Šperos.lt > Kursiniai darbai
Kursiniai darbai

(5731 darbai)

Kiekybiniai sprendimų metodai (9)Gamybos planavimo uždavinys. Tikslo funkcija. Apribojimai. Išvada. Dualus uždavinys. Apribojimai. Transporto uždavinys. Modelio sudarymas. Tikslo funkcija. Baziniai kintamieji. Bazinis sprendinys. Optimalaus plano radimas potencialų metodu. Priedai (2 psl.). Skaityti daugiau
Kiekybiniai sprendimų metodai: metalų gamybos prognozavimasĮvadas. Darbo tikslas – išnagrinėti pagrindinių metalų gamybos priklausomybė nuo kitų veiksnių, tokių, kaip tekstilės gaminių gamyba, chemikalų ir chemijos pramonės gaminių gamyba, įstaigos įrangos ir kompiuterių gamyba, radijo, televizijos ir ryšių įrangos bei aparatūros gamyba ir variklinių transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamyba ir taip pat atlikti metalų gamybos prognozavimą. Analizuojami duomenys. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslas. Koreliacinė analizė. Vidurkio skaičiavimas. Vidutinio standartinio nuokrypio skaičiavimas. Koreliacinio koeficiento skaičiavimas. Koreliacijos koeficiento reikšmingumo tikrinimas. Porinė regresinė analizė. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Skaičiavimas su funkcija LINEST. Skaičiavimas su funkcija LOGEST. Skaičiavimas su funkcija TREND ir GROWTH. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodas. Eksponentinio išlyginimo metodas. Išvados. Skaityti daugiau
Kietosios dalelės šiluminėje energetikoje, jų poveikis aplinkai ir žmonių sveikataiĮvadas. Tikslas – išanalizuoti kietųjų dalelių šiluminėje energetikoje poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Energetika ir jos poveikis atmosferai. Bendras energetikos apibūdinimas. Suodžių susidarymas. Kietosios dalelės ir aerozoliai atmosferoje. Dalelės oro teršaluose. Kietųjų dalelių poveikis. Kietųjų dalelių poveikis žmonių sveikatai. Kietųjų dalelių poveikis aplinkai. Medienos, kaip organinio kuro charakteristika. Orimulsijos kaip organinio kuro charakteristika. Kietųjų dalelių valymo iš deginių įranga šiluminėje energetikoje. Kietųjų dalelių ribojimas. Išvados. Skaityti daugiau
Kineziterapija ankstyvuoju reabilitacijos periodu: galvos smegenų traumosLigonių, patyrusių sunkią ar vidutinio sunkumo galvos smegenų traumą, kineziterapijos ypatumai ankstyvuoju reabilitacijos periodu. Įvadas. Santrauka. Literatūros apžvalga. Galvos smegenų sužalojimai. Etiologija, patogenezė. Galvos smegenų traumos pasekmės. Klasifikacija. Galvos smegenų traumos pasekmės. Ligonių patyrusių smegenų traumą kineziterapijos ypatumai. Kineziterapija ankstyvojoje stadijoje. Išvados. PowerPoint pristatymas. Skaityti daugiau
Kineziterapija vandenyje: Halliwick, Watsu ir giluminio bėgimo metodaiĮvadas. Literatūros apžvalga. Halliwick metodas. 10-Punktų programa. Specifinė terapija vandenyje. Gydymo modelis. Watsu metodas. Watsu panaudojimas ir modifikacijos reabilitacijoje. Watsu užsiėmimai pacientams su neurologiniais sutrikimais. Watsu užsiėmimai pacientams su ortopediniais sutrikimais. Atsargumo priemonės Watsu metodui. Giluminio bėgimo metodas. Bėgimo vandenyje biomechanika. Organizmo reakcijos į giluminį bėgimą. Nurodymai, kaip atlikti giluminį bėgimą. Išvados. Skaityti daugiau
