Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Klientų analizė: UAB "Timber Frame Technology"Įvadas. Įmonės pristatymas. Būdai ir priemonės klientams pritraukti. Įmonės vidinės aplinkos analizė. Įmonės išorinės aplinkos analizė. Pasiūlymai. Išvados. Skaityti daugiau
Klientų aptarnavimas valstybinio socialinio draudimo skyriuoseĮvadas. Valstybinis valdymas. Socialinio draudimo atsiradimo istorija. Klientų aptarnavimo tikslai ir uždaviniai. Europos Sąjungos (ES) PHARE projektas. Klientų aptarnavimo strategijos įgyvendinimas. Klientų aptarnavimo pagrindinės nuostatos. Klientų aptarnavimo standartai. Klientams teikiama informacija. Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas. Klientų apklausa. Išvados. Skaityti daugiau
Klientų aptarnavimo kokybės vertinimas: UAB "Westtrans logistic"Įvadas. Klientų aptarnavimo analizė teoriniu aspektu. Klientų aptarnavimo strategijos, elementai ir standartai. Klientų aptarnavimo problemos ir jų sprendimas. Klientų ir darbuotojų bendravimas. Aptarnavimo kokybės didinimo būdai. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybės vertinimas. UAB "Westtrans logistic" trumpas aprašymas. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo standartas. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybei įtakojantys veiksniai, kokybės didinimo būdai. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybės tyrimas. Klientų pasitenkinimas UAB "Westtrans logistic" aptarnavimo kokybe. UAB "Westtrans logistic" klientų aptarnavimo kokybės palyginimas su UAB "Westtrans logistic" aptarnavimo kokybe. Išvados ir rekomendacijos. Priedai (2). Skaityti daugiau
Klientų buitinių problemų sprendimo tobulinimasInovacijos charakteristika. Projektavimo aplinkos analizė ir problemų įvardijimas. Projektavimo tikslo nustatymas ir strategijos parinkimas. Projektavimo ir jo valdymo procesų planavimas. Projektavimo procesų valdymo organizavimas. Darbo trukmės nustatymas. Ganto grafikas. CPM tinklinis grafikas. Resursų ir investicijų poveikio planavimas. Darbuotojų poreikių numatymas ir darbo apmokėjimo sąnaudų planavimas. Projektui reikalingi darbuotojai. Kiekvienam projekto darbui reikalingi resursai. Trumpalaikių medžiagų resursų poveikio numatymas ir sąnaudų planavimas. Ilgalaikių materialinių resursų poreikio numatymas ir nusidėvėjimo planavimas. Pridėtinių sąnaudų tikslingumas, poreikis ir įsigijimo finansinės sąnaudos. Viso projekto sąnaudos. Investicijų gavimo šaltiniai, kaina arba kaštai. Inovacijos ekonominio naudingumo nustatymas. Inovacijos naudingumo skaičiavimas pas inovacijos kūrėją. Ekonominio naudingumo skaičiavimas pas inovacijos vartotoją. Grynojo pinigų srauto formavimas. Investavimo naudingumo įvertinimas. Darbo išvados. Skaityti daugiau
Klientų lojalumo ugdymo priemonės ir būdaiĮvadas. Klientų lojalumas. Klientų lojalumo tipai. Klientų lojalumo matavimo būdai. Rekomendacijų metodas. Lojalumo auditas. "CustomerScore" tyrimo metodas. Klientų pasitenkinimo laipsnio matavimas. Klientų pasitenkinimo reitingų matavimo įvertinimas. Kliento pasitenkinimo tyrimo sistema. Kliento ilgalaikė potenciali vertė verslui. Klientų lojalumo ugdymo priemonės. Garantijų sistema. Klientų lojalumo vystymas interneto pagalba. Lengvatų bei privilegijų suteikimas klientui. Išvados. Skaityti daugiau
