Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Leidinių maketo paruošimo procesų ypatumaiĮvadas. Maketavimas. Leidinio formato nustatymas. Šrifto ir spalvų nustatymas. Teksto laužymas. Turinio ir dalykinės rodyklės sudarymas. Iliustracijų išdėstymas. Iliustracijų tipai. Iliustracijų vieta, atsižvelgiant į tekstą. Maketavimo programos. Adobe PageMaker 7.0. Adobe InDesign 2. QuarkXPress 7. CorelDraw 12. Įvairių leidinių maketavimo principai. Reikalavimai reklaminio skelbimo maketui. Reikalavimai vizitinių kortelių maketams. Praktinė užduotis. Lankstinuko kūrimas ir maketavimas. Teksto įvedimas. Gaminio išdėstymas lanke. Spalvų skaidymas. Išvados. PowerPoint pristatymas (26). Skaityti daugiau
Leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus tyrimas Tauragės apskrityje ir Lietuvos Respublikoje (LR)Įvadas. Statistinio tyrimo tikslas – apibendrintų duomenų gavimas ir siekimas atskleisti tų reiškinių visumos bendrąsias savybes konkrečiomis laiko ir vietos sąlygomis. Kursiniame darbe bus tyrinėjamas leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais teorinės prielaidos. Lentelių pateikties ypatumai. Duomenų vaizdavimas grafiškai. Skritulinė diagrama. Stačiakampė (Box-Plot) diagrama. Stulpelinė diagrama. Linijinė diagrama. Sklaidos diagrama. Duomenų kitimo rodikliai. Duomenų skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Duomenų tarpusavio ryšių nustatymas. Duomenų prognozavimas. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais modelis. Statistinio tyrimo leistų statyti gyvenamųjų pastatų skaičiaus kitimas 2000-2008 metais rezultatai. Duomenų struktūros analizė. Duomenų dinaminė analizė. Duomenų tarpusavio ryšių ir priklausomybės analizė. Duomenų prognozavimo modelis. Išvados. Priedai (7 lentelės). Skaityti daugiau
Leksinės transformacijosĮvadas. Leksinių transformacijų rūšys. Perkėlimai. Pakeitimai. Konkretizacija. Generalizacija. Priežasties pakeitimas pasekme ir atvirkščiai. Įterpimai. Praleidimai. Išvados. Skaityti daugiau
Lėlių teatro vieta integruoto ugdymo sistemojeĮvadas. Literatūrinė dalis. Meninis ugdymas. Vaidyba ir dramatizavimas. Lėlių teatras skirtingo amžiaus vaikų grupėse. Lėlių teatras ir integruotas ugdymas. Vaidyba ir grožinė literatūra. Vaidyba ir kalba. Vaidyba ir kūno kultūra. Vaidyba ir dainavimas. Vaidyba ir gamtos pažinimas. Vaidyba, dailė ir darbeliai. Analitinė dalis. Tyrimas. Vaikų apklausa. Apibendrinimas. Vaikų stebėjimai. Anketa auklėtojoms. Anketa tėvams. Auklėtojų anketų apibendrinimas. Tėvų anketų apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai. Skaityti daugiau
Lengvojo automobilio BAЗ – 21011 pavarų dėžėUžduotis. Įvadas. BAЗ – 21011 nuotraukos ir specifikacija. Pavarų dėžės paskirtis. Pavarų dėžės konstrukcija. Pavarų dėžės gedimai. Pavarų dėžės priežiūra. Tarpašinio atstumo parinkimas. Krumpliaračių modulio parinkimas. Krumpliaračių skaičiavimas. Velenų skaičiavimas. Guolių parinkimas. Sinchronizatoriaus skaičiavimas. Skaityti daugiau
Lengvosios atletikos populiarinimas LietuvojeSantrauka. Įvadas. Darbo tikslas - išsiaiškinti šalies gyventojų požiūrį į lengvąją atletiką; įpročius bei problemas, susijusias su ja; informacijos trūkumą bei reikalingų informavimo priemonių pobūdį. Teorinis tyrimų pagrindimas. Lengvosios atletikos samprata. Trumpa istorija. Tyrimo reikalingumas. Tyrimo eiga. Tyrimo rezultatai. Rezultatų interpretacija. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (6 psl.). Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Lengvų drabužių siuvimo fabriko sukirpimo cechasSiuvinių medžiagų normavimo ir sukirpimo kursinis darbas. Įvadas. Produkcijos technologinė charakteristika. Modelio analizė. Įrangos parinkimas ir proceso skaičiavimas. Skaičiavimai. Įrengimai. Operacijų laikų nustatymas. Klojėjai. Sukirpėjai. Komplektuotojai. Duomenų suvestinė. Cecho planavimas. Skaityti daugiau
Lengvųjų automobilių diagnostikos baro modernizavimo projektasTransporto įmonių ekonomika. Įvadas. Tikslas: suvokti savo pasirinktą verslą pasinaudojant verslo planu. Informacijos šaltinių apžvalga. Lengvųjų automobilių pakabos remonto baro situacijos analizė. Įmonės veikla ir valdymas. Projektuojamo serviso paslaugų analizė. Rinka ir konkurentai. Prielaidos ir verslo rizika. Finansų planas. Išvados. Skaityti daugiau
Lengvųjų automobilių pakabos remonto baro technologinis projektasKursinio projekto užduotis. Santrauka. Įvadas. Teorinė dalis. Pakaba. Pagrindinis pakabos principas. Pakabų klasifikavimas. Technologinė dalis. Objekto charakteristika. Rinkos apžvalga. Kainodaros strategija. Įmonės darbo vietų projektavimas. Technologinių įrengimų ir įrankių parinkimas. Apšvietimo skaičiavimas. Technologinių kortelių sudarymas. Darbo ir priešgaisrinė apsauga. Darbuotojų pareigos. Įmonės valdymo struktūra. Išvados. Skaityti daugiau
Lengvųjų automobilių ratų geometrijos, važiuoklės remonto baro organizacinis ekonominis projektasTransporto įmonių ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Lengvojo automobilio ratų geometrijos, važiuoklės remonto įmonės kūrimo organizacinė – ekonominė analizė. įmonės veikla ir valdymas. Transporto paslaugų analizė. Technologinė įranga. Technologinis procesas. Metinė darbų apimtis. Rinka ir konkurentai. Prielaidos ir verslo rizika. Finansų planas. Vieno etatinio darbuotojo metinis darbo laiko fondas, valandomis. Reikalingas etatinių darbininkų skaičius. Darbo užmokestis darbininkams. Papildomas darbo užmokestis (atostogų, ligų, komandiruočių, mokymų apmokėjimas). Bendras metinis darbo užmokestis. Atskaitymai socialiniam draudimui nuo darbo užmokesčio. Garantinio fondo įmokos nuo darbo užmokesčio. Metinis darbininkų darbo užmokesčio fondas su atskaitymais socialiniam draudimui ir garantiniam fondui (metinis darbo užmokesčio fondas). Elektros energijos sąnaudos. Sąnaudos vandeniui technologiniams tikslams. Sąnaudos vandeniui buitiniams tikslams. Sąnaudos patalpų apšildymui. Sąnaudos technologinės įrangos priežiūrai ir remontui. Sąnaudos technologinės įrangos priežiūrai ir remontui. Išlaidos įrengimų, pastatų, automobilių amortizacijai. Sąnaudos mažaverčiam inventoriui. Sąnaudos darbų saugai. Išlaidos priešgaisrinei saugai. Automobilių eksploatavimo išlaidas sudaro. Projektuojamojo objekto techniniai ekonominiai rodikliai. Metines pajamas už paslaugas. Investicinių projektų įvertinimo rodikliai. Efektyvumo koeficientas. Išvados. Skaityti daugiau
Lengvųjų automobilių universalus einamojo remonto postasĮvadas. Analitinė dalis. Technologinė dalis. Techninių apžiūrų metinė darbų apimtis. Techninių apžiūrų ir einamojo remonto darbų apimties paskirstymas. Agregatų remonto posto metinė darbų apimtis. Metiniai darbo laiko fondai. Metinis efektyvinis darbo laiko fondas. Darbininkų skaičius. Technologiškai būtinų darbininkų skaičius. Sąrašinis darbininkų skaičius. Postų skaičius. Automobilių saugojimo vietos skirtos aptarnaujamiems automobiliams laikyti kol juos atsiims savininkas skaičiavimas. Automobilių laukimo vietos, skirtos laikinai pastatyti automobiliui, kai yra užimti darbo postai skaičiavimas. Klientų ir personalo automobilių stovėjimo skaičius. Įrengimai. Plotas ir matmenys. Organizacinė dalis. Automobilių TP ir ER vykdymas. Projektuojamajame objekte atliekami darbai. Skyriaus darbo rėžimas. Konstrukcinė dalis. Prietaiso veikimo aprašymas. Prietaiso naudojimo instrukcija. Darbų sauga. Darbų saugos taisyklės projektuojamajame objekte. Priešgaisrinė sauga. Gamtos apsauga. Ventiliacija, šildymas ir apšvietimas. Projekto rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Lenkijos turistiniai centrai ir turistinės vietovėsĮvadas. Tikslas: Apžvelgti Lenkijos turistinius centrus ir turistines vietoves bei jų atraktyvumą. Darbo metodika. Turistinių centrų ir turistinių vietovių samprata ir įvairovė. Lenkijos teritorija ir geografinė padėtis. Lenkijos gamtiniai ypatumai. Lenkijos gyventojai. Lenkijos ūkis. Lenkijos turistinių centrų ir turistinių vietovių įvairovė. Lenkijos saugomų teritorijų sistema. Nacionaliniai parkai (NP). Draustiniai. Lenkijos gamtos ir kultūros paminklai. Krokuvos Vavelis. Malborkas (Marienburgas). Lenkijos turistiniai centrai ir turistinės vietovės. Varšuva. Krokuva. Mozūrijos ežerai. Gdanskas. Slidinėjimas Lenkijos Beskiduose. Bieščadai. Lenkijos turistinių centrų ir turistinių vietovių pasiskirstymas. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Lentpjūvės projektavimasKursinis projektas. Įžanga. Techninis, ekonominis pagrindimas. Techninis pagrindimas. Ekonominis pagrindimas. Technologinis procesas. Techninis siūlymas. Užduotis. Žaliavų analizė. Rąstų poreikis. Rąstų rūšiavimas. Rąstų sandėliavimas. Pjautinės medienos specifikacija. Pjaustymo schemos ir išeigos. Medžiagų balansas. Įrenginių, įrankių parinkimas ir našumas. Džiovyklos, elektros ir šilumos sąnaudos. Lentpjūvės ekonomika. Išvados. Priedai. Lentpjūvės bendras vaizdas. Skaityti daugiau
Les changements et le développement des styles architecturaux en FranceKursinis darbas prancūzų kalba apie architektūros istorijos raidą bei kaitą Prancūzijoje. Introduction. Moyen Age. La construction des cathédrales. L’architecture romane. L’architecture gothique. La renaissance. Des créations originales : les châteaux de la Loire. La seconde renaissance. Le XVIIe siècle : richesse du temps de Louis XIII. Le château de Versailles. Le XVIIIe siècle : sous Louis XV – le transformations de Paris. L’architecture religieuse. Le style de Louis XVI. Le XIXe siècle. Une stratégie impériale. La folie des grandeurs. Le XXe siècle. Naissance de technique industrielle. Conclusions. Skaityti daugiau
Liaudies dainos reikšmė vaiko asmenybės ugdymeĮvadas. Liaudies dainų poveikis vaiko asmenybei. Vaiko vystymosi raida. Vaiko vystymosi raida nuo gimimo iki 1 metų amžiaus. Vaiko raida nuo 1 iki 2 metų. Vaikų liaudies dainų klasifikacija. Lopšinės. Žaidinimai. Gyvūnijos apdainavimas. Formulinės dainos. Šiuo metu naudojamų I - II klasės muzikos vadovėlių lyginamoji analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Liaudies medicinaĮvadas. Liaudies medicinos istorija. Pirties poveikis sveikatai. Bičių produktas - medus. Antibiotikai - šiuolaikinės medicinos vaistas. Homeopatija. Tiriamoji medžiaga. Priedai. Išvados. Skaityti daugiau
Liberalios švietimo politikos taikymo Lietuvos švietimo sistemoje galimybėsĮžanga. Klasikinio liberalizmo ideologija. Pagrindiniai klasikinio liberalizmo teiginiai. Klasikinio liberalizmo ideologinės nuostatos švietime. Liberalios švietimo politikos formavimas. Liberalioji švietimo reforma. Liberalioji švietimo kaita. Lietuvos švietimo sistema. Išvados. Skaityti daugiau
Lyčių skirtumai administravimo etikoje: lyginant Lietuvos ir Amerikos organizacijasĮvadas. Darbo tikslas – palyginti Lietuvos ir Amerikos organizacijose vyraujančius lyčių skirtumus administravimo etikoje. Etiško elgesio komponentai. Asmeninės savybės. Organizacijos struktūra. Organizacijos kultūra. Visuomenės lūkesčiai. Teisės aktai. Išvados. Skaityti daugiau
Lyčių suvokimo ypatumaiĮvadas. Tyrimo objektas. Specialiųjų poreikių vaikų lyčių vaidmenų suvokimo ypatumai. Lytiškumo stereotipų šeimoje raiška Lietuvoje. Lyčių vaidmenų pokyčiai šiuolaikinėje šeimoje. Tėvo ir motinos vaidmuo šeimoje. Vyriškumo ir moteriškumo ugdymas šeimoje. Lyčių vaidmenys šeimoje, pristatomoje televizijoje. Specialiųjų poreikių lyčių suvokimas. Tyrimo metodika. Tyrimo dalyviai. Specialių poreikių vaikų lyčių vaidmenų suvokimas šeimoje. Išvados. Išnašos. Priedas. Skaityti daugiau
Lyderio vaidmuo formuojant komandos žaidėjų tarpusavio santykiusĮvadas. Literatūros apžvalga. Komandos formavimas ir žaidėjų tarpusavio sąveika. Lyderio vaidmuo komandos kūrime. Darbo metodika. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Tarpusavio santykiai FC "Klevas – Elena" komandoje. FC "Klevas – Elena" komandos lyderė. Išvados. Priedai (3) Skaityti daugiau
......