Kinijos ekonomikaĮvadas. Pagrindiniai Kinijos ekonomikos rodikliai. Trumpa istorine apžvalga. Dabartinė ekonominė situacija. Žemes ūkis. Pramonė. Užsienio prekyba. Tiesiogines užsienio investicijos. Prekybos ir investavimo politika. Vyriausybės vaidmuo ekonomikoje. Įsipareigojimai pagal Pasaulio prekybos organizaciją (PPO). Mokesčiai. Specialiosios ekonomines zonos. Sez istorija. Šenzen specialioji ekonominė zona. Hong Kongas. Sąlygos verslui Kinijoje. Ekonominė Kinijos modernizacija. Nuo "socialistinės transformacijos" iki "keturių modernizacijų". Auganti ekonomika: miesto ir kaimo matmuo. Profesionalumo reforma. Ekonominės izoliacijos pabaiga. Ekonomikos augimo problemos. Politinė tradicija. "Penktoji modernizacija": ideologija versus praktika. Valstybė ir visuomenė: nuo dominavimo — prie koegzistavimo — prie liberalizacijos? Papildoma svarbi informacija apie Kiniją. Ekonominio bendradarbiavimo su Kinija perspektyvos. Išvados. Skaityti daugiau
Kirlys Jonas (1891-1985) – spaudos kolekcionieriusĮvadas. Jono Kirlio asmenybė. Biografiniai duomenys. Išsilavinimas, interesai. Jono Kirlio kolekcionavimo etapai. Kolekcionavimo pradžia. Spaudos rinkimas pirmojo pasaulinio karo metais. Spaudos kolekcionavimas nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu 1918 – 1940 metais. Darbai spaudos istorijos klausimais. Kolekcijos individualumas. Periodinės spaudos parodos. Spaudos muziejus Žagarėje. Išvados. Skaityti daugiau
Kirtaviečių valymasĮvadas. Miškų urėdijos charakteristika, literatūros analizė, projektavimo tikslai ir uždaviniai. Traktorinio agregato pasipriešinimo traukai skaičiavimas. Agregato važiavimo būdo parinkimas ir įvertinimas. Ekonominiai skaičiavimai. Konstrukcinė dalis. Projektuojamo objekto vertinimas. Išvados ir pasiūlymai. Skaityti daugiau
Klaipėdos apskrities ūkininkų ir kitų gyventojų ūkių vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizėĮvadas. Statistiniai duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai ir analizės būdai. Statistiniai duomenų šaltiniai. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių statistinės analizės būdai. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Vasarinių miežių plotų statistinė analizė. Vasarinių miežių derliaus statistinė analizė. Vasarinių miežių derlingumo statistinė analizė. Vasarinių miežių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (4). Skaityti daugiau
Klaipėdos apskrities vasarinių miežių derliaus statistinė analizėStatistinių duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai ir analizės metodai bei būdai. Statistinių duomenų apie vasarinius miežius šaltiniai. Vasarinių miežių statistinės analizės metodai ir būdai. Vasarinių miežių pasėlių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė analizė. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių plotai visuose ūkiuose pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių plotų struktūra ūkininkų ir šeimos ūkiuose pagal savivaldybes 2003 – 2005 metais. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių plotų struktūra žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse pagal savivaldybes 2003 – 2005 metais. Klaipėdos apskrities visų ūkių vasarinių miežių pasėlių plotų kitimas 2003 – 2005 metais. Vasarinių miežių derliaus statistinė analizė. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visų ūkių derliaus struktūra pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių ūkininkų ir šeimos ūkiuose derliaus struktūra pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse derliaus struktūra pagal savivaldybes 2003 – 2005 m. Klaipėdos apskrities visų ūkių vasarinių miežių derliaus kitimas 2003 – 2005 metais. Vasarinių miežių derlingumo statistinė analizė. Klaipėdos apskrities visų ūkių vasarinių miežių derlingumo kitimas 2003 – 2005 metais. Vasarinių miežių pasėlių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visuose ūkio subjektuose prognozuojamas pasėlių plotas. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visuose ūkio subjektuose prognozuojamas derlius. Klaipėdos apskrities vasarinių miežių visuose ūkio subjektuose prognozuojamas derlingumas. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos gamybinių įmonių analizėĮvadas. Gamybos organizavimas. Modernaus gamybos organizavimo koncepcijos. Gamybos procesas. Gamybos proceso elementai. Gamybos sroviškumas. Gamybos mechanizmas ir automatizavimas. Gamybos tipai ir jų charakteristika. Gamybos struktūros tobulinimo kryptys. Gamybos procesų organizavimas laike. Proceso organizavimo charakteristika. Gamybos ciklas ir jo vaidmuo. Operacijų derinimo būdai. Gamybos ciklo trukmės apskaičiavimo svarba. Srovinis gamybos organizavimas. Srovinės gamybos organizavimo prielaidos. Srovinė gamybos charakteristika. Srovinių linijų darbo organizavimo ypatumai. Automatinių linijų organizavimo ypatumai. Lanksčios automatizuotos gamybos organizavimas. Naujos srovinės gamybos tendencijos. Lanksčių gamybos sistemų valdymo specifika. Lanksčių gamybos sistemų efektyvumas ir problema. Vienetinės gamybos organizavimas. Vienetinės gamybos prielaidos ir pagrindiniai bruožai. Vienetinės gamybos organizavimas. Užsakymų portfelio formavimas. Gamybos kontrolės organizavimas. Išvados. Priedai. Skaityti daugiau
Klaipėdos krašto statuto atspindžiai periodinėje vokiškoje spaudoje 1924-1939 metaisĮvadas. Klaipėdos Krašto statutas. Klaipėdos krašto statuto nuostatai. Pagrindiniai Klaipėdos krašto statuto nuostatai ir jo esmė Statuto trūkumai. Klaipėdos karšto statuto refleksija vietinėje vokiškoje spaudoje tarpukariu. Švietimo sistemos problemų aktualumas vokiškuose dienraščiuose. Kalbų lygiateisiškumo problema. Pirmieji lietuvinimo bandymai krašto mokyklose. Vokiečių mokytojų padėtis. Lietuvių ir vokiečių aukštesniosios mokyklos. Teritorijos klausimo atspindžiai spaudoje. 1937 gruodžio 30 dienos Vokietijos valstybės sienų nustatymas Memel Dampfboot straipsniuose. 1939 metų kovo 22 dienos Klaipėdos krašto prijungimo prie Vokietijos įvykio interpretacijos Memeler Dampfboot straipsniuose. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos miesto akademinio jaunimo kultūriniai poreikiai ir jų tenkinimo galimybėsĮvadas. Tyrimo problema: Klaipėdos miesto akademinio jaunimo kultūriniai poreikiai ir jų tenkinimo gaimybės. Tikslas: Išanalizuoti Klaipėdos akademinio jaunimo kultūrinius poreikius ir kultūrinės raiškos galimybes. Akademinio jaunimo kultūrinius poreikius ir kultūrinę elgseną skatinantys veiksniai teoriniu aspektu. Kultūrinius poreikius ir kultūrinę elgseną skatinantys veiksniai. Kultūriniai poreikiai laisvalaikio dalis. Laisvalaikio sampratos raida. Laisvalaikio struktūra ir jo funkcijos kultūrinių poreikių atsiradimas. Sociologinių kultūrinių poreikių tyrimų apžvalga. Klaipėdos miesto akademinio jaunimo kultūrinių poreikių ir jų tenkinimo galimybių tyrimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų aptarimas. Tiriamųjų lytis. Tiriamųjų amžius. Dažniausi akademinio jaunimo laisvalaikio praleidimo būdai. Kultūriniams poreikiams skiriama laisvo laiko dalis. Akademinį jaunimą labiausiai dominančios meno sritys. Akademinio jaunimo dažniausiai pasirenkamos kultūrinės veiklos praleidimo formos. Akademinio jaunimo kultūrinių poreikių patenkinamumas. Priežastys trugdančios patenkinti akademinio jaunimo kultūrinius poreikius Klaipėdos mieste. Veiksniai paskatinantys akademinį jaunimą daugiau dėmesio ir laivo laiko skirti kultūriniai veiklai. Pokyčiai kultūriniame gyvenime kurie padėtų tenkinti akademinio jaunimo kultūrinius poreikius Klaipėdos mieste. Išvados. Siūlymai. Skaityti daugiau
