Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Lietuvos bankų raida nuo 1990 metųĮvadas. Lietuvos bankų sistema. Bankų vykdomos funkcijos. Bankų struktūra. Bankininkystės raida Lietuvoje nuo 1990 metų. Bankų tikslų kitimas. Bankų sistemos ir teisinės bazės reorganizavimas. Bankų sektoriaus plėtra. Centrinio banko organizacinės struktūros pertvarkymai. Valstybinių ir privačių bankų kaita. Bankų turto kaita. Indėliai. Paskolos. Paskolos užsienio valiuta. Lietuvos bankų bendradarbiavimas su tarptautinėmis finansų institucijomis. Tarptautinis valiutos fondas. Pasaulio bankas. Tarptautinis atsiskaitymų bankas. Europos centrinių bankų sistema. Lietuvos banko užsienio atsargos. Lietuvos banko užsienio atsargų atkūrimas. Struktūriniai dinaminiai užsienio atsargų pokyčiai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos baudžiamojo proceso tipasĮvadas. Tikslas yra atskleisti baudžiamojo proceso tipus, jų rūšys. Išnagrinėti baudžiamojo proceso raidą Lietuvoje nuo viduramžių iki dabar, išaiškinti, koks baudžiamojo proceso tipas yra Lietuvoje, išanalizuoti bylos nagrinėjimą teisme ir išaiškinti kaip veikia rungimosi principas. Baudžiamojo proceso tipai (formos). Klasikinis rungimosi procesas. Tiriamasis procesas. Mišrusis procesas. Baudžiamojo proceso raida Lietuvoje. Koks baudžiamojo proceso tipas Lietuvoje? Baudžiamosios bylos nagrinėjimas teisme. Rungimosi principas Lietuvoje. Išvados. Uždaviniai. Skaityti daugiau
Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP)Įvadas. Lietuvos BVP sukūrimas. BVP apibrėžimas. Nominalusis ir realusis BVP. BVP skaičiavimo metodai. Lietuvos BVP lyginant su kitomis šalimis. BVP dinamika. Ekonominis (verslo) ciklas. Lietuvos BVP 1990-2002 m. BPV ir BVP kitimas 1995-2002 m. BVP kitimo prognozė 2003-2006 m. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos centrinio (emisijos) banko įtaka ekonomikaiĮvadas. Centrinio(emisijos) banko įtaka ekonomikai teorine prasme. Emisija ir centrinis bankas. Centrinis bankas. Pinigų emisija. Pinigų emisijos samprata ir rūšys. Pinigų emisijos teisinis reguliavimas. Lietuvos banko išimtinė teisė emituoti pinigus. Lietuvos – kaip emisijos – banko įtaka praktine prasme. Lietuvos banko emisijos pinigai – maža pinigų kiekio dalis. Galimas infliacijos inicijavimas. Pinigų erozija. Įmonių kaštų ir pajamų kontroliavimas. Privatieji – elektroniniai pinigai. Lietuvos banko įtakos galimybės įsivedus eurą. Ekonominė pinigų sąjunga. ECBS. ECB. Lietuvos Banko, kaip banko emitento, santykis su Europos Centriniu Banku, kaip banku emitentu. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos centrinio banko vaidmuo užtikrinant Lito stabilumąĮvadas. Centrinis bankas. Centrinis bankas ir jo nepriklausomybės dilema. Centrinio banko funkcijos. Lietuvos centrinis bankas ir jo funkcijos. Pagrindinis centrinio banko tikslas. Pinigų rinkos reguliavimo priemonės. Centrinio banko veiklos įrankiai. Palūkanų norma. Lietuvos banko pinigų politika. Dabartinė pinigų politika ir jos tobulinimo veiksmai. Įstojimo į Europos pinigų sąjungą reikalavimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos centrinis bankas ir monetarinė politikaĮvadas. Centrinis bankas (CB). Bankų atsiradimas ir Lietuvos bankų istorinė raida. Centrinis bankas (CB). Lietuvos bankas. Lietuvos banko funkcijos bei teisės. Lietuvos banko pinigų politika. Monetarinė politika. Monetarines politikos įgyvendinimas ir jo priemonės. Monetarinės politikos įgyvendinimas. Monetarinės politikos įgyvendinimo priemonės. Monetarinės politikos sukeliamos problemos. Monetarinė politika ir tarptautinė ekonomika. Monetarinė politika ir euro įvedimas. Išvados. Santrauka užsienio kalba. Skaityti daugiau
