Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Lietuvos Respublikos (LR) prokuratūros sistema ir funkcijosĮžanga. Kursiniame darbe vartojamų sąvokų žodynas. Lietuvos Respublikos prokuratūra 1918 – 1940 metais. Lietuvos Respublikos prokuratūros sistema. Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra. Apygardos prokuratūros. Apylinkės prokuratūros. Prokuratūros funkcijos. Pradeda ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą. Kvotos organų veiklos kontrolė. Parengtinio tardymo atlikimas; valstybinio kaltinimo palaikymas. Apeliaciniai skundai. Kasaciniai skundai. Nuosprendžių vykdymo kontrolė. Kardomoji priemonė. Veiksmų prieš nusikalstamumą derinimas. Prokuroras civiliniame procese. Civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje. Kitos prokurorų teisės ir pareigos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) saugumas ir užsienio politikaĮžanga. Lietuvos užsienio politika. Integracija į Europos Sąjungą. Narystės NATO siekis. Geros kaimynystės plėtra ir regioninis bendradarbiavimas. Ekonominė ir kultūrinė diplomatija. Užsienio politikos tikslų įgyvendinimas. Lietuvos nacionalinio saugumo problema. Lietuvos nacionalinio saugumo sąvoką. Nacionalinio saugumo politikos tikslas, objektas ir subjektas. Grėsmės Lietuvos saugumui. Nacionalinio saugumo užtikrinimo priemonės. Lietuvos nacionalinis saugumas šiandien. Lietuvos nacionalinio saugumo ir gynybos perspektyvos į ateitį. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) savivaldybių administracinė priežiūraĮvadas. Administracinės priežiūros sąvoka. Administracinė priežiūra ir jos požymiai. Savivaldybių administracinė priežiūra ir teisminė kontrolė. Savivaldybių administracinės priežiūros esmė ir paskirtis. Savivaldybių administracinės priežiūros tikslas ir jo įstatymas. Vyriausybės atstovo statusas ir pareigos. Vyriausybės atstovo įgaliojimai. Vyriausybės atstovo įgaliojimų įgyvendinimo tvarka. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo santykis su Lietuvos respublikos konstitucija ir kitais įstatymais. Lietuvos respublikos vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje veiklos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Seimas ir jo funkcijosĮvadas. Sąvoka "Seimas". Seimo įtaka valstybės valdyme. Seimo sudėtis ir struktūra. Darbo pasidalinimas Seime. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Seimo konstitucinis statusasĮvadas. Lietuvos respublikos Seimo konstitucinis statusas. Seimo rinkimų tvarka. Seimo nario statusas. Seimo įgaliojimai. Seimo struktūra ir darbo tvarka. Seimo kontrolieriai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) teismų sistemaĮvadas. Istorinė Lietuvos teismų sistemos apžvalga nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iki šių dienų. Tarpukario Lietuvos teismų sistema. Sovietinės Lietuvos teismų sistema. Teismų reforma Lietuvoje. Dabartinė Lietuvos Respublikos teismų sistema ir kompetencija. Bendrosios kompetencijos teismai ir jų jurisdikcija. Specializuoti teismai ir jų jurisdikcija. Ginčai dėl teismingumo ir jų sprendimas. Konstitucinio Teismo vieta Lietuvos Respublikos teismų sistemoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžetas (2)Įvadas. Lietuvos Respublikos biudžeto formavimas. Lietuvos Respublikos biudžeto sandara. Valstybės biudžeto pajamos. Valstybės pajamų šaltiniai. Lietuvos respublikos valdžios sektoriaus pajamos. Valstybės biudžeto išlaidos. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2004 – 2007 metais) (4)Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė (2004 – 2007 m). Vertikali pajamų analizė. Horizontali pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidos pagal funkcijas. Vertikali išlaidų analizė. Horizontali išlaidų analizė. Valstybės biudžeto vykdymo problemos. Tikslingumas. Efektyvumas. Skaidrumas. Biudžeto problemų analizė. Valstybės biudžeto subalansavimas 2004 – 2007 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė (2005 – 2008 metais)Įvadas. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizė. Vertikali biudžeto pajamų analizė. Horizontali biudžeto pajamų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto išlaidų analizė. Vertikali biudžeto išlaidų analizė. Horizontali biudžeto išlaidų analizė. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto balansavimas. 2008 m. 9 mėn. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto vykdymo eiga. Išvados. Priedas (1 psl.) Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto analizė 2008-2011 metaisĮvadas. Lietuvos Respublikos (LR) Valstybės biudžeto pajamų analizė 2008–2011 metais. Vertikalioji pajamų analizė. Horizontalioji pajamų analizė. Pajamų analizės komentaras. LR valstybės biudžeto išlaidų pagal funkcijas analizė. 2008–2011 metais. Vertikalioji išlaidų analizė. Horizontalioji išlaidų analizė. Išlaidų analizės komentaras. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto balansavimas 2000–2011 metais ir palyginimas su BVP. Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto įvykdymas ir problemos 2011 metų I pusmetį. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) valstybės biudžeto pajamų analizėĮvadas. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų analizė 2004 – 2006 metais. Valstybės biudžeto pajamų, horizontali analizė (2004 – 2006 m.). Valstybės biudžeto pajamų, vertikali analizė (2004 – 2006 m.). Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų analizė 2004 – 2006 metais. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto horizontalioji išlaidų analizė 2004 – 2006 metais. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vertikalioji išlaidų analizė 2004 – 2006 metais. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto balansavimas 2004 – 2006 metais ir palyginimas su Bendruoju vidaus produktu. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įvykdymo problemos 2007 metais I ketvirtyje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) valstybinės civilinės saugos politikos analizėĮžanga. Civilinės saugos politikos atsiradimo istorija, formulavimas. Naujoji ekstremalių situacijų valdymo samprata. Šiandieninės civilinės saugos politikos formulavimas. Civilinės saugos politikos įgyvendinimas. Civilinę saugą įgyvendinančios institucijos. Valstybiniame lygyje. Apskrities lygyje. Savivaldybės lygyje. Įgyvendinimo metodai ir formos. Sistemos finansavimas. Civilinės saugos politikos vertinimas. Visuomenė. Valdžios institucijos. Visuomeninės organizacijos. Civilinės saugos politikos prognozavimas, strategija. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (paveikslai, lentelės). Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės kompetencijaĮvadas. Tyrimo tikslas - išanalizuoti Lietuvos valstybės tarpukario Vyriausybės įgaliojimų ypatumus ir atskleisti Vyriausybės įgaliojimų, išdėstytų Lietuvos respublikos (LR) Konstitucijoje bei Lietuvos respublikos (LR) Vyriausybės įstatyme, sampratą ir kylančius probleminius klausimus. Lietuvos valstybės vyriausybės kompetencija 1918-1938 metų konstitucijose. Lietuvos respublikos vyriausybės įgaliojimai, krašto reikalų tvarkymas, Lietuvos Respublikos teritorijos neliečiamybės saugojimas. Valstybės saugumo ir viešosios tvarkos garantavimas. Vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus. Koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą. Rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui; vykdo valstybės biudžetą, teikia. Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą. Rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus. Užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Vykdo kitas pareigas, kurias Vyriausybei paveda Konstitucija ir kiti įstatymai. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) žemės fondo sudėtis, struktūra ir naudojimasĮvadas. Lietuvos žemės fondas. Lietuvos Respublikos žemės fondo pasiskirstymas. Žemės ūkio paskirties žemė. Žemės ūkio paskirties žemių pasiskirstymas. Žemės ūkio naudmenos. Žemės ūkio naudmenų struktūra ir sudėtis. Žemės ūkio naudmenų kaita Lietuvos miestuose. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos biudžeto retrospektyvinė ir perspektyvinė analizėĮvadas. Nacionalinių pajamų ir išlaidų analizė. Prognozės sudarymas. Valstybės skola. Pagrindiniai mokesčiai į nacionalinį biudžetą. Jų prognozavimas. Pagrindinės išlaidos nacionalinio biudžeto struktūroje ir jų prognozavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos civilinė teisė, kaip privatinės teisės šakaĮvadas. Civilinės teisės vieta Lietuvos teisės sistemoje. Civilinės teisės reguliavimo dalykas. Civilinio teisinio reguliavimo metodas. Teisinė civilinių teisinių santykių dalyvių lygybė. Šių santykių dalyvių iniciatyva formuojant santykius. Dispozityviškumas įgyjant bei įgyvendinant civilinės teisės subjektams priklausančias teises. Turtinė subjektinių civilinių teisių pažeidėjo atsakomybė, siekiant atstatyti pažeistas subjektines teises. Ieškininė pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo tvarka. Civilinės teisės funkcijos. Civilinės teisės principai. Civilinės teisės atribojimas nuo kitų teisės šakų. Civilinė ir komercinė teisė. Civilinė ir prekybos teisė. Civilinė ir šeimos teisė. Civilinė ir darbo teisė. Civilinė ir tarptautinė teisė. Civilinės teisės sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos mokesčių sistemaĮvadas. Mokesčių esmė. Apmokestinimo uždaviniai ir principai. Mokesčių istorija. Lietuvos mokesčių sistemos raida. Mokesčių funkcijos. Mokesčių teorijos. Mokesčių klasifikacija. Vienetiniai, proporciniai, progresiniai ir regresiniai mokesčiai. Lietuvos mokesčių sistema. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Įmonių ir organizacijų nekilnojamo turto mokestis. Žemės mokestis. Mokestis už valstybės gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Paveldimo mokestis. Žyminis mokestis. Muitai. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Lietuvos respublikos mokesčių sudėties, struktūros ir jų kitimo analizėĮvadas. Literatūros apžvalga. Lietuvos respublikos mokesčių sudėties ir jos kitimo analizė. Lietuvos respublikos mokesčių struktūros analizė. Mokesčių reikšmė Lietuvos respublikos nacionalinio biudžeto pajamų formavimui. Lietuvos respublikos nacionalinio biudžeto mokestinių pajamų struktūros analizė. Mokesčių struktūros kitimo analizė. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos respublikos notariato santykis su kitomis teisėsaugos institucijomisĮvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Teisėsaugos institucijų sąvoka, uždaviniai ir bruožai. Notariatas. Jo funkcijos, uždaviniai. Lietuvos respublikos notariato santykis su Lietuvos respublikos vykdomosios valdžios institucijomis. Lietuvos respublikos notariato santykis su įstaigomis prie Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos. Lietuvos Respublikos notariato santykis su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Lietuvos respublikos notariato santykis su VSD ir STT. Lietuvos respublikos notariato santykis su valstybės saugumo departamentu (VSD). Lietuvos Respublikos notariato santykis su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). Lietuvos respublikos notariato santykis su Lietuvos respublikos teismais. Lietuvos respublikos notariato santykis su advokatūra ir su prokuratūra. Lietuvos respublikos notariato santykis su advokatūra. Lietuvos Respublikos notariato santykis su prokuratūra. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ir praradimo būdaiSantrauka. Įvadas. Pilietybės samprata. Pilietybės įgijimas. Lietuvos respublikos piliečiai. Lietuvos respublikos pilietybės įgijimo būdai. Pilietybės neteikimo sąlygos. Vaikų pilietybės keitimas. Pilietybės netekimas. Pilietybės suteikimas Jurijui Borisovui. Išvados. Skaityti daugiau
......