Klaipėdos miesto šiaurinės dalies nuo H. Manto gatvės viaduko rekreacinių išteklių apžvalga ir įvertinimasĮvadas. Esamos situacijos analizė. Bendra Klaipėdos miesto šiaurinės dalies nuo H. Manto gatvės viaduko gamtinių rekreacinių išteklių analizė ir įvertinimas. Klimatas. Krituliai. Gamtiniai ištekliai. Saugomos teritorijos ir gamtos paminklai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies pramoninių įmonių įtaka miesto gamtiniam karkasui. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies kultūriniai ištekliai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies socialiniai ištekliai. Klaipėdos miesto šiaurinės dalies teikiamų apgyvendinimo, maitinimo įstaigų ir infrastruktūros analizė. Kraštovaizdžio vertinimas. Gamtinis karkasas. Kelias. Mazgas. Mikrorajonas (gamtinis, urbanistinis). Riba. Terpė. Išvados ir pasiūlymai. Priedai (11). Skaityti daugiau
Klaipėdos rajono natūraliosios gyventojų kaitos rodiklių įvertinimas 2000–2004 metaisĮvadas. Tikslas, Tyrimo metodai. Rezultatai. Rezultatų aptarimas. Išvados. Skaityti daugiau
Klaipėdos rajono visų ūkių bulvių plotų, derliaus ir derlingumo statistinė apskaita ir analizėĮvadas. Statistiniai duomenų apie bulves šaltiniai ir analizės būdai. Statistinių duomenų bulves šaltiniai. Statistinių duomenų bulves analizės būdai. Bulvių plotų analizės būdai. Bulvių derliaus ir derlingumo analizės būdai. Bulvių statistinė analizė. Bulvių plotų Klaipėdos rajone statistinė analizė. Bulvių derliaus Klaipėdos rajone statistinė analizė. Bulvių derlių įtakojantys veiksniai. Bulvių derlingumo Klaipėdos rajone statistinė analizė. Bulvių derlingumą lemiantys veiksniai. Visų ūkių bulvių plotų, derliaus ir derlingumo perspektyvos. Išvados. Priedai (9). Skaityti daugiau
Klasės susitikimo pobūvio organizavimasĮvadas. Pobūvio užsakymas. Pobūvio aptarnavimo planas. Salės ir stalų dekoravimas. Svečių užimtumas susitikimo metu. Išvados. Priedai (2). Skaityti daugiau
Klasikinė ir šiuolaikinė erdvės ir laiko samprataĮvadas. Erdvės ir laiko samprata Antikos laikais. Demokrito atomizmas. Aristotelio sistema. Klasikinė Naujųjų laikų erdvės ir laiko samprata. Niutono požiūris. I. Kanto pažinimo teorija. Tolimesnė laiko ir erdvės sampratos evoliucija. Šiuolaikinė erdvės ir laiko samprata. Specialioji reliatyvumo teorija. Erdvės-laiko samprata reliatyvumo teorijoje. Erdvės ir laiko samprata mikropasaulio lygmenyje. Išvados. Skaityti daugiau
Klasikinės ir moderniosios pedagogikos požiūris į mokytojo asmenybę bei šiandienos visuomenės lūkesčiaiĮvadas. Problemos aktualumas. Pedagogas, kaip asmenybė. Kryptingumas. Temperamentas ir charakteris. Sugebėjimai. Jausmai ir valia. Šiandienos visuomenės lūkesčiai. Svarbiausi mokytojo asmenybės bruožai. Asmenybės savybių pasiskirstymas pagal prioritetą. Tautiškumas, kaip asmenybės dalis. Išvados. Priedas (1). Skaityti daugiau
Klasikinis liberalizmasĮvadas. Liberalizmo užuomazgos. Liberalizmo esmė. Žymiausi liberalizmo atstovai. Klasikinio liberalizmo gimimas. Klasikinio liberalizmo įsitvirtinimas. Pagrindinės vertybės. Klasikinio liberalizmo pagrindiniai teiginiai. Liberalioji epocha. Išvados. Išnašos. Skaityti daugiau
......