Šperos.lt > Komunikacija
Komunikacija

(87 darbai)

Neverbalinės kūno kalbos svarba verslo aplinkojeĮvadas. Tikslas: išanalizuoti kūno kalbos svarbą. šiuolaikinio verslo aplinkoje. Neverbalinės komunikacijos elementai. Svarbiausių elementų ypatumai. Veido išraiška. Žvilgsnio reikšmė. Gestikuliacijos svarba. Moters ir vyro pozicijos neverbalinio verslo aplinkoje. Verslo moters įvaizdis. Verslininko įvaizdis. Moterys - geresnės stebėtojos. Vadovavimas - vyriška veikla? Tarpkultūriniai neverbalinio bendravimo ypatumai. Laiko barjerai. Aprangos kodas. Temperamento ypatumai. Akių kontaktas. Sveikinimasis. Tyrimas. Išvados. Skaityti daugiau
Organizacijos informacinės elgsenos tyrimasPowerPoint pristatymas. Tyrimo tikslai. Įmonės misija, vizija, veikla. Informacinė politika. Įmonės organizacinė struktūra. Informacinė kultūra. Informaciniai procesai. Informacinė architektūra. Informacinė elgsena (3). Intranetas - sprendimas. Departamento informacija. Intraneto pridėtinė vertė. Skaityti daugiau
Organizacijos vadybos informacijos sistemos (OVIS)Organizacijos vadybos informacinė sistema. Duomenų apdorojimo ir sprendimų paramos priemonės. Organizacijos vadybos informacijos sistemos (OVIS) struktūra: posistemiai ir elementai. Kelių lygių reguliavimo kontūrai. Informacijos srautai valdymo objekto makrostruktūroje. Informacinės sistemos kūrimo procesas. Informacijos poreikių nustatymas. Skaityti daugiau
Organizacijos vidinė aplinka (2)Įvadas. Tikslas yra išanalizuoti organizacijos vidinę aplinką. Šio tikslo įgyvendinimui yra keliami tokie uždaviniai. Organizacijos aplinka. Vidinės aplinkos samprata. Tikslai. Uždaviniai. Žmonės, struktūra, technologija. Technologija. Žmonės. Struktūra. Vidaus kintamųjų sąryšingumas. Darbo drausmė. Komunikacijos procesai organizacijoje. Darbuotojų komunikacija. Darbuotojų stresai ir jų konsultavimas. Profesinių sąjungų vaidmuo organizacijoje. Kultūra. Kultūros savybės. Kultūros funkcijos. Vidinės aplinkos analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Pay it forwardDarbas anglų kalba. Judėjimas "Pay it forward". Terms of Reference. Methods of Procedure. Introduction. Findings. Conclusion. Recommendations. Appendix (1 p.) Skaityti daugiau
Project of professional communicationSummary. Introduction. Organize the Report for Fast Writing, Easy Reading. Where Reports Go Wrong. The Inverted Pyramid. Specific Proposal and Its Benefits. Effective Report Writing. Six guidelines for fast and functional writing. Understand the needs of audience. What our audience expects. Collect and organize your information. Mobilize our subconscious. Build up and exploit our momentum. Watch out for time-wasting verbosity. How to keep laboratory note books. Industrial laboratory reports. Academic laboratory reports. Conclusions. Skaityti daugiau
Projektai BelgijojeProjektai Belgijoje. Įvadas. Virtualių bibliotekų bei duomenų bazių projektai. Smulkaus ir vidutinio verslo projektai. Išvados. Skaityti daugiau
Prototipų teorija ir prototipų pavidalaiPowerPoint pristatymas. Pažinimas. Kuo skiriasi kategorizacija nuo klasifikacijos? Kategorijų kūrimo proceso etapai. Prototipų teorija (3). Prototipai. Prototipiškumo kognityvinės reprezentacijos kriterijai. Prototipų teorija. Prototipai turi etninį pobūdį. Socialiniai stereotipai. Trys pagrindiniai stereotipų komponentai. Ideologija. Idealas? Atsiradimo priežastys. Skaityti daugiau
Rezisūrinis ir literatūrinis scenarijai: "Jaunimo politinis neaktyvumas savivaldybių tarybų rinkimuose 2011"Anonsas. Literatūrinis filmo "Jaunimo politinis neaktyvumas savivaldybių tarybų rinkimuose 2011". Veiksmas. Garsas. Režisūrinis-kadrinis reportažo "Jaunimo politinis neaktyvumas savivaldybių tarybos rinkimuose 2011" scenarijus. Planas. Laikas. Turinys. Garsas. Pastabos. Skaityti daugiau
Ryšių su visuomene profesinė terpė EuropojePowerPoint pristatymas. Kas yra CERP (Confédération Européenne des Relations Publiques)? CERP tikslas. Kvalifikacija. CERP asociacijos nariai. Bendrosios profesinio elgesio taisyklės. Tyrimai ir publikacijos. Mokomieji leidiniai. Tinklaraščiai. Skaičiukai. Problemos. Skaityti daugiau
Ryšių su žiniasklaida organizavimas: AB "Švyturys-Utenos alus"Įvadas. AB "Švyturys-Utenos alus" charakteristika. Ryšių su žiniasklaida padalinys AB "Švyturys-Utenos alus" organizacinėje valdymo struktūroje. Ryšių su žiniasklaida padalinio struktūra AB "Švyturys-Utenos alus" OVS. AB "Švyturys-Utenos alus" atstovo žiniasklaidai pareigybinė instrukcija. Vidinės ir išorinės komunikacijos UAB "Švyturys-Utenos alus" įmonėje aprašymas. Informacijos pateikimo šalies žiniasklaidai pavyzdžiai. Spaudos konferencijos organizavimas. Kvietimas žurnalistams. Konferencijos scenarijus. Įmonės atstovų kalba konferencijos metu. Galimi klausimai ir atsakymai. Furšeto (kokteilio) priėmimas. Spaudos konferencijos išlaidų sąmatos sudarymas. Kiti periodinių ryšių su žiniasklaida būdai. Išvados. Priedai (5 psl.). Skaityti daugiau
Skaitmeninė spausdinta reklaminė produkcijaĮvadas. Lauko reklama. Tentai. Reklaminiai plakatai. Šviesdėžės. Reklaminiai bokšteliai. Pastatomi lauko skydeliai. Vidaus reklama. Fototapetai. Lipdukai ant grindų. Karuliai. Kita spauda. Spauda ant drobės. Nuotraukos ant drobės. Fotodrobė. Lankstinukai. Plastikinės kortelės. Vizitinės kortelės. Lipdukai. Išvados. Skaityti daugiau
Skaitmeninis Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) archyvas: informacinė struktūra ir prieigaĮvadas. Apie Lietuvos radijas ir televizija (LRT): istorija, misija, reikšmė. Skaitmeniniai archyvai. Koncepcija, aktualumas, problemos. LRT skaitmeniniai archyvai: struktūra ir prieiga. Išvados. Skaityti daugiau
Strategijos ir būdai, lemiantys efektyvią reklamą. Reklamos įtaka visuomeneiReferatas ir PowerPoint pristatymas. Įvadas. Darbo tikslas yra aptarti strategijas ir būdus, lemiančius reklamos efektyvumą bei jos poveikį visuomenei. Būdai ir strategijos, lemiantys efektyvią reklamą. Reklamos apibrėžimas ir tikslai. Pardavimą skatinantys veiksniai. Psichologiniai reklamos poveikio aspektai. Efektyvios reklamos principų. Reklamos efektyvumo vertinimo problematika. Reklamos poveikis visuomenei. Išvados. PowerPoint pristatymas (22). Skaityti daugiau
Suinteresuotų šalių valdymo strategijosĮvadas. Suinteresuotų šalių esmė. Suinteresuotų šalių strateginis valdymas. Projekto suinteresuotų šalių valdymo strategijų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpkultūriniai bendravimo ypatumai ŠvedijojeĮvadas. Duomenys apie šalį: Švediją. Trumpai apie švedus. Požiūris į laiką. Kaip visuomenei geriausia bendrauti su pasauliu. Supažindinimas. Fizinis sveikinimosi stilius. Bendravimo būdai. Tinkamos ir netinkamos temos. Tonas,garsumas, kalbėsena. Tylos intarpas. Fiziniai gestai ir veido išraiška. Mostai ir skaičiavimai. Laikysena ir fizinis artumas. Žvilgsniai ir emocijos. Apranga. Verslo etiketas. Darbo kultūra. Vadovavimo stilius. Susirinkimai, pristatymai bei derybos. Dovanos. Išvados. Skaityti daugiau
Tarpkultūriniai skirtumai versle: Jungtinių Arabų Emyratų šalies atvejisĮvadas..2 Šalies nagrinėjimas per hofstedės dimensijas.3 Religijų pasiskirstymas Arabų pasaulyje.3 Verslo etiketas..5 Verslo kalba.5 Pirmasis kontaktas.5 Abipusės paslaugos.5 Orientavimasis į laiką.5 Hierarchija, statusas ir lytis.6 Islamo vaidmuo.6 Garbė ir šeima.7 Ekspresyvus, netiesioginis bendravimo stilius.7 Neverbalinis bendravimas.7 Nustatykite derybų ribas.7 Nuolaidos.7 Sprendimų priėmimas.7 Kontakto vaidmuo.7 Verslo protokolas.7 Susitikimas ir sveikinimasis.7 Dovanų teikimas...8 Vaišės.8 Santykių puoselėjimas.8 Išvados.9 Skaityti daugiau
Tarptautinė dalykinė komunikacija: IspanijaBendra informacija. G.Hofstede kultūrų klasifikavimo modelis - Ispanijoje. Galios distancijos sąvoka. Sėkmės reikšmė. Ispanų darbo etika. Sprendimai. Vidurinio lygmens vadovas. Tendencijos apie moterys. Vadovai ir pavaldiniai. Neapibrėžtumo vengimo indeksas Ispanijoje. Individuali – kolektyvizmo dimensija. Individualizmo – kolektyvizmo socialinė norma. Tarpininkas. Vyriškumo-moteriškumo dimensija. Perdėtas vyriškumo rodymas. Patarimai užsienietėms verslininkėms. Vyriškumo skirtumai organizacijoje. Ilgalaikės orientacijos indekso vertė. Dovanos. Ilgalaikės orientacijos organizacijoje skirtumai. Skaityti daugiau
Terminija — specialiosios komunikacijos pagrindasĮvadas. Lietuvių kalbos terminų susidarymas. Terminų ypatybės ir jiems keliami reikalavimai. terminologija šiuolaikiniame gyvenime ir kalboje. Terminų gramatika. Terminų taisyklingumas. Terminų tikslumas. Terminų sistemiškumas. Terminų trumpumas. Priešdėlinė lietuviškų terminų daryba. Priesaginė lietuviškų terminų daryba. Galūninė lietuviškų terminų daryba. Kompiuterinė terminų tvarkyba. Skolinimasis iš kitų kalbų. Išvados. Skaityti daugiau
Verbalinės ir neverbalinės komunikacijos reikšmėĮvadas. Komunikacijos samprata. Verbalinė komunikacija. Verbalinės komunikacijos stiliai. Žodinė komunikacija. Viešosios kalbos. Jų parengimas ir logika, sakymo būdai bei stiliaus ypatumai. Rašytinė komunikacija. Dalykinių dokumentų stiliaus kultūra. Neverbalinė komunikacija. Neverbalinės komunikacijos grupės ir ženklai. Išvaizda – svarbus neverbalinės komunikacijos ženklas. Komunikacijos reikšmė. Anketa. Duomenų analizė. Išvados. Skaityti daugiau
...