Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Lietuvos Respublikos (LR) ir Didžiosios Britanijos (DB) santykiaiUžsienio politikos gairės. Didžioji Britanija (DB). Lietuvos Respublikos (LR) ryšiai su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste. Tarpšaliniai vizitai. Ambasados. Verslo ryšiai su Jungtine Karalyste (JK). Dvišaliai ekonominiai santykiai. Didžiosios Britanijos ir Lietuvos Respublikos (LR) gynybos politika. Gynybos skyriaus paramos programos. Dvišalė parama. Didžiosios Britanijos (DB) ir Lietuvos Europos Sąjungos (ES) plėtros veiksmų planas. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) ir Didžiosios Britanijos (DB) teisinės aplinkos apžvalgaĮvadas. Teisinės aplinkos klasifikavimas. Tarptautinė ir nacionalinė teisė. Viešoji ir privatinė teisė. Kriminalinė ir civilinė teisė. Pažeidimas su ieškiniu (Tort). Atsakomybės teisė (Trust). Teisiniai šaltiniai. Teisiniai šaltiniai Lietuvoje. Teisiniai šaltiniai Didžiojoje Britanijoje. Paprotys. Teismo precedentas. Įstatymai. Teisinė sistema: teismai. Teismai Lietuvoje. Teismai Didžiojoje Britanijoje. Įmonių ir sutarčių teisė: esminiai dalykai. Pasiūlymas. Priėmimas. Svarstymas. Ketinimai ir įsipareigojimai. Vartotojų teisės. Vartotojų teisės Lietuvoje. Vartotojų teisės Didžiojoje Britanijoje. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) ir užsienio šalių mokesčių sistemų palyginamoji analizėTeorinė dalis. Valstybės pajamų šaltiniai. Mokesčių funkcijos ir savybes. Akcentuojant tokius mokesčių sistemos komponentus kaip mokesčių subjektas ir objektas, mokesčiai klasifikuojami. "Geros" mokesčių sistemos principai. Mokesčių sistemos analizė. Analitinė dalis. Lietuvos mokesčių sistema. Lietuva ir Slovakija - dvi panašios šalys, tačiau... Europos Sąjungos (ES) mokesčių politika. Mokesčių harmonizavimas ir koordinavimas. Lietuvos mokesčių sistema Europos Sąjungos (ES) šalių fone. Mokestinis godumas nebūtinai duoda mokestines pajamas. 2005 metų mokestiniai perstumdymai. Šiandienos poreikiai mažinti mokesčius. O kaip su biudžetu? Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo kompetencija (2)Įvadas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pagrindiniai bruožai. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Tesimo veiklos principai. Nepriklausomumas. Viešumas. Kolegialumas. Žodiškumas. Teisminio posėdžio nepertraukiamumas. Rungtyniškumas ir byloje dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumas. Teismo kalba. Konstitucinio teismo sudarymas ir Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo kompetencija. Įstatymų teisėtumas. Kitų Seimo priimtų aktų teisėtumas. Respublikos Prezidento teisės aktų teisėtumas. Vyriausybės teisės aktų teisėtumas. Respublikos Prezidento ar Seimo narių rinkimų teisėtumas. Išvada, ar Respublikos Prezidento sveikatos būklė leidžia jam ir toliau eiti pareigas. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių teisėtumas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir apkaltos procesas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo aktai. Nutarimai. Išvada. Sprendimai. Asmenys turintys teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. Byloje dalyvaujantys asmenys. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio Teismo reikšmė teisėsaugos sistemaiĮvadas. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo statusas ir kompetencija šalies teisinėje terpėje. Istorinė Konstitucinio Teismo genezė Lietuvoje. Dabartinio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statusas ir sudėtis. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Pagrindinės teisenos taisyklės Konstituciniame teisme. Konstitucijoje įtvirtinta Konstitucinio Teismo vieta valdžių padalijimo principo aspektu. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo vieta šalies teisėsaugos sistemoje. Konstitucinė valstybės valdžios institucijų sistema. Konstitucinio teismo ir kitų valdžios institucijų veiklos sąryšis. Konstitucinio teismo veiklos įtaka šalies politiniams procesams. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo jurisdikcijos ribų problemos. Bendrieji Konstitucinio Teismo jurisdikcijos klausimai. Jurisdikcijos viešpatavimo problemos. Atvejai, kai Konstitucinis Teismas išeina už prašymo ribų. Konstitucinių įstatymų atitikimo Konstitucijai, įstatymų atitikimo konstituciniams įstatymams klausimai. Seimo poįstatyminių teisės aktų atitikimo įstatymams klausimas. Apkaltos procedūros teisinis reguliavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinio teismo veiklos principaiSantrauka. Įvadas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas. Konstitucinio Teismo teisėjai. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio Teismo pirmininko statusas. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos principai. Nepriklausomumas. Viešumas. Kolegialumas. Žodiškumas. Teisminio posėdžio nepertraukiamumas. Rungtyniškumas ir byloje dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumas. Teismo kalba. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucinis Teismas (3)Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas. Teisinis statusas. Įžanga. Konstitucinis Teismas Valstybės valdžios organų sistemoje. Funkcijos ir įgaliojimai. Konstitucinio teismo funkcijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo statuso pagrindiniai bruožai. Teisminio posėdžio nepertraukiamumas. Teismo kalba. Konstitucinio teismo veiklos principai. Nepriklausomumas. Viešumas. Kolegialumas. Žodiškumas. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Konstitucinio teismo pirmininkas. Pirmosios trys Konstitucinio Teismo sudėtys. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetencija. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) krašto apsaugos sistemos karių socialinės garantijosLietuvos respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas. Ketvirtasis skirsnis karių tarnyba. 21 straipsnis. Bendrasis kario statusas. 40 straipsnis. Išeitinė pašalpa atleidžiant karį iš tarnybos. Karių aprūpinimas. 60 straipsnis. Karių tarnybiniai atlyginimai, priedai ir išmokos. 63 straipsnis. Karių aprūpinimas apranga, maistu ir tarnybine gyvenamąja patalpa. 64 straipsnis. Karių pašto siuntos, kelionių ir persikėlimo išlaidos. 65 straipsnis. Karių sveikatos priežiūra . 66 straipsnis. Karių draudimas. 67 straipsnis. Kompensacijos kario žūties ar sveikatos sutrikimo atveju. 68 straipsnis. Socialinės ir kitos su karo tarnyba susijusios garantijos. 69 straipsnis. Privalomąją karo tarnybą atlikusių karių skatinimas. 70 straipsnis. Karių pensijos. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistemaĮvadas. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Tiesioginiai mokesčiai. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Pelno mokestis. Žemės mokesčio įstatymas. Žemės nuomos įstatymas. Paveldimo ir dovanojamo turto mokestis. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas. Prekyviečių mokesčio įstatymas. Atsiskaitymai į kelių fondą. Žyminio mokesčio įstatymas. Konsulinio mokesčio įstatymas. Mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas. Naftos ir dujų išteklių mokesčių nustatymas. Mokesčių už aplinkos teršimą įstatymas. Rinkliavų įstatymas. Netiesioginiai mokesčiai. Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Akcizai. Muitų tarifų įstatymas. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Įmonės veiklos ir finansinės padėties charakteristika. Bendros žinios apie verslo įmonę. Įmonės ištekliai. Verslo įmonės veiklos rezultatai. Verslo įmonės veiklos perspektyvos. Pagrindinių verslo mokesčių tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistema (2)Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistemą, bei jos įtaką šalies ekonomikai. Mokesčių sistemos formavimasis. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mokesčiai. Rusijos imperijos metų mokesčiai. Vokietijos okupacijos laikotarpio mokesčiai. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos mokesčiai. Tarybinės Lietuvos mokesčiai. Dabartinė mokesčių sistema. Mokesčių funkcijos ir savybės. Mokesčių kvalifikacija. Dabartiniai Lietuvos mokesčiai. mokesčių įtaka šalies ekonomikai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistema ir jos įtaka versluiĮvadas. Lietuvos Respublikos mokesčių sistema. Akcizai. Atskaitymai nuo pajamų pagal LR kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymą. Atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą. Gyventojų pajamų mokestis. Įmokos į Garantinį fondą. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Konsulinis mokestis. Loterijų ir azartinių lošimų mokestis. Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą. Mokestis už aplinkos teršimą. Mokestis už valstybinius gamtos išteklius. Naftos ir dujų išteklių mokestis. Pelno mokestis. Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Privalomojo sveikatos draudimo įmokos. Socialinis mokestis. Valstybės rinkliava. Valstybinio socialinio draudimo įmokos. Žemės mokestis. 2009 m. pasikeitę mokesčiai. Mokesčių įtaka verslui. Pasirinktos įmonės pristatymas. UAB "Robiga" mokesčiai 2009 m. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistemos įtaka UAB "Rimo baldai" versluiĮvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Mokesčių funkcijos. Mokesčių klasifikacija. Mokesčių sistema. Gyventojų pajamų mokestis. Pelno mokestis. Įmoka į garantinį fondą. Valstybinis socialinis draudimas. Pridėtinės vertės mokestis. Nekilnojamo turto mokestis. Darbo metodai ir priemonės. UAB "Rimo baldai" veiklos pristatymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. UAB "Rimo baldai" mokami mokesčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sudėties, struktūros ir jų kitimo analizėĮvadas. Mokesčių sistemos sąvoka. Lietuvos respublikos mokesčių sistemos raida. Lietuvos respublikos mokesčių sistemos raidos etapai. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) mokesčiai. Rusijos imperijos ir Kaizerinės Vokietijos okupacijų meto mokesčiai. Tarpukario nepriklausomos Lietuvos mokesčiai. Lietuvos sovietų sąjungos sudėtyje mokesčiai. Dabartinės Lietuvos respublikos mokesčių sistemos analizė. Lietuvos Respublikos (LR) mokesčių sistema. Lietuvos respublikos apmokestinimo principai. Lietuvos respublikos mokesčių administravimas ir mokesčių sistemos Teisinis reglamentavimas. Pagrindinių Lietuvoje mokamų mokesčių analizė. Pridėtinės vertės mokestis. Akcizai. Gyventojų pajamų mokestis. Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis. Pelno mokestis. Mokesčių sistemos tobulinimo kryptys ir trūkumai. Mokesčių sistemos teisingumas. Mokesčių sistemos problemos ir galimi sprendimai. Lietuvos ir Europos sąjungos mokesčių naštos pasiskirstymas darbui ir kapitalui. Progresinių mokesčių idėja. Statistikos apžvalga. Skaičiai ir pavyzdžiai. Politikų nuomonės ir argumentai Lietuvos mokesčių sistemos pokyčiams. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) muitinės misija, vizija, struktūra ir funkcijosĮvadas. Muitinės misija. Muitinės funkcijos. Muitinės funkcijos sąryšyje su Europos sąjunga. Kova su nusikalstama veika. Muitinės vizija. Muitinės struktūra. Muitinės departamentas. Struktūra, uždaviniai, funkcijos ir teisė. Misija ir strateginiai tikslai. Teritorinė muitinė. Teritorinės muitinės uždaviniai ir funkcijos. Muitinės postai. Postų rūšys. Muitinės mobiliosios grupės. Mobiliosios grupės uždaviniai ir funkcijos. Specialiosios muitinės įstaigos. Muitinės kriminalinė tarnyba. Muitinės kriminalinės tarnybos struktūra. Muitinės kriminalinės tarnybos uždaviniai ir funkcijos. Muitinės informacinių sistemų centras. Centro struktūra. Centro uždaviniai ir funkcijos. Muitinės mokymo centras. Muitinės mokymo centro uždaviniai ir funkcijos. Muitinės laboratorija. Muitinės laboratorijos uždaviniai ir funkcijos. Muitinės įstaigų teritoriniai padaliniai. Lietuvos muitinė ir Europos sąjunga ateityje. Pagrindinės problemos. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) pilietybės gavimas ir praradimasĮžanga. Tikslas: susipažinti ir aptarti pilietybės gavimą ir praradimą Lietuvoje. Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas. Lietuvos Respublikos pilietybės netekimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) politinė sistemaĮvadas. Darbo tikslas – aprašyti Lietuvos politinę sistemą. Politinės sistemos samprata ir Lietuvos politinė sistema. Politinės sistemos samprata. Politinės sistemos sąvoka. Politinės sistemos tipologija. Politinės sistemos struktūra. Lietuvos politinė sistema. Konstituciniai politinės sistemos elementai. Valdžių padalijimo principas. Valstybės valdymo forma. Rinkimai. Konstitucinė kontrolė. Lietuvos politinės sistemos struktūriniai elementai. Interesų grupės. Politinės partijos. Įstatymų leidžiamoji valdžia. Vykdomoji valdžia. Prezidentas. Vyriausybė. Teisminė valdžia. Savivalda. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) prezidento įgaliojimaiĮvadas. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai. Lietuvos respublikos prezidento vaidmuo įstatymų leidyboje. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Tarptautinių sutarčių ratifikavimo iniciatyvos teisė. Įstatymų pasirašymas ir veto teisė. Teisė kreiptis į konstitucinį teismą. Lietuvos respublikos konstitucija. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) Prezidento įgaliojimai santykiuose su SeimuĮvadas. Prezidentas kaip valstybės vadovas. Lietuvos Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su seimu. Įgaliojimai įstatymų leidybos srityje. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisė. Įstatymų paskelbimas ir Lietuvos Respublikos (LR) prezidento veto teisė. Pirmalaikių seimo rinkimų paskelbimas. Kiti Lietuvos Respublikos (LR) prezidento įgaliojimai. Išvados. Santrauka. Summary. Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) prezidento įgaliojimai santykiuose su vyriausybeĮvadas. Lietuvos Respublikos Prezidento įgaliojimai santykiuose su Vyriausybe pagal 1918 – 1938 metų Konstitucijas. Teisės aktai, reglamentuojantys Respublikos Prezidento įgaliojimus santykiuose su Vyriausybe. Respublikos Prezidento įgaliojimai formuojant Vyriausybę. Respublikos Prezidento įgaliojimai Vyriausybei atsistatydinus ir Vyriausybei grąžinus įgaliojimus. Respublikos Prezidento teisės aktai ir Vyriausybės narių įgaliojimai juos kontrasignuojant. Respublikos Prezidento ir Vyriausybės santykiai skiriant ir atleidžiant valstybės pareigūnus. Išvados. Santrauka (anglų kalba). Skaityti daugiau
Lietuvos Respublikos (LR) prezidento teisinė padėtis (2)Įvadas. Lietuvos valstybės vadovo instituto istorinė raida. Lietuvos respublikos prezidento statuso šaltiniai. Lietuvos respublikos prezidento rinkimų tvarka. Respublikos prezidento įgaliojimai. Lietuvos respublikos prezidento įgaliojimai užsienio politikoje. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su vyriausybe. Respublikos prezidento įgaliojimai santykiuose su seimu. Respublikos prezidento įgaliojimai skirti valstybinius apdovanojimus. Respublikos prezidento įgaliojimai nustatyta tvarka skirti ir atleisti valstybės pareigūnus. Įgaliojimų nutrūkimas. Karo vadas. Išvados. Skaityti daugiau
......