Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Kokybės valdymas Europos oficialioje statistikojeĮžanga. Kokybės samprata. Visuotinė kokybės vadyba. Visuotinės kokybės vadybos pritaikymas oficialiai statistikai. Oficialiajai statistikai taikomi kokybės kriterijai. Kokybės valdymo grupė. Kokybės deklaracija. Kokybės valdymo grupės rekomendacijos. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės valdymas įmonėjeĮvadas. Visuotinė kokybės vadyba. Įmonė kaip sistema. Įmonių tipai. Įmonių grupavimas pagal vieną kriterijų. Įmonės tikslų sistema. Ekonominių įmonės tikslų sistema. Įmonės ekonominė pusiausvyra. Skaityti daugiau
Kokybės valdymas projektavimo metuĮvadas. Tikslas – atskleisti projektų kokybės valdymo metodų veiksmingumą, apžvelgti juos lemiančius veiksnius. Kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos raida.4 bendras supratimas apie kokybės valdymą. Projekto samprata, raida ir klasifikacijos. Projekto samprata. Projekto savybės. Projektų klasifikavimas. Projektavimo kokybė. Projektų kokybės vadybos principai. Kokybė ir projekto stadijos. Vartotojų poreikių tenkinimas. Tikslų medis. Kokybės funkcijos išskleidimas (kokybės namas). Produktų (gaminių) patikimumo samprata. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybiniai tyrimai kultūros įstaigų rinkodaros tyrimuoseĮvadas. Rinkodaros ypatumai kultūros įstaigų veikloje. Kultūros įstaigos kaip vadybos objektas. Rinkodaros tyrimų reikšmė. Tyrimų sritys ir jų pritaikymo galimybės. Rinkodaros tyrimų reikšmė vadybai. Rinkodaros tyrimų taikymo problemos. Kokybiniai rinkodaros tyrimai ir jų reikšmė. Rinkodaros informacijos šaltinių rūšys ir jos rinkimas. Kiekybinių ir kokybinių rinkodaros tyrimų lyginamoji analizė. Kokybinio tyrimo metodų naudojimo kryptys. Kokybinių tyrimų klasifikacija. Kokybinių tyrimų metodai. Fokus grupės. Fokus grupės metodo taikymas. Fokus grupių tipai. Fokus grupių diskusijos planavimas. Fokus grupės modifikacijos. Pagrindiniai fokus grupių sėkmės faktoriai. Fokus grupių trūkumai ir privalumai. Giluminis interviu. Giluminio interviu vykdymo technika. Giluminio interviu vykdytojas. Giluminio interviu privalumai ir trūkumai. Fokus grupių ir giluminių interviu palyginimas. Projekcinės technikos. Projekcinės technikos būdai. Asociacijų technika. Užbaigimo technikos. Konstravimo technikos. Išraiškingumo technikos. Kitos technikos. Projekcinių technikų privalumai ir trūkumai. Kokybinių tyrimų metodų palyginimas. Septyni kokybinių rinkodaros tyrimų planavimo etapai. Sėkmingo rinkodaros tyrimo reikalavimai. Kokybinis tyrimas Lietuvos kultūros įstaigoje. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Kokybinis sociologinis tyrimas: dokumentų analizėĮvadas. Kokybinio sociologinių tyrimų metodo ypatumai. Dokumentų analizės metodas. Kontent analizės metodas. Dokumentų analizė teisėje. Teisinių dokumentų kokybinė analizė. Neteisinių dokumentų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybiška prekė ir jos tobulinimasKokybiška prekė ir jos tobulinimas UAB X pavyzdžiu. Įvadas. Literatūros analizė. Kokybiško produkto gamintoja – prekės orientacijos įmonė. Pagrindiniai įmonės kokybiškos veiklos principai. Prekių kokybę įtakojantys veiksniai. Produkto kokybės kontrolė. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo metodika. Duomenų analizė ir interpretacija. Skaityti daugiau
Kokybiško produkto kūrimas siekiant organizacijos konkurencingumoSantrauka. Įvadas. Visuotinės kokybės ekonomika teorinis aspektas. Kokybiško produkto kūrimas siekiant organizacijos konkurencingumo. Konkurencingo gaminio kūrimas panaudojant kokybės funkcijos išskleidimą. Kokybė ir konkurencija praktiniu aspektu. Išvados. Literatūros sąrašas (13). Priedai. Skaityti daugiau