Lietuvos cigarečių rinkos dalyvių analizėĮvadas. Trumpa cigarečių atsiradimo istorija pasaulyje. Lietuvos cigarečių rinkos dalyvių analizė. Cigarečių pardavimų tendencijos Lietuvoje 2004–2006 m. Lietuvos cigarečių rinkos dalyvių eksportas ir importas. Cigarečių platintojai (tarpininkai). Teisiniai cigarečių rinkos ypatumai, ribojimai, draudimai. Pagrindinės prekės pakuotės charakteristikos. Atskirų gamintojų populiariausių cigarečių kainų apžvalga. Naujienos rinkoje (naujos ir / ar modifikuotos prekės). Populiariausi cigarečių rėmimo būdai rinkoje. Priedai (2). Darbas iliustruotas grafikais ir lentelėmis. Išnašos. Skaityti daugiau
Lietuvos darbo biržos naujų technologijų įdiegimo strategijaĮvadas. Darbo tikslas: atskleisti galimybės lankstesniam bendravimui su darbdaviais ir geresniam klientų aptarnavimui. Strategijos kilmė. Strategijos raidos etapai. Teorinė dalis. Strateginio valdymo sąvoka, bendrieji bruožai ir principai. Tyrimų dalis. Išorinė aplinka. PEST analizė. Teisinis reglamentas. Politiniai veiksniai. Santykiai su šalies valdžios institucijomis. Ekonominiai aspektai. Ekonominis augimas. Užimtumas. Ekonominė aplinka. Investicinis klimatas. Socialinis ir kultūrinis aspektas. Lietuvos švietimo sistema. Aplinkosauga. Sveikatos apsauga. Kultūra. Technologinis aspektas. Penkių jėgų analizė. Dinaminė aplinka. Vidinės aplinkos analizė. Vertės grandinė. Bazinės kompetencijos. Organizacijos kultūra. Strategijos, programos ir planai. SSGG analizė. Projektinė dalis. Strateginės alternatyvos veiksmų planas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos darbo biržos vaidmuo darbo išteklių valdymeDarbo ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Darbo išteklių samprata. Lietuvos darbo biržos vaidmuo darbo išteklių valdyme. Lietuvos darbo biržos vykdomos aktyvios darbo rinkos programos ir priemonės. Naujos bedarbių užimtumo skatinimo priemonės. Veiklos tobulinimas panaudojant šiuolaikines informacines technologijas. Lietuvos darbo biržos 2006 – 2008 metų strateginis veiklos planas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos darbo rinkos raidaĮvadas. Darbo rinka. Darbo jėgos pasiūla. Darbo rinkos konjunktūra. Istorinės samdomojo darbo atsiradimo prielaidos. Darbo rinkos modeliai. Nedarbas. Nedarbo formos. Nedarbo priežastys. Lietuvos darbo rinkos raida, susiformavimas ir valdymas. Lietuvos darbo rinkos raida. Lietuvos darbo rinkos valdymo sistema. Darbo rinkos valdymas ir mokymo tarnybų steigimas bei jų formavimas. Lietuvos darbo rinkos struktūra. Pagrindiniai nedarbo Lietuvoje aspektai (priežastys ir pasekmės). Lietuvos darbo rinkos politika. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Pagrindines aktyvios darbo rinkos politikos priemonės. Pasyvios darbo rinkos politikos priemonės. Lietuvos darbo rinkos raida ir tendencijos. Bedarbiai. Darbo jėgos paklausa. Darbo jėgos pasiūla. 2006-ųjų metų darbo rinkos prognozė. Darbo rinkos tendencijos 2006 m. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos darbo rinkos struktūros ypatumaiSummary. Įvadas. Darbo rinkos struktūros teoriniai aspektai. Darbo rinkos samprata. Darbo rinkos elementai. Lietuvos darbo rinkos raida. Lietuvos darbo rinkos struktūra ir jos vertinimas. Lietuvos darbo rinkos problemos ir jų sprendimo galimybės. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos didžiausių prekybos centrų veiklos lyginamoji analizėPrekybos centrų lyginimas pagal parduotuvių skaičių. Prekybos centrų augimo tempai. VP Market ir CBA Aibė Vidutinio prekybos centro apyvarta. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teisinė padėtis po Liublino unijos 1569 metaisĮvadas. Dėstymas. Liublino unijos atneštieji naujoviškumai. Respublikos valdovas ir Lietuvos didysis kunigaikštis. Lietuvos didžiosios kunigaikštystės centrinė valdžia respublikoje. Provincijų valdymo organai. Respublikos seimas ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė. Kariuomenė. Iždas. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir užsienio valstybės. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų reforma, vyriausiojo tribunolo įsteigimas. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistemaĮvadas. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teismų sistemos apžvalga. Sąsajos tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) teismų sistemos, bei dabartinėje Lietuvos Respublikoje (LR) veikiančių teismų sistemos. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos draudimo įmonių perdraudimo veiklos rodiklių įvertinimas 2001-2005 metaisĮvadas. Perdraudimas. Perdraudimo samprata. Perdraudimo reikšmė. Perdraudimo veiklos rezultatai. Perdraudimo rūšys. Lietuvos draudimo bendrovių perdraudimo veiklos rodiklių Lietuvoje 2001 – 2005 metais įvertinimas. 2001 metai. 2002 metai. 2003 metai. 2004 metai. 2005 metai. Išvados. Summary. Darbas iliustruotas diagramomis. Skaityti daugiau
Lietuvos draudimo rinkos plėtros 2000-2003 metais įvertinimasĮvadas. Draudimo samprata ir draudimo rūšys. Draudimo samprata. Draudimo šakos. Lietuvos draudimo rinkos 2000-2003 metais bendros plėtros ypatybės. Lietuvos draudimo rinkos pasiskirstymas pagal šakas 2000-2003 metais. Lietuvos pasirašytų draudimo įmokų dinamika ir draudimo įmonių skaičius 2000-2003 m. Lietuvos draudimo rinkos draudimo tankio ir draudimo prasiskverbimo rodikliai 2000-2003 metais. Ne gyvybės draudimo rinkos plėtros Lietuvoje 2000-2003 metais analizė. Ne gyvybės draudimo įmokos ir jų dinamika. Ne gyvybės draudimo bendrovių plėtros tendencijos Lietuvoje. Gyvybės draudimo rinkos plėtros Lietuvoje 2000-2003 metais analizė. Pasirašytų gyvybės draudimo įmokų dinamika. Lietuvos gyvybės draudimo įmonių rinkos dalies pasiskirstymas. Išvados. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Lietuvos ekonomikos būklės analizėĮvadas. Lietuvos ekonomikos būklės analizė: Bendrieji šalies ekonominiai rezultatai. Makroekonomikos apžvalga. Verslo ir vartotojų pasitikėjimo rodikliai. Bendrasis vidaus produktas. Užsienio prekyba ir mokėjimų balansas. Kainos ir darbo užmokestis. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ekonominė politika (2)Įžanga. Ūkio apžvalga. Bendrasis vidaus produktas. BVP kitimas. Pasiekimai. Ūkio Politika. Ūkio Politika, apibrėžimas. Pagrindiniai ekonominės politikos tikslai. Pranašumai. Trūkumai. Galimybės. Grėsmės. Ūkio politikos formos, vykdymas. Gyvenimo pajamų ir išlaidų pokyčiai. Užimtumas, darbo pajamos. Nedarbo įtaka. Užsienio prekyba ir prekybos politika, eksportas, importas. Užsienio investicijų skatinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lietuvos ekonominio ir socialinio išsivystymo lygis ir jo kitimo tendencijosPerorganizuojant pramonę. Atliekų tvarkymas. Lietuvos pramonė ir jos plėtojimas. Sąlygos privačiai nuosavybei atsirasti ir plėstis buvo kuriamos trimis pagrindiniais būdais. Privataus verslo formavimasis. Veiksniai, kurie lemia apsisprendimą investuoti. Galimi trys užsienio kapitalo investavimo būdai. Skaityti daugiau
Lietuvos eksportas ir importasĮvadas. Eksporto ir importo esmė ir vaidmuo Lietuvos ekonomikoje. Eksporto ir importo esmė ir juos sąlygojantys veiksniai. Lietuvos eksporto ir importo analitinė apžvalga. Eksporto ir importo būklė Lietuvoje. Lietuvos eksportas į šalis pagrindines prekybos. Lietuvos importas iš šalių pagrindinių prekybos partnerių. Eksporto ir importo kontrolė. Lietuvos eksporto ir importo tendencijos ir efektyvumas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
......