Šperos.lt > Kita > Kita namų darbai
Kita namų darbai

(68 darbai)

Renginių palyginimas"Poezijos pavasaris – 2005" Ignalinoje. Sandros Gotautaitės tapybos darbų paroda. Renginių palyginimas. Skaityti daugiau
SensorikaĮvadas. Maisto produktų juslinės savybės. Fiziologiniai ir psichologiniai veiksniai, turintys įtakos jusliniam vertinimui. Juslinės analizės atlikimo sąlygos. Pagrindiniai juslinės analizės metodai. Prancūziško batono juslinis įvertinimas. Išvados. Skaityti daugiau
Signalų filtravimasSignalų filtravimas. Pagrindinės sąvokos. Filtro dažninė ir impulsinė charakteristikos. Idealieji filtrai. Priežastiniai filtrai. Filtrų projektavimas. Nepriežastiniai filtrai. Slenkančiojo vidurkio filtrai. Netiesiniai filtrai. Skaityti daugiau
Siuvinių konstravimas (4)Užduotis. Pusiau prigludęs silueto, moteriško palto eskizas. Figūros matmenys (164-96-104). Moteriško palto pagrindinių atkarpų skaičiuotė. Rankovės pagrindinių atkarpų skaičiuotė. Dvisiūlės rankovės pagrindinių atkarpų skaičiuotė. Moteriško palto bazinė konstrukcija 1:4. Rankovės bazinė konstrukcija 1:4. Dvisiūlės rankovės su priekine ir alkūnine siūle. konstrukcinis brėžinys 1:4. Tiesaus silueto, reglano kirpimo rankovės, moteriško palto eskizas. Figūros matmenys (158-96-100). Priedai laisvumui. Moteriško palto pagrindinių atkarpų skaičiuotė. Atverstinė apykaklė pagrindinių atkarpų skaičiuotė. Reglano kirpimo nugaros ir priekio detalių brėžinis.1:1. Vyriškų klasikinių kelnių eskizas. Figūros matmenys (176-100-82). Priedai laisvumui. Vyriškų klasikinių kelnių pagrindinių atkarpų skaičiuotė. Vyriškų klasikinių kelnių konstrukcinis brėžinys 1:1. Berniuko petini gaminio eskizas. Figūros matmenys (128-66). Priedai laisvumui. Vaikiško palto pagrindinių atkarpų skaičiuotė. Pagrindinių dvisiūlės rankovės atkarpų skaičiuotė. Atverstinė apykaklė pagrindinių atkarpų skaičiuotė. Vaikiško palto konstrukcinis brėžinys 1:1. Skaityti daugiau
Siuvinių medžiagos (2)Kokius pluoštus vadiname cheminiais? Išvardinkime Jums žinomas grupes, nurodykite kiekvienos grupės populiariausius pluoštus, jų sutartinį žymėjimą. Pluošto ilgis. Kaip šis rodiklis nustatomas, kokiais vienetais matuojamas? Palyginkite natūralių ir cheminių pluoštų ilgius. Kokią įtaką pluošto ilgis turi tekstilės gaminių kokybei? Ką vadiname audimu? Paaiškinkite audinio susidarymą. Kas tai yra audinių apdaila? Parinkite vilnonį, aprašykite, kokie apdailos būdai jam atlikti, nurodykite kiekvieno proceso esmę. Audinį priklijuokite. Pluošto sudėties nustatymo būdai. Aprašykite organoleptinį pluošto sudėties nustatymo būdą. Išsamiai nurodykite, kaip šį būdą atskirti medvilninį audinį nuo vilnonio. Parinkite penkis audinius. Nurodykite: audinio gerąją ir išvirkščiąją puses, ataudų bei matmenų siūlų kryptį audinyje, ataudų bei metmenų siūlų pluošto sudėtį, ataudų bei metmenų siūlų sandarą, audinių koloristinį apipavidalinimą, audinio pynimą. Skaityti daugiau
Siuvinių medžiagos (3)Audinių geometrinės charakteristikos. Išvardinkite jas. Plačiau apibūdinkite paviršinį ir ilginį tankį. Kuo svarbūs šie rodikliai? Audinių šiluminės savybės. Išvardinkite jas,trumpai apibūdinkite kiekvieną iš jų. Parinkite du audinius, turinčius skirtingas šilumines savybes. Audinius priklijuokite. Parinkite penkis skirtingus audinius. Pagal duota lentelę apibūdinkite jų savybes. Audiniai marškiniams. Reikalavimai jiems, pluošto sudėtis, asortimentas. Palyginkite skirtingų pluoštų audinių privalumus bei trūkumus. Dirbtiniai kailiai. Jų gamybos būdai, panaudojamas, privalumai bei trūkumai. Parinkite medžiagas kuriam nors gaminiui (pagrindinę medžiagą, pamušalą, įdėklus, siūlus, apdailos medžiagas ir t.t.). Atsakykite pagal lentelę. Būtinai nurodykite drabužių priežiūros ženklus. Skaityti daugiau
Skrydis aplink pasaulįĮvadas. Visų žinomų bandymų apskristi pasulį chronologinis sąrašas. Rekordinis Voyagerio skrydis. Rekordinio lėktuvo Voyagerio duomenys. Dicko Rutano biografija. Skaityti daugiau
Spaudos statistika ir paskirtisĮvadas. Užduotis – pagal pateiktą planą apibūdinti Lietuvos 2005-ųjų metų leidybos rezultatus. Spaudos statistika 2005 metais. Išvados. Skaityti daugiau
Statinių registravimo tvarka Kauno ir Klaipėdos apskrityseĮvadas. Teisinių statinių registravimo tvarka. Teisinio statinių registravimo laikinoji tvarka. Teises į pastatus ir statinius patvirtinantys dokumentai. Statinių teisinė registracija. Statinių registro tvarkymas ir naudojimas. Klaipėdos ir Kauno savivaldybėse įregistruotų turto objektų skaičius. Klaipėdos apskrities ir Klaipėdos m. savivaldybės įregistruoti pastatai. Kauno apskrities ir Kauno m. savivaldybėje įregistruoti namai ir butai. Išvados. Skaityti daugiau
Stiprintuvo elektrinės principinės schemos skaičiavimasĮvadas. Stiprintuvo elektrinės principinės schemos skaičiavimas. Stiprintuvo techniniai parametrai. Maitinimo šaltinio skaičiavimas. Galinės pakopos skaičiavimas. Galinės pakopos kolektorinės grandinės skaičiavimas. Apskaičiuojama kolektoriaus įtampa. Maksimali įtampa tarp kolektoriaus ir emiterio. Kolektoriaus srovės impulso amplitudė. Kolektoriaus srovės nuolatinė dedamoji. Iš maitinimo šaltinio naudojama galia. Maksimali kolektoriaus išsklaidoma galia. Galinės pakopos tranzistorių parinkimas. Tarpinės pakopos skaičiavimas. Antrojo tranzistoriaus kolektoriaus grandinės skaičiavimas. Antrojo tranzistoriaus parinkimas. Antrojo tranzistoriaus bazės grandinės skaičiavimas. Įėjimo pakopos skaičiavimas. Pirmojo tranzistoriaus kolektoriaus ir bazės grandinių skaičiavimas. Pirmojo tranzistoriaus parinkimas. Neigiamo grįžtamojo ryšio skaičiavimas. Pirmojo tranzistoriaus bazės daliklio skaičiavimas. Kondensatorių skaičiavimas. Stiprintuvo veikimo principas. Stiprintuvo elektrinė principinė schema. Skaityti daugiau
Straipsnio vertimas: BjaurumasEstetikos straipsnio apie bjaurumą vertimas iš anglų kalbos. Skaityti daugiau
Šokio terapija (2)Įvadas. Šokio terapijos atsiradimo teorijos Kam taikoma šokio terapija? Šiuolaikinės šokio ir judesio terapijos pagrindai. Kuo šokio galia, naudojama kaip terapija, skiriasi nuo populiarių šokių? Išvados. Skaityti daugiau
Technikos lygio tyrimas: kompiuterio klaviatūraPatentotyros darbas. Technikos lygio tyrimas pasirinkta tema. Atliekamas tyrimas ir jo tikslas. Tyrimo reglamentas. Peržiūrėta patentinė dokumentacija. Peržiūrėta mokslinė-techninė dokumentacija. Išvados. Lietuviško išradimo aprašymo analizė. Lietuviško išradimo apibrėžties analizė. Skaityti daugiau
Teodolitiniai ėjimaiTeodolitiniai ėjimai. Duota. Reikia. Darbo atlikimo tvarka: kampinio nesąryšio skaičiavimas ir kampų taisymas; kraštinių direkcinių kampų ir rumbų skaičiavimas; tikrinimas, ar gerai išmatuotos poligono linijos, jei jos turėjo būti matuojamos 1:N ≤ 1:2000 tikslumu. Poligono kraštinių horizontalių projekcijų skaičiavimas. Koordinačių prieaugių skaičiavimas. Koordinačių prieaugių nesąryšių skaičiavimas ir jų išdėstymas. Poligono taškų koordinačių skaičiavimas. Poligono plano sudarymas. Skaityti daugiau
Teritorijų planavimas (4)Aiškinamasis raštas. Esamos būklės analizė. Geografinė padėtis. Gyventojai. Gamtinės sąlygos. Inžinerinė infrastruktūra. Norminiai skaičiavimai, pasirinktų pozicijų tikslingumo pagrindimas. Miesto gyventojų skaičius. Pramonės zona. Gyvenamoji zona. Socialinių infrastruktūros objektų teritorijos. Techninės infrastruktūros objektų ir jiems reikalingų teritorijų skaičiavimas. Susisiekimo sistema. Plėtros teritorijos. Skaityti daugiau
Teritorijų planavimas (5)Įvadas. Miesto koncepcija ir gyventojų skaičiaus nustatymas. Normaliniai skaičiavimai, pasirinktų pozicijų tikslingumo pagrindimas. Planuojamos teritorijos tikrosios būklės analizė. Situacijos analizė. Teritorijų, reikalingų pramonei, gyvenamajai statybai bei želdynams skaičiavimas. Socialinių infrastruktūros objektų, jiems reikalingų teritorijų ir bendro naudojimo teritorijų skaičiavimai. Techninės infrastruktūros objektų ir jiems reikalingų teritorijų skaičiavimas. Miesto susisiekimo sistemos planavimas, ryšių su užmiesčiu projektavimas. Svarbiausių gatvių tinklas, kategorijos. Sutartiniai žymėjimai. Situacijos planas. Skaityti daugiau
Teritorijų planavimas: Pasvalio, Biržų rajonų bendrojo plano sprendiniaiUžduotis: išnagrinėti Biržų ir Pasvalio rajonų bendruosius sprendinius. Panevėžio apskrities dalies apžvalga. Biržų rajono bendrojo plano sprendiniai. Pasvalio rajono bendrojo plano sprendiniai. Išvada. Skaityti daugiau
Tulpių auginimo technologijų planasĮvadas. Tikslas: Sukurti ir suprojektuoti gėlininkystės ūkį auginantį tulpes. Gėlininkystės ūkio vieta. Klimatinių sąlygų, reljefo ir dirvožemio apibūdinimas. Klimato sąlygos. Reljefas ir dirvožemis. Ūkio struktūra, sortimentas, sodmenų auginimo bei sėjomainų schemos ir ploto apskaičiavimas. Ūkio struktūra. Gėlių sortimentas. Ankstyvojo žydėjimo tulpės (Early flowering). Vidutinio ankstyvumo tulpės (Mid – seasom flowering). Vėlyvosios tulpės (Late flowering). Botaninės rūšys ir jų hibridai (Species – tulips and theis hybrids). Gėlių sodmenų auginimo schemos. Sėjomainos. Ploto apskaičiavimas. Gėlių auginimo technologijos. Darbininkai, darbo organizavimas. Produkcijos paruošimas realizacijai, realizavimo planas. Išvados. Skaityti daugiau
Veršelių baltoji raumenų distrofija (Myopathia)Registracijos duomenys. Status praesens (savi tyrimai). Diagnozė. Diferencinė diagnozė. Komplikacijos. Prognozė. Decursus morbi et therapia. Epicrisis. Skaityti daugiau
Vilniaus oro uosto radionavigacinė įrangaĮvadas. Vilniaus oro uosto radionavigacinė įranga. Navigacijos ir tūpimosi priemonės. Radijo švyturinės tūpimo sistemos. Kurso ir glisados radijo švyturiai (kryptis ir nuolydis). DVOR (Doppler Very high frequency Omnidirectional Range beacon) DME (Distance Measuring Equipment) įrangos paskirtis ir veikimo principas. Radaras. Nekryptinis radijo švyturys. Kita oro uosto įranga. Civilinės aviacijos direkcijos struktūra. CAD struktūra. Skaityti daugiau