Klonavimas (6)Įžanga. Klonavimo samprata. Bažnyčios požiūris į žmogaus klonavimą. Žmogaus klonavimas filosofiniu požiūriu. Žmogaus klonavimo reglamentavimas. Medicininių tyrimų reikšmė. Išvados. Skaityti daugiau
Knyga vaiko gyvenimeĮvadas. Vaikų literatūros sampratos formavimasis Lietuvoje istoriniu aspektu. Vaikų literatūros sampratą neigiantys požiūriai. Vaikų literatūros sampratą pripažįstantys ir nagrinėjantys požiūriai. Fantastinė vaikų literatūra (pasakos) tarybiniu laikotarpiu. Literatūra – ugdymo instrumentas? Ką daryti, kad knyga vaiko gyvenime nebūtų pamiršta? Tyrimo "Knyga paauglio vertybių kontekste" rezultatai. 2005 metų vaikų nuomonės tyrimas. Rezultatų apžvalga. Miesto ir kaimo vaikų tyrimo rezultatų skirtumai. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Knygos Nick Hornby "How to be good" vertimas reikšmių perteikimo ir transformacijų požiūriuĮvadas. Denotatinės, pragmatinė, intralingvistinės reikšmės. Vertimo transformacijos. Rasos Drazdauskienės lingvistinė vertimo analizė. Denotatinių reikšmių perteikimas. Pilnutinio atitikimo atvejai. Dalinio atitikimo atvejai. Atitikimo nebuvimo atvejai. OK žodžio skolinimas. Kalkiavimas. Aprašomasis ("aiškinamasis") vertimas. Apytikris vertimas. Pragmatinių reikšmių perteikimas. Intralingvistinių reikšmių perteikimas. Gramatiniai pakeitimai. Žodžių formų pakeitimai. Kalbos dalių pakeitimai. Sakinio dalių pakeitimai. Sudėtinių sakinių struktūros pakeitimai. Įterpimai. Praleidimai. Reikšmių tipai ir vertimas. Skaityti daugiau
Knygos, žurnalo ir reklaminio bukleto technologiniai procesaiĮvadas. Technologinio proceso schema. Spaudos lankai. Technologinio proceso projektavimas. Originalo apdorojimo baras. Fotoformų paruošimo baras. Spaudos formų paruošimo baras. Analoginis spaudos formų paruošimas. Spaudos baras. Brošiūravimo baras. Įrengimų ir darbininkų reikiamo kiekio skaičiavimas. Gamybinių plotų skaičiavimas bei įrangos išdėstymas. Skaityti daugiau
Kokybės gerinimo metodai ir būdaiĮvadas. Nuolatinis gerinimas. Nuolatinio gerinimo poreikis ir svarba. Sėkmingų nuolatinio gerinimo (NKG) programų elementai. Kokybės gerinimas pradžioje sukelia sutrikimą, ir beveik visuomet jam reikia laiko savo vertei parodyti. Staigios praktikos, trukdančios kilti idėjos, reikia atsisakyti. Darbuotojai turi būti nuolat mokomi ir prusinami, ypač metodų gerinimo technikos atžvilgiu. Nuolatiniam gerinimui reikia efektyvaus mechanizmo tobulinimo idėjoms apdoroti. Nuolatinis kokybės gerinimas ir organizacijos strategija. Kokybės gerinimo metodai ir būdai. Duomenų rinkimo priemonės. Pareto diagramos taikymas. Proto šturmo metodas. Priežasčių ir pasekmių diagrama. Srauto diagrama. Sklaidos diagrama. Histogramos diagrama. Sugretinimas. Medžio diagrama. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės įtaka organizacijos efektyvumui ir rezultatyvumuiKokybės samprata. Kokybės sąvokos ir terminai. Kokybės vadybos raida. Kokybės inspektavimo reikšmės didėjimas. Kokybės revoliucija Japonijoje - Edvardsas Demingas. Visuotinės kokybės vadybos komponentai. Trys esminės visuotinės kokybės vadybos nuostatos. Penki visuotinės kokybės vadybos principai. Dešimt vadybos priemonių. Esamos praktikos ir visuotinės kokybės vadybos palyginimas. Visuotinės kokybės vadybos vaidmuo. Visuotinės kokybės vadybos įgyvendinimo Lietuvoje trikdžiai. Kokybės kaštai (išlaidos). Su kokybe susijusių išlaidų analizės poreikis. Vidinių nuostolių išlaidos. Išorinių nuostolių išlaidos. Įsipareigojimas patenkinti vartotojo poreikius. Darbo koncepcijos kitimas. Vartotojo tenkinimo strategija. Filosofija "Nusiskundimas kaip dovana. Problemų sprendimo nuoseklumas. Problemos apsibrėžimas. Blogos kokybės priežasčių analizė. Sprendinio įgyvendinimo planas. Metodai ir priemonės sprendimams priimti ir įgyvendinti. Gamybos sistemos susiejimo su tobulinimo sistema svarba. Demingo 10 žingsnių sistema, kuri nuolat gali tobulėti. Atlyginimo už darbą organizavimas ir darbo normavimas. Atlyginimo už darbą santykis su darbo kokybe. Darbų įvertinimo ypatybės visuotinės kokybės vadyboje. Kliūtys organizacijai stengiantis įgyvendinti KVS. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės kaštų programa UAB "Makroprintas"Santrauka. Summary. Įvadas. Literatūros analizė. Teoriniai sprendimai. Tyrimai ir jų rezultatai. Prevenciniai kaštai. Įvertinimo kaštai. Vidiniai nesėkmės kaštai. Išoriniai nesėkmės kaštai. Kokybės kaštų gerinimo tikslai. Prevenciniai kaštai. Išvados ir rekomendacijos. Grafikai. Skaityti daugiau
Kokybės kontrolės analizė ir tobulinimas: UAB "Senukai"Įvadas. Teorinė dalis. Paslaugų ir paslaugų teikimo savybės, samprata. Kokybės kontrole ir jos samprata. Paslaugų kokybės kontrolės samprata. Užtikrinimas, vartotojai. Kokybės tobulinimas. Kokybės produkcija. Praktinė dalis. Įmonės tiklsai ir jos veiklos aprašymas. Veiklos srautų diagrama. Veiklos modeliai kiekvienam panaudos atvejui. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės kontrolės analizė ir tobulinimas: UAB "Švaros biuras"Įvadas. Teorinė dalis. Paslaugų ir paslaugų teikimo savybės, samprata. Kokybės kontrolė ir jos samprata. Paslaugų kokybės kontrolės samprata, užtikrinimas, vartotojai. Kokybės tobulinimas. Išvados. Analitinė dalis. Kokybės kontrolės politika analizuojamoje įmonėje. Kokybės gerinimo priemonių programa ir taikomi metodai bei jų analizė. Valymo paslaugų kokybės vertinimas vartotojų požiūriu. Priedai (11). Išnašos. Skaityti daugiau
Kokybės sistemos diegimo ypatumai UAB "Panevėžio Aurida"Įvadas. Kokybės vadyba ir ISO 9000 serijos standartai. Visuotinės kokybės vadybos samprata. Kokybės vadybos sistemos ir ISO standartai. Reikalavimai kokybės vadybos sistemoms ir jų tikslai. ISO 9000 kokybės vadybos sistemų principai. Visuotinės kokybės vadybą sąlygojantys veiksniai. Kokybės matavimas. Kokybės sąnaudos. Kokybės sistemos diegimo ypatumai UAB "Panevėžio Aurida". UAB "Panevėžio Aurida" charakteristika. Kokybės sistemos diegimo prielaidos, priežastys ir etapai įmonėje. Kokybės sąnaudų paskaičiavimas ir analizė. Kokybės vadybos sistemos nauda verslui, klientui, įmonės darbuotojams. Nauda verslui. Nauda klientams. Nauda įmonės darbuotojams. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Kokybės vadyba spartėjančiomis globalizacijos sąlygomis LietuvojeSantrauka. Vartojamosios sąvokos. Įvadas. Visuotinės kokybės vadybos koncepcija. Pagrindiniai kokybės valdymo sistemos principai. Kokybės kontrolės reikšmė įmonės veiklai. Naujas požiūris į techninį harmonizavimą ir standartus. Globalizacija ir Lietuvos ekonominė politika. Teoriniai sprendimai. Tyrimai ir jų rezultatai. Tyrimo aprašymas. Tyrimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadybos ypatumų analizavimas: UAB "Nikvikas"Įvadas. Tikslas: atskleisti UAB "Nikvikas" įdiegtos kokybės vadybos sistemos ypatumus. Kokybės vadybos plėtra Lietuvoje nacionalinė kokybės politika ir programa. nacionalinė kokybės politika. Nacionalinės kokybės programa. Lietuvos kokybės vadybos asociacija (LKVA). Kokybės vadybos plėtros problemos Lietuvoje. Kokybės sistemos ypatumai UAB "Nikvikas". UAB "Nikvikas" charakteristika. Kokybės sistemos diegimo prielaidos, priežastys ir etapai įmonėje. Kokybės sąnaudų paskaičiavimas ir analizė. Kokybės vadybos sistemos nauda verslui, klientui, įmonės darbuotojams. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Kokybės vadybos įtaka produktyvumui ir pelningumui UAB "Apskaitos sistemos"Santrauka. Įvadas. Literatūros analizė. Svarbiausi visuotinės kokybės teiginiai. Teoriniai visuotinės kokybės vadybos sprendimai. Standartai ir standartizacija. Kokybės vadybos sistemų svarba. Ilgalaikis konkurencingumas ir visuotinė kokybė. Konkurencingumo didinimas. Konkurencinis pranašumas. Kokybės valdymo sistemų diegimas. Kokybės valdymo sistemos UAB "Apskaitos sistemos" analizė ir rezultatai. Kokybės valdymo sistema UAB "Apskaitos sistemos". ISO 9002 standarto reikalavimų patenkinimo rezultatai. Išvados. Skaityti daugiau
Kokybės vadybos padėtis: UAB "Vita Baltic International"Įvadas. Kokybės vadybos teorinė analizė. Visuotinės kokybės vadybos bei kokybės samprata. Kokybės valdymas. Kokybės kontrolė. Kokybės vadybos praktinei aspektai. UAB "Vita baltic international" pristatymas. UAB "Vita baltic international" veiklos analizė. UAB "Vita baltic international" kokybės politika. Gaminių kokybės kontrolės procedūros. UAB "Vita baltic international" gamtosauga. UAB "Vita baltic international" personalo apklausa. Tyrimo metodo aptarimas. UAB "Vita baltic international" personalo apklausos tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Priedai (3). Skaityti daugiau
Kokybės vadybos sistema įmonėjeĮvadas. Kokybės vadybos samprata. Kas yra visuotinės kokybės vadyba. Kokybės vadybos principai ir efektyvus vadovavimas. Kokybės planavimas. Kokybės kontrolė ir užtikrinimas. Visuotinės kokybės vadybos principų įgyvendinimas organizuojant įmonės veiklą. Įmonės pristatymas. Įmonės gamybinis procesas. Visuotinė kokybė gamyboje. Gamybos valdymas. Reikalavimai gamybai. Gamybos planavimas. Užsakymai gamybai. Gamybos pasiruošimas darbui. Medžiagų, žaliavų, maisto priedų užsakymas. Žalio pieno priėmimas. Pieno apdirbimas. Savikontrolė pagal RVASVT (rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistema). Kokybės tikslai. Išvados. Skaityti daugiau
......