Kolektyvinės Lietuvos Respublikos (LR) Seimo narių teisėsĮvadas. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisės ir pareigos. Lietuvos Respublikos Seimo narių veiklos garantijos. Lietuvos Respublikos Seimo narių kolektyvinės teisės bei jų įgyvendinimas. Įstatymų leidybos iniciatyvos teisės kolektyvinis įgyvendinimo pobūdis. Lietuvos Respublikos Seimo narių teisių įgyvendinimo procedūros "sukolektyvinimas". Lietuvos Respublikos Seimo narių kolektyvinių teisių skirtumai nuo "paprastų" asmenų kolektyvinių teisių apimties ir įgyvendinimo. Išvados. Skaityti daugiau
Kolektyvinis darbo ginčas (2)Įvadas. Teorinis skyrius. Darbo ginčų sąvoka ir klasifikacija. Darbo ginčai kaip socialiniai konfliktai. Darbo ginčų samprata. Individualūs darbo ginčai. Ypatybės. Kolektyviniai darbo teisės subjektai. Kolektyvinis darbo ginčas. Samprata ir aspektai. Kolektyvinio darbo ginčo reikalavimų iškėlimas. Darbo ginčo reikalavimų nagrinėjimas. Kolektyvinius darbo ginčus nagrinėjančių organų apžvalga. Talkinimo komisijos sudarymo būdai. Kolektyvinio ginčo nagrinėjimas talkinimo komisijoje. Talkinimo komisijos sprendimo priėmimo būdai. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Analitinis skyrius. UAB "Vilniaus autobusai" charakteristika. UAB "Vilniaus autobusai" darbuotojų streiko apžvalga. UAB "Vilniaus autobusai" streiko eigos analizė. Sociologinis darbuotojų požiūrio į profsąjungas tyrimas. Išvados. Pasiūlymai. Priedai (4). Skaityti daugiau
Kolektyvinių darbo ginčų samprata ir požiūriaiSantrauka. Summary. Įvadas. Kolektyvinių darbo ginčų samprata. Kolektyvinių derybų vaidmuo ir požiūriai sprendžiant. Kolektyvinius darbo ginčus. Kolektyvinių darbo ginčų nagrinėjimas. Taikinimo komisija. Darbo arbitražas. Trečiųjų teismas. Tarpininkavimas. Streikas. Streikų situacija lietuvoje. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Kolektyvo bendravimo kultūros organizacijoje tyrimo ataskaitaĮvadas. Bendravimo kultūros ypatumai. Verslo etika. Bendravimo trikdžiai. Tyrimo ataskaitos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Komandinio darbo ypatumai (2)Įvadas. Teorinė dalis. Tai grupė ar komanda? Grupės ir komandos skirtumai. Komandos raidos pakopos. Komandų dydis. Išvados. Praktinė dalis. UAB "Toresus" veiklos aprašymas. UAB "Toresus" valdymo struktūra. Komandinio darbo ypatybės restorane "Tores". Išvados. Skaityti daugiau
Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomisAnotacija. Įvadas. Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis. Komandinis darbas. Komandinio darbo esmė. Komandų ir grupių skirtumai. Pokyčiai. Komandinio darbo ypatumai pokyčių sąlygomis. Klausimų reikalingumo instrumentarijuje pagrindimas. Tyrimas. Anketinė apklausa. Rezultatų pateikimas bei interpretacija. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Komandinio darbo ypatumai: UAB "Asektas", viešbutis "Turnė"Santrauka. Įvadas. Teoriniai tyrimo pagrindai. Grupė. Komanda. Komandų ir grupių skirtumai. Komandinio darbo privalumai. Komandinio darbo formos. Komandos našumas. Komandos sutelktumas. Komandoje atliekami vaidmenys. Vadovas. Vadovavimas pagrįstas vertybėmis. Vadovavimo stiliai. Užduočių skyrimas. Komandos formavimas. Skatinimas. Priėmimas į darbą. Komandinio darbo ypatumai. UAB "Asektas", viešbutis "Turnė". Atlikto tyrimo analizė. Darbuotojų kvalifikuotumas ir bendro tikslo siekimas. Komandos vadovo nuomonė apie darbuotojų pastangas ir sugebėjimus. Komandos narių asmeninė atsakomybė. Konfliktai ir problemų sprendimas komandoje. Santykiai su vadovu. Komandinio darbo efektyvumas. Išvados. Rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Komandinio darbo nauda ir trūkumaiĮvadas. Komandų rūšys. Problemų sprendimo komanda. Savivaldžios darbo komandos. Tarpfunkcinės komandos. Virtualios komandos. Kaip sukurti efektyvias komandas. Darbo dizainas. Sudėtis. Komandos narių gebėjimai. Asmenybė. Vaidmenų pasiskirstymas. Komandų dydis. Narių lankstumas. Kontekstas. Adekvatūs ištekliai. Vadovavimas ir struktūra. Darbo įvertinimas ir struktūra. Procesas. Bendras tikslas. Konkretūs tikslai. Komandos efektyvumas. Konfliktai. Socialinis dykinėjimas. Normos. Skaityti daugiau
