalizuoti Lietuvos vertybinių popierių apskaitos sistemą. Lietuvos vertybinių popierių rinkos apskaitos sistemos apibūdinimas. Vertybinių popierių sąskaitų tvarkymas. Vertybinių popierių apskaitos principai. Vertybinių popierių sąskaitos, jų atidarymas ir tvarkymas. Centrinio depozitoriumo ir sąskaitų tvarkytojų priežiūra. Centrinio depozitoriumo instrukcijos ir nurodymai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos vidaus transporto sistema bei jos integravimasis į tarptautinius transporto tinklusSantrauka. Summary. Įvadas. Vandens transportas. Jūrų transportas. Klaipėdos uostas. Klaipėdos uosto pranašumai bei galimybės. Uosto vystymo prioritetai. Vidaus vandenų sistema. Lietuvos vandens kelių maršrutai. Vidaus vandenų transporto privalumai ir trūkumai. Oro transportas. Lietuvos Respublikos oro uostai. Vilniaus tarptautinis oro uostas. Kauno tarptautinis oro uostas. Tarptautinis Palangos oro uostas. Narystė tarptautinėse civilinėse aviacijos organizacijose. Lietuvos geležinkelių sistema. AB "Lietuvos geležinkeliai" dalyvavimas tarptautinių organizacijų veikloje. Investiciniai projektai. "Rail Baltica" projektas. "Vikingas" – mišriųjų vežimų traukinys. "Baltic-Transit"- konteinerinis traukinys. "Merkurijus" – konteinerinis traukinys. Europos Sąjungos (ES) ir Lietuvos politikos geležinkelių infrastruktūros klausimais. Sausumos kelių sistema. Bendroji Lietuvos kelių statistika. Europos transporto tinklo koridoriai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos vidaus turizmas: geografinis aspektasĮvadas. Tyrimo objektas, darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo metodai. Ankstesnių tyrimų analizė. Turizmo ir turisto samprata. Turizmo rūšys. Lietuvos rekreaciniai turizmo ištekliai. Lietuvos vidaus turizmas: geografinis aspektas. Lietuvos rekreacinių turizmo išteklių regioninė apžvalga. Vidaus turistų apimtys ir pagrindiniai srautai Lietuvoje. Teminiai turizmo keliai Lietuvoje. Turizmo plėtotės perspektyvos. Išvados ir pasiūlymai. Anotacija. Summary. Kursinis ir PowerPoint pristatymas (11 skaidrių). Skaityti daugiau
Lietuvos vyriausybinių institucijų vaidmuo aplinkos apsaugos politikojeĮvadinė dalis. Dėstomoji dalis. Vyriausybės institucijų susiformavimo raida aplinkos apsaugos politikoje. Valstybinis aplinkos apsaugos valdymas. Lietuvos Respublikos (LR) Seimo kompetencija aplinkos apsaugos politikoje. Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės kompetencija aplinkos apsaugos srityje. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos kompetencija aplinkos apsaugos srityje. Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos prioritetinės veiklos kryptys 2006 metams. Kitų valstybės institucijų vaidmuo aplinkos apsaugos politikoje. Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija. Aplinkos apsaugos agentūra. Jūrinių tyrimų centras. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Sveikatos apsaugos ministerijos institucijos, valstybinis aplinkos sveikatos centras. Žemės ūkio ministerijos institucijos, valstybinė augalų apsaugos tarnyba. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Aplinkos būklė Lietuvoje. Tarptautinis bendradarbiavimas. Europos Sąjungos (ES) aplinkosaugos valdymo politika, jos įgyvendinimo Lietuvoje principai. Europos Sąjungos (ES) finansinė parama. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos vyrų sveikatos rodiklių įvertinimas 1993-2003 m.Darbo tikslas - nustatyti suaugusiųjų Lietuvos vyrų pagrindinių sveikatos rodiklių pokyčius 1990-2003 metais. Uždaviniai: Įvertinti suaugusių Lietuvos vyrų amžinės struktūros ir vidutinės būsimo gyvenimo trukmės pokyčius 1990-2003 m., Įvertinti suaugusių Lietuvos vyrų mirtingumo kitimą ir pagrindinių mirties priežasčių pokyčius 1990-2003 m., Įvertinti suaugusių Lietuvos vyrų sergamumo lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis pokyčius 1990-2003 m., Įvertinti pagrindinių gyvensenos veiksnių paplitimą tarp suaugusiųjų Lietuvos vyrų 1993-2003 metais, Palyginti pagrindinius Lietuvos vyrų sveikatos rodiklius su Europos šalių vyrų sveikatos rodikliais. Skaityti daugiau
