Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Konkurencija Lietuvos pramonėjeSantrauka. Abstract. Įvadas. Tyrimo problema ir aktualumas. Objektas. Tikslas. Įvertinti Lietuvos pramonės konkurencinę būklę. Uždaviniai. Tyrimo metodai. Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos konkurencingumui, aptarimas. Konkurencingumo reikšmė ekonomikai. M. Porter "Deimanto" konkurencingumo modelis. Pramonės reikšmė šalies ekonomikai. Baltijos jūros regiono procesai, jų įtaka socialinei ir ekonominei plėtrai, procesų specifika. Pramonės sektoriai, kuriuose Lietuva turi arba gali įgyti konkurencinį pranašumą. Lietuvos pramonės susijusių ir aptarnaujančių šakų įtaka. Lietuvos pramonės išorinių veiksnių įvertinimas. Vyriausybės vaidmuo. Galimybių vaidmuo. Tarptautinio verslo vaidmuo. Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos konkurencingumui, analizė. Lietuvos pramonės gamybos veiksnių įvertinimas. Lietuvos pramonės paklausos sąlygų analizė. Investicijos į inovacijos. Reikšmė konkurencingumui. Lietuvos pramonės susijusių ir aptarnaujančių šakų įvertinimas. Tarptautinių investicijų įtakos konkurencingumui įvertinimas. Pagrindiniai rezultatai ir išvados. Skaityti daugiau
Konkurencijos analizė ir prognozavimas: didmeninė ir mažmeninė prekyba juodaisiais metalais UAB "Melesta"Įvadas. Įmonės charakteristika, tikslai, uždaviniai. Įmonės konkurencinė analizė. Europos Sąjungos (ES) paramos panaudojimas įmonės konkurencingumui didinti 2006–2010 metais. Įmonės aplinkos analizė. Aplinkos veiksnių, turinčių įtakos įmonės tikslų pasiekimui, įvardijimas. Didžiausią įtaką darančių aplinkos veiksnių įmonės tikslų pasiekimui nustatymas. M. Porter penkių konkurencinių jėgų modelis. SSGG analizė. Įmonės pardavimų prognozavimas. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Konkurencinė rinka: teoriniai ir praktiniai ypatumaiDarbo tikslas: Apžvelgus konkurencinės rinkos modelį teoriniame lygmenyje aptarti realių šios rinkos veiksnių įtaką šalies konkurencingumui. Darbo uždaviniai: Atskleidus konkurencinės rinkos reikšmę ekonominėje teorijoje, apibendrinti šios rinkos privalumus ir trūkumus, Atskleisti konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo principų analizę, Statistinių duomenų pagalba apžvelgti ekonominio augimo ir konkurencingumo ryšius. Tobulos konkurencijos privalumai ir trūkumai. Konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo aplinka ir principai. Makroaplinkos veiksnių vertinimas. konkurencinės rinkos paklausos prognozavimo požiūriu. Konkurencingumas ir jo lygiai. Ekonominis augimas kaip ūkio konkurencingumo didinimo prielaida. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencinės veiklos teisinis reguliavimasĮvadas. Vyriausybės politika, kuriant konkurencinę aplinką. Konkurencijos vertinimas valstybinio reguliavimo požiūriu. Konkurencijos tarybos administracija ir jos funkcijos. Konkurencijos teisės taikymas ES (Europos Sąjungoje) ir Lietuvoje. Valstybės pagalbos reikšmė formuojant konkurencinę. Aplinką. Valstybės pagalbos samprata, rūšis ir formos. Antikonkurenciniai veiksmai. Išvados. Skaityti daugiau
KonkurencingumasTarptautinio konkurencingumo samprata. Tarptautinio konkurencingumo kitimas. Tarptautinės prekybos politikos priemonės. Užsienio politikos problemos. Lietuva tarptautinio konkurencingumo arenoje. Lietuvos ekonomikos apžvalga. Investicijų pritraukimas į Lietuvą. Laisvoji ekonominė zona. Investicijų pritraukimas į Lietuvą programos. Muitų politika. Europos sąjungos politika. Integracijos poveikis Lietuvos įmonių konkurencingumui. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politika. Europos Sąjungos (ES) konkurencijos politikos diegimas Lietuvoje. Apdirbamosios pramonės konkurencingumas Europos Sąjungos (ES) šalių atžvilgiu. Lietuvos apdirbamosios pramonės struktūros ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencingumo įvertinimas: "Jakovo veterinarijos centras"Įvadas. Įmonės strateginė analizė. Organizacijos išorinis aplinkos analizė Tolimosios aplinkos įvertinimas. "Jakovo veterinarijos centro" vartotojų galios įvertinimas. "Jakovo veterinarijos centro" tiekėjų galios įvertinimas. Potencialių konkurentų įvertinimas. Tiesioginių konkurentų įvertinimas. Įmonės teisinė aplinka. Įmonės ekonominė ir socialinė aplinka. Verslo priežiūros institucijų analizė. Įmonės vidinė aplinkos analizė. Įmonės pranašumų ir silpnybių vertinimas. Įmonės vertybės. Įmonės įvaizdis. "Jakovo veterinarijos centre" dirbantys veterinarijos gydytojai. "Jakovo veterinarijos centro" teikiamos paslaugos. Įmonės padėties (konkurentų) įvertinimas. Naujovių įdiegimo galimybės. Bendra strateginė vieta. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencinio marketingo sprendimai: AB "Šilutės baldai"Įvadas. Trumpa AB "Šilutės baldai" charakteristika. Įmonės konkurencinio pranašumo nustatymas. AB "Šilutės baldai" rinkos. AB "Šilutės baldai" marketingo veiklos analizė. Prekių paskirstymas. Prekių rėmimas. Makroaplinkos analizė. AB "Šilutės baldai" konkurencinio pranašumo įgijimo. Galimybės. Rinkos patrauklumas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Prekių konkurencingumas. Konkuravimo strategijos parengimas. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų nustatymas. Alternatyvios strategijos ir konkurentų reakcija. Kokybės strategijos įtaka įmonės pelnui. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencinio marketingo sprendimai: logistikos įmonė UAB "Bleiras"Įvadas. Įmonės ir jos konkurencinio pranašumo apibūdinimas. Rinkos apibūdinimas. Rinkos patrauklumas. Kompleksinio pasiūlymo rinkai konkurencingumo nustatymas. Prioritetinių konkurentų nustatymas. Įmonės kompleksinio pasiūlymo rinkai struktūros aprašas. Kompleksinio pasiūlymo rinkai konkurencingumo įvertinimas. Konkuravimo strategijos parengimas. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas. Alternatyvios strategijos. Galima konkurento reakcija. Strategijos įtaka įmonės pelnui. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencinio marketingo sprendimai: UAB "Bitė"Įvadas. Įmonės (arba prekės ženklo, prekės/paslaugos) ir jos konkurencinio pranašumo apibūdinimas. Rinkos analizė. Tikslinio segmento ir jo poreikių apibūdinimas. Konkurentų analizė. Rinkos patrauklumo analizė. Svarbiausių konkurentų ir jų pozicijos nustatymas. Kompleksinio pasiūlymo konkurencingumo nustatymas. Įmonės kompleksinio pasiūlymo rinkai struktūros aprašas. Kompleksinio pasiūlymo rinkai įvertinimas. Kompleksinio pasiūlymo konkurencingumo didinimo sprendimai. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas. Alternatyvios strategijos. Galima konkurento reakcija. Strategijos įtaka įmonės pelnui. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencinio marketingo sprendimai: UAB "TELE2"Įvadas. Apie UAB "TELE2". TELE2 konkurencinis pranašumas. Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės. Rinkos patrauklumo vertinimas pagal M. Porterio konkurencijos jėgas. Konkurentų stiprybės ir silpnybės. Omnitel - patogaus ir patikimo ryšio bendrovė. Prekių konkurencingumas. Marketingo veiklos konkurencingumas. TELE2 galimybės įgyti pranašumą. Konkuravimo strategijos parengimas. Konkuravimo strategija. Marketingo strategija. Konkurentų atsakomųjų veiksmų numatymas. Alternatyvios strategijos. Galima Omnitel reakcija. Strategijos įtaka TELE2 pelnui. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencinio pranašumo įgijimo galimybės, įvertinant restoranų rinkos patrauklumą: restoranas "Forto dvaras"Įvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti "Forto dvaras" veiklą ir konkurencinio pranašumo įgijimo galimybes, įvertinant restorano rinką. Restoranų "Forto dvaro" veiklos analizė. Restoranų "Forto dvaro" rinkos analizė. "Forto dvaro" restoranų konkurentų analizė. "Forto dvaro" restoranų vartotojų analizė. Rekomendacijos "Forto dvaro" restoranų konkurenciniam pranašumui įgyti ir išlaikyti. Bendrosios konkurencinio pranašumo įgijimo strategijos. Konkuravimo strategijos. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencinio pranašumo ir informacinių technologijų ryšysĮvadas. Konkurencinis pranašumas. Konkurentų analizė. Konkurencinės strategijos. Balansavimas tarp orientacijos į klientą arba konkurentą. Konkurencinio pranašumo ir informacinių technologijų ryšys. Informacinių technologijų panaudojimas konkurenciniam pranašumui didinti. Konkurenciniai IT pranašumai ir konkurencinės strategijos. M. Porterio vertės kūrimo grandinės koncepcija ir jos ryšys su IT panaudojimu. Tinklinė rinkodara – IT praktinis pritaikymas konkurenciniam pranašumui didinti. Informacinių technologijų panaudojimas organizacijos mokymesi siekiant didinti konkurencinį pranašumą. Konkurencinio pranašumo didinimas gerinant santykius su klientais (naudojant IT). Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencinis pranašumasĮvadas. Konkurencijos ir konkurencinio pranašumo sąvoka ir esmė. Konkurencinių pranašumų formavimo teoriniai pagrindai. Konkurencingumo didinimas panaudojant kokybės funkcijos išskleidimą. Kokybės namas. Kano modelis. Kokybės funkcijos išskleidimo nauda didinant organizacijos konkurencingumą. Prekės konkurencingumo vertinimas. Prekės konkurencingumo tyrimo metodika. Prekės kokybės ir išskirtinumo vertinimas. Prekės konkurencingumo stiprinimas. Konkurencinių pranašumų formavimas paslaugų įmonėje. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencinių pranašumų kūrimasĮvadas. Konkurentų analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentų tikslų apibrėžimas. Konkurentų strategijų nustatymas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Pasirinkimas, kuriuos konkurentus pulti, o kurių vengti. Konkurentų žvalgybos kūrimas. Konkurencijos strategijos. Konkurencinės pozicijos. Konkurentų veiksmai. Rinkos lyderių strategijos. Rinkos plėtra. Rinkos dalies padidinimas. Produktyvumo didinimas. Pozicijos apsaugojimas. Pretendenčių į lyderes strategijas. Strateginio tikslo ir konkurentų apibrėžimas. Puolimo strategijos pasirinkimas. Sekėjų strategijos. Nišų užpildytojų strategijos. Vartotojo - konkurento požiūrių subalansavimas. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurencinių pranašumų vystymo galimybės interneteĮvadas. Konkurenciniai pranašumai. Konkurencinio pranašumo samprata ir šaltiniai. Konkurencinio pranašumo strategijos. Interneto panaudojimas formuojant konkurencinius pranašumus. Konkurencinių pranašumų vystymo galimybės internete. Vartotojų aptarnavimas internetu. Reklama internete ir jos formos. Darbuotojų paieška internete. Internetinė bankininkystė. Skaityti daugiau
Konkurentų analizėĮvadas. Konkurentų analizė. Įmonės konkurentų nustatymas. Konkurentų tikslų apibrėžimas. Konkurentų strategijų nustatymas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Konkurentų atsakomųjų veiksmų įvertinimas. Pasirinkimas, kuriuos konkurentus pulti, o kurių vengti. Konkurentų žvalgybos sistemos kūrimas. Konkurencijos analizė. Konkurentų tyrimas. Globalūs (bendrieji) konkurencijos santykiai. Lokalūs konkurencijos santykiai. Konkurentai rinkoje tiriami trimis etapais. Firmos konkurencingumo veiksniai. Praktinė dalis. Bendrovės konkurentų nustatymas. Konkurentų tikslų apibrėžimas. Konkurentų strategijų nustatymas. Konkurentų pranašumų ir trūkumų nustatymas. Pasirinkimas, kuriuos konkurentus pulti, o kurių vengti. Išvados. Skaityti daugiau
Konkurentų rinkos tyrimasĮvadas. Konkurentų veiklos analizė. AB "Sparta". Išvados. AB "Lelija". Išvados. UAB "Burda Moden salonas". Išvados. Anketos analizė. Bendros išvados. Skaityti daugiau
Konservatizmo perspektyvosĮvadas. Konservatizmo ištakos. Konservatizmo dogmatika. Tradicija. Nuosavybė. Autoritetas ir pagarba valdžiai. Laisvė ir lygybė. Religija ir religinių institucijų vertinimas. Konservatizmo perspektyvos: tradicijos tęstinumo problemos. Išvados. Santrauka. Skaityti daugiau
Konstantino Sirvydo lingvistiniai darbai bei jų reikšmė tolesnei kalbotyros raidaiĮžangos žodis. Konstantino Sirvydo biografijos bei veiklos bruožai. Sirvydo pavardės problema. Žodyno "Trium linguarum" istorija. Pirmasis leidimas. Antrasis leidimas. Trečiasis leidimas. Žodyno sudėtis. Pamokslų rinkinys "Punkty kazań". Priedai (4). Išvados. Skaityti daugiau
Konstitucija Europai ir nacionalinė konstitucija: skirtumai ir panašumaiĮvadas. Darbo tikslai yra šie: aptarti Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir nacionalinės konstitucijos atsiradimo istoriją, išskirti svarbesnius kiekvienos jų bruožus; aptariant Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijos santykį suvereniteto, demokratijos, pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių bei jau anksčiau minėtų kriterijų atžvilgiu, atskleisti jų panašumus ir skirtumus. Lietuvos Respublikos (LR) konstitucija. Sutarties dėl konstitucijos Europai atsiradimas ir pagrindiniai bruožai. Sutartis dėl konstitucijos Europai ir Lietuvos teisinė sistema. Europos Sąjungos (ES) teisės viršenybės principas. Valstybės kompetencijos perleidimas pagal Lietuvos Respublikos (LR) Konstituciją ir suvereniteto problema. Tarptautinių sutarčių galiojimas Lietuvos Respublikos (LR) teisinėje sistemoje Žmogaus teisių reglamentavimas Sutartyje dėl Konstitucijos Europai ir Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje. Sutarties dėl Konstitucijos Europai ir nacionalinės konstitucijos priėmimo, įsigaliojimo ir keitimo tvarka. Valdžių padalijimas Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucijoje ir Sutartyje dėl Konstitucijos Europai. Išvados. Skaityti daugiau
......