Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Kontrolingo sistemos diegimas įmonėjeĮvadas. Tikslas - įdiegti įmonėje, kurios veiklos rezultatai nėra geri, kontrolingo sistemą, kas sudarytų galimybę optimizuoti įmonės veiklos pajėgumus ir turimus darbo jėgos išteklius. Kontrolingo sistemos diegimo būtinumo pagrindimas. Kontrolingo tarnybos organizavimas. Įmonės valdymo struktūros reorganizavimas. Esamos valdymo struktūros analizė. Atsakomybės centrų formavimas. Įmonės kaštų apskaitos sistemos reorganizavimas. Kaštų apskaita atsakomybės centruose. Gaminių kaštų apskaita. Kaštų apskaitos metodų parinkimas. Kontrolingo sistemos organizavimas. Įmonės veiklos planavimas. Strateginis planavimas. Atsakomybės centrų biudžetų parengimas. Apskaitos ir atsakomybės organizavimas. Kontrolės organizavimas. Įmonės veiklos koordinavimas. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje "Ramybės uostas"Kontrolingo sistemos diegimo būtinumo pagrindimas. Atsakomybės centrų formavimas. Kaštų apskaitos sistemos sukūrimas. Kaštų apskaitos klasifikavimas pagal atsakomybės centrus. Kaštų apskaitos metodų parinkimas ir pritaikymas. Kontrolinio sistemos kūrimas. Kontrolingo tarnybos sukūrimas. Struktūrinis įmonės pavaldumo atvaizdavimas. Finansinės – ūkinės veiklos įvertinimas ir valdymo sprendimų priėmimas. Realizuotos produkcijos kaštų ir pajamų biudžeto parengimas. Po apjungimo į atsakomybės centrus numatoma gaminti gaminių ir gauti pajamų. Numatomos gauti pajamos. Veiklos rezultatų kontrolės organizavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Korupcija (5)Įvadas. Darbo tikslas: išsiaiškinti korupcijos priežastis, pasekmės ir kovos su ja galimus būdus. Korupcijos samprata. Etikos principai valstybės tarnyboje. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos. Prielaidos. Korupcijos tipai. Korupcijos pasekmės. Korupcijos prevencija. Lietuvos situacijos analizė. Tarnybos, padėsiančios kovoje su korupcija. Išvados. Santrauka (Zuzammenfassung). Skaityti daugiau
Korupcija ir decentralizacijaĮvadas. Autoriai, nagrinėję korupciją. Modelis. Pirmenybės ir naudos funkcijos. Ar gali decentralizacija sumažinti korupciją? Politika, mažinanti korupciją. Wadham College, Oksfordo universitetas Departamentas "Scienze Economiche" Bolognos universitetas Skaityti daugiau
Korupcija LietuvojeĮvadas. Korupcijos samprata. Korupcijos paplitimas. Priežastys, sąlygojančios korupciją Lietuvoje. Korupcija aukštojo mokslo sistemoje. Kova su korupcija. Visuomenės informavimas ir švietimas. Švietimas prieš korupciją. Išvados. Skaityti daugiau
Korupcijos pasireiškimas, atpažinimas, diagnostikaĮvadas. Korupcijos aiškinimas (kilmė). Korupcijos pasireiškimas ir atpažinimas. Korupcijos diagnostika. Išvada. Skaityti daugiau
Krano parinkimas ir paskaičiavimasĮvadas. Kablinio krano judėjimo mechanizmo kinematinė schema. Elektros variklio parinkimas. Elektros variklių patikrinimas įšilimui. Pavaros apkrovimo diagramos sudarymas. Paleidimo varžų skaičiavimas. Paleidimo varžų parinkimas. Elektromagnetinio stabdžio skaičiavimas ir parinkimas. Kabelių ir apsaugos aparatų pasirinkimas. Kabelių parinkimas. Apsaugos aparatų parinkimas. Krano mechanizmų valdymo būdo parinkimas. Krano mechanizmų principinės schemos sudarymas. Darbo sauga. Skaityti daugiau
Krano skaičiavimasKrano konstrukcijos eskizinė schema. Krano pagrindiniai charakteristikos. Darbo režimas [1 – 288]. Krano pakabos mazgo skaičiavimas. Kablio parinkimas. Lyno parinkimas. Kablio pakabuko parinkimas. Kėlimo mechanizmo skaičiavimas. Kėlimo mechanizmo kinematinė schema. Būgno parametrų skaičiavimas. Būgno veleno skaičiavimas ir guolių parinkimas. Krūvio kėlimo mechanizmo elektros variklio parinkimas. Reduktoriaus parinkimas. Stabdžio parinkimas. Talės perstūmimo mechanizmas. Mechanizmo kinematinė schema. Vežimėlio rato parinkimas. Bėgio parinkimas. Atsparumas vežimėlio judėjimui. Elektros variklio parinkimas. Reduktoriaus parinkimas. Sijos perstūmimo mechanizmas. Skaičiavimo schema. Krano rato parinkimas. Atsparumas krano judėjimui. Elektros variklio parinkimas. Reduktoriaus parinkimas. Metalinės konstrukcijos skaičiavimas. Skaičiavimo schema. Sijos skerspjūvio atsparumo momentas. Sijos skerspjūvio konstrukcija. Brėžiniai. Skaityti daugiau
KrapaiĮvadas. Tikslas – įvertinti įvairių krapų veislių produktyvumą, cheminę sudėtį ir technologines savybes, ruošiant šviežią, džiovintą ir šaldytą krapų žaliavą, bei nustatyti lakių aromato junginių pokyčius auginimo ir perdirbimo metu. Bendros žinios. Aromatinių medžiagų klasifikacija. Natūralios aromatinės medžiagos. Natūralaus maisto produktų aromato formavimasis. Natūraliųjų aromatinių medžiagų cheminė sudėtis. Eteriniai aliejai. Biologinis eterinių aliejų aktyvumas. Eterinių aliejų vartojimo aromatizavimui privalumai ir trūkumai. Augalų aromatinių junginių analizė. Aromatinių junginių išgavimas iš augalinės žaliavos. Aromatinių junginių išskirstymo bei identifikavimo principai. Mikroekstrakcijai naudojamo pluošto pasirinkimas Mikroekstrakcijos pritaikymas. Maisto produktų aromatizavimas. Bendrosios žinios. Paprastasis krapas. Krapų eterinių aliejų cheminės sudėties tyrimai auginimo ir perdirbimo metu. Tyrimo objektas ir metodai. Augalinė žaliava ir lakiųjų aromato junginių išskyrimas. Dujų chromatografija. Dujų chromatografija – masių spektrometrija. Rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
KraštotvarkaĮvadas. Kelmės rajono savivaldybės bendra charakteristika. Problemų pagrindimas (analitinė dalis). Kelmės rajono savivaldybės aplinkos būklės apžvalga. Veiksmų plano sudarymas (koncepcinė dalis). Tikslai problemoms spręsti. Veiksmų planas. Strategijos įgyvendinimo prielaidos. Teisiniai ir instituciniai pagrindai. Teritorinis planavimas ir ūkio sektoriai. Moksliniai tyrimai ir monitoringas. Informacija, švietimas ir kadrų rengimas. Skaityti daugiau
KreditasKreditas jo esmė ir būtinumas. Kreditas jo rūšys kaina ir apdraudimas. Paskolų suteikimo tvarka. Paskolos būstui pirkti. Vartotojiška paskola. Automobilių išperkamoji nuoma (lizingas). Skaityti daugiau
KreditavimasĮvadas. Pagrindinės trumpalaikio finansavimo formos. Kontokorentinis kreditas (overdraftas). Eurokreditai. Avalio kreditas. Vekselių diskonto kreditas. Akcepto kreditas (banko akceptas). Negocijavimo kreditas. Prekinis (tiekėjo) kreditas. Bankų teikiami kreditai. Tiekėjo kreditas. Pirkėjo kreditas. Banko - bankui kreditas. Lietuvos bankų teikiami kreditai. Išvados. Skaityti daugiau
Kreditinės rizikos ir kreditinių rizikų valdymas: praktika, problemos ir sprendimo būdaiKreditinės rizikos ir jų valdymas: praktika, problemos ir jos sprendimo būdai. Įvadas. Kredito rizikos apibrėžimas. Kredito rizikos valdymas. Kredito rizikos valdymo sistema. Paskolų portfelio diversifikavimas. Kredito rizikos limitų sistema. Paskolos užtikrinimo priemonės. Abejotinų aktyvų vertinimas, grupavimas ir specialiųjų atidėjimų sudarymas. Šalies rizikos valdymo priemonės. Kredito rizikos valdymo aktualumas. Kredito rizikos valdymas Lietuvos bankuose. Kredito rizikos valdymo organizavimas Lietuvos bankuose. Paskolos ir paskolų portfelio rizikos valdymas Lietuvos bankuose. Kredito rizikos valdymo gerinimas Lietuvos bankuose. Išvados. Skaityti daugiau
Kreditiniai santykiai su bankais: G. Stankevičiaus gamybinė komercinė firma "Gintaras"Įvadas. Kredito reikšmė įmonių veikloje. Kredito samprata. Kredito funkcijos. Kredito gavimas ir naudojimas G. Stankevičiaus gamybinėje komercinėje firmoje "Gintaras". Ilgalaikio kredito suteikimas. Ilgalaikio kredito naudojimas. Lizingo gavimas ir naudojimas G. Stankevičiaus gamybinėje komercinėje firmoje "Gintaras". Išvados ir pasiūlymai. Išnašos. Skaityti daugiau
Kredito rizika (7)Įvadas. Kredito rizikos apibrėžimas. Rizikos valdymas. Veiksmingo kredito rizikos valdymo principai. Paskolų portfelio diversifikavimas. Paskolos užtikrinimo priemonės. Kredito rizikos vertinimas ir valdymas banke. Kredito įstaigų veiklos Lietuvoje 2007 metais rezultatai. Kreditų koncentracijos rizikos vertinimas ir valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Kredito rizikos valdymasReziume. Įvadas. Finansų rinkos vieta ekonominėje sistemoje. Įmonės strateginio valdymo esmė. Finansinių institucijų kredito rizikos mažinimo strategijos. Rizikos valdymo sistema. Kredito rizika ir jos valdymas. Kredito rizikos valdymo aktualumas Lietuvos bankams. Kredito rizikos vertinimo metodai ir modeliai. Reitingavimo sistema kaip priemonė kredito rizikai identifikuoti. Paskolų registras kaip kredito valdymo rizikos valdymo priemonė. Paskolų kokybei vertinti taikomi metodai. Išvados. Priedai (5). Skaityti daugiau
Kredito sistema LietuvojeLiteratūros apžvalga. Kredito esmė ir būtinumas. Skolintas kapitalas. Kredito funkcijos ir principai. Kredito sistema Lietuvoje. Lietuvos bankas ir jo funkcijos. Komercinių bankų operacijos. Kredito teikimo sąlygos. Išvados. Skaityti daugiau
Kredito sistema Lietuvoje (3)Įvadas. Kredito esmė. Būtinumas ir funkcijos. Kredito rūšys. Piniginio kredito rūšys. Prekinio kredito rūšys. Kitos kredito rūšys. Kredito sistema ir jos veikimas. Kredito sistema Lietuvoje. Lietuvos kredito įstaigų sistema ir praktikuojamos kredito formos. Valstybinis kreditas. Banko kreditas. Vartotojiškas kreditas. Komercinis kreditas. Tarptautinis kreditas. Kredito teikimo sąlygos. Lietuvos bankas ir jo funkcijos. Komerciniai bankai. Kredito unijos. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Kredito unijų plėtros tendencijosĮvadas. Kredito unijos samprata. Kreditų unijų bruožai ir paslaugos. Asociacija Lietuvos kreditų unijos. Centrinė kredito unija. Lietuvos kredito unijų aplinka. Teisinė aplinka. Ekonominė aplinka. Socialinė aplinka. Kredito unijų raida. Kredito unijų skaičiaus dinamika 1997-2005m. Kredito unijų paskolų normos kitimas 2002 -2005 m. Kredito unijų narių skaičius dinamika 1997-2005 m. Kredito unijų pagrindinių rodiklių kaita 2002 – 2005 m. Kreditų unijų plėtros prielaidos. Bankų ir kredito unijų skirtumai. Kredito unijų nariams naujovės. Kredito unijų galimybės plėtotis. Kredito unijų trūkumai plėtotis. Išvados. Skaityti daugiau
Krepinio popieriaus galimybės realizuojant kūrybinį sumanumąĮvadas. Popierius. Įrankiai ir reikmenys. Darbo vieta. Krepinio popieriaus galimybės ir savybės. Darbai iš krepinio popieriaus. Burbuliukų paveikslas. Arkliukas iš vielos ir krepinio popieriaus. Minkštoji keramika. Popieriniai vitražai. Meškeriojamas krepšiukas. Krepšeliai. Pintinės juostos iš krepinio popieriaus. Popierinės gėlės ir girliandos. Austi kilimėliai iš krepinio popieriaus. Rištinis audimas. Gobeleno audimas. Kutai ir burbuliukai iš krepinio popieriaus. Krepinio popieriaus darbai per dailės ir darbelių pamokas pradinėse klasėse. Pirmas tyrimas. Dailės – darbelių pamokų planai – konspektai. Antras tyrimas. Trečias tyrimas. Praktinis – kūrybinis darbas (tema "Gėlių puokštė"). Praktinis – kūrybinis darbas (tema "Austas kilimėlis"). Išvados. Skaityti daugiau
......