Lietuvos žemės ūkio ekonomikaSummary. Įvadas. Darbo ištekliai ir jų naudojimo ypatumai žemės ūkyje. Darbo ir jo santykių žemės ūkyje specifika. Darbo išteklių samprata ir jų klasifikacija žemės ūkyje. Gyventojų užimtumo Lietuvos žemės ūkyje pokyčiai ir problemos. Gyventojų užimtumo žemės ūkyje pokyčiai ir veiksniai. Ūkių apsirūpinimas darbo ištekliais ir naudojimo ypatumai. Efektyvaus kaimo darbo išteklių panaudojimo galimybės ir priemonės. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos žemės ūkio struktūraLietuvos žemės ūkio struktūra (pagal 2003 metų surašymo duomenis ir 2005 metų ir 2007 metų žemės ūkio struktūros tyrimo duomenis). Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti žemės ūkio, kaip ekonominės sistemos, struktūrą Lietuvoje, įvertinti jos tendencijas ir numatyti tolesnes žemės ūkio subjektų veiklos kryptis. Žemės ūkio struktūros samprata ir ypatumai. Žemės ūkio struktūros esmė ir ypatumai. Žemės ūkio struktūros tyrimo principai. Žemės ūkio subjektų klasifikacija. Žemės ūkio struktūros Lietuvoje analizė. Ūkių grupavimas pagal žemės ūkio subjektų tipus. Ūkių klasifikavimas pagal dydį. Lietuvos gyventojų užimtumas žemės ūkyje. Ūkių grupavimas pagal ūkių specializaciją. Žemės ūkio struktūros Lietuvoje perspektyvos. Žemės ūkio struktūros kitimo prognozės. Žemės ūkio struktūros kitimo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos žydų pasipriešinimas nacių vykdomai politikaiĮvadas. Tylusis žydų pasipriešinimas. Pavienių asmenų kova už savo gyvybę. Organizuotas žydų pasipriešinimas. Pogrindinės organizacijos Lietuvos getuose. Pabėgimas pas partizanus. Išvados. Papildomos lentelės. Skaityti daugiau
Lietuvos, Latvijos ir Estijos vertybinių popierių biržų palyginamoji analizėĮmonių ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Lietuvos vertybinių popierių biržos įkūrimas. Baltijos valstybių biržų raida. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų raida. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržos: Vilniaus, Rygos, Talino. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų akcininkų struktūra. Vilniaus, Rygos, Talino vertybinių popierių biržų pagrindinė savininkė – OMX grupė. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų organizacinė struktūra. Vilniaus, Rygos, Talino vertybinių popierių biržų verslo kryptys. Vertybinių popierių rūšys Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje. Baltijos valstybių vertybinių popierių biržų indeksai . VILSE, RIGSE, TALSE, BAltIX indeksai. Prekybos modelis . Bendra Baltijos vertybinių popierių rinka. Bendra prekybos sistema Baltijos šalyse. Prekyba ir narystė Vilniaus, Rygos, Talino vertybinių popierių biržose. Baltijos valstybių vertybinių popierių centriniai depozitoriumai. Baltijos vertybinių popierių biržų bendrovių ekonominės veiklos klasifikavimo standartas. Apibendrinimas, savas požiūris. Išvados. Skaityti daugiau
Lygiagrečiojo burbuliuko algoritmo realizacija ir tyrimasLygegrčiųjų algoritmų kursinis darbas. Įvadas. Realizacija. Lygiagretusis burbuliuko algoritmas. Burbuliuko algoritmo modifikacija. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lygiagretusis Gauso algoritmasGauso metodas. Lygiagretusis Gauso metodas. Blokinis duomenų pasiskirstymas. Ciklinis duomenų pasiskirstymas. Algoritmo efektyvumo analizė. Rezultatų skaičiavimas ir išvados. Skaityti daugiau
Lygiagretusis spartusis rūšiavimo algoritmasNuoseklus spartusis rūšiavimo algoritmas. Algoritmo sudėtingumo įvertinimas. Lygiagretus spartusis rūšiavimo algoritmas. Duomenų keliavimo tarp keturių procesorių lyginis-nelyginis rūšiavimo algoritmo etape schema. Rezultatai "rs" klasteryje. Skaityti daugiau
......