Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Laisvos darbo jėgos judėjimas Europos Sąjungoje (ES)Įvadas. Darbo jėga. Darbo jėgos pasiūla. Darbo jėgos paklausa. Laisvas asmenų judėjimas. Gyventojų migracija. Darbo jėgos judėjimas ekonomiškai stipriose Europos Sąjungos (ES) šalyse. Airija. Jungtinė karalystė. Norvegija ir Danija. Lietuva. Užsienio įmonėse įdarbintų Lietuvos piliečių skaičius. užsieniečių iš trečiųjų šalių darbas Lietuvoje. Darbo užmokestis. Nelegalus darbas Europos Sąjungos (ES) šalyse. Išvados. Skaityti daugiau
Laivybos organizavimas: AB "Limarko laivininkystės kompanija"Įvadas. AB "Limarko laivininkystės kompanija". Organizacijos struktūra. Veiklos rezultatai 2004-2006 m. Konteinerių specifikacijos. Laivybos linijos iš Klaipėdos jūrų uosto. Klaipėdos ir kaimyninių uostų veikla 2004 m. lapkričio mėnesį. Laivo parinkimas. Laivo parinkimo pagrindimas. Laivo naudingumo finansinis pagrindimas. Uosto rinkliavos. Kuro sąnaudos. Darbuotojų atlyginimai. Darbuotojų maitinimas. Kitos nenumatytos išlaidos. Bendros laivo išvados. Laivo pajamos. Lūžio taškas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėm, grafikais. Skaityti daugiau
Laivo krovos plano sudarymas ir jo stovumo įvertinimas: didysis žvejybinis traleris–šaldytuvas "Vytautas Montvila"Laivo duomenys. Atvejai ir skaičiavimai. Laivo krovos plano sudarymas ir jo stovumo įvertinimas. Skaityti daugiau
Laivo stovumas ir jo įvertinimasKursinio projekto "Laivo stovumas ir jo įvertinimas" skaičiavimo eiga. Laivo vandentalpos ir svorio centro koordinačių skaičiavimas. Skaityti daugiau
Laivo teorija ir laivų statybaKursinis projektas. Laivo supimasis. Apskaičiuojame langu į bangas stovinčio laivo bortinį ir vertikalų supimąsi. Laivo supimosi intensyvumo vertinimas. Išvada. Vandens pasipriešinimas laivo judėjimui. Tinkamo metodo pasipriešinimui skaičiuoti parinkimas. Vandens pasipriešinimo skaičiavimai. Išvada. Variklio parinkimas. Pradinių sraigto parametrų skaičiavimas. Optimalaus sraigto charakteristikų nustatymas. Hidrodinaminės sraigto charakteristikos. Sraigto kavitacijos tikrinimas. Išvada. Propulsinio komplekso darbo įvertinimas įvairiuose rėžimuose. Išvada. Suprojektuoto sraigto tvirtumo įvertinimas. Išvada. Skaityti daugiau
Laivo valdymasLaivo cirkuliacijos elementų skaičiavimas kai vairo plunksna pasukta 15 ir 30 laipsnių. Inercinio ir aktyvaus stabdymo charakteristikos. Laivo cirkuliacijos elementų skaičiavimas slenkstiniame režime. Laivo judėjimas atgal esant vėjui. Minimalaus laivo valdomumo greitis stabdant. Laivo užimamos juostos plotis. Manevrai žmogus už borto. Būtinas minimalaus vilkiko galingumas. Švartavimosi schemos. Laivų plaukimas tarp ledų. Krovinių perkrovimas ir žmonių persodinimas atviroje jūroje. Laivų plaukiojimas audros metu. Laivų vilkimas. Laivų nuplaukimas nutraukimas nuo seklumos. Skaityti daugiau
Laivų sistemosĮvadas. Įmonės pagrindiniai tikslai siekiant krovinių srautų valdymo efektyvumo. Uosto krovos darbų rinka. Galimos krovinių srauto pokyčių rizikos ir jų valdymo galimybės. Vidinės bendrovės rizikos, galinčios įtakoti krovinių srautą ir jų valdymas. Klasko pateikimo kokybė ir jos valdymas. Uostų-konkurentų įtaka krovinių srautui. Išvados. Skaityti daugiau
LAN tinklo PĮĮvadas. LAN tinklui pasirinkti įrenginiai ir operacinės sistemos. Prisijungimas prie maršrutizatoriaus komandinės eilutės sąsajos CLI. Maršrutizatoriaus komandinės eilutės pagalba (Help). Maršrutizatoriaus lygmenys. Maršrutizatoriaus slaptažodžių konfigūravimas. Sąsajų konfigūravimas. Nuosekliosiosios (serial) sąsajos konfigūravimas. Nuosekliosios (Serial) sąsajos nustatytų parametrų peržiūra. Maršrutizatoriaus show interface komanda. Sąsajos būsenų interpretavimas. Maršrutizatoriaus show version komanda. Maršrutizatoriaus konfigūracijos peržiūra. Konfigūracijos išsaugojimas NVRAM atmintinėje. Išvados. Skaityti daugiau
Language testingFormal assessment. Placement tests. Achievement tests. Diagnostic tests. Proficiency tests. Types of objective tests. Multiple choice. Varieties of cloze procedure. Advice on creating cloze type passages. The C- Test. Dictation. Formal assessment of writing. Specifying all appropriate tasks and selecting a sample. Obtaining samples that properly represent each candidate’s ability. Obtaining reliable scoring of writing. This can be either holistic or analytic. Holistic or analytic? Formal assessment of speaking. Setting the tasks. Specifying all apropriate tasks. Advice on planning and conducting oral tests. Techniques not recommended. Obtaining valid and reliable scoring. Formal assessment of reading. Specifying what the candidate should be able to do. Practical advice on item writing. Formal assessment of listening. Specifying what the candidate should be able to do. Setting the tasks. Possible techniques. Informal assessment. Informal assessment of writing. Informal assessment of speaking. Informal assessment of reading. Informal assessment of listening. Results from informal assessment. Self-assessment. Foundations for self-assessment. Self-assessment of writing. Self-assessment of speaking. Oral self-assessment. Self-assessment of reading and listening. Learner training (reading). Learner trainer (listening). Progress questionnaires. Results from self-assessment. Introduction. Results from the reseach. References (11). Conclusion. Skaityti daugiau
Lankstumo charakteristika ir lavinimo metodikaĮvadas. Tikslas: remiantis literatūros šaltiniais apžvelgti lankstumo charakteristiką ir lavinimo metodiką. Lankstumo charakteristika. Lankstumo lavinimo metodika. Lankstumo vertinimo būdai ir priemonės. Išvados. Skaityti daugiau
Latakinio pertvarinio slenkstinio žuvitakio projektavimasĮvadas. Latakinio pertvarinio slenkstinio žuvitakio hidrauliniai skaičiavimai. Vandens gyliai upės vagos žemutiniame bjefe. Vandens tekėjimo greičiai upės vagos žemutiniame bjefe. Žuvų viliojimo vilkties efektyvusis ilgis lef ir efektyvusis plotis bef. Latakinio pertvarinio slenkstinio žuvitakio plotis. Vidutinis vandens tekėjimo greitis virš žuvitakio slenkstinės pertvaros. Latakinio-pertvarinio slenkstinio žuvitakio matmenys. Baseinėlių skaičius. Debitų kreivės. Išvados. Skaityti daugiau
LaukininkystėĮvadas. Žemės naudmenos ir jų transformavimas. Pasėlių struktūra ir jos formavimas. Rotacijos sudarymas. Perėjimo prie augalų kaitos plano sudarymas įgyvendinant sėjomainą. Ekonominis – energetinis laukininkystės projekto įvertinimas. Augalininkystės produkcija, jos apskaičiavimas ir energetinis įvertinimas. Agrotechninių priemonių planavimas ir energetinis įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita: Šiaulių apskritisŠiaulių apskrities visų ūkių lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizė. Įvadas. Darbo tikslas – išanalizuoti Šiaulių apskrities esančių lauko daržovių plotus, derlių ir derlingumą, bei perspektyvas. Statistiniai duomenų apie lauko daržoves šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų apie lauko daržoves šaltiniai. Statistiniai duomenų apie lauko daržovių. Auginimą analizės būdai. Lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo. Statistinė analizė. Lauko daržovių plotų statistinė analizė. Lauko daržovių plotai Šiaulių apskrityje. Lauko daržovių plotų dinamika. Lauko daržovių derliaus statistinė analizė. Lauko daržovių derliaus dinamika. Derlių įtakojantys veiksniai. Lauko daržovių derlingumo statistinė analizė. Lauko daržovių derlingumo dinamika. Lauko daržovių derlingumą lemiantys veiksniai. Lauko daržovių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Lauko daržovių plotų perspektyvos. Lauko daržovių derliaus perspektyvos. Lauko daržovių derlingumo perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Lauko vandentiekio ir nuotekų šalintuvo projektavimasUžduotis: projektuojama nedidelės gyvenvietės (500 gyv. skaičius) vandentiekio ir buitinių nuotekų surinkimo ir šalinimo sistemos. Skaičiuojamieji vandens debitai. Vandens reikmė gaisrų gesinimui. Viešosioms vietoms tvarkyti tiektinio vandens kiekis. Ruožų kelio debitų skaičiavimas. Fiktyvių mazginių debitų Qm skaičiavimas. Ruožų debitų skaičiavimas. Ekonomiškai naudingiausių skersmenų parinkimas. Hidraulinis žiedinio tinklo skaičiavimas. Reikalingieji ir būtinieji pjezometriniai aukščiai. Buitinio nuotakyno projektavimas. Nuotekų tinklo trąsavimas. Skaičiuotinų plotų nustatymas. Išvados. Priedai (.dwg byla: buitinių nuotekų kolektoriaus išilginis pjūvis, Buitinio žiedinio fragmento vandentiekio detalizacija, Buitinio žiedinio vandentiekio schema). Skaityti daugiau
Lazeriai ir fraktalinė šviesaĮvadas. Lazerio sukūrimas. Pirmasis - rubino lazeris. Lazerio veikimo principas. Fraktalai. Fox-Li Power metodas. Video grįžtamasis ryšys. Naujovės. Išvados. Skaityti daugiau
Lazeriai ir jų taikymasLazerio atsiradimas ir vystymosi raida. Kliūtys, trukdžiusios sukurti stiprų kryptingą šviesos pluoštą. Lazerio sukūrimas. Rubino lazeris. Lazerio tobulinimas. Lazerių savybės. Kaip gimsta lazerinė šviesa. Kuo ypatinga lazerinė šviesa. Lazerių margumynas. Akimirkų medžioklė. Lazeriai ir jų panaudojimas. Lazerių tipai. Lazeriu profesijos. Rentgeno lazeris. Mazeriai kosmose. Holografija. Brūkšnelinis kodas. Kompaktinis diskas. Lazeriai Lietuvoje. Lazerinių technologijų Lietuvoje vystymosi istorija. Lazerių pramonė Lietuvoje. Lazerių centras Vilniaus universitete. Lietuviški lazeriai gerina Lietuvos įvaizdį. Išvados. Skaityti daugiau
LazerisĮvadas. Fizikiniai lazerio veikimo principai. Savaiminis ir priverstinis spinduliavimas. Šviesos stiprinimas ir generavimas. Lazerio spinduliuotės. Lazerių rūšys. Kietos būsenos lazeriai. Dujų iškrovos lazeriai. Dažų lazeriai. Dujų dinaminiai lazeriai. Eksimeriniai lazeriai. Cheminiai lazeriai. Puslaidininkiniai lazeriai. Atominis lazeris. Lazerio veikimo režimai. Skersiniai režimai. Ašiniai režimai. Skaityti daugiau
Ledų gamyba: UAB "Kraitenė"Įvadas. UAB "KRAITENĖ" gamybos apžvalga. Įmonės įkūrimas, statusas, veiklos pobūdis, vystymasis. Gaminių nomenklatūra, naudojamos medžiagos bei jų tiekėjai. Gamybos struktūros. Spręstinos gamybos technologijos problemos. Projektuojamos gamybos technologija. Projektavimo objektas ir jo aktualumas. Gamybos tipas, gamybos fazė, procesai ir operacijos projektuojamoje technologijoje. Projektuojamai gamybos technologijai reikalingi įrengimai, prietaisai ir įrankiai. Suprojektuotos technologijos procesai ir operacijos. Žaliavos priėmimas ir sandėliavimas. Žaliavos paruošimas. Ledų mišinio paruošimas. Filtravimas. Mišinio pašildymas regeneracijos sekcijoje. Ledų mišinio homogenizacija. Ledų mišinio pasterizacija. Ledų mišinio atšaldymas. Ledų mišinio brandinimas. Aromatinių skoninių ir maisto dažų įvedimas į mišinį. Ledų mišinio frizeravimas. Ledų dozavimas (fasavimas). Ledų grūdinimas. Ledų glaistymas. Ledų fasavimas ir pakavimas. Ženklinimas. Laikymas ir vežimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (2) Skaityti daugiau
Ledų rinkos tyrimasDarbo tikslas, remiantis mokslinės literatūros analize bei apklausos, kurią atlikome anketų pagalba, rezultatais, ištirti vartotojų poreikius ledams. Darbo objektas – vartotojų poreikis ledams. Metodologija ir metodika. Ledų rinkos ypatumai. Ledų klasifikavimas. Ledų gamintojai ir prekių ženklai. Ledų asortimentas. Ledų kaina. Paskirstymas. Rinkos talpa, savybės, įtakojantys veiksniai ir tendencijos. Duomenų analizė. Hipotezių tikrinimas. Išvados. Darbas iliustruotas lentelėmis, diagramomis. Skaityti daugiau
Leidinys "Invest in Lithuania"Kursinis projektas. Įvadas. Kam ir kodėl yra reikalingas leidinys "Invest in Lithuania"? Situacinė analizė. Ekonominiai faktoriai. Kultūriniai-socialiniai faktoriai. Konkurencinė analizė. SWOT analizė. Produkto įgyvendinimo ir įvedimo į rinką planas. Marketingo kompleksas. Prekė. Skatinimas. Kaina. Platinimas. Marketingo tyrimai. Marketingo plano įgyvendinimas ir kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
......