Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Asmeninės karjeros vystymas organizacijoseĮvadas. Santrauka. Karjera. Karjeros samprata. Pagrindiniai karjeros modeliai. Kintamos ir tradicinės karjeros palyginimas. Pagrindiniai karjeros tipai. Organizaciniai karjeros aspektai, planai. Pagrindai nuo kurių priklauso karjeros pasirinkimas. Karjeros pakopos. Anketinės apklausos gautų duomenų analizė. Karjeros galimybes organizacijoje. Veiksniai įtakojantys darbinės veiklos pasirinkimą. Moterų ir vyrų karjeros galimybės darbe. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Asmeniniai ir turtiniai sutuoktinių santykiai. Tėvų ir vaikų santykiaiĮvadas. Asmeniniai ir turtiniai sutuoktinių santykiai. Santykiai santuokoje cum manu. Santykiai santuokoje sine manu. Romėnų šeimos teisės institutas dos. Romėnų šeimos teisės institutas donatio propter nuplias. Tėvų ir vaikų santykiai. Absoliučios tėvo valdžios susilpnėjimas asmeniniu vaikų požiūriu. Absoliučios tėvo valdžios silpnėjimas vaikų turto atžvilgiu. Patria potestas įvedimas. Patria potestas nutraukimas. Išvados. Skaityti daugiau
Asmeninio pardavimo privalumai įmonėje "Oriflame"Asmeninio pardavimo privalumai "Oriflame" įmonėje. Įvadas. Teorinė dalis. Asmeninio pardavimo reikšmė. Asmeninio pardavimo bruožai. Asmeninio pardavimo uždaviniai. Užsakymo gavimas. Užsakymų priėmimas. Pardavimo palaikymo veikla. Asmeninio pardavimo formos. Asmeninio pardavimo procesas. Pirkėjų paieška. Kontaktų planavimas. Kontaktų užmezgimas. Prekės pristatymas ir demonstravimas. Įtikinimas. Sandorio sudarymas. Bendradarbiavimo garantijos. Asmeninio pardavimo privalumai. Asmeninio pardavimo trūkumai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Įmonės charakteristika. Tyrimo eiga. Tiriamoji dalis. Tyrimo rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados ir pasiūlymai. Priedas (1). Skaityti daugiau
Asmens krata ir apžiūraĮvadas. Asmens kratos ir asmens apžiūros samprata, uždaviniai ir tikslai. Asmens kratos ir asmens apžiūros istorinė raida. Šių tardymo veiksmų reglamentavimas užsienio valstybėse. Asmens kratos ir asmens apžiūros darymo procesinės bei taktinės taisyklės. Asmens kratos ir asmens apžiūros rezultatų fiksavimas bei praktinis įvertinimas. Išvados. Reziume. Skaityti daugiau
Asmenų įtraukimo į slaptą bendradarbiavimą aspektaiĮvadas. Bendradarbiavimas. Asmenų, įtrauktų į slaptą bendradarbiavimą funkciniai aspektai. Policijos pareigų aspektai. Skaityti daugiau
Asmenų teisė kreiptis į Konstitucinį TeismąĮvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti asmenų teisę kreiptis į Konstitucinį Teismą. Konstitucinių teismų istorija. Lietuvos respublikos konstitucinio teismo istorija. Konstitucinio teismo statuso esminiai. bruožai. Konstitucinio teismo sudarymo tvarka. Konstitucinio Teismo teisėjų statusas. Konstitucinio teismo veiklos principai. Konstitucinio teismo kompetencija. Konstitucinio teismo teisminis procesas. Teisminiame procese dalyvaujantys asmenys. Ikiteisminiai darbai. Konstitucinio Teismo posėdis. Kreipimosi į konstitucinį teismą teisė. Asmens tiesioginis kreipimasis į konstitucinį teismą. Individualaus konstitucinio skundo perspektyvos. Kitų šalių praktika. Išvados. Summary. Skaityti daugiau
Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų, resocializacijos galimybėsStatistiniai duomenys apie pataisos inspekcijas. 2002m. statistiniai duomenys apie pataisos inspekcijas. 2003m. statistiniai duomenys apie pataisos inspekcijas. Nuteistųjų resocializacija. Nuteistųjų integracijos į visuomenę programa. Socialinės reabilitacijos programos. Kauno miesto ir rajono pataisos inspekcijos. vykdoma nuteistųjų resocializacija. Išvados. Skaityti daugiau
Asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus statistinis tyrimasĮvadas. Darbo tikslas – įvertinti asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus kaitą. Asmenų skaičiaus statistinio tyrimo teorijos metmenys. Statistinių duomenų pateikimas. Statistinė lentelė. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Formulių naudojimas atliekant statistinį tyrimą. Santykiniai dydžiai. Vidutiniai dydžiai. Variacijos rodikliai. Dinamikos eilučių rodikliai. Dinamikos eilučių prognozavimas. Tarpusavio ryšio analizė. Asmenų skaičiaus statistinio tyrimo metodika. Statistinių lentelių sudarymas. Diagramų braižymas. Statistinio tyrimo rezultatai. Dinamikos eilutės. Asmenų skaičiaus rodiklių tarpusavio ryšio analizė. Asmenų, įsigijusių verslo liudijimus švietimo sektoriuje, skaičiaus pasiskirstymas. Retrospektyvinė analizė ir prognozavimas. Išvados. Priedai (4 psl.) Skaityti daugiau
Asmenų, išėjusių iš įkalinimo vietų, socialinės adaptacijos programa miesto savivaldybėjeAsmenų, išėjusių iš įkalinimo vietų, socialinės adaptacijos programa Lentvario savivaldybėje. Socialinės adaptacijos programos asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų, paskirtis ir tikslai. Teisės aktai, reglamentuojantys buvusių kalinių integraciją į visuomenę. asmenų, išėjusių iš įkalinimo vietų, adaptacijos visuomenėje problemos. Spragos, kliudančios asmenims, išėjusiems iš įkalinimo vietų, adaptuotis visuomenėje. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Asortimento formavimo ypatumai didmeninės prekybos įmonėje "Sanitex"Įžanga. Asortimento formavimas įmonėse. Prekė, jos charakteristika. Prekybinis asortimentas. Asortimento formavimas. Asortimento formavimo tikslai. Asortimento analizė. Asortimento formavimo ypatumai didmeninės prekybos įmonėje "Sanitex". "Sanitex" istorija. Informacija apie "Sanitex" įmonę. "Sanitex" veikla. Distribucijos ir logistikos, sandėliavimo paslaugos. Marketingo paslaugos. Skambučių centas. Didmeninė prekyba. Prekybos įmonės "Sanitex", užsiimančios didmenine prekyba, asortimento formavimo ypatumai. Prekybinės įmonės "Sanitex" prekių asortimentas. Prekybos įmonės "Sanitex" asortimento formavimo ypatumai. Išvados. Skaityti daugiau
Asortimento formavimo politikos efektyvumo tyrimas: prekybos centras "MAXIMA X-969"Įvadas. Asortimento politika. Asortimento politikos tikslai. Asortimento formavimas ir valdymas. Marketingo tyrimai. Prekybos rinkų tyrimų procesas, tipai ir metodai. Rinkos tyrimo metodų taikymo galimybės. Kiekybiniai tyrimo metodai. Prekybos centro "Maxima X" charakteristika. Kokybės kontrolė. Geriausios kainos. Taiklus asortimentas. "Maxima X-969" prekybos centro asortimento tyrimas. Išvados. Priedas. Skaityti daugiau
Asortimento politikos formavimas "Senukų" įmonėjeĮvadas. Asortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento politiką lemiantys veiksniai. Asortimento politikos tikslai ir strateginės bei operatyvinės orientacijos. Asortimento politikos strateginės orientacijos. Asortimento valdymo strategijos. Asortimento analizė. Tyrimo eiga. Išvados. Anketa. Skaityti daugiau
Asortimento politikos formavimas prekybos centruoseĮvadas. Asortimento politikos ir asortimento struktūros sampratos. Asortimento politikos ciklai ir strategines bei operatyvines orientacijos. Anketos duomenų analizė. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Atėnų olimpinių žaidynių 800 m bėgikų vyrų antropometrinių duomenų ir asmeninių rezultatų analizė amžiaus aspektuĮvadas. Vidutinių ir ilgų bėgimo nuotolių istorinė apžvalga. Pasaulio vidutinių nuotolių rekordų istorinė apžvalga. Lietuvos vidutinių nuotolių rekordų istorinė apžvalga. Vidutinių nuotolių bėgimas Lietuvoje. Jaunųjų bėgikų atranka. Fizinio išsivystymo ir funkcinio pasirengimo modelinės charakteristikos. Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodika ir organizavimas. Tyrimo metodai. Tyrimo organizavimas. Tyrimų rezultatai ir jų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Atkuriamojo teisingumo esmėĮvadas. Konfliktų sprendimas visuomenėje. Atkuriamojo teisingumo samprata. Mediacijos programoje dalyvaujantys asmenys, jų teisės ir pareigos. Atkuriamojo teisingumo modeliai, jų taikymas. Aukos ir nusikaltėlio mediacijos stadijos. Bylos, atvejo registravimas (mediacijos inicijavimas). Bylos, atvejo analizė mediacijos centre. Individualūs (priešmediaciniai) mediatoriaus pokalbiai su nusikaltimo auka ir nusikaltėliu. Bendri susitikimai. Susitarimo dėl susitaikymo pasirašymas. Susitarimo įvykdymo kontrolė. Atkuriamojo teisingumo praktika Didžiojoje Britanijoje. Išvados ir pasiūlymai. Summary. Skaityti daugiau
Atlantizmo koncepcijaAtlantizmo koncepcijos kontraversijos. Atlanto idėjos ir Atlanto aljanso genezė. Atlantizmo skilimas. Ar šiandienos tarptautinių santykių praktikoje išlieka "Vakarai"? Išvados. Skaityti daugiau
Atleidimas nuo bausmės ir jo taikymas teismų praktikojeĮvadinė dalis. Atleidimo nuo bausmės samprata ir reikšmė. Atleidimo nuo bausmės sąvoka ir požymiai. Atleidimo nuo bausmės instituto reikšmė. Atleidimo nuo bausmės rūšys. Amnestija ir malonės. Ar tai yra atleidimo nuo bausmės instituto rūšys Atleidimas nuo bausmės dėl baudžiamojo įstatymo pasikeitimo. Atleidimas nuo bausmės dėl apkaltinamojo nuosprendžio vykdymo senaties. Atleidimas nuo bausmės dėl ligos. Lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme. Lygtinis paleidimas iš laisvės atėmimo vietų ir lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą. Jų skirtumai. Nepilnamečiams taikomo lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės prieš terminą arba laisvės atėmimo bausmės jiems pakeitimo švelnesne bausme ypatumai. Bausmės vykdymo atidėjimas ir atleidimas nuo bausmės. Šių institutų skirtumai. Praktinis atleidimo nuo bausmės instituto taikymas. Summary. Išvados. Skaityti daugiau
Atliekų konteineriaiĮvadas. Istorija. Komunalinės atliekos. Organinės atliekos. Pavojingos atliekos. Atliekų konteineriai. Laboratorinių atliekų nukenksminimo konteineriai. Atliekų konteinerių presai. Mišrių komunalinių (buitinių) atliekų surinkimas ir išvežimas. Atliekų surinkimo organizavimas. Įvairios šiukšliadėžės ir konteineriai. Pelenų konteineriai. Projektinio darbo aprašymas. Išvados. Skaityti daugiau
Atliekų nukenksminimasĮžanga. Teorinė darbo dalis. Atliekų kiekio skaičiavimai. Konteinerių kiekių skaičiavimai. Atliekų tvarkymo technologinių įrenginių parinkimas ir skaičiavimas. Iš atliekų atskiriamų antrinių žaliavų kiekių skaičiavimas. Išsiskiriančios šilumos kiekio skaičiavimas deginant atliekas. Sąvartyno skaičiavimas. Atliekų tvarkymo balansinė schema. Išvados. Skaityti daugiau
Atlyginimo politika: UAB "Tauragės autobusų parkas"Įvadas. Darbo užmokesčio samprata ir sudėtis. Darbo užmokesčio formos. Darbo užmokesčio sistemos. Darbo užmokesčio funkcijos ir rūšys. Darbo apmokėjimo organizavimas. Priemokos ir papildomos darbo išlaidos. Darbo apmokėjimo lėšos. Darbo užmokesčio lygiai. Darbo apmokėjimo lygį lemiantys veiksniai organizacijos pristatymas. Darbo laiko apskaita. Darbo užmokesčio žiniaraštis. Išskaitymai iš darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio mokėjimas bendrovėje. Atlyginimų analitinė apskaita, jų registravimas ir sąnaudų paskirstymas. Neatsiimto (deponuoto) uždarbio apskaita. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
......