Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Komandinis darbas (5)Įvadas. Komandinis darbas. Komandų ir grupių skirtumai. Komandų klasifikavimas. Komandų narių vaidmenys. Komandų kūrimas. Asmenybe pagrįstas komandos formavimas. Veikla pagrįstas komandos formavimas. Įgūdžiais pagrįstas komandos formavimas. Problemų sprendimu pagrįstas komandų formavimas. Asmenybės testavimas su R&D komanda. Virvių kursas su strategine verslo grupe (SBU). Įgūdžiais paremtas komandos formavimas plataus vartojimo prekių gamybos kompanijoje. Problemų sprendimo intervencija su projekto komanda. Penkios pagrindinės komandos kūrimo nuorodos. Pagrindiniai komandinio darbo vaidmenys . Vaidmenų pasiskirstymas komandoje. Komandiniai vaidmenys. Woodcock. Cragan & Wright. Belbin. Vaidmenų komandoje savybės. Vadovas ir komanda. Pagrindinės komandos vadovo rolės. Kūrybingumas ir vadovavimas. Kūrybingumas. Skatinant kūrybingumą. Gebėjimų derinimas su užduotimis. Laisvė. Resursų vadyba. Įvairovė komandoje bei šakniniai įsitikinimai. Komandos paraginimas. Parama iš organizacijos. Vadovavimo raginantis kūrybingumą. Kūrybingo vadovo charakteristikos. Apolo sindromas. "Mirtino apkabinimo" apibrėžimas. Komandos efektyvumas. Efektyvi komandos veiklos misija. Efektyvios komandos tarpusavio santykiai. Superkomandos. Savivaldos komandos. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandinis darbas ir jo taikymo problemos Lietuvos įmonėse. Išvados. Skaityti daugiau
Komandinis darbas, privalumai ir trūkumaiĮvadas. Dėstymas. Komandos sąvoka. Komandų klasifikacija. Komandos sandara ir funkcijos. Komandos gyvavimo ciklas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Komandų vidaus konfliktai. Individas ir komanda. Kas yra komanda? Kuo pranašesnis komandinis darbas? Individualūs tyrimai. Komandos vaidmenys ir jų priskyrimas. Paskirstytų vaidmenų naudojimas. Grupių tyrimai. Komandinio darbo kokybės diagnostika. Rezultatai. Išvados ir siūlymai. Skaityti daugiau
Komandos ir darbas komandoseKomandos samprata ir esmė. Komandų kūrimas. Komandos kūrimui būtini įgūdžiai ir žinios. Atgalinis ryšys. Komandų kvalifikacija. Formalios ir neformalios grupės. Komandos sandara ir funkcijos. Efektyviai dirbanti komanda. Aukšto atlikimo lygio komanda (superkomanda). Savivaldos komanda. Vaidmenys komandose. Darbas komandose. Individualaus ir komandinio darbo palyginimas. Pagrindinės efektyvaus komandinio darbo sąlygos. Skaityti daugiau
Komandos JMP aprašymasĮvadas. Užduoties analizė. Komandos paskirtis. Komandos formatai. Komandos šešioliktainiai kodai. Eksperimentinė dalis. Apibendrinimas. Skaityti daugiau
Komandos narių tarpusavio santykiai skatinantys komandos sutelktumąŠvietimo organizacijos elgsenos modulio kursinis darbas. Įvadas. Darbo tikslas – išryškinti komandos narių tarpusavio santykius, skatinančius komandos sutelktumą. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą esmė. Komandos sutelktumo bruožai. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą samprata. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą charakteristikos. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą charakteristikų tyrimo logika ir metodai. Komandos narių tarpusavio santykių skatinančių komandos sutelktumą charakteristikų raiška. Išvados. Rekomendacijos. Skaityti daugiau
Kombinatorikos algoritmai: nedvišalė personalo užduotisAiškinamas nedvišalio grupavimo algoritmas. Įvadas. Situacijos analizė. Situacija. Uždavinys. Analizė. Išvada. Teorinis modelis. Algoritmas. Produkto veikimo realizacijos iliustracija. Išvados. Skaityti daugiau
Kombinatorikos algoritmai: Optimalus karinių taikinių naikinimasĮžanga. Uždavinio sąlyga. Algoritmo teoriniai pagrindai. Realizavimo pavyzdys. Išvados. Skaityti daugiau
Kombinuoto ciklo elektrinės elektrinė dalisProjekto užduotis Nr. 43. Duomenys projektui. Įvadas. Techniniai – ekonominiai rodikliai. Elektrinės technologinis procesas. Generatorių parinkimas. Struktūrinės schemos variantai. Elektrinių režimų analizė ir transformatorių parinkimas. Techniniai – ekonominiai skaičiavimai (variantų palyginimas). Trumpojo jungimo srovių skaičiavimas. Aperiodinės srovės skaičiavimas. Bet kurio momento periodinės srovės dedamosios nustatymas. Šiluminių impulsų skaičiavimas. Aparatų ir laidininkų parinkimo skaičiuojamosios sąlygos. Elektrinių savosios reikmės. Elektrinių valdymas. Pagrindinių elektros įrenginių specifikacija. Energijos gamybos kaštai. Sąmatinės vertės nustatymas. Skaityti daugiau
Kombinuoto siloso gamybaUždavinio sąlyga. Įvadas. Kombinuoto siloso reikšmė. Kombinuoto siloso sudėtis. Bulvės. Morkos. Cukriniai runkeliai. Kombinuoto siloso gamybos technologijos. Kombinuotojo siloso kokybės vertinimas. Kombinuotojo siloso apskaita. Sprendimas. Skaityti daugiau
Komercinė paslaptisĮžanga. Darbo tikslas: išanalizuoti komercinės paslapties sampratą bei apsaugos aspektus. Komercinė paslaptis – viena iš vertingiausių įmonės turto dalių. Komercinės paslapties samprata. Atsakomybė ir žalos atlyginimas. Baudžiamoji atsakomybė. Drausminė atsakomybė. Administracinė atsakomybė. Išvados. Skaityti daugiau
Komerciniai bankai. Komercinių bankų veikla LietuvojeVeikiantys komerciniai bankai Lietuvoje: AB Bankas "Hansabankas", AB bankas "NORD/LB Lietuva", AB bankas "Snoras", AB PAREX BANKAS, AB Šiaulių bankas, AB Ūkio bankas, AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas, AB Vilniaus bankas, UAB Sampo bankas, UAB Medicinos bankas. Komercinių bankų tipai. Bankų veiklos konkurencinė aplinka. Tarpbankiniai atsiskaitymai. Bankų funkcijos: Atsiskaitymai, Vekseliai, Indosamento, Bankinis akceptas, Akredityvų finansavimas, Bankų mokėjimo kortelės, Kortelių tipai, Indėlių priėmimas, Kreditavimas, Kreditavimo reikšmė, Faktoringas, Forfeitingas, Komercinių bankų kontrolė, Banko organizavimas, Komercinių bankų veiklos kontrolė. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinis atstovavimasĮvadas. Pagrindinės sąvokos. Sąvokų priklausomumo pavyzdys. Atstovavimas. Atstovavimo esmė. Atstovavimo bruožai. Atstovavimo rūšys. Atstovavimo pagrindai. Įgalinimas. Įgaliojimas. Įgaliojimo rūšys. Be įgaliojimo atstovaujama. Perįgaliojimui. Komercinis atstovavimas. Komercinio atstovavimo samprata. Komercinio atstovavimo rūšys. Agentų veikla. Prekybos agento veikla. Komercinis atstovavimas sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo – pardavimo sutartį. Prokūra. Valdymas. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinis atstovavimas (2)Įvadas. Komercinis atstovavimas. Komercinio atstovavimo samprata. Komercinio atstovavimo rūšys. Prekybos agento veikla. Komercinis atstovavimas sudarant ir vykdant tarptautinio prekių pirkimo–pardavimo sutartį. Prokūra. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinių bankų analizėĮvadas. Kas sudaro Respublikos bankų sistemą? Lietuvos bankas. Komerciniai bankai. Komercinių bankų tikslai. Užsienio bankų skyriai. Užsienio bankų atstovybės. Finansavimo paslaugos. Kredito esmė. Kreditinės institucijos. Kreditas fiziniams asmenims. Vartojamosios paskolos. Būsto paskolos. Banko indėliai. Kaupiamieji indėliai. Hansa bankas. Vilniaus bankas. Nord/LB. Skaityti daugiau
Komercinių bankų rizika ir jos valdymasĮvadas. Komercinių bankų rizika ir jos valdymas. Bankų rizikos samprata. Bankų rizikos tipai ir rūšys. Dinaminė rizika. Statistinė rizika. Vidinė (valdymo) rizika. Išorinė rizika. Aplinkos rizika. Įvykdymo rizika. Rinkos rizika. Ne prekybos rizika. Prekybos rizika. Rizikos įvertinimas komerciniuose bankuose. Bankų rizikos analizė. Rizikos valdymo metodai. Kokybinė analizė. Kiekybinė analizė. Statistinio metodo esmė. Ekspertinis metodas. Analitinis metodas. Analoginio metodo esmė. Rizikos įveikimo priemonės ir padengimo šaltiniai. Finansinių banko rizikų valdymo principai, metodai ir kontrolės formos. Palūkanų normų rizika ir jos mažinimas. Valiutos rizika ir jos mažinimas. Investicijų rizika ir jos mažinimas. Likvidavimo rizika ir jos mažinimas. Išvados. Darbas iliustruotas paveikslėliais. Skaityti daugiau
Komercinių bankų veikla LietuvojeĮvadas. Komercinio banko sąvoka. Komercinių bankų veikla. Vekseliai. Banko mokėjimų kortelės. Mokėjimo kortelių rinka. Kortelių tipai. Indėliai. Indėlių rinka. Indėlių rūšys. Kreditavimas. Kredito reikšmė. Paskolų rūšys. Kreditas fiziniams asmenims. Vartojamosios paskolos. Būsto paskolos. Išvados. Skaityti daugiau
Komercinių sutarčių sąlygos ir jų reikšmėĮvadas. Sutarties sąvoka. Sutarties sąlygos, forma, požymiai, galiojimo sąlygos. Oferta. Akceptas. Svarbiausieji komercinių sutarčių elementai. Išvados. Skaityti daugiau
Komiškų situacijų įvairovė P. Kalderono komedijoje "Meile nežaidžiama"Įžanga. Trumpai apie pačią komediją. Komiškų situacijų įvairovė komedijoje. Pagrindiniai komizmo šaltiniai. Atsitiktinumai – ant jų statoma visa fabula. Nesusipratimai bei sutapimai – jutimai apgaulingi. "Mechaninis faktorius" – daiktų reikšmė. Pavydas – komedijos pradžios elementas. Intrigos, klastos ir apgaulės. Neatitikimai tikrovei ir kiti apvertimai. Komedijos ir personažų kalba. Išvados. Skaityti daugiau
Kompanijos eStrategijos analizė: "Senukai"Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės veikla. Konkurentai. E-komercija senukuose. E-strategijos apžvalga. Pagrindiniai esamos e-strategijos bruožai. "Septynių c" analizė. Kontekstas. Turinys. Ryšiai. Komunikacija. Pardavimų didinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kompiuterinės įrangos didmeninės prekybos įmonės ekspansijos strategija tarptautinės vadybos konteksteĮvadas. Trumpa ūkio sektoriaus charakteristika. Sistemos elementų charakteristika. Makroekonominiai veiksniai. Plėtros sąlygų ir galimybių įvertinimas. Esminiai faktoriai. Stabilumas rinkoje. Vystymosi galimybės. Lyderiavimo laikas. Išvados. Literatūra (12). Skaityti daugiau
......