Komandinio darbo principų taikymas organizacijojeĮvadas. Grupės ir komandos sampratų palyginimas. grupės sąvoka ir klasifikacija. Komandos sąvoka ir klasifikacija. Komandų ir grupių skirtumai. Grupės funkcijos organizacijoje. Grupės vystymasis (dinamika). Komandos formavimo problema. Komandos formavimas ir funkcijos. Komandos efektyvumo principai ir formavimo stadijos. Vaidmenys komandoje ir komandos normos. Komandos sutelktumas subūrimas. Pasiūlyti kaip telkti efektyvias darbo grupes – komandas. Išvados. Skaityti daugiau
Komandinio darbo privalumai: UAB "Palink"Įvadas. Darbo tikslas – išsiaiškinti kaip dirba komandoje UAB "Palink" darbuotojai, koks jų požiūris į komandinį darbą bei kokie privalumai yra dirbant komandoje. Istorija. Komandinio darbo samprata. Komandų ir grupių skirtumai. Komandų klasifikacija. Komandų klasifikacija pagal D. W. Johnson. Komandinis darbas pagal Alastair J. Steel. Komandinis darbas pagal Peter Cook. Komandos raidos etapai. Konfliktai komandoje. Veiksniai. Adekvatūs ištekliai. Vadovavimas ir struktūra. Darbo įvertinimo ir atlygio sistemos. Tiriamoji dalis. Komandinio darbo privalumai UAB "Palink". Prekybos centro "IKI" charakteristika. Tyrimo metodika ir organizavimas. Konfliktai ir problemų sprendimas komandoje. Santykiai su vadovu. Komandinio darbo efektyvumas. Išvados. Priedai: anketa. Darbas iliustruotas grafikais. Skaityti daugiau
Komandinio darbo privalumai: UAB "Vičiūnų restoranų grupė" picerijoje "Cerlie pizza"Įvadas. Darbo tikslas: Išanalizuoti apklaustųjų respondentų nuomonę apie komandinio darbo privalumus UAB "Vičiūnų restoranų grupė" picerijoje "Cerlie pizza". Komandinis darbas. Komandinio darbo samprata. Komandos sąvoka. Komandos vystymosi etapai. Komandos formavimosi stadijos. Komandų klasifikavimas. Komandų narių vaidmenys. Komandinio darbo privalumai. Komandinė ar individuali veikla? Komandinio darbo nauda. Kodėl komandos taip išpopuliarėjo. Komandinio darbo efektyvumas. Komandinio darbo privalumai UAB "Vičiūnų restoranų grupė" picerijoje "Cerlie pizza". Apie įmonę. Atlikto tyrimo analizė. Darbuotojų skaičius įmonėje. Darbuotojų amžius. Darbuotojų išsilavinimas. Darbuotojų stažas. Darbuotojų kvalifikuotumas ir bendro tikslo siekimas. Konfliktai ir problemų sprendimai komandoje. Komandinio darbo efektyvumas. Išvados. Skaityti daugiau
Komandinio darbo specifika kultūrinėje organizacijojeĮvadas. Darbo objektas – komandinio darbo specifika kultūrinėje organizacijoje. Darbo tikslas – išsiaiškinti komandinio darbo specifiką kultūrinėje organizacijoje. Komandinio darbo apžvalga teoriniu aspektu. Komandinio darbo samprata. Vadovavimo komandoje esminiai principai. Komandos formavimo pagrindiniai aspektai. Komandinio darbo specifikos kultūrinėje organizacijoje tyrimas. Tyrimo metodologija. Tyrimo analizė. Išvados. Priedai (anketa 2 psl.). Skaityti daugiau
Komandinio darbo vaidmuo didinat organizacijos konkurencingumą: UAB "Palink"Įvadas. Darbo tikslas yra išanalizuoti skirtingų autorių nuomones apie komandų tipus, jų darbą ir veiksnius įtakojančius komandos efektyvumą. Teorijos analizė. Komandos samprata. Darbo grupių ir komandų skirtumai. Komandų tipai. Komandos formavimas. Komandos narių vaidmenys. Komandinio darbo efektyvumas. Darbo efektyvumą lemiantys veiksniai. Komanda ir organizacijos sėkmė. Komandinio darbo privalumai UAB "Palink". UAB "Palink" apibūdinimas. Tyrimo organizavimas. Konfliktai ir jų sprendimai komandoje. Išvados. Priedai (Anketa). Skaityti